List Apel I
 Kto z kapłanów zechce pomóc?

List do kapłanów dobrej woli, i głębokiej wiary.

Zwracam się do kapłanów dobrej woli, o podjęcie tego apelu, oraz wsparcie dzieła swoją osobistą kapłańską modlitwą. Proszę o organizowanie modlitw i nabożeństw, w celu ratowania naszej ojczyzny, Kościoła, oraz stanu duchownego. Jest kilku gorliwych kapłanów mających zamiar przeszczepić na polski grunt zakonu Norbertanów. Zakon ten był dawniej w Polsce, ale poprzez działania zaborców został w Polsce skasowany.

Chcą ci kapłani działając w tym zakonie na nowo rozpalać w ludzie prawdziwą, zdrowa pobożność. Zamierzają też formować wszystkich chętnych w działaniu na chwałę Bożą. Załączam do tego list, w którym sami zobaczycie, że to ludzie sami się organizują, aby stworzyć dostatecznie silne wsparcie swoją modlitwą i ofiarą, aby można było organizować ruch w Kościele ratujący tenże Kościół Święty.

Bardzo proszę was o osobiste przemodlenie swoimi kapłańskimi modlitwami i wyrażenie chęci przystąpienia do tegoż zakonu, albo do ruchu Rycerzy Najświętszego Sakramentu. Kapłański Ruch Maryjny jest w Polsce zakazany przez naszych biskupów. Jednak jest potrzeba, aby się jednoczyli kapłani w modlitwie i w wspólnej sprawie.

Ci z kapłanów, którzy chcą się przyłączyć do zakonu Norbertanów, który chce się odrodzić w Polsce poprzez gorliwych kapłanów, niechaj zadzwonią na telefon komórkowy

ks. Marcina Kijowskiego, 0 503 58 72 84 albo na mój mailowy adres: viviflaminis@gmail.com

Ruch Rycerzy Najświętszego Sakramentu jest alternatywą dla Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w Polsce. Zachęcam, więc do przystąpienia chętnych do Rycerzy Najświętszego Sakramentu. Jednocząc się wspólnie pod sztandarem Jezusa Eucharystycznego, bo Kapłaństwo i Najświętsza Eucharystia jest bardzo ściśle ze sobą związane. Przedział wiekowy kapłanów jest bez ograniczeń. Mile widziani będą nawet księża emeryci, a pragnący jeszcze działać.

Wyrywajmy wspólnie od piekła dusze ludzi, a zwłaszcza dusze kapłańskie i zakonne, a nawet dusze Biskupów. Musicie wiedzieć o kochani kapłani i Biskupi, że fakt bycia kapłanem i biskupem, nie zapewnia wam automatycznie Nieba, jak myśli spośród was bardzo wielu. Wy kapłani macie tu o wiele trudniej niż zwykły normalny człowiek. Wy macie o wiele większą odpowiedzialność, gdyż posiadacie wystarczająco głęboką wiedzę.

Ten list napisałem kierowany natchnieniem Ducha Świętego i pisany został wyłącznie pod jego kontrolą. Ja sam niewiele umiem i mogę. Ten czas jest czasem, który trzeba dobrze wykorzystać. Jest już kwestią czasu, kiedy wydarzenia na całym świecie poprzez działanie sił przyrody, nie wytrzymując naporu ludzkich grzechów tak bardzo licznie czynionych a niewynagrodzonych sprawi, że Boża Sprawiedliwość dopuści do człowieka konsekwencją własnych człowieka wyborów „karanie” poprzez przyrodę.

Zwracam się, więc do kapłanów, którzy mają jeszcze resztkę Bożej Iskry, daru Ducha Świętego, aby podjęli to wezwanie do póki nie jest jeszcze za późno. Kto tylko może, niechaj pomoże, gorąco do tego zachęcam. Im więcej będzie kapłanów w tym dziele, a nawet biskupów, tym szybciej uprosimy u Bożego Miłosierdzia Bożego zmiłowania i ratunku dla dusz ludzi i duchowieństwa idącego na wieczne potępienie. Pełen ufności i nadziei w Bogu.

