Demoniczne zagrożenia

8. ZNISZCZ DEMONICZNE KSIĄŻKI I GAZETY!

 

Zniszcz wszystko to, co związane jest z OKULTYZMEM: książki, gazety, karty, horoskopy, wahadełka, talizmany, naklejki, breloczki  itp., Dlaczego? Dowiesz się.

 

  „Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki.

I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec     wszystkich. Wartość ich obliczona na pięćdziesiąt tysięcy denarów w srebrze”    (Dz 19,18-l9).

 

Jak ustosunkować się do palenia książek?

We wczesnym kościele w Efezie moc Boża stała się tak wielka, że Św. Łukasz napisał, iż wielu z tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało Jezusa. Ci, którzy do niedawna trwali w okultyzmie, znosili swoje książki i palili je wobec wszystkich. Zliczyli potem ich wartość i wyniosła „50.000 srebrnych drachm, więc potężnie rosło i rozpowszechniało się Słowo Pańskie”. Była to wielka fortuna. Wtedy niewolnik kosztował 30 srebrnych drachm. To znaczy, że książki te miały wartość, za którą można było kupić 1600 niewolników!

We wczesnym chrześcijaństwie bardzo sumiennie niszczono wszelkie symbole mocy diabelskiej, tak samo trzeba czynić to i dziś. Konieczne jest, by oczyścić nasze serca, nasze szafy i domy. Musimy wykopać wszelkie korzenie przesądu i wszystko, co było związane z mocami szatańskimi. Wierzący muszą pokładać nadzieję tylko w Bogu i pozwolić Mu, by prowadził ich każdego dnia. Nie musimy wiedzieć, co wydarzy się następnego dnia. W życiu chrześcijan jest miejsce na chodzenie w wierze.

Uważajcie, moi przyjaciele! Nie pogrążajcie się w ciemności. Znacznie większa moc jest w Światłości!

 

„6 i 7 KSIĘGA MOJŻESZOWA” - JEJ HISTORIA I TREŚĆ

B

yłoby rzeczą prawie niemożliwą, aby zliczyć wszystkie magiczne książki, istniejące w dzisiejszych czasach. Książki te krążą wśród ludzi jak trujące gazy, zanieczyszczając ich umysły i dusze. Wymienimy kilka z istniejących w Europie pozycji: „Romanus Booklet” (Książeczka Romanusa), „The Secrets of Nigromantiae” (Tajemnice Nigromancji), „The Fiery Dragon” (Ognisty smok), „The Book of Venus” (Księga Wenus) itd. Do tej samej kategorii można by też zaliczyć olbrzymią ilość literatury spirytystycznej i spirytualistycznej, jednakże głównym dziełem na temat magii w Europie jest tzw. „6 i 7 Księga Mojżeszowa”. Tragedią jest fakt, że książka ta jest wciąż jeszcze drukowana. Przeprowadzono kilka spraw sądowych w tym celu, aby zabronić sprzedaży tej książki. Żadna z nich nie przyniosła rezultatu. Szczegóły, które są zawarte w tym rozdziale, zostały użyte w prawnej procedurze w jednym z procesów sądowych przeciwko wydawcom książki. Nawet, jeśli dana osoba nie jest zainteresowana jej historią, przytoczone przykłady powinny być przeczytane, ponieważ będą one służyć jako ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy są skłonni, aby korzystać z takiej literatury.

 

Jaka jest historia „6 i 7 Księgi Mojżeszowej”?

W ciągu ostatnich 20 do 30 lat wręczono mi wiele egzemplarzy tej książki w czasie mojej duszpasterskiej pracy. Najstarsze wydanie, które do mnie dotarło, datuje się na rok 1503.

W XIX wieku „6 i 7 Księga Mojżeszowa” została połączona z treścią książki pt. „The Fiery Dragon” (Ognisty smok). Ta druga powstała we Francji i została rzekomo wydrukowana w końcu XVII w. z manuskryptów pochodzących z roku 1552. Po zakończeniu Rewolucji Francuskiej, w 1789 r., rewolucji, która miała na celu zdetronizowanie Boga i ukoronowanie bogini Rozumu, książka „Ognisty smok" w niektórych kołach magicznych Francji stała się nikczemnym środkiem zastępującym Biblię. W historii religii często się to zdarza. Ci, którzy odrzucają żywego Boga, padają w końcu ofiarą diabła. Po połączeniu się tych dwóch książek zostały one opublikowane pod nowym tytułem: „The Magically Sympathetic Magazine” (Magazyn przychylny dla magii) jak również pod starymi tytułami.

