Strona startowa

Współczesna Duchowość Mistyczna

 


Plan walki z grzechami.
Wszelki grzech rodzi się w umyśle człowieka. Jako taki w umyśle winien byś zwalczany.

1.- Rozważ dokładnie, co ciebie do grzechu pobudziło, co było przyczyną.

2.- Zachowaj niezbędną ostrożność.

3.- Postaraj się wyłączyć ze swoich myśli, wszystko, co ciebie prowadzi do grzechu.

4.- Nigdy nie przykładaj swojej ręki do jakiegokolwiek grzechu.

5.- Za każdym razem uczyń wszystko, aby zwalczyć pokusę. Rzeczy niemożliwych Bóg nie żąda.

6.- We wszelkich pokusach krop siebie i miejsce wodą święconą Egzorcyzmowaną.

7.- Nigdy nie dopuszczaj do sytuacji, kiedy nic nie robisz i nic nie myślisz. (Poza kontemplacją)

8.- Jak możesz zajmij się pracą w jakiejkolwiek jej formie.

9.- W pokusach rozważaj tajemnice różańcowe, najbardziej tajemnicę Biczowania Pana Jezusa.

10.- Szantażuj szatana, że jak nie odstąpi, to poddasz się dobrowolnemu umartwieniu.

11.- Zmęcz szatana dostateczną liczbą zwycięstw. Jak zobaczy, że przegrywa na każdym kroku, to odejdzie.

12.- Oderwij swoją wolną wolę od przyjemności, zwłaszcza tych, które prowadzą do grzechu.

13.- Duchy Nieczyste zwalczaj tak jak Pan Jezus - postem i modlitwą.

14.- Szatan ma dostęp do naszej wyobraźni, dla tego wyobrażaj sobie w chwilach pokus umysłowych, jakąkolwiek klęskę szatana, np. w postaci jakiejś tajemnicy różańcowej. Rozważaj je z mocą.

15.- Gdy będziesz miał jakieś silne pokusy i nic nie pomaga to zastosuj u siebie samo biczowanie, biczując swoje ciało.

16.- Noś sakramentalia, a zwłaszcza medalik lub krzyżyk św. Benedykta.

17.- Odmawiaj egzorcyzmy i inne modlitwy.

18.- W szczególnych pokusach, albo w jakimś niebezpieczeństwie w wyobraźni udaj się pod płaszcz Maryi. Tam zły duch niema dostępu.

19.- Nigdy nie podtrzymuj myśli, która prowadzi cię do grzechu.

20.- Opanuj swoje żądze i pragnienia. Przekieruj je na sprawy święte.

21.- Proś Boga o łaski własnej poprawy z grzechów. Bez Bożej pomocy nikt nic nie zdoła uczynić.

22.- Powstrzymaj się od zbędnej mowy, zwłaszcza od obmowy.

Plan doskonalenia swojej świętości życia.

1.- Zawsze dąż do osiągnięcia u siebie maksymalnej świętości życia.

2.- Gdy na to obowiązki stanu pozwolą, to, co dzień uczęszczaj na mszę św.

3.- Ustal swój prywatny plan swojego doskonalenia się w cnotach Bożych.

4.- Postaraj się modlić codziennie przynajmniej minimum modlitw, co zapewni minimalną podstawową ochronę przed atakami od złych duchów. Minimum modlitwy to: Msza Ćw., cały różaniec, (20 tajemnic.) Koronka do Bożego Miłosierdzia, jak to możliwe o 15: 00, litania Loretańska do Matki Bożej.

5.- Czytaj systematycznie Pismo Ćw., lektury duchowe. Oglądaj dobre filmy, obrazy, które rozwijać i pobudzać będą twoją pobożność.

6.- Unikaj oglądania pornografii, i scen fizycznej i psychicznej przemocy, nawet jak jesteś dorosły, ponieważ to niszczy twoją duszę, odzierając ją z łaski Bożej, dając diabelskie specjalne obciążenie.

