Modlitwy Ż.P. III
         DROGA KRZYŻOWA OJCA PIO

STACJA I - JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

            "Nasz miłosierny Pan, jak kochający Ojciec, w obliczu najtrudniejszej próby staje przede mną, by mnie pocieszyć i dodać mi odwagi do coraz głębszego wnikania w drogę krzyżową".

                                               (O. Pio)

STACJA II - JEZUS OBARCZONY KRZYŻEM

            "Wcale nie pragnę, by krzyż stał się lżejszy, bo cierpienie z Chrystusem jest dla mnie cenne. Kiedy kontempluję krzyż na ramionach Jezusa, czuję się silniejszy, a moje serce przepełnia święta radość". (O. Pio)

STACJA III - JEZUS UPADA PIERWSZY RAZ

            "Najpewniejszą próbą miłości jest cierpienie dla umiłowanego. Skoro, więc Syn Boży, z czystej miłości, cierpiał tak bardzo, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że dźwigany z Jego powodu krzyż, staje się umiłowany i to miłością bezgraniczną".

                                                            (O. Pio)

STACJA IV - JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

            "Dziewico bolesna, uproś u swego Najświętszego Syna, byśmy coraz głębiej wnikali w tajemnicę Krzyża i razem z Tobą jednoczyli się z cierpieniami Jezusa... Najświętsza Dziewico, uproś nam Miłość do Krzyża, cierpienia i bólu. Jako pierwsza - w najdoskonalszy sposób - wypełniłaś Ewangelię, zanim jeszcze została objawiona światu - uproś nam łaskę ewangelicznego życia, byśmy jak najszybciej stanęli przy Tobie". (O. Pio)

STACJA V - CYRENEJCZYK POMAGA JEZUSOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ

            "Jezus wciąż powołuje ludzi. Nie zważając na moje grzechy, wybrał i mnie, bym Go wspomagał w wielkim dziele zbawienia. Im bardziej ktoś cierpi - nie doznając pocieszenia - tym lepiej rozumie ból dobrego Jezusa. Dlatego pragnę cierpieć coraz bardziej - nie mając pociechy - i w tym cierpieniu odnajdywać całą swoją radość".                         (O. Pio)

 

STACJA VI - ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSA

            "Jeżeli wiem... że człowiek jest udręczony czy to na duszy, czy na ciele, o co prosiłbym Pana, by ujrzeć go wolnym od zła? Gdyby Pan pozwolił, chętnie wziąłbym na siebie wszystkie strapienia tego człowieka i na jego korzyść zrezygnowałbym ze wszystkich owoców tych cierpień, byleby tylko on został zbawiony".                                                                                        (O. Pio)

STACJA VII - JEZUS DRUGI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

 

            "Tak! Kocham krzyż, tylko krzyż, bo zawsze widzę go na ramionach Jezusa. A Jezus wie, że oddaję Mu całe swoje życie i całe serce poświęcam Jemu i Jego cierpieniom". (O. Pio)

 

STACJA VIII - JEZUS POCIESZA POBOŻNE NIEWIASTY

            "Niech was nie przeraża myśl, że czas próby jest jeszcze długi... Droga do zbawienia wiedzie przez wzburzone morze, wciąż zagrażające upadkiem. Kalwaria jest górą świętych, ale stamtąd przechodzi się na inną górę, zwaną Tabor". (O. Pio)

STACJA IX - JEZUS UPADA TRZECI RAZ POD KRZYŻEM

            "Nie zapominajcie, że w cierpieniu chcę być sam, tylko sam, jedynie sam. Boję się, by nie odejść stąd bez Jezusa. Wyrzucałbym sobie, gdybym, choć na chwilę pozostał bez krzyża lub - co gorsze - gdyby inni mi krzyż odebrali". (O. Pio)

STACJA X - JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

 

            "Doświadczając miłości, wiem, że tym, kto mnie kocha, jest Chrystus. Kiedy natomiast spotyka mnie cierpienie, wówczas ja jestem tym, który kocha. Chcąc mnie przekonać o swojej miłości, pozwala mi zakosztować ran, cierpienia, uczestniczyć w Swojej męce... Pragnąc mojej Radości, napełnia moje serce takim duchem, który jest ogniem i mówi mi o jego rozkoszach. Ale kiedy chce, bym ja sprawił Mu radość, mówi mi o swoim cierpieniu i zaprasza mnie takim głosem, który jest zarazem modlitwą i poleceniem, bym poświęcił własne ciało niosąc ulgę Jego cierpieniu". (O. Pio)

STACJA XI - JEZUS UKRZYŻOWANY

            "Tylko Jezus może zrozumieć moje cierpienie, kiedy staję wobec bolesnej sceny Kalwarii. Jednocześnie jest rzeczą niepojętą, jak wielką ulgę przynosi Jezusowi współcierpienie z Nim, zwłaszcza gdy znajdzie się ktoś, kto z miłości do Chrystusa - nie oczekując pocieszenia - jest gotów uczestniczyć w jego bólu".                                                                      (O. Pio)

STACJA XII - JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

            "O jakie słodkie jest imię krzyża. W ramionach Chrystusowego krzyża dusze przyoblekają się w światło, zapalają się miłością, stają się uskrzydlone, by wznosić się coraz wyżej. Niech więc i dla nas krzyż Chrystusa będzie miejscem wytchnienia, szkołą doskonałości, ukochanym dziedzictwem... Pozwoliłeś mi cierpieć na krzyżu Twojego Syna, dlatego staram się najdoskonalej zjednoczyć z krzyżem. Jestem przekonany, że przenigdy już krzyża nie opuszczę". (O. Pio)

STACJA XIII - JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

            "Dobrze wiem, że krzyż jest znakiem miłości, zadatkiem odkupienia, a Miłość bez pokarmu, bez cierpienia nie może być prawdziwa. Pragnę cierpieć z miłości do Jezusa". (O. Pio)

STACJA XIV - JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

            "Nie pragnę niczego innego - albo umrzeć, albo kochać Boga. Albo śmierć, albo Miłość - bo życie bez miłości Boga jest gorsze niż śmierć". (O. Pio)

Modlitwy do Matki Bożej.

Fatimski akt strzelisty.

            Boże mój, kocham Cię z całą wdzięcznością, wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś - o Jezu kocham Cię za to. Słodkie Serce Maryi Bądź moim zbawieniem.

Ofiarowanie dobrych uczynków.

            O Jezu czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników, za Ojca św. i na zadośćuczynienie za grzechy, które obrażają Niepokalane Serce Maryi.

Modlitwa Anioła.

  O Boże mój! Wierzę w Ciebie! Uwielbiam Ciebie! Ufam Tobie! Miłuję Ciebie! Proszę, abyś przebaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie wielbią, którzy Tobie nie ufają, którzy Cię nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci bezcenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego na wszystkich ołtarzach świata na przebłaganie za grzechy, które cię obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i za przyczyną Niepokalanego serca Maryi błagam o nawrócenie biednych grzeszników.

Koronka do Niepokalanego Serca Maryi.

 W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen.

