Czym jest prawdziwa Ufność?
Czym jest Prawdziwa Ufność?

Myślę że największym wrogiem Ufności Bogu jest wykrzywiony Obraz Bożego Ojcostwa! Nawet Ci którzy wierzą , powinni zadać sobie pytanie , co przejawia Bożą Potęgę ? Czy to , że Jest wszechmocny i że w sprawiedliwości Swojej może ukarać każdego ? Czy to Ze Jest pierwszym widzącym i Swoim Widzeniem Ogarnia i Przenika Wszystko i każdego , Czy to jest dla nas korzyść ,czy przekleństwo , zważywszy na sąd Boży? Otóż myślę że Prawdziwym Obrazem Ojcostwa Bożego jest Wszechmoc objawiająca się przede
wszystkim w stworzeniu świata , który stworzył doskonałym i nie dla nikogo innego ,jak dla człowieka . Najpierw stworzył niebo i gwiazdy niezliczone z których w Swojej Wielkości każdą woła po imieniu. Potem stworzył ziemie i wszystko co na niej żyje . w Swojej Nieskończonej Mądrości i Miłości stworzył to tak aby wszystko żyło w symbiozie ii rodziło owoce każde w swoim rodzaju. Większą część ziemi pokrył wodą bez której nie mogło by trwać życie. Na końcu stworzył Człowieka na Obraz i
Podobieństwo Swoje i wywyższył go ponad wszelkie stworzenie ! A wszystko uczynił mu Poddanym ! Gdy człowiek będąc jeszcze w Raju Uległ j pokrętnej i przebiegłej inteligencji szatana i popełnił Pierwszy grzech ,przeciwstawiając się tym swojemu Ojcu , Wszechmocny i Kochający Ojciec w Sprawiedliwość Swoją Oblókł w Miłosierdzie , nie unicestwił ani szatana ani tym bardziej Człowieka ,ale zesłał go na ziemię , którą stworzył Piękną! i Poddaną! i nie nie zostawił go samemu sobie ale otoczył go
Współczuciem i Miłością tak wielką że Syna Swego Jednorodzonego wydał na Okup za nas!!! Ojcowski gniew jest nieodłączną częścią wychowania nieposłusznych dzieci , ale zawsze władze ma nad nim Współczucie i Miłosierdzie! Zawsze w chwili gniewu Ojca dziecko ma strach w oczach , ale nawet wtedy dziecko ma do swojego Ojca Wielką Ufność ,bo inaczej uciekało by od niego ! dziecko jeżeli nie jest zatwardziałe w swoim nieposłuszeństwie i w Ufności ze pokorą stoi przed Ojcem ,Miłość i Miłosierdzie
bierze górę nad gniewem i Ojcowska ręka nie opada na małą pupę dziecka. Tu nasuwa mi się Psalm 121. Myślę także że drugim wrogiem Ufności i wykrzywianiu Obrazu Ojca jest żle postrzegana Ojcowska Sprawiedliwość! Dobry Ojciec w swojej sprawiedliwości Kocha każde Dziecko tak samo ! Każde dziecko ratuje w zagrożeniach z całych sił ! to jest sprawiedliwość ! Każdemu dziecku daje to , co jest mu w danej chwili najpotrzebniejsze , to jest sprawiedliwość! w przewinieniach daje każdemu dziecku
możliwość poprawy i Przebaczenie! to jest sprawiedliwość! A na Rozliczeniu końcowym każdy otrzyma po Równo i nikt nikomu nie będzie miał czego zazdrościć ! To jest sprawiedliwe! Jedyne co za to oczekuje to to , aby dzieci okazały Ojcu Szacunek , Miłość, Ufność , Podziękowanie i abyśmy czasem pomogli swoim braciom i siostrom Powrócić do domu Ojca. Wszystko to przejawia się w Jego Jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie i w Owocach Ojcowskiej Miłości - w Eucharystii i Sakramentach które dzięki
Jezusowi ,poprzez Jezusa i w Jezusie otrzymaliśmy! Abyśmy tylko zechcieli je wziąć ! Kto Mnie widzi widzi Ojca Mego! Bo Ja i Ojciec Jedno Jesteśmy! Tak dla mnie wygląda Nasz Wszechmogący i Sprawiedliwy Ojciec, którego każdego dnia doświadczam i oglądam w Was i Takiego Kocham!

Autor tekstu:
                 Jacek.

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=