Sposoby dojścia do świętości.

Sposoby osiągnięcia doskonałości.

 

„Bądźcie, więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”

(Mt 5,48).

         ,,Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe" (Rz. 12,2).

 

         Jakkolwiek liczne i wielkie mogą być przeszkody wzniesione przez ludzką ułomność i grzech, możliwy jest dzięki Duchowi, który odnawia oblicze ziemi (por Ps 104 (103) 30) cud doskonałego spełnienia dobra" (Jan Paweł ll, enc. Veritatis Splendor, 118),

Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. s. Paulus

Miłującemu Boga wszystko pomaga ku dobremu. Św.- Paweł

 

         Od trądu (choroby) ciała Moje dotknięcie może was uzdrowić, gdy Mnie o to prosicie. Ale od trądu duszy (grzechu) nie uleczę was, bo wy sami podobacie się sobie w nim i chcecie go (P. Jezus, 410) Dlatego gdy widzisz w sobie grzech, słabość wołaj: Jezu zbaw mnie! Jezu uzdrów mnie! Jezu dopomóż mi! Jezu uwolnij mnie! Podejmij wysiłek przemiany. Nie czynię różnicy między duszą czystą, a sercem oczyszczonym przez skruchę. Biedne dusze, nie wiecie jak was kocha Zbawiciel. Nie bójcie się Mnie?  Przyjdźcie, Z ufnością, z odwagą, Otwieram wam Moje serce i ramiona, Jestem waszym Zbawicielem. Pamiętajcie o tym.  Pokorne i szczere wyznanie. Głęboka boleść bez przygnębienia, Uciekanie się do Boga. Zdanie się na Jego miłosierdzie. W cięższych upadkach - Nie zniechęcać się, lecz obudzić natychmiast akt żalu doskonałego z postanowieniem rychłego odprawiania spowiedzi.

 

Sposoby na świętość.

 

1.           W zachowaniu równość usposobienia, prawość, prostota, skromność, słodycz, stałość.

2.           W rozmowach wesołość bez rozproszenia, wstrzemięźliwość w słowach, unikanie wyniosłości, zaparcie się siebie, nieskwapliwość w udzielaniu rad.

3.           W uchybieniach: pokorne, szczere wyznanie, głęboka boleść bez przygnębienia, uciekanie się do Boga, zdanie się na Jego Miłosierdzie. W ciężkich upadkach nie zniechęcać się, lecz wzbudzić natychmiast akt żalu doskonałego z postanowieniem rychłego odprawiania spowiedzi.

 

4. W przystępowaniu do sakramentów św., Czystość serca i intencji. Oderwanie od zbyt ziemskich upodobań. Wiara żywa. Czynna żarliwość. Pragnienie Najśw, Sakramentu.

5. Względem Boga. – Ufność dziecięca. Szukanie woli Bożej. Spokojne bez niepokoju poddanie się jej, Posłuszeństwo szybkie, mężne, bez zastrzeżeń wszystkim przykazaniom Bożym i kościelnym.

6. Względem bliźnich: ze wszystkimi: serdeczność, uprzejmość, znoszenie wad drugich, z przełożonymi: cześć, uszanowanie. Z równymi: uprzejmość bez poniżania się, miłość bliźniego, budzenie szacunku unikając zbytniej poufałości. Z podwładnymi: wyrozumiałość, cierpliwość, dobroć. Z nieszczęśliwymi: litość. Współczucie. Z przyjaciółmi: miłosierdzie, miłość.

7. Względem siebie. - Ścisła sprawiedliwość. Wyrzeczenie siebie istotne i trwałe, Cierpliwość w doświadczeniach.

8. Co do ciała: Sumienna przyzwoitość, staranność umiarkowana, surowość przezorna, umiarkowanie we wszystkim.

9. Co do wyobraźni, - Spokój niewzruszony, wobec jej zboczeń, pogarda dla jej urojeń, Odwracanie uwagi od jej natręctwa.

10. Co do rozumu: roztropne niedowierzanie jego wiedzy, szczęśliwa nieświadomość jego zasług, święte użycie jego talentów.

11. Co do serca: wierność w odtrącaniu niepokojów, Czujność na wszystkie jego poruszenia, ofiara ze wszystkiego, co sprzeciwia się woli Bożej.

12. Życie z Wiary: przystosowanie się w słowach, myślach, uczuciach, czynach, zależność od jego ducha we wszystkim.