Na dużych paciorkach.

 Pełne miłości i bólu przeczyste i Niepokalane Serce Maryi proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Na małych paciorkach.

 Matko ratuj nas przez płomień miłości Twojego Niepokalanego Serca.

Na zakończenie.

 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 Matko boża rozlej na całą ludzkość działanie Twojego płomienia miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Modlitwy do Aniołów i świętych Pańskich.

Szturmówka do świętych Aniołów.

            Wszechmogący wieczny Boże w Trójcy świętej jedyny, nim my słudzy poczniemy przywoływać aniołów świętych i wzywać ich pomocy, upadamy przed Tobą na kolana i adorujemy Ciebie, Ojcze, Synu i Duchu święty! Bądź pozdrowiony i pochwalony i uwielbiony na wieki i wszyscy aniołowie i ludzie przez Ciebie stworzeni niech Cię kochają, adorują i Tobie służą, święty, mocny, nieśmiertelny Boże! I Ty Maryjo, Królowo Anielska, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy doi sług Twoich i kieruj je do tronu Najwyższego, abyśmy doznali łask, pomocy i ratunku, Ty błagająca wszechmocy, Ty pośredniczko łask. Amen.

            Wy wielcy, święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej ochronie i pomocy, błagamy was w imię Boga Trój Jedynego
                                                        - śpieszcie nam z pomocą.

 Błagamy was w imię krwi przenajdroższej Pana naszego Jezusa Chrystusa -

 Błagamy was wszechmocnym imieniem Jezus -

 Błagamy was przez wszystkie rany Pana naszego Jezusa Chrystusa

 Błagamy was przez całą mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa -

 Błagamy was przy świętym słowie Bożym -

 Błagamy was przy Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa -

 Błagamy was w imię miłości Bożej ku nam biednym -

 Błagamy was w imię wierności Bożej ku nam biednym -

 Błagamy was w imię miłosierdzia Bożego ku nam biednym -

 Błagamy was w imię Maryi Królowej Nieba i ziemi -

 Błagamy was w imię waszej Królowej i Pani, Maryi -

 Błagamy was w imię Maryi, Matki Bożej i naszej Matki -

 Albowiem otrzymaliśmy w testamencie krew naszego Pana, błagamy was -

 Albowiem otrzymaliśmy w testamencie Serce naszego Pana, błagamy was -

 Albowiem otrzymaliśmy w testamencie Niepokalane Serce Maryi, ·błagamy was

- śpieszcie nam z pomocą. 

 Błagamy was zakryjcie nas waszą tarczą!

 Błagamy was brońcie nas waszym mieczem.

 Błagamy was świećcie nam waszym światłem.

 Błagamy was ratujcie nas pod płaszcz Maryi.

 Błagamy was ukryjcie nas w Sercu Maryi.

 Błagamy was złóżcie nas w ręce Maryi.

 Błagamy was ukażcie nam drogę do bramy życia, otwarte Serce Pana naszego.

 Błagamy was prowadźcie nas bezpiecznie do domu Ojca Niebieskiego!

 Wszystkie chóry duchów błogosławionych
                                                       - śpieszcie nam z pomocą!

 Aniołowie życia -

 Aniołowie mocy słowa Bożego -

 Aniołowie Miłości -

 Nasi szczególni nam przez Boga dani towarzysze -

 Błagamy was śpieszcie i wspomagajcie nas!

             Krew Pana naszego i Króla woła do was o pomoc dla nas biednych, błagamy was, śpieszcie,
                                   śpieszcie i wspomagajcie nas.

Niepokalane Serce waszej najczystszej królowej Maryi woła do was o pomoc dla nas biednych, błagamy was,
                                                 śpieszcie i wspomagajcie nas.

    Święty Michale Archaniele, książę wojska Niebieskiego, zwycięzco szatana, ty otrzymałeś od Boga siłę i moc do zniszczenia pokorą pychy sił ciemności, błagamy cię, dopomóż nam w osiągnięciu prawdziwej pokory serca, niewzruszonej wierności w pełnieniu woli Bożej, do męstwa w trudnościach i cierpieniach. Dopomóż nam, abyśmy ostali się przed sądem Bożym.

            Święty Gabrielu Archaniele! Aniele wcielenia Bożego, wierny pośle Boga, otwórz uszy nasze nawet na najcichsze upomnienia i przyzywania miłującego Serca Syna i Pana naszego. Błagamy cię, stój nam zawsze przed oczami, abyśmy słowo Boże dobrze zrozumieli, jego szukali i strzegli i wykonywali, czego Bóg od nas żąda.

             Dopomóż nam do świadomej gotowości, by Pan przychodząc nie zastał nas śpiących.

             Święty Rafale Archaniele! Posłańcu Bożej miłości, błagamy cię zrań serca nasze ogniem i nie pozwól, aby ta rana kiedykolwiek się zagoiła i abyśmy w życiu codziennym szli po drogach miłości i miłością wszystko przezwyciężali.

            Wspomagajcie nas wielcy święci bracia! - współ słudzy przed Bogiem. Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym tchórzostwem i letniością, naszym egoizmem i chciwością, przed naszą zazdrością i nieufnością, przed naszą żądzą sytości, dobrobytu i uznania.

            Wyzwólcie nas z więzów grzechu, tego lgnienia do spraw doczesnych. Zdejmijcie nam z oczu opaskę, którą założyliśmy sobie sami, by nie widzieć otaczającej nas nędzy i tylko nad sobą się rozczulać i na siebie spoglądać.

            Wbijcie w serca nasze kolec świętego niepokoju za Bogiem, byśmy nie przestali szukać Boga w tęsknocie, żalu i miłości. Szukajcie w nas krwi Pana naszego, która za nas była wylana. Szukajcie w nas łez waszej Królowej, które za nas wylała. Szukajcie w nas litości godnego, wybledniałego, zniekształconego oblicza Bożego, na którego obraz Bóg nas ukształtował w swojej miłości. Dopomóżcie nam Boga poznać i adorować, kochać i Jemu służyć. Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas tajemniczo otaczają i dręczą. Pomóżcie nam, by nikt z nas nie zginął i byśmy w wiecznej szczęśliwości zjednoczeni byli wychwalaniem Boga. Amen.

Święty Michale - Bądź przy nas ze swoimi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas!

Święty Rafale, - Bądź przy nas ze swoimi Aniołami, pomagaj nami proś za nas.

Święty Gabrielu- Bądź przy nas ze swoimi wojskami, Aniołami, pomagaj nam i pros za nas.

Modlitwa do Bł. Honorata.

            Wszechmogący wieczny Boże, Ty Błogosławionemu Honoratowi kapłanowi dałeś łaskę prowadzenia dusz drogami świętości i sprawiłeś, że ubogacił Twój Kościół licznymi rodzinami zakonnymi, pokornie Cię prosimy spraw, abyśmy za jego przyczyną otrzymali potrzebne nam łaski... żyli zawsze pełnią naszego powołania chrześcijańskiego i łączyli się z Tobą w doskonałej miłości, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Antoniego.

