Żegnaj Polsko???

Żegnaj Polsko???

Drodzy Rodacy, kochani przyjaciele, ludzie dobrej woli. Zdecydowałem się na napisanie kolejnego mojego listu, apelu do ludzkości, a właściwie do ludzi dobrej woli. Chcę przedstawić pokrótce sytuację, pośród zdarzeń i wypadków, w których uczestniczymy, a które są powodem zmartwień i kłopotów dla wielu. Pragnę nakreślić też możliwość i sposób wyjścia oraz ratunku dla całego świata, a zwłaszcza dla Polski i Polaków.

 

Sytuacja globalna ludzkości na świecie i w Polsce,

a rządy masonerii.

Wielu pisało już o masonerii i jej działaniu (np. ks. T. Kiersztyn „Zatrute źródło - masoneria”, Stanisław Krajski „Masoneria polska 1993”, Henryk Pająk „Bestie końca czasów” i inne). Nie będę opisywał zbędnych szczegółów, lecz skoncentruję się na zagrożeniach, ze strony tych, co chcą naszej zguby. Od kilkuset lat jest przygotowywane wszystko, aby ludzie demona należący do jego kościoła, przejęli całą naszą planetę w swoje posiadanie, doprowadzając wszystkich do zniewolenia, a wielu nieprzydatnych (ich zdaniem), do likwidacji w taki czy inny sposób.

Według założeń Mędrców Syjonu, na ziemi należy pozostawić około 200 milionów ludzi, a całą resztę należy unicestwić. W samych Stanach Zjednoczonych jest przygotowanych ponad 200 baz wojskowych, przekształconych na super wydajne obozy zagłady na wzór niemieckich z okresu II wojny światowej, przeznaczonych przeważnie dla chrześcijan. Są to fakty, o których każdy z was może sobie szerzej poczytać w już istniejących publikacjach.

Światowa finansjera, która jest całkowicie w rękach Mędrców Syjonu i masonerii, od kilkudziesięciu lat przygotowuje się do stworzenia idealnego, ale tylko dla siebie świata, gdzie chrześcijanie i inni im podobni będą niewolnikami.

Chcąc zrealizować wszystkie swoje plany, od co najmniej kilkudziesięciu lat, inwestują w swoich ludzi, rozwijając ich i kształcąc. Przejęli banki, media i władzę. Nic się nie dzieje na szczytach władzy bez ich kontroli. Do perfekcji opanowali sztukę zabijania bez śladów, co wykorzystują likwidując niewygodnych ludzi, którzy zagroziliby realizacji ich niecnych planów.

W Polsce tak zlikwidowano kilkunastu polityków, mężów stanu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat (dawniej gen. Sikorski, obecnie Prezydent Lech Kaczyński i po nawróceniu niedługo przed swoją śmiercią, Bronisław Geremek). Obecnie używa się o wiele nowszych wynalazków, które nie zostawiają śladów ingerencji człowieka. Takimi urządzeniami są m.in.: broń tektoniczna i broń tsunami.

W naszym umiłowanym kraju, Polsce, osadzili swoich ludzi na wszystkich poziomach, zaczynając od pewnego momentu tuż po I wojnie światowej, wynosząc sztucznie na szczyty swojego człowieka, będąc człowiekiem pochodzenia żydowskiego, przejął nazwisko dziś znane, Piłsudski. Kto chciałby zgłębić ten temat, to są już opracowania mówiące o tym. Kiedy umierał, wstawiała się za nim nasza wielka święta wizjonerka, św. Faustyna Kowalska, błagając Boga o zbawienie jego duszy, co opisuje w swoim Dzienniczku.

Kształcąc swoich ludzi, masoneria obsadzała nimi w Polsce, najważniejsze strategicznie punkty. Zaczęli od obsadzenia swoimi ludźmi banków i mediów wszystkich rodzajów, a zakończyli na ośrodkach władzy każdego poziomu.

Wszystkie partie obecnie są pod ich kontrolą, a ci, co się nie chcą im podporządkować (np. Marek Jurek), nie przekraczają progu wyborczego. Różnice, jakie demonstrują, są grą pozorów. Wszystkie rządy, łącznie z PISem dokonywały demontażu naszej rodzimej gospodarki. Obecny rząd pod wodzą PO i Donalda Tuska podjął się końcowego demontażu i ostatecznej likwidacji możliwości prosperacji jakiejkolwiek gałęzi przemysłu.