 

Nie sądźcie, aby i was nie osądzono. Zły osąd jest krzywdą. Przebaczajcie zawsze i mówcie: Przebaczam innym, byś Ty mi przebaczył moje nieskończone grzechy. Udoskonalajcie się z godziny na godzinę z cierpliwością, wytrwałością i bohaterstwem. Przecież nie mówię wam, że to jest łatwo stać się dobrym. Przeciwnie. Największym trudem jest uświęcić się! Lecz w nagrodę posiądzie się Niebo, które zasługuje na wszelkie trudy.

 

Umartwienia każdemu dostępne.

1. Umiej odmawiać naturze, czego domaga się od ciebie bez koniecznej potrzeby.

2. Umiej wymóc na niej to, czego odmawia bez przyczyny.

3. Gdy cię prosi o kilka minut zwłoki w godzinie wstawania, odmów niej w jednej sekundzie.

4. Budzi w tobie chęć szukania wygód w siedzeniu lub leżeniu, nie słuchaj jej.

5. Namawia Cię do rozpierania się w czasie modlitwy, nie czyń tego.

6. Może nawet Cię skłania do urwania, skrócenia dziękczynienia po Komunii św., jeżeli możesz, przedłuż je.

7. Kosztuje Cię wstać rano, oderwać się od zajęć, żeby pójść na Mszę św. Zawstydź się, żeś tak mało pobożny, i jeśli obowiązki Ci pozwolą, chętnie bierz udział w ofierze, która najwięcej chwały Bogu przynosi.

8. Odmawianie różańca zda ci się monotonne, masz ochotę go opuścić, Odmawiaj go, jeśli możesz codziennie, z gorliwością, by okazać cześć i miłość swej Matce z nieba.

9. W potrawie, którą ci podają jakiś kąsek szczególnie ci się uśmiecha: złóż za niego ofiarę Panu Jezusowi, który dla Ciebie Sam się ofiarował.

10. Masz dobry apetyt, rwiesz się do jedzenia, poczekaj chwilę, jedz powoli.

11. Smutek Cię ogarnia, masz ochotę płakać, śpiewaj.

12. Jesteś w złym humorze, śmiej się, jeśli możesz.         

13. Chcesz dużo mówić, podkreślić swój dowcip, Zamilknij, ofiaruj to słowo

Panu Jezusowi.

14. Masz ochotę się gniewać, z miłości dla Pana Jezusa, bądź dobry i łagodny.

15. Chcesz się zemścić, oddaj dobrem za złe.

16. Chcesz komuś okazać niechęć, okaż przychylność.

17. Chcesz go obmawiać, powiedz o nim coś dobrego, a przynajmniej zamilknij się.

18. Chcesz uniknąć z nim spotkania, wyjdź naprzeciw.

19. Chcesz szorstko się odezwać, przemów spokojnie i przyjaźnie.

20. Chciałbyś cokolwiek się zemścić, uszczypliwe słowo rzucić, bądź uczynnym i delikatnym.

21. Nie masz ochoty oddać bliźniemu przysługi, dla tego ją wykonaj.

22. Wszystko Cię niecierpliwi, Staraj się o jednostajność usposobienia.

23. Masz ochotę mówić lub działać w podnieceniu, czekaj, daj przeminąć burzy.

24. Chcesz prędko odmówić różaniec, modlitwy, wykonać coś szybko, aby się pozbyć, pomyśl i działaj uważnie.

25. Mówią cos ciekawego, z miłości do Pana Jezusa zachowaj umiar.

26. W drodze spotykasz coś ciekawego, ludzie biegną aby zobaczyć, ty nie kieruj się owczym pędem, ale rozsądkiem.

27. Masz ochotę zerwać kwiatek, powąchać go z rozkoszą, wstrzymaj się, Pan Jezus cię o to prosi.

28. Chciałbyś zjeść ten owoc, skosztować cukierek, złóż ofiarę i podaj Boskiemu Oblubieńcowi, On ci to wynagrodzi stukrotnie.

29. Masz ochotę jeść i pić poza godziną posiłku, nie czyń tego, opanuj się.

30. Chcesz wygrzewać się bez koniecznej potrzeby, uciekaj od ognia pomnąc na ten, którego chcesz uniknąć w piekle.

31. Lubisz skarżyć się, narzekać w cierpieniu, to Pan Jezus z miłości daje Ci cząstkę Swego krzyża, błogosław Go. Przynajmniej znoś w milczeniu.

32. Masz ochotę szemrać w przeciwnościach, upokorzeniach, naganach, upadasz na duchu, powiedz sobie ochotnym sercem lub wbrew sercu, przyjmij to doświadczenie.