            O Boże Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś św. Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze; zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia udzielając nam twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Błogosławieństwo św. Franciszka.

            Pan niech ci błogosławi i niech cię strzeże; niech ci okaże oblicze Swoje i zmiłuje się nad tobą. Niech obróci ku tobie twarz Swoją i obdarzy cię pokojem. Pan niech cię błogosławi.  Amen.

 

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

            Jezu Chryste, który powołałeś św. Franciszka do doskonałości ewangelicznej i w cudowny sposób pomnożyłeś liczbę jego uczniów, oświeć mój umysł, abym mógł dostrzec naglące wołanie świata o pomoc i Miłość . Pozwól mi dzielić Twoje pragnienie zbawienia każdego człowieka, dla którego uobecniasz na ołtarzu Swoją ofiarę. Natchnij mnie, abym jasno mógł rozpoznać moją drogę, którą chcesz mnie prowadzić i służył Ci tak jak tego pragniesz. Uchroń mnie od zlekceważenia Twojego wezwania i dodaj odwagi, abym za przykładem św. Franciszka z Asyżu poszedł wytrwale za Tobą niosąc wszystkim pokój i dobro. Amen.

Zadania miłości.

 

                                                           Panie spraw, abym niósł:

                                                           Miłość tam gdzie panuje nienawiść,

                                                           Wiarę tam gdzie wkrada się zwątpienie,

                                                           Nadzieję tam gdzie ogarnia rozpacz,

                                                           Prawdę tam gdzie szerzy się fałsz,

                                                           Światło tam gdzie zalega mrok,

                                                           Radość tam gdzie jest smutek,

                                                           Przebaczenie tam gdzie wyrządza się krzywdę,

                                                           Pokój tam gdzie toczy się walka.

 

Modlitwa za przyczyną Św. Leopolda.

            święty ojcze Leopoldzie, ty poświęciłeś swoje życie, by pocieszać uciśnionych i dla Boga pozyskiwać grzeszników. Ty dla przyśpieszenia powrotu odłączonych braci do jedności Kościoła wytrwale modliłeś się do Pana. Wspomagaj mnie w pokonywaniu przeciwności życiowych, a u Jezusa i Jego Matki wyjednaj mi łaskę wiernej miłości Boga i każdego człowieka. Amen.

 

Litania do Anioła Stróża (Stróżów).

 

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 Ojcze z nieba Boże -                         zmiłuj się nad nami.

 Synu, odkupicielu świata, Boże   - zmiłuj się nad nami.

 Duchu święty, Boże                        - zmiłuj się nad nami.

 święta Trójco Jedyny Boże            -zmiłuj się nad nami.

 święta Maryjo Królowo Aniołów
                       - módl się nad nami.

 święty Aniele książę niebiańskiego dworu -

 Duchowy bracie mój -

 od którego pochodzi natchnienie do dobrego -

 stróżu mój -

 patronie mój -

 pasterzu mój -

 przewodniku mój -

 nauczycielu mój - 

 doradco mój -

 opiekunie mój -

 obrońco mój -

 pomocniku mój -

 wodzu mój -

 świadku mój -

 orędowniku mój -

 pocieszycielu mój -

 Oświecicielu mój -

 miłośniku mój -

 przyjacielu mój

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

                          P. Aniołom Swoim Bóg rozkazał o tobie

                         W. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

                          P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

                          W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się.

            Boże, który z niewysłowionej dobroci Swojej świętych Aniołów posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy ich opieką byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

1.

            Ojcze niebieski, dziękuję Twej nieskończonej dobroci, że od chwili, kiedy dusza moja wyszła z Twoich stwarzających rąk powierzyłeś mnie Aniołowi Stróżowi, aby mnie oświecał, strzegł, prowadził mnie i kierował. Dziękuję ci mój Aniele Stróżu, że mi codziennie towarzyszysz w drodze do domu Ojca. Twoje święte Natchnienie i obrona nieustanna w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Twoje modlitwy u Pana Boga są dla mnie wielką pociechą. Budzą one we mnie niezachwianą nadzieję.

 

2.

            Aniele stróżu mój, który zawsze wpatrujesz się w oblicze Boże i chcesz, bym i z tobą kiedyś przebywał w niebie, proszę cię o wyjednanie mi u Pana Boga przebaczenia, że tyle razy byłem głuchy na twe rady, że grzeszyłem w twojej obecności, że tak mało pamiętam o twej bliskości.

 

3.

            Aniele stróżu mój wierny i potężny, Jesteś z aniołów, którzy pod przewodnictwem św. Michała pokonali szatana i jego zwolenników. Walka rozpoczęta kiedyś w niebie toczy się dalej na ziemi. Książę zła ze swymi sługami i nieprzyjaciółmi Jezusa Chrystusa czyha na dusze ludzkie. Wstawiaj się do Niepokalanej, Królowej Apostołów za Kościół i Państwo Boże walczące przeciw państwu szatana.

 

Litania do św. Szarbela.

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 Ojcze z nieba Boże -                         zmiłuj się nad nami.

 Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

 Duchu święty Boże -                         zmiłuj się nad nami.

 Święta Trójco Jedyny Boże -            zmiłuj się nad nami.

 Święta Maryjo Królowo Pustelników - módl się za nami.

 Święty Szarbelu -                                            módl się za nami.

 Święty Szarbelu, żyjący w cudzie boga - módl się za nami.

 Bohaterze pobożności, miłości i wiary
                                       
- wzmocnij naszą wiarę.

 Czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie -

 Lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało -

 Hojny dawco przepełniający wszystko -

 Pustelniku zdumiewającymi cudami słynący -

 Wzgardzicielu wszystkich bogactw tego świata -

 Baranku pokory z sercem pełnym współczucia -

 Aromacie drogocenny przenikający świat -

 Wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny -

Przykładzie pobożności zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa pana -

 Hojny dawco napełniający błogosławieństwami stworzenia -

 Wonne kadzidło cedrów Libanu -

 Oświecający Kościół Boży -

 Światłości wspaniała, którego grób jaśniał przez 40 dni nadziemskim blaskiem -

 Wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych -

 Niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę -

 Biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie -

 Głosie wołający i budzący sumienia -

 Doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia -

 Aniele w naturze człowieka -

 Bezcenny klejnocie zakonów -

 Skarbie nasz i wieczna chlubo -

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ·przepuść nam, Panie!

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

              P. Módl się za nami św. Szarbelu wielki pustelniku Boga.

             W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

             Boże Ty św. Szarbela, kapłana i pustelnika prowadziłeś i zraniłeś pięknością Swojego oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi Mistycznemu Ciału Chrystusa był w zjednoczeniu nieustannym ze swoim Panem i ludźmi poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw, aby za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz to, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwieniu i sposobach uświęcania się. Wszechmogący wieczny boże, który dałeś nam w osobie św. Szarbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski..., o którą Cię prosimy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do św. Szarbela.