Zaplanowana jest sprzedaż, za symboliczny procent, wszelkich zasobów geologicznych znajdujących się na naszej ojczystej ziemi. Bóg sprawił, że mamy dużo węgla, siarki, soli, dość duże złoża ropy naftowej jedne z najlepszych jakościowo na świecie i całkiem duże zasoby gazu ziemnego. Ponadto 80% naszego kraju leży na wodach geotermalnych.  To wszystko będą eksploatować ci, co wykupią nasz kraj  za symboliczną kwotę.

Obecny rząd PO, zapożycza się u największych lichwiarzy świata, na drakońskie procenty, celem doprowadzenia do bankructwa całego Narodu. Mając prawie wszystko w swoim ręku, skutecznie hamują jakąkolwiek próbę pozytywnych zmian rozwoju, w naszej umiłowanej, umęczonej Ojczyźnie.

 Wszystko zmierza w kierunku, aby ludzie nie mieli za co żyć, ani leczyć się, a jakiekolwiek leczenie opierało się o zatrute leki, które są w aptekach ze znanych żydowskich firm farmaceutycznych, nastawionych bardziej na zysk, niż leczenie ludzi. To, co jest skuteczne i naturalne jest zakazywane (ziołolecznictwo). Według założeń żydowskiej masonerii, Polaków ma zostać góra 15 milionów, z czego 5 milionów bezrobotna. Tak wszystko się ustawia, na czele z ustawami i prawami, aby maksymalnie ludziom wszystko utrudnić.

Jak ogromnym zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale i całego świata jest masoneria, niech świadczy fakt, że ostatnio użyta została blisko Japonii broń sejsmiczna na ¾ mocy. To ci ludzie stoją za tak potężnymi zniszczeniami. W arsenałach ich jest broń zdolna rozsadzić naszą planetę. Niektórzy z nich, jak nikt ich nie powstrzyma, są zdolni do uczynienia tego.

 

Sytuacja w Kościele, a masoneria.

Sytuacja w naszym Kościele nie jest też zbyt optymistyczna. Od około 100 lat, rozpoczęła się realizacja planów masonerii. Zaczęli posyłać swoich ludzi do naszych seminariów duchownych, nie ujawniając się na zewnątrz, kim są. Pięli się po szczeblach kariery duchownej, aż osiągnęli szczyty możliwości, otrzymując święcenia biskupie i godności kardynalskie.

Obecnie każda rodzina żydowska ma obowiązek posyłania, co czwartego syna do polskiego seminarium. Najbardziej wykorzystali sytuację II Soboru Watykańskiego, dodając skrycie, od siebie, dużo zmian w dokumentach posoborowych. Te sprawy opisywane są w wielu dokumentach i można się tym zainteresować i poszerzyć wiedzę w tym temacie.

 Wprowadzony został w życie Kościoła mistrzowski plan zniszczenia kościoła od wewnątrz. Bardzo wiele z punktów tego planu, jest już zrealizowane. W Europie zachodniej i innych krajach świata, świątynie katolickie sprzedaje się muzułmanom i innym, którzy czynią z dawnych domów Bożych jaskinie zbójców.

Największym zwycięstwem masonerii kościelnej jest to, że zniszczyli kult i cześć do Najświętszego Sakramentu i w znacznym stopniu Matki Bożej. Pan Jezus powiedział: „Bramy piekielne nie przemogą Kościoła”, jednak będzie demon próbował. Masoneria wpłynęła na to, że mało, kto się modli w naszym kościele. Jest wiele krajów, w które wkradło się neopogaństwo.

 Wszyscy wiemy jak to jest i dlaczego tak się dzieje, a wiele już było opracowań na ten temat. Zachęcam wszystkich do zajrzenia do tych lektur.

Niszczy się prawdziwą, zdrową pobożność, rozpleniając jednocześnie wszystko, co złe i zdegenerowane. Zły duch przystąpił do ostatniej fazy swojego planu. Grozi nam w Polsce dokładnie to samo, co jest na zachodzie Europy. Niedługo masoneria rozpocznie oficjalne prześladowanie kościoła, czyniąc to systemowo, poprzez odpowiednie ustawy i dając możliwości rozwoju ludziom wszelkiej degeneracji.

Kwitnie coraz bardziej w Polsce neopogaństwo. Coraz więcej ludzi, a zwłaszcza młodzieży odchodzi od kościoła, widząc wielkie zgorszenia ze strony duchowieństwa. Zgorszenia te dają ci kapłani, którzy są wyznaczeni do tego celu przez tych, co wysłali ich do seminarium.