 

 

Kto pomoże rozkwitnąć nadziei?

 

List do Ludzi dobrej woli, ludzi prawdziwej gorącej Wiary.

Drodzy bracia i siostry, wszelkich wspólnot i grup modlitewnych. Oto pośród ogólnych niedoli, jakie przeżywamy, na co dzień w postaci równi pochyłej, na której znalazł się nasz cały kraj przez działanie kolejnych rządów działających pod dyktando Żydowskiej masonerii, która realizuje w praktyce plan likwidacji Polski i Polaków i nosi się z zamiarem utworzenia w Polsce, raju dla siebie i swoich ludzi. Działają oni destrukcyjnie rozprzedając za symboliczne grosze cały majątek narodowy.

Po przechwyceniu przez nich środków masowego przekazu, podjęli wynaradawianie oraz niszczenie wszystkiego, co Polskie a zwłaszcza katolickie. Podjęli likwidację najważniejszych strategicznie zakładów pracy, co spowodowało w swoich opłakanych następstwach zanik zdolności finansowych państwa oraz całości gospodarki nawet na minimalnym poziomie użytkowania.

Poznaliśmy wszyscy na własnej skórze dalsze skutki rozstroju naszej gospodarki. Niestety, gorszym od tego jest niszczenie naszej wiary i Kościoła i to wielotorowo, czyli z rożnych stron przez tąż Żydowską masonerię. Już Papież Paweł VI w latach 70-tych powiedział: „dym szatana dostał się do wnętrza kościoła” Nie mogąc inaczej posyła Masoneria niektórych ludzi do kościoła pozwalając im na wnikniecie do wnętrza kościoła przez przyjęcie święceń kapłańskich, a po niej przyjęcie sakry biskupiej. Efekty tego działania widzimy na „zachodzie”. Po wprowadzeniu swoich ludzi do wnętrza struktur kościoła masoneria wdraża w praktyce wdrożenie swojego „mistrzowskiego planu zniszczenia Kościoła od wewnątrz”.

Na dzień dzisiejszy na „zachodzie” plan ten jest wdrożony w 80%. w Polsce z powodu oporu śp. Kard. Wyszyńskiego wdrożyli tylko 47% planu. Plan ten w ogólnym zarysie zakłada likwidację wszelkich przejawów pobożności, a zwłaszcza likwidację postawy klęczącej na Mszy Świętej, a w szczególności przy przyjmowaniu Komunii Świętej i na Boże Błogosławieństwo.

Kapłani i Biskupi nie mając dostatecznego wsparcia modlitewnego oraz wsparcia ofiarami ze strony wiernych, ulegają szatanowi i jego omamieniom oraz ułudzie. Wszyscy mamy tego liczne dowody w życiu codziennym wokoło nas.

Pan Jezus, co prawda powiedział, że: „bramy piekielne nie przemogą Kościoła Świętego” Nie oznacza to, że przetrwa on w obecnej formie i postaci. W tych dniach otrzymałem od Boga impuls do rozpoczęcia oficjalnego działania.

Dla informacji czytelników mogę powiedzieć, że z Woli Nieba Pan Jezus przed laty nadał mi nowe imię: Żywy Płomień, a mam na imię Piotr. Słowa Nieba otrzymuję od 14.VII.1991r. Sam wychowuję troje dzieci od kilkunastu lat, gdyż żona nas opuściła.

Od pewnego czasu Niebo prosi, aby modlić się za Kościół Święty, oraz za kapłanów i biskupów. Intencje te są zawarte w tzw. intencjach Matki Bożej. Całe Niebo prosi, aby modlić się i prosić wyłącznie według intencji Matki Bożej. Jest w Polsce wielu kapłanów gorliwych, pobożnych, wierzących w prawdziwe objawienia, którzy chcą działać. Trzeba, więc połączyć siły z pobożnymi kapłanami i wspólnie wyprosić Boga Łaski przemiany serc zagubionych kapłanów i biskupów.

Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do ogólnonarodowej modlitwy. Nie możemy liczyć na kapłanów, aby to oni ogłosili. Nie mają oni siły przebicia, z powodu braku wsparcia modlitewnego z naszej strony. Ludzie modlitwy, którzy możecie wesprzeć swoją modlitwą i ofiarą, oraz ekspiacjami, organizujcie sami takie modlitwy nieustannie, na rozmaity sposób. Najcenniejsze są wieczyste adoracje, oraz Jerycha modlitewne. Zamawiajcie również Msze Święte według intencji Matki Bożej.

Według wizji Św. Jana Bosko, jedynym ratunkiem dla Kościoła Świętego jest kult prawdziwy do Jezusa Eucharystycznego i Matki Bożej. Kto tylko może niechaj da drugi list dołączony do tego listu, a nawet niech dołączy ten pierwszy, i da kapłanowi lub kapłanom, którzy są gorliwi i pobożni. Potrzebne jest na ten czas Apokalipsy, w którym obecnie żyjemy odnowienie kultu i czci do Jezusa Eucharystycznego i Matki Bożej.

Masoneria poprzez swoje podstępne działanie, działając już we wnętrzu Kościoła Świętego podniosła ludzi z kolan. Nie jest prawdą, że Panu Jezusowi jest wszystko jedno jak go przyjmują. Obok wewnętrznego usposobienia człowieka w Łasce Uświęcającej pozwalającej na przyjęcie Najświętszego Ciała Pana Jezusa istotnym i najważniejszym jest oddanie czci Panu Jezusowi przyjmując go na kolanach i do ust. On sam dla wielu mistyków na przestrzeni lat Wyrażał takie życzenie.

Kto tylko może niechaj rozpowszechnia ten list, aby mogły obudzić się ludzkie serca, chociaż tych nielicznych, aby wspierać Kościół Święty swoimi Modlitwami i ofiarami oraz ekspiacjami. Sprawi to, że uratujemy od wiecznego potępienia ludzi i kapłanów a nawet biskupów idących do piekła. Pomoc nasz zapewni im niezbędną pomoc i ratunek.

Kto kocha Pana Jezusa Eucharystycznego i ma, choć odrobinę dobrej woli to zachęcam do przystąpienia do nowego ruchu: Rycerze Najświętszego Sakramentu. Zachęcam również do modlitwy nowennami, jakie otrzymałem. Są to: Nowenna do Boga Ojca, Nowenna do Najświętszej Eucharystii, Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus, Nowenna do Ducha Świętego, i dziewięciogodzinna Nowenna do Trójcy Świętej. Jest już teraz wielu ludzi korzystających i modlących się tymi modlitwami. Jak mi sami mówili: „wypraszam przez te nowenny wielkie Łaski Boże”.

Kto może i zdoła niechaj da jakikolwiek odzew na ten list poprzez tych, od których otrzymał ten list, albo na mój adres poczty elektronicznej: viviflaminis@gmail.com

Zachęcam do budowania swojej duchowości poprzez czytanie licznych dobrych lektur duchowych. Wiele cennych wskazówek znajdziecie na mojej stronie internetowej:

www.zywy-plomien.pl.tl

Mamy wielką szansę, że gdy będziemy się modlili i składali Bogu liczne ofiary, wspólnie uratujemy Kościół od jego wielkiego upadku poprzez zniwelowanie, zlikwidowanie profanum a przywrócenie należnego sacrum. Potrzeba wiele, wiele wsparcia modlitewnego wielu, wielu osób.

Pełen nadziei w Bogu i liczący na pozytywny odzew wielu.
                    Piotr – Żywy Płomień.

 

 

 

 

 

 

 

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free