             Najmiłosierniejszy i wiekuisty Boże Ojcze, Ty przez ducha świętego wybrałeś św. Szarbela, aby świadczył swoim życiem o ważności życia nadprzyrodzonego i dałeś nam go jako głos wołający i budzący sumienia. W Piśmie świętym odnajdywał Twoją wielkość i świętość, w Eucharystii spotykał się z Twoją Boskością, a na modlitwie doświadczał pokoju i błogosławieństwa. Samotność zastępowała mu przyjmowanie chleba życia, a przez przyczynę Najświętszej dziewicy ukochał szczególnie Twojego syna Jezusa Chrystusa. Dlatego też prosimy Cię przez zasługi i wstawiennictwo             

św. Szarbela, który tak gorąco Cię umiłował, abyś wlał w nasze serca żywą wiarę, silną nadzieję i gorącą Miłość wraz z prawdziwą skruchą serca i mocnym postanowieniem poprawy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Chrzest dzieci nienarodzonych.

            Oto spojrzenie Pana nad tymi, którzy się Go boją i czekają na Jego miłosierdzie, aby wybawił ich dusze i zachował przy życiu.                                                Wierzę w Boga...

 

             Pokropić teraz należy wodą święconą we wszystkich kierunkach.

 Wy wszystkie, które we dnie i w nocy urodziłyście się martwe i jeszcze się martwe urodzicie, wy wszystkie, które zostałyście zabite w łonie matek i jeszcze zabite będziecie, wszystkie, które zostałyście urodzone bez chrztu św. i jeszcze umrzecie, abyście otrzymały życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ja was wszystkie według imion, które dobry Bóg w Swej łaskawości da wam, chrzczę was wszystkie w imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

            Tak mówi Pan Bóg: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem i wzywam cię po imieniu tyś Mój, tyś Moja. Śpiewajcie Panu i sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie i rozgłaszajcie cuda wśród wszystkich narodów. Na wieki będę chwalił łaski Pana i moimi ustami będę chwalił Twoją wierność przez wszystkie pokolenia. Alleluja, alleluja, alleluja.

 Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Modlitwa.

            Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi. Dla otrzymania darów Ducha świętego, dla ratowania dusz i nienarodzonych dzieci. Drogi Zbawicielu daj im imiona Twoich świętych i zmyj Twoją Krwią brud grzechu pierworodnego. By mogły się zawsze z Tobą radować wieczną chwałą w niebie i na wieki cześć Ci oddawać. Amen. Przez Twoją Dziewiczą czystość, o Maryjo ratuj dusze, które obrażają Twoje Niepokalane Serce. Amen.

 

Rady dla wszystkich w życiu ludzkim bardzo pożyteczne.

 1. Każdego dnia z rana odpuść Bliźniemu przykrość, jaka cię w tym dniu spotkać może.

 2. Nie chwal nikogo w oczy, bo mądremu to ubliża, a głupiego nadyma.

 3. Jeśli cię ludzie ganią za czyn chwalebny - nie zważaj na to. Jeżeli cię chwalą, nie zważaj zarówno, ale Bądź wytrwały w dobrych sprawach.

 4. Szanować należy wszystkich, szacować tylko tego, kto szacunku jest godzien.

 5. Nie staraj się o łaskę bogatych, bo ona oszukuje, a przed Bogiem nic nie znaczy.

 6. Staraj się o Miłość ubogich i nieszczęśliwych, bo ona obroni cię w dzień sądu Bożego.

 7. Nie żałuj ostatniego grosza ubogiemu, bo w dobrą skarbonkę             kładziesz, a w dniu największej nędzy znajdziesz ją pełną.

 8. Jeśli nie możesz dać jałmużny ubogiemu to daj dobre słowo nieprzyjacielowi, a zasługa twoja większą będzie.

 9. Jeżeli ktoś tajemne knuje przeciw tobie zdrady, zostaw mu swobodę, na swoją a nie na twoją on zgubę pracuje.

 10. Nie usprawiedliwiaj się, jeśli cię spotwarzano - mądry niełatwo potwarzom uwierzy, a głupiego dobre lub złe mniemanie o nas, na             jedno wychodzi.

 11. Zemsta nie szkodzi temu, przeciwko któremu jest wymierzoną, ale szkodzi temu, od którego pochodzi.

 12. Jeżeli gardzisz złym i głupim, ukryj to głęboko w sercu swoim, bo jeśli się z tym wydasz, nie będziesz mądry.

 13. Nie uskarżaj się na deszcz i błoto, na mróz i złość ludzką, na cierpienia i srogość, bo próżne są to słowa. Skarga nic tu nie pomoże.

 14. Mądrego i głupiego stworzył Bóg. Poważaj, więc mądrego, a            nad głupim miej politowanie.

 15. Jeżeliś sam mądrym, nieustannie za to dziękuj Bogu, jeżeli żeś jest głupim, to Bądź pokornym.

 16. Jeżeliś mądrym, mało mów, a mądrze, jeżeliś głupim, to milcz, a za mądrego uchodzić będziesz.

 17. W małości słów wielka Mądrość mieścić się może, a kto dużo mówi, niewiele mądrego powie.

 18. Prawdziwie złych ludzi niewiele jest na świecie, ale daleko mniej jest prawdziwie mądrych.

 19. Jeżeli ci Bóg dał głupią żonę lub głupiego męża, straszny ciężar włożył ci na barki. Znoś to cierpliwie, a świętym będziesz.

 20. Święta jest rzecz pokora, ale kto się upokarza głupiemu rzecz głupią czyni.

 21. Lepiej jest jak mądry jest spokojny, niż głupi gadający.

 22. Z mądrym Bądź małomównym, a z głupim stań się niemową.

 23. Nie martw się, jeżeli świat nie uznaje twoich zasług, dosyć Szczęścia dla ciebie, gdy owoce prac swoich zostawisz mu po sobie.

 24. Jeżeli czynisz rzecz obojętną, a mógłbyś tym rozgniewać

Bliźniego, poprzestań. Lecz jeżeli sprawujesz dzieło Boże, to chociażby cały świat oburzał się na ciebie, nie przestawaj.

 25. Dopóki żyjesz, możesz wiele dobrego uczynić, ale potem już nie.

 26. Osładzaj dni rodzicom swoim dopóki żyją, bo jeśli ich zasmucisz, a pomrą, już im tego nie wynagrodzisz nigdy.

 27. Jeżeli masz dzieci drobne, szanuj ich niewinność, bo jeśli rzucisz ziarno złe na młodą rolę serc ich, sam później te owoce zbierać będziesz.

 28. Serce dziecka to bibułka, przytknij ją do płynu, a pije, jeżeli nasyci się czystą wodą czystą pozostaje, a jeżeli atrament, na zawsze będzie splamiona.

 29. Dał ci Bóg pociechę? Jest to boży depozyt. Jeżeli raz w życiu zgorszysz niewinne, żałuj, żeś się narodził.

 30. Jeżeli dotykająca cię krzywda pada tylko na twoją własną osobę, znieś ją. Jeżeli zaś z ciebie pada na dzieci twoje - broń się.