Zastanów się więc: Jeśli Bóg znający możliwości ludzi mówi im: „Bądźcie doskonałymi..." Oznacza to, że jest to dla ludzi możliwe. Po raz Pieruszy słowa te Zabrzmiały przed Abrahamem jako nakaz: ,,Chodź ze Mną i bądź doskonały". Kto bowiem w obecności nie jest zdolny popełnić czynów (P, Jezus)

 

33. Chcesz się tłumaczyć, oskarżaj się pierwszy, a przynajmniej milcz.

34. Zimno, upał, deszcz, wywołują w tobie narzekanie, znudzenie, „Zimno, gorąco, deszczu błogosław Pana!”

35. Gdy w Twoim sercu zimno i sucho, bądź cierpliwy.

36. Uderzyłeś się, bul czujesz, mów: „a dobrze mi tak”.

37. Próżność nakłania cię byś przyglądał się w lustrze, zajmował powierzchownością, podziwiał w pięknym stroju, pomyśl, że Pan Jezus patrzy z politowaniem na ciebie, a sam się zawstydzisz.

 

38. Pilno ci list przeczytać, wstrzymaj się z jego czytaniem.

 

39. Chciałabyś to i owo wykonać, bo Ci się podoba. Nie rób tego.

 

40. Nie masz ochoty brać udziału w tej lub owej niewinnej zabawie, bo ci nie Odpowiada, całym sercem się zabaw, żeby przezwyciężyć swą naturę.

41. Nie chcesz tam pójść, bo Ci się nie podoba, zastanów się, może właśnie trzeba pójść.

42. Przed rozpoczęciem pracy natura leniwa domaga się chwili bezczynności, nie słuchaj jej, zacznij natychmiast i pracuj pilnie.

43. Spełniając uczynek miłosierny czy akt cnoty, odczuwasz pokusę upodobania w sobie, próżności, żądzy pochwał, uznania u ludzi, nie czyń nic dla popisu, wznieś serce ponad te niskie i marne uczucia, Oczyść intencje, powiedz z głębi duszy: Tylko dla Ciebie o Boże".

 

44. Spostrzegasz, że w twych czynnościach szukasz siebie. We wszystkim, co

czynisz, hasłem niech Ci będzie: ,,Wszystko z miłości dla Jezusa". Hoc fac, et vives - To czyń, a będziesz żył wiecznie.

 

Kilka zasad Bł, Jana Berchmansa.

1. Serce moje jedynie bezpiecznym być może, gdy wytrwa w szczerej dziecięcej

miłości ku Matce Najświętszej.

 

2. Ponad wszystko unikać muszę bezczynności, smutku i zbyt wielkich poufałości.

3. Mało mówić, dużo czynić.

4. Za ważne uważać drobne sprawy.

5. Jeżeli nie dojdę do świętości za młodu to nigdy do niej nie dojdę.

6. Myśl żebyś się Bogu podobał, a Bóg o tobie myśleć będzie.

7. Jeżeli chcesz być dzieckiem Maryi, zazdrośnie naśladuj jej czystość.

8. Miej macierzyńską miłość dla drugich, a sędzią surowym dla siebie.

9. Mniejsza o to co inni powiedzą na moją wierność regule i postanowieniom.

10. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.

11. Starać się będę widzieć Boga we wszystkich przełożonych.

12. Błędy własne wypatrywać będę, nie zaś cudze, najmniej siebie ceniąc,

13. Miej zwyczaj innych tłumaczyć z tkliwą miłością.

14. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.

15. Nie czyń nigdy tego, co ci się w drugich nie podoba.

16. Czyń to, co ci się w drugich podoba.

17. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.

18. Nie mów o sobie ani źle, ani dobrze, chyba, że posłuszeństwo tego wymaga.

19. Każdą czynność spełniaj tak, jak gdyby miała być ostatnią w Twoim życiu.

20. Cierp z poddaniem się, unikaj bezczynności.

21. Pokój nasz zależy od cierpliwości wobec doświadczeń.

22. Cierpliwość koroną wszystkich cnót.

23. Cierpliwością zbudujemy ludzi, nawrócimy ich.

24. Poddać się Bogu i ludziom ochotnie.

 

Świat wam oferuje wszystkie kwiaty i owoce zaspakajające zmysły, Ja zaś daję wam jedną rzecz, świętość. Jest ona na ziemi najbardziej ciasną, ubogą, stromą, ciernistą i prześladowaną. W Niebie jej ciasnota zmieni się w niezmierzoność, jej ubóstwo w bogactwo, ciernistość w kobierzec, jej stromość w ścieżkę szeroką i wygodną, a prześladowanie w pokój i błogosławieństwo. Jednak, kto się wysila, aby zostać świętym? Ja wam ofiaruję Niebo.

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free