7.- Często wołaj do Matki Bożej: Totus Tuus - cały Twój Maryjo. Często, nawet codziennie oddawaj się Bogu przez nią w Niewolę miłości.

8.- Co dzień oddawaj się Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu siebie, swoją rodzinę, swoją i rodziny wolną wolę. Zgódź się na wszystko cokolwiek Bóg ci ześle do przeżycia, zwłaszcza zgódź się na Boże kierowanie twojego życia.

9.- Często, nawet, co dzień odmawiaj lub śpiewaj Matce Bożej Magnifikat

10.- Jak możesz to stosuj i rozwijaj w swoim życiu kontemplację Boga i wszystkiego, co jest z nim związane. (Kontemplacja to jest nie rozumowe, nie przez rozważanie, lecz intuicyjne wysysanie treści z przedmiotu, lub osoby w ciszy myśli oglądanego.)

11.- Staraj się, na co dzień trwać na oczach Boga. Uświadom sobie, że Bóg stale na ciebie patrzy.

12.- Módl się przed i po jedzeniu, a także poranny i wieczorny pacierz.

13.- Likwiduj natychmiast u siebie zbędne napięcia.

14.- Złóż z siebie Bogu całopalną ofiarę. Zgódź się na wszystko, co na ciebie ześle.

15.- Pracuj nad swoją pokorą.

16.- Nie buntuj się, gdy ktoś cię o coś prosi, chyba, że chodzi o coś grzesznego, lub o coś, co wyraźnie sprzeciwia się woli Bożej.

17.- Pracuj stale nad rozwojem własnej osobowości.

18.- Nikogo nie denerwuj i sam zachowaj spokój.

19.- Nigdy nikim nie gardź, ani nie okazuj niechęci, nawet jak jest ułomny lub ociężały intelektualnie.

20.- Bądź prawdomówny i uczciwy za wszelką cenę. Jak masz skłamać to milcz. Bądź wierny Bogu nawet w drobiazgach. 

21.- Wypełniaj swoje obowiązki stanu jak najdoskonalej.

22.- Ze wszystkich sił dąż do wcielenia w swoje życie Hymnu o Miłości Ćw. Pawła Apostoła.

23.- Nigdy i nigdzie nie używaj wulgaryzmów, nawet w zdenerwowaniu, lub we wzburzeniu.

24.- Staraj się zawsze słuchać prawdziwych słów z Nieba przekazywanych przez tzw. wizjonerów. Naucz się rozróżniać prawdę od fałszu.

25.- Pamiętaj o stałym pełnieniu uczynków, co do duszy i ciała.

 

Cały czas czyń wszystko ze względu na miłość do Boga.

28.- Staraj się zawsze myśleć tylko o Bogu i jego sprawach.

26.- Zawsze bądź dyskretny, zwłaszcza, gdy ktoś powierzy ci swoją tajemnicę.

27.-Nigdy do nikogo nie chowaj urazy.

28.- Rozmawiaj zawsze ze wszystkimi, zwłaszcza z tymi, co potrzebują z tobą porozmawiać. Nie unikaj bliźniego, nawet jak jest namolny, albo uciążliwy. Spróbuj go zrozumieć.

29.- Zawsze pomagaj bliźniemu ze względu na Boga.

30.- Módl się dużo ile możesz, lecz nigdy nie kosztem obowiązków stanu.

31.- Zawsze wynagradzaj krzywdę, którą uczyniłeś bliźniemu, ureguluj swoje długi wobec dłużników, za szkody, jakie uczyniłeś, czy to materialne czy to duchowe.

 


 

 
Zegar
 
Reklama
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 0 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
UWAGA KOMUNIKAT!!!!!!
 
Bardzo wszystkich czytelników przepraszam za umieszczone złe, nieprzyzwoite reklamy na mojej stronie, ale korzystam z darmowej strony, portalu TLEN. Administrator tego portalu nie jest katolikiem i umieszcza celowo takie reklamy na moim portalu aby odstraszyć użytkowników.
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=