 31. Nie zaciągaj długów i nie pożyczaj pieniędzy, gdy nie masz pewności oddania, bo jedno i drugie zgryzotę rodzi.

 32. Nie Bądź ciekawy na wygraną, bo zawiedzionym zostaniesz. Jeżeli liczysz na pracę, wiesz, co masz. Jeżeli na wygraną, nie wiesz czy będziesz, co miał, a najprędzej nic.

 33. Wszelka gra oszukuje i niewielu ona bogaci, ale wielu prowadzi do nędzy.

 34. Więcej bywa oszukanych niż oszukujących, więcej też przegrywających niż wygrywających.

 35. Lepsza jest Mądrość niż nauka, ale oboje to największy skarb człowieka, o który proś Boga.

 36. Nie ubieraj dzieci swe bogato, bo najdroższa suknia podrze się, ale ubogacaj ich umysł, bo to będzie ich bogactwem na wieki.

 37. Całe życie nie przestawaj się uczyć. Jeżeli Bóg dał ci Mądrość, to nauki szkolne nie wystarczą tobie, jeżeli zaś nie dał, żąda, abyś ją własną pracą nabył.

 38. Mądrość jest darem, nauka zasługą. Nie każdemu uczącemu się bywa dana Mądrość, ale każdy, który się uczy mądrym jest.

 39. Młodzież tęskniąca za publiczną zabawą próżna jest, młodzież zaś łaknąca nauki pożytek społeczeństwu przyniesie.

 40. Nie przymuszaj się do pracy, która ci nie jest miłą, obierz zawód, do którego masz pociąg i dąż do niego wytrwale.

 41. Jeśli w towarzystwie słyszysz mówiącego głupie rzeczy nie unoś się gniewem, a dziękuj Bogu, że Jesteś słuchającym, a niemówiącym.

 42. Głupi wychodzi na ulicę, aby go ludzie widzieli, ty zaś idź na osobne miejsce, abyś oglądał duszę swoją i sprawy swoje roztrząsał.

 43. Pismo święte mówi, że głupi nienawidzi łajania, nie zachmurzaj, więc twarzy swojej, gdy cię strofują, abyś na miano głupiego nie zasłużył.

 44. Mąż pracowity panem jest w swoim domu. Leniwy intruzem.

 45. Mądry nie obraża się niczym, głupi zaś w byle, czym powód obrazy upatruje.

 46. Upokorzenie i wzgarda rani pysznego. Pokorny nie czuje ich wcale.

 47. Prawdziwie królem jest, kto panuje nad sobą i choćby największe cierpienia znosi to wytrwale.

 48. W grożącym niebezpieczeństwie czy nieszczęściu poddaj się woli Bożej, bo choćbyś się jej nie poddał, to jednakże się spełni.

 49. Smutna to rzecz, gdy bogobojny sługa, a bezbożny pan, służ mu zawsze wiernie, ale bezbożnych rozkazów nie wypełniaj.

 50. Najmniejszą rzeczą człowieka jest uroda, bo wielu jest pięknych, ale głupich.

 51. Strzeż się powabów zewnętrznych człowieka próżnego, bo gdy cię usidlą gorzkie będą dni twoje.

 52. Jeżeli chcesz sobie życie przedłużyć, według pewnego filozofa, ujmuj każdej nocy trochę snu, a przybędzie ci na rok kilka             tygodni życia.

 53. Jeżeli masz do załatwienia kilka spraw to najpierw załatwiaj tę, która przynosi największe korzyści, potem tę, która najprędzej skończoną być może.

 54. Jeżeli ci się nie powodzi, w jakiej pracy, nie porzucaj jej, ale odłóż na później, aż wybije dla niej godzina jej przeznaczona.

 55. Jeżeli masz chęć użyć przyjemności, która kosztuje, użyj najpierw takiej, która nic nie kosztuje. Potem tej, która najmniej kosztuje.

 56. Szczery i wesoły śmiech nie jest grzechem, ale grzech, który obraziłby bliźniego niech nie powstanie na twoich ustach.

 57. Niewinna złośliwość z serdecznym dowcipem dobra jest, ale złośliwość mściwego języka piekłem trąci.

 58. Przyjemny humor mądrego rozwesela i pożądanym jest, głupi zaś, gdy chce rozweselić drugich, śmieje się sam z tego, co mówi, ale nikogo nie pobudzi do śmiechu.

 59. Człowiek, który się nudzi jest bardzo ubogim.

 60. Człowiek, który sam sobie usłużyć nie może niewolnikiem swojego niedołęstwa jest.

 61. Człowiek nieumiejący pożytecznie swojego czasu użyć rozprasza skarb najdroższy.

 62. Człowiek kochający samego siebie w przeciwnościach więcej od innych cierpi, ale mniej ma zasługi.

 63. Człowiek nieumiejący znosić wad bliźniego ciężarem jest społeczeństwu.

 64. Nie żałuj młodości jeżeliś ją spędził cnotliwie, lata i cierpienia przeżyte są skarbem, który nas Mądrością  wzbogaca.

 65. Jeżeliś zrobił rzecz dobrą, nie triumfuj. Rozpatruj się w niej pilnie i sądź surowo, a znajdziesz błąd.

 66. Żadne z najmędrszych dzieł ludzi nie jest doskonałe, bo żądna Mądrość nie jest skończoną.

 67. To, co Ojcowie nasi zrobili dobrze, my poprawimy, to, co my dobrze robimy poprawiać będą synowie nasi, a niechaj nikt na to nie szemrze, bo sprawiedliwie się dzieje. Strzeż się tylko, abyś pracy swojej nie robił gorzej od swoich rodziców

 68. Nie przywiązuj się ślepo do jednego mistrza, bo który w jednym dziele jest doskonały, nie może być doskonałym we wszystkich dziełach.

 69. Najznamienitsi autorzy, którzy napisali wiele dzieł doskonałych, nie pomieścili wszystkiej jeszcze prawdy.

 70. Jakąkolwiek masz umiejętność wielką czy małą nie zwracaj jej ku rzeczom próżnym, bo co od Boga jest do Boga powrócić powinno.

 71. Kto kocha prawdę, a czyni sprawiedliwość nie lęka się śmierci.

 72. Kto wiele cierpi, a żyje według praw Bożych, największą dla niego pociechą jest myśl o śmierci.

 73. Nigdy nagłą i niespodziewaną śmiercią nie umrze, kto codziennie śmierci się spodziewa i co dzień umrzeć jest gotowy.

 74. Mówi ktoś kłamstwo, wierzą mu. Mówi ktoś prawdę, a nie wierzą mu. Nie kłamże tedy i nie mów prawdy, bo to jest Mądrość.

 75. Nie przekonuj o sprawie, jeżeli nie Jesteś nauczycielem z urzędu. Przekonywał Chrystus, Apostołowie i prorocy, a których nie przekonali oni, i ty ich nie przekonasz, a którzy są już przekonani nie potrzebują twojego przekonywania.