Pojawienie się imienia Mojżesza w pierwotnym tytule jest oszustwem. Sam Mojżesz nie miał nic do czynienia z magią. Magicy jednak usiłowali wynieść go do pozycji swojego świętego patrona, posługując się na poparcie tego argumentem, że zwyciężył on nad egipskimi magikami, w 2 Księdze Mojżeszowej 7, 8. Jest to jednak, inspirowane przez diabła, niezrozumienie prorockiego daru tego starotestamentowego męża Bożego. Inna sprawa, którą należy wspomnieć to ta, że niektóre wydania tej książki mają wygląd podobny do małej Biblii czy Nowego Testamentu.

We Włoszech, Szwajcarii, Austrii oraz w krajach skandynawskich, gdziekolwiek się udałem, odkryłem, że znajduje się tam olbrzymia ilość literatury okultystycznej. „6 i 7 Księga Mojżeszowa” wydaje się być wszędobylską w szczególności tam, gdzie można spotkać niemieckie środowiska, chociaż rzadko występują one na terenach nowo uprzemysłowionych.

Streszczenie treści tych czy innych magicznych książek nie jest ani konieczne, ani wskazane. Głównie jest w nich mowa o tym, jak wejść w kontakt z diabłem. Zawierają również duży wybór zaklęć dotyczących magii prześladowczej, magii obronnej, magii zemsty, magii śmierci, magii płodności, miłości i wielu innych form. Wiele zaklęć jest zamaskowanych przy pomocy religijnych wyrażeń. Każdy, kto pragnie czytać lub trzymać tę książkę w swoim domu nawet tylko po to, by ją studiować, musi być ostrzeżony przed niebezpieczeństwami, ponieważ sama książka obiecuje szczególną opiekę szatana tym wszystkim, którzy ją czytają lub znajdują się w jej posiadaniu.

 

Przykłady kontaktu z „6 i 7 Księgą Mojżeszową” i ich ocena.

Oto przykłady zebrane z moich akt. Ich wybór został dokonany dość przypadkowo i mógłby być z łatwością uzupełniony bardzo wieloma zdarzeniami.

   Przykład 1. Pewien człowiek przez długi czas praktykował magię zawartą w „6 i 7 Księdze Mojżeszowej”. Jego żona dzieliła jego okultystyczne praktyki. Jaki był tego rezultat? Zarówno jego dzieci jak i wnuki cierpią na zaburzenia nerwowe i psychiczne. Jedna córka odczuwała jak gdyby barierę, która istniała pomiędzy nią a Bogiem i chociaż później nawróciła się, nie mogła przeżyć pełnego uwolnienia ze swoich psychicznych kłopotów. Wnuczka chciała pomagać w kościele, ale i ona również odczuwała podobny „mur” oddzielający ją od Boga. Dyrektor kliniki psychiatrycznej powiedział, że jej choroba jest nietypowa, jeśli chodzi o objawy psychiatryczne.

   Przykład 2. Pewna matka znała zaklęcia, które usuwały kurzajki oraz choroby skórne i praktykowała je na swoich dzieciach. Są one teraz zniewolone okultystycznie. Jedna z córek jest schizofreniczką, a matkę niejednokrotnie nachodziły bluźniercze myśli i przygnębienie. Podczas rozmowy powiedziała mi, że nauczyła się zaklęć z „6 i 7 Księgi Mojżeszowej”, którą przyniósł jej mąż, gdy wychodziła za niego. Po pewnym czasie, gdy kobiecie tej pokazano drogę do Chrystusa, została uwolniona od skutków swojego zaklinania. W tym dniu, gdy nawróciła się, w jej domu można było słyszeć straszliwe trzaski i odgłosy pukania, jak gdyby cały dom został napełniony złymi duchami. Matka została uwolniona, ale jej dzieci są wciąż zniewolone przez okultystyczne siły.

   Przykład 3. Pewien człowiek nauczył się czarnej magii czytając6 i 7 Księgę Mojżeszową”. Zaczął zajmować się zarówno magią obronną jak i prześladowczą, a w trakcie tego wykonywał różne symboliczne czynności, aby sobie pomóc, np. wbijał nóż w stół jako środek ochronny. Oprócz tego, gdy chciał męczyć swoich wrogów, wlewał trochę moczu do butelki, pieczętował ją i wymawiał nad nią zaklęcie. Miało to zapobiec oddawaniu moczu przez jego wrogów.