To kapłani pochodzący z loży masońskiej czynią wielkie zło i zamęt w naszym kościele. To biskupi i kardynałowie pochodzenia żydowskiej masonerii pilnują, aby nikt nie zdołał przeprowadzić jakiegokolwiek ruchu, który by mógł uratować kościół.

Zwykły człowiek, który jest jeszcze pobożny i okazuje na zewnątrz swoją zdrową pobożność, jest prześladowany przez kapłanów z nadania żydowskiej masonerii. Największym wrogiem dla ludzi wszelkiej wiary, na czele z wiarą żydowską, są ludzie należący do żydowskiej masonerii, która jest kościołem szatana, satanistami.

 

Jak uratować Kościół i jak najwięcej dusz

od potępienia wiecznego?

Od wielu, wielu lat, Niebo samo idzie nam naprzeciw dając swoje Słowa licznym, przez siebie wybranym duszom. Na podstawie tych słów, już jest wielu, co podjęło Boże wezwanie i modli się, by ratować nasz Kościół i wiele dusz ludzi umierających, którzy bez ich wstawiennictwa poszliby na wieczne potępienie.

Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, do modlitwy i pokuty oraz do wynagrodzenia Bogu za nasze grzechy. Niebo prosi nas, a właściwie mnie, aby powtarzać ludziom, aby już nie modlili się wyłącznie w swoich intencjach, lecz według intencji Matki Bożej.

Zamawiane liczne Msze Święte i modlitwy wielu w tej intencji już sprawiły, że zaczęła się wiosna kościoła. Wiele jeszcze przed nami i dlatego potrzeba wzmóc modlitwy i ofiary do Boga, aby zmiłował się i nie dał diabłu zagarnąć zbyt wielkiej liczby dusz. Bóg daje nam przez liczne swoje narzędzia, wiele wspaniałych środków i sposobów do ratowania Kościoła Świętego i dusz.

Wzywam wszystkich do organizowania modlitw, jerycha, adoracji Najświętszego Sakramentu, w licznych kościołach. Demony widząc swój rychły koniec, wzmogły ataki na ludzi kościoła. Coraz więcej obserwuje się narastanie opętywania ludzi, oraz spraw i zachowań ludzkich, świadczących o nękaniu lub dręczeniu przez demona. Jest wielu ludzi nieradzących sobie ze sobą samym, wpadających w depresje, których inspiracją i źródłem jest demon.

Wszyscy ludzie powinni codziennie odmawiać minimum modlitw na dzień, aby zabezpieczyć się przed licznymi atakami demona. Minimum dzienne to jest jedna Msza Święta, cztery części Różańca Świętego, Koronka do Bożego Miłosierdzia. Modlitwy te stanowią tarczę dla każdego, kto walczy z demonami i chce mieć większe możliwości działania. Tylko wspólna modlitwa i wspólne staranie uratują wiele dusz od wiecznego potępienia.

Nikt nie może się poddawać, ani załamywać. Należy podjąć opieką modlitewna swoich kapłanów (np. apostolat Margaretka).

Według proporcji, jakie dostałem z Nieba, na jednego kapłana potrzeba 100 ludzi modlących się za niego codziennie, a już za biskupa potrzeba stałej modlitwy 1000 ludzi. Za nasz Episkopat potrzebna modlitwa na stałe, stu pięćdziesięciu tysięcy ludzi.

Wzywam więc do modlitwy i ofiary, aby ratując biskupów i kapłanów, można było uratować cały Naród. Wzywam również kapłanów i biskupów do wzięcia udziału w dziele Bożym ratującym kościół.

 

Przedstawiona przeze mnie sytuacja oraz możliwości naprawy, niech poruszą serca ludzkie będące zimne do tej pory, a tych gorliwych, niech zagrzeją do wzmożonego wysiłku, celem ratowania jak największej liczby dusz. Czy uda się nam wymodlić nawrócenie wielu? Czy uda się nam uratować Polskę? Czy pozwolimy iść duszom umierających ludzi do jeziora ognia i siarki? Myślę, że nie muszę odpowiadać na te pytania. Czy znajdziemy dostatecznie dużo ludzi dobrej woli? Potrzeba jak nigdy zjednoczenia ludzi i kapłanów na modlitwie. Odwagi!!!

 

Pełen nadziei w Panu Bogu.

 

 

                                                                                               Piotr – Żywy Płomień.

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free