 76. Jeżeli Jesteś zwierzchnikiem, panuj nad sobą z surowością, a nad podwładnymi panuj z miłością.

 77. Kto jest pokornym, posiada skarb wielki, jeżeli go, więc posiadasz nie eksponuj go na próżno.

 78. Nie ma Mądrości bez pokory ani pokory bez Mądrości. Każdy głupi pyszny jest, a każdy pyszny głupi jest.

 79. Jeżeli Jesteś mądrym ochotnie znoś głupiego: według rady Apostoła. Jeśli by się wynosił, jeśli by cię prześladował, jeśli by cię nawet w twarz uderzył. Nie jest mądrym, kto głupiego znosić nie może.

 80. Dobry dar Boży jest zdrowie, przyjemny dar jest piękność, pożyteczny dar jest bogactwo, ale Mądrość - nade wszystko.

 81. Mądrość bez bojaźni Bożej Mądrością nie jest.

 82. Kto zaprzecza temu, czego pojąć nie może - mądrym nie jest.

 83. Są mędrcy, którzy klasyfikują, wyjaśniają tajemnice natury, a przestąpiwszy jej granice, gdy się tajemnica ich pojęciu wymyka, pieszą kłamstwa, twierdzą, że poza ich nauką nie ma nic.

 84. Od Boga wyszła Mądrość i była z Nim zawsze, i jest, jeśli ją z Bogiem rozłączysz, zostanie ci nic. Rozłącz pierwej jasność od słońca.

 85. Wierz silnie we wszystko, co bóg objawił i Kościół święty podaje, przeciwne zaś zdania odrzucaj. Z wiarą zaś łącz uczynki chrześcijańskie.

 86. Ufaj szczerze Stwórcy swojemu. W niepowodzeniu nigdy nie rozpaczaj, ale z Hiobem mów: Pan dał Pan wziął, niech imię Boże będzie błogosławione na wieki.

 87. Kochaj Boga nade wszystko, wypełniaj wolę Jego i strzeż się grzechu, a tym okażesz mu Miłość swoją.

 88. W modlitwie czerp siłę, w sakramentach łaskę, a ze słowa Bożego czerp naukę.

 89. Słuchaj Kościoła w rzeczach wiary, bo to twoja Matka.

 90. Kochaj bliźniego, jak siebie samego, a nie będziesz wyrządzał mu żadnej krzywdy.

 91. Obecność Boga miej zawsze w pamięci.

 92. Spełniaj sumiennie obowiązki twojego stanu i powołania, a otrzymasz zapłatę przynależną.

 93. Pracują uczciwie, bo praca uszlachetnia, praca jest matką zdrowia i przyjemności. Zapracowanego grosza nie marnuj.

 94. Oddaj, co się, komu należy, czuwaj nad postępkami służących, posyłaj ich na mszę św., nauki, kazania i inne nabożeństwa. Daj im przynależne pożywienie, a nie nadużywaj ich sił w pracy i pamiętaj o nich także w chorobie.

 95. Nie gniewaj się i nie unoś za lada bagatelę, nie przeklinaj, ale roztropnie upomniawszy ukaraj bez złości.

 96. Nie gardź Mądrością tu ukrytą, bo jest Bożą Mądrością.

97. Rady te są, jak ziarenka gorczycy, zastosuj je w życiu, a rozrosną się, jak wielkie drzewo i dadzą miły owoc.

98. Nikt nie może kochać tego, czego nie zna.

99. W pośpiechu i gorączkowości nie znajduje się Boga. Cierpliwość i Wytrwałość.

100. Ufajmy, a otrzymamy wszystko.

101. Wolno nam się spodziewać nawet cudu, jeśli on będzie dla nas pożyteczny. Łaska zawsze jest większa niż grzech.

102. Zupełnie dziecinne zaufanie o wiele więcej przynosi Bogu czci, niż powtarzanie grzechów na spowiedziach dawno już odpuszczonych.

103. Komunia święta przynosi szczęście i pokój.

104. Komunia św. nie jest nagrodą dla pobożnych i doskonałych, lecz najdoskonalszym środkiem udoskonalenia.

105. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.

106.  Ona leczy rany, które nam grzech zadał, Ona jest dla chorych lekarstwem, bez którego dusza ich nie mogłaby ozdrowieć. Jest siłą dla słabych, pomocą dla zagrożonych, pociechą dla uciśnionych, pokarmem dla wszystkich.

107. Zbawiciel blisko jest i czeka, i nie powinniśmy Go nigdy samego zostawiać.

108. Jak nigdy nie powinniśmy zapominać o Jego obecności w naszym sercu.

109. Modlący się powinni być zawsze przy Nim.

110. Czym będę przy końcu życia tym będę przez całą wieczność.

111. Kto umie się dobrze modlić ten umie i dobrze żyć.

112. Za każde próżne słowo zdamy rachunek.

113. Najlepszy jest ten wychowawca, który daje najmniej przykazań i przepisów.

114. My dajemy dobra doczesne, a dostajemy dobra wieczne. Muszę zawsze być dobrym.

115. Zasługa nie polega na wielkości moich ofiar, lecz na wielkości mojej miłości, z jaką coś daję.

116. Dziateczki moje nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.

117. Miłość bliźniego jest miarą miłości Bożej. Tylko to, co daję ubogim czyni mnie bogatym.

118. Nasz brat to dla nas widzialny Bóg. Poryw uczucia czy nawet zmysłów, uprzedzający naszą świadomość i zgodę woli nigdy nie może być grzechem.

119. Kto idzie za Bogiem, ten przeżywa cuda.

 

Błogosławieństwo Domu.

            Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch św. o Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu nieba i ziemi, Synu Dawidów, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad tym domem, strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie. Niech Duch św. oświeca serca i myśli ich i niech moc Jego działa na każdym miejscu. Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, co doń wchodzą i z niego wychodzą niech błogosławi i od złego osłania błogosławieństwo Trójcy św., aby się doń żadne nieszczęście nie zbliżyło. Imię święte Jezusa z 9 chórami Aniołów niech będzie z tym domem dając mu swój pokój.

            Najświętsza Maryja Panna niechaj okrywa go płaszczem macierzyństwa Swego. Święci Archaniołowie niech go strzegą. Święci Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego. Święci Ewangeliści niechaj utwierdzą i umocnią go. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą zaporą jego.

            Korona Chrystusa niech będzie Tarczą jego.

 Jezu, Maryjo, Józefie św. i wszyscy Patronowie nasi i wy święci Aniołowie stróżowie sprawcie to u Boga w Trójcy św. jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi i napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia duszy lub ciału grożącemu. Do czego nam niech dopomoże Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch święty. Amen. 

Nowenna w ważnej potrzebie.

 O mój Boże, dla którego żyję, w którego wierzę, w którym moją całą nadzieję i ufność pokładam!

 Wysłuchaj mnie - bo Ty wszystko możesz.

 Natchnij mnie -

 Radź mi -

 Utrzymuj mnie -

 Umocnij mnie

 Ułagodź mnie -

 Wstrzymuj mnie -

 Broń mnie -

 Zasłoń mnie -

 Prowadź mnie -

 Pociesz mnie -

 Błogosław mnie -

 Czuwaj nade mną -

 Ucz mnie -

 Oświeć mnie -

 Przestrzeż mnie -

 Podnieś mnie -

 Uspokój mnie -

 Przepuść mi -

 Zbaw mnie - bo Ty wszystko możesz. Amen.

