Czym jest prawdziwa Ufność?
Czym jest Prawdziwa Ufność?

Myślę że największym wrogiem Ufności Bogu jest wykrzywiony Obraz Bożego Ojcostwa! Nawet Ci którzy wierzą , powinni zadać sobie pytanie , co przejawia Bożą Potęgę ? Czy to , że Jest wszechmocny i że w sprawiedliwości Swojej może ukarać każdego ? Czy to Ze Jest pierwszym widzącym i Swoim Widzeniem Ogarnia i Przenika Wszystko i każdego , Czy to jest dla nas korzyść ,czy przekleństwo , zważywszy na sąd Boży? Otóż myślę że Prawdziwym Obrazem Ojcostwa Bożego jest Wszechmoc objawiająca się przede
wszystkim w stworzeniu świata , który stworzył doskonałym i nie dla nikogo innego ,jak dla człowieka . Najpierw stworzył niebo i gwiazdy niezliczone z których w Swojej Wielkości każdą woła po imieniu. Potem stworzył ziemie i wszystko co na niej żyje . w Swojej Nieskończonej Mądrości i Miłości stworzył to tak aby wszystko żyło w symbiozie ii rodziło owoce każde w swoim rodzaju. Większą część ziemi pokrył wodą bez której nie mogło by trwać życie. Na końcu stworzył Człowieka na Obraz i
Podobieństwo Swoje i wywyższył go ponad wszelkie stworzenie ! A wszystko uczynił mu Poddanym ! Gdy człowiek będąc jeszcze w Raju Uległ j pokrętnej i przebiegłej inteligencji szatana i popełnił Pierwszy grzech ,przeciwstawiając się tym swojemu Ojcu , Wszechmocny i Kochający Ojciec w Sprawiedliwość Swoją Oblókł w Miłosierdzie , nie unicestwił ani szatana ani tym bardziej Człowieka ,ale zesłał go na ziemię , którą stworzył Piękną! i Poddaną! i nie nie zostawił go samemu sobie ale otoczył go
Współczuciem i Miłością tak wielką że Syna Swego Jednorodzonego wydał na Okup za nas!!! Ojcowski gniew jest nieodłączną częścią wychowania nieposłusznych dzieci , ale zawsze władze ma nad nim Współczucie i Miłosierdzie! Zawsze w chwili gniewu Ojca dziecko ma strach w oczach , ale nawet wtedy dziecko ma do swojego Ojca Wielką Ufność ,bo inaczej uciekało by od niego ! dziecko jeżeli nie jest zatwardziałe w swoim nieposłuszeństwie i w Ufności ze pokorą stoi przed Ojcem ,Miłość i Miłosierdzie
bierze górę nad gniewem i Ojcowska ręka nie opada na małą pupę dziecka. Tu nasuwa mi się Psalm 121. Myślę także że drugim wrogiem Ufności i wykrzywianiu Obrazu Ojca jest żle postrzegana Ojcowska Sprawiedliwość! Dobry Ojciec w swojej sprawiedliwości Kocha każde Dziecko tak samo ! Każde dziecko ratuje w zagrożeniach z całych sił ! to jest sprawiedliwość ! Każdemu dziecku daje to , co jest mu w danej chwili najpotrzebniejsze , to jest sprawiedliwość! w przewinieniach daje każdemu dziecku
możliwość poprawy i Przebaczenie! to jest sprawiedliwość! A na Rozliczeniu końcowym każdy otrzyma po Równo i nikt nikomu nie będzie miał czego zazdrościć ! To jest sprawiedliwe! Jedyne co za to oczekuje to to , aby dzieci okazały Ojcu Szacunek , Miłość, Ufność , Podziękowanie i abyśmy czasem pomogli swoim braciom i siostrom Powrócić do domu Ojca. Wszystko to przejawia się w Jego Jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie i w Owocach Ojcowskiej Miłości - w Eucharystii i Sakramentach które dzięki
Jezusowi ,poprzez Jezusa i w Jezusie otrzymaliśmy! Abyśmy tylko zechcieli je wziąć ! Kto Mnie widzi widzi Ojca Mego! Bo Ja i Ojciec Jedno Jesteśmy! Tak dla mnie wygląda Nasz Wszechmogący i Sprawiedliwy Ojciec, którego każdego dnia doświadczam i oglądam w Was i Takiego Kocham!

Autor tekstu:
                 Jacek.

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free