             O najsłodszy Jezu nie Bądź mi sędzią, ale Zbawicielem. O Matko Syna Bożego, Bądź Matką dla mnie, dziecka grzesznego. O słodkie Serce Jezusa Bądź moją miłością.

 Modlitwa ratująca kapłana.

            O mój Jezu, począwszy od dnia dzisiejszego pośpieszam Ci z pomocą modlitewną i przejmuję troskę o powrót jednego serca kapłańskiego. Wyznacz Ty tylko, za kogo mam się modlić i Tobie ofiary składać. Amen. Amen. Amen.

 

Dziesięciokrotne wezwanie.

            święty Archaniele Rafale, prowadź go drogą wiary i prawdy. (Odmówić 12 Wierzę w Boga... lub modlitwy według własnego wyboru). Wówczas tego dnia dusza tego kapłana będzie stała pod szczególnym kierownictwem 12 apostołów.

 Odbierzcie mi troskę o 1 kapłana, polećcie się mojej Ukochanej Matce.

 

Litania do błogosławionych Unitów Podlaskich.

 

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 Ojcze z nieba Boże -                         zmiłuj się nad nami.

 Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

 Duchu święty Boże -                          zmiłuj się nad nami.

 Święta Trójco Jedyny Boże -· zmiłuj się nad nami.

 Błogosławienie Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami.

 Błogosławieni Męczennicy Podlascy, zwycięzcy nad złem tego świata
                                            - módlcie się za nami.

 Orędownicy przed tronem Boga -

 Nieugięci w sprawach wiary -

 Apostołowie trudnych czasów -

 Wyznawcy Boga w trójcy św. Jedynego -

 Umiłowani synowie Kościoła Powszechnego -

 Obrońcy Jedności wiary -

 Umiłowani czciciele matki Bożej -

 Natchnieni mocą z wysoka -

 Adoratorzy krzyża świętego -

 Świadkowie prawdziwości swoich przekonań -

 Prześladowani za prawdę -

 Wierni naśladowcy Chrystusa - módlcie się za nami.

 Umiłowani bracia w Chrystusie -

 Odnowiciele Jedności wiary -

 Twórcy silnej wiary -

 Zdobywcy palmy Męczeństwa -

 Obrońcy Kościoła świętego -

 Odnowiciele Kościoła świętego -

 Odnowiciele wiary katolickiej -

 Wierni wyznawcy słowa Bożego -

 Oddani czciciele Ojca świętego -

 Niezłomni krzewiciele cnót heroicznych -

 Oddani do końca Prawdzie -

 Włodarze łask Bożych -

 Współcierpiący z Chrystusem -

 Oddani słudzy Chrystusa -

 Niezawodni wspomożyciele ludu podlaskiego -

 Ukazujący krzyż Chrystusa -

 Płacący krwią swoją za prawdę -

 Naoczni świadkowie Chwały Jezusa Chrystusa -

 Umęczeni za prawdę, nieustanni orędownicy za nami -

 Uczestnicy Chwały Ołtarzy -

 

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata obdarz nas spokojem.

 

           V. Módlcie się za nami błogosławieni Męczennicy Podlascy!

           O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

            Wszechmogący wieczny Boże, który wlałeś w serca błogosławionych Męczenników Podlaskich tak wielkie męstwo, że w obronie wiary życie swoje oddali, daj nam w tymże duchu żyć, wiary jako największego dobra strzec, i pozwól zjednoczyć się z Tobą, wiecznym szczęściem, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

PRZYGOTOWANIE DO MSZY ŚWIĘTEJ

Serce Moje do Boga Żywego

 (Psalm 84)

Jak miłe są Twoje przybytki, Panie Zastępów!

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie.

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu.

Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, a wczesny deszcz błogosławieństwem je okryje.

Mocy im będzie przybywać, ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.

Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucho, Boże Jakuba.

Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące.

Wolę stać w progu mojego Boga niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

PODNIOSĘ KIELICH ZBAWIENIA

 (Psalm 116 B)

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: „Jestem w wielkim ucisku”, i zalękniony wołałem: „Każdy człowiek jest kłamcą!”

Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.

Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców.

O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy.

Tyś rozerwał moje kajdany, † Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem,

W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku ciebie, Jeruzalem.

 

Wzbudzenie intencji

     Chcę uczestniczyć w sprawowaniu Najświętszej Ofiary Mszy Św. i uczestniczyć w przeistoczeniu chleba i wina, które staną się Ciałem i Krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

     Pragnę to uczynić według obrządku świętego Kościoła rzymskiego, na chwałę Boga wszechmogącego i całego Kościoła triumfującego, na pożytek mój i całego Kościoła pielgrzymującego i za wszystkich, którzy się polecali moim modlitwom.

     Niech Bóg wszechmogący i miłosierny udzieli nam wesela i pokoju, poprawy życia i czasu na szczerą pokutę, łaski i pociechy Ducha świętego oraz wytrwałości w czynieniu dobra. Amen.

Modlitwa św. Ambrożego

     O dobry Jezu, oto ja, grzesznik, niepolegający na swoich zasługach, lecz ufając jedynie Twemu miłosierdziu i dobroci, z drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu Twojej Uczty Najświętszej. Albowiem moje serce i ciało, Tobie poświęcone, skalałem licznymi grzechami; nie strzegłem pilnie moich myśli i języka. Dlatego, Dobroci nieskończona i pełen potęgi Majestacie, z lękiem, ale i z ufnością uciekam się w moim ucisku do Ciebie, który Jesteś źródłem litości, śpieszę do Ciebie, aby doznać uzdrowienia i szukam Twojej opieki; a nie mogąc ostać się sprawiedliwości Sędziego, wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.

     Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję. Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga, ale ufam twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.

     Wejrzyj, więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste, Królu wieczności, który Jesteś Bogiem i Człowiekiem, ukrzyżowanym dla człowieka. Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję; zmiłuj się nade mną, pełnym win i nędzy, bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.

     Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia, zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi. Bądź pozdrowiona, o Krwi najcenniejsza, która spływasz z ran mojego ukrzyżowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i obmywasz grzechy całego świata. Wspomnij, o Panie, na swoje stworzenie, które Krwią swoją odkupiłeś.

     Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnione. Ojcze litościwy, oddal, więc ode mnie wszystkie moje nieprawości i grzechy, abym cały oczyszczony mógł godnie spożywać święte świętych. Spraw swoją łaską, by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi, którą ja niegodny zamierzam przyjąć, wyjednała mi odpuszczenie grzechów. Niech ona mnie oczyści całkowicie z moich win i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli; niech odrodzi we mnie dobre uczucia; niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie i niech się stanie dla mojej duszy i ciała bezpieczną obroną przeciw wrogim zasadzkom.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

     Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do Źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.

     Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie.

     Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.

     Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

            Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko dobroci i miłosierdzia, oto ja, pełen win i nędzy, całym uczuciem i sercem uciekam się do Ciebie i proszę, abyś zechciała być ze mną i wszystkimi kapłanami, którzy tutaj i w całym Kościele składają Najświętszą Ofiarę, tak jak byłaś z Twoim najmilszym Synem w czasie jego męki na krzyżu.

     Pomóż nam, abyśmy wsparci Twoją łaską, mogli złożyć ofiarę godną i miłą Bogu w Trójcy Jedynemu. Amen.

Dziękczynienie po mszy św.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

            Dzięki Ci składam, o Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, za to, żeś mnie grzesznika, nie godnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi, a Jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

            Proszę Cię, niech ta Komunia św. nie stanie się dla mnie Wyrokiem potępienia, ale niech będzie dla mnie zbawiennym zadatkiem Twojego przebaczenia, zbroją mojej wiary i puklerzem dobrej woli. Niech mnie ona uwolni od moich występków, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmysłowość, a wzmocni Miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i wszystkie cnoty. Niech mi będzie mocną obroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzialnych, jak niewidzialnych. Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia cielesne i duchowe. Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie, Jedynego, Prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie szczęśliwym zakończeniem mojego życia.

Proszę cię także, abyś mnie, grzesznika, raczył doprowadzić do tej niewymownej uczty, na której z Twoim Synem i Duchem świętym Jesteś dla swoich wybranych prawdziwą światłością całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem, pełnią Szczęścia i Radością doskonałą.             Amen.

 

                                                                       Duszo Chrystusowa

                                                                       Duszo Chrystusowa uświęć mnie.

                                                                       Ciało Chrystusowe zbaw mnie.

                                                                       Krwi Chrystusowa napój mnie.

                                                                       Wodo z Boku Chrystusowego obmyj mnie.

                                                                       Męko chrystusowa pokrzep mnie.

                                                                       O dobry Jezu wysłuchaj mnie.

                                                                       W ranach twoich ukryj mnie.

                                                                       Nie dopuść, abym się oddalił od ciebie.

                                                                       Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

                                                                       W godzinę śmierci wezwij mnie.

                                                                       Każ mi przyjść do siebie, abym

                                                                       Ze świętymi twymi cię chwalił

                                                                       Na wieki wieków. Amen.

Ofiarowanie siebie

            Przyjmij, Panie, całą moją wolność; przyjmij pamięć, rozum i całą wolę. Cokolwiek mam i posiadam, Tyś mi to dał. Wszystko to zwracam Tobie i całkowicie poddaję panowaniu Twojej Woli. Daj mi tylko Miłość ku Tobie i Twoją łaskę, a będę dość bogaty; niczego więcej nie pragnę.

Modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego

            Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

            Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje”           (Ps 22,17).

Modlitwa powszechna ogłoszona przez papieża Klemensa XI

            Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją wiarę; ufam Tobie, ale wspomóż moją nadzieję; miłuję Ciebie, lecz uczyń moją Miłość bardziej gorącą; żyłuję za moje grzechy, ale spraw, bym żałował doskonalej.

Uwielbiam Cię, jako Stwórcę wszech rzeczy, pragnę Ciebie, jako celu ostatecznego wychwalam Cię, jako ustawicznego dobroczyńcę, wzywam, jako Miłosiernego obrońcę.

Kieruj mną w swojej Mądrości, otocz swą sprawiedliwością, pocieszaj dobrocią, chroń swoją potęgą.

Ofiaruję Ci moje myśli, Panie, aby mnie prowadziły do Ciebie; moje słowa, aby mówiły jedynie o Tobie; moje uczynki, aby zgodne były z Twoją Wolą; i całe postępowanie moje, aby było życiem wyłącznie dla Ciebie.

Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę, dlatego, że Ty chcesz, chcę, dla tego, że Ty chcesz i jak długo chcesz.

Proszę Cię, Panie, abyś oświecił mój rozum, pobudził moją wolę, oczyścił ciało i uświęcił duszę..

Daj mi żałować za przeszłe grzechy i zwyciężać przyszłe pokusy, opanować złe skłonności i nabywać odpowiednie dla mnie cnoty.

Daj mi, dobry Boże, Miłość ku Tobie i wstręt do moich wad, szczerą troskę o bliźnich i pogardę tego, co złe na świecie.

Spraw, abym się starał słuchać przełożonych, pomagał podwładnym, dbał o przyjaciół i przebaczał wrogom.

Pomóż mi zwyciężać pożądliwość umartwieniem, skąpstwo jałmużną, gniewliwość łagodnością, a oziębłość zapałem.

Uczyń mnie roztropnym w radach, wytrzymałym w niebezpieczeństwach, cierpliwym w przeciwnościach i pokornym w powodzeniu

Spraw, Panie, abym był skupiony w modlitwie, wstrzemięźliwy przy posiłku, dokładny w pracy i zdecydowany w zamiarach.

Natchnij mnie troską o czystość sumienia, skromność zachowania się i wyglądu, mowę bez zarzutu i życie  uporządkowane.

Pomóż mi czuwać nad popędami natury, nad współpracą z łaską, zachowywaniem Twego prawa i postępowaniem wysługującym zbawienie.

Naucz mnie, jak jest małym to, co ziemskie, jak wielkim to, co Boskie, jak krótkim, co doczesne, jak nieskończonym, co wieczne.

Spraw, abym dobrze przygotował się na śmierć, przejął się lękiem Twojego sądu, uniknął potępienia i osiągnął niebo.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

            Maryjo, Dziewico i Matko pełna świętości, oto przyjąłem Twego umiłowanego Syna, którego poczęłaś w swym przeczystym łonie, którego zrodziłaś, karmiłaś i tuliłaś do siebie. Z pokorą i miłością oddaję Ci Tego, którego obecność napełnia cię największym szczęściem i Radością, abyś otworzyła Mu swoje ramiona i miłowała swoim sercem. Ofiaruję Go przez Ciebie Trójcy Przenajświętszej, jako wyraz najwyższej czci Bożej, a także ku Twojej Chwale oraz za potrzeby moje i całego świata.

Proszę Cię, o dobra Matko, uproś mi odpuszczenie moich grzechów, obfitą łaskę, abym odtąd gorliwiej służył Chrystusowi, i łaskę wytrwania aż do końca, abym mógł razem z Tobą wielbić Go przez całą wieczność.  Amen.

      

 

Modlitwa – Egzorcyzm

Oczyszczające drzewo Genealogiczne.

( Drzewo genealogiczne –rodzinne. Odmawia się w czyjejś intencji np. syna czy męża, lub teściowej. Modlitwa oczyszcza od duchowych naleciałości całą linię rodzinną)

Modlitwa Wstępna

Ojcze nasz...

       Zdrowaś Mario...

      Wierzę w Boga...

 

Na dużych Paciorkach.

Chwała Ojcu...

 

Na małych paciorkach

(10x) Wieczny odpoczynek...

 

Na zakończenie

3x Chwała Ojcu...

Całość odmawia się w ilości podwójnej na normalnym różańcu, czyli 10 x 10Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free