   Przykład 4. Pewien człowiek przez wiele lat praktykował magię posługując się tą samą książką. Krótko przed swoją śmiercią przekazał książkę swojemu najstarszemu synowi i powiedział mu, w jaki sposób się nią posługiwać. Syn poszedł w ślady swego ojca i w konsekwencji tego jego dzieci i wnuki zaczęły cierpieć na przygnębienie i depresję.

   Przykład 5. Przez wiele lat pewien mężczyzna postępował według wskazówek „6 i 7 Księgi Mojżeszowej” eksperymentując w dziedzinie czarnej magii. Skutki jego eksperymentów można było wyraźnie zauważyć wśród jego potomków. W dodatku każdy kto zatrzymał się w jego domu, mógł słyszeć odgłosy pukania, dudnienia i trzaskania do tego stopnia, że niektórzy z gości często byli przestraszeni. Jeden z jego synów był bardzo brutalnym i porywczym człowiekiem, powodując śmierć swojej pierwszej żony. Ten właśnie syn groził swoim dzieciom w tak straszny sposób, że kiedy tylko były już wystarczająco dorosłe, aby opuścić dom, żadne z nich nie pozostało z ojcem. Nawet dzisiaj człowiek ten traktuje swoją drugą żonę w sposób dla niej nie do zniesienia.

   Przykład 6. Inny mężczyzna przez całe swoje życie bardzo intensywnie zajmował się magią, posługując się „6 i 7 Księgą Mojżeszową”. Jego dom był miejscem niepokoju i konfliktu. Agonia jego była długa i pełna cierpień, a później dom jego został przesiąknięty strasznym odorem. Jego żona popełniła samobójstwo i umierała bardzo cierpiąc z powodu trucizny, którą zażyła. Jeden z jej synów zmarł jako mały chłopiec, a córka cierpiała na poważne zaburzenia psychiczne. Już jako osoba dorosła, wciąż moczyła swoje łóżko i nękały ją obsesje seksualne, emocjonalnie była osobą niezrównoważoną. W domu, w którym mieszkali, obecnie straszy i można usłyszeć tam odgłosy pukania oraz brzęczenia. Duchy są zjawiskiem występującym tam bardzo często.

   Przykład 7. Pewna kobieta umierając, pragnęła przekazać swojemu najstarszemu synowi „6 i 7 Księgę Mojżeszową”. Syn jednak odrzucił ten podarunek. Wśród innych potomków owej kobiety, którzy jednak kontynuowali praktyki czarnej magii, znajdowało się wielu psychicznie chorych. Niektórzy cierpieli na przygnębienie, inni z powodu wybuchowego charakteru, czy skrajnej kłótliwości.

    Przykład 8. Pewien człowiek posługiwał się „6 i 7 Księgą Mojżeszową”. Wszyscy jego potomkowie są nienormalni. Dwie z jego córek nieustannie uczęszczały do wróżek i obydwie cierpiały na zaburzenia emocjonalne. Kiedy człowiek ten zmarł, dom stał się miejscem nawiedzanym przez duchy, a pewna zjawa bez głowy była tam widywana bardzo często. Jego wnuki również cierpią na rozmaite zaburzenia, a jeden z nich jako dziecko zawsze wypadał z łóżka. Aby zapobiec temu, nad dzieckiem tym wymawiano zaklęcia. Inne wnuki mają dzisiaj chorobliwą skłonność do kradzieży i do seksualnych wykroczeń. Jeden z nich w wieku czternastu lat również zacząłprzejawiać objawy choroby psychicznej.

    Przykład 9. Pewna rodzina miała w zwyczaju posługiwać się „6 i 7 Księgą Mojżeszową”. Czarną magię praktykowała przez wiele lat i teraz wszystkie dzieci w tej rodzinie są nienormalne. Jedna z córek cierpi na depresje, podczas gdy jeden z synów jest alkoholikiem i przestępcą seksualnym.

    Przykład 10. Pewna nauczycielka eksperymentowała z podnoszącym się stolikiem przez kilka lat. Posługiwała się również „6 i 7 Księgą Mojżeszową”, aby dopomóc ludziom w stosowaniu zaklęć przeciw chorobom. W trakcie udzielania jej porady duszpasterskiej odkryłem, że wielu ludzi odczuwa negatywne skutki z powodu kontaktowania się z nią.

Z punktu widzenia zdrowia umysłowego danego narodu jako całości, byłoby dobrze, gdyby wszelka literatura z dziedziny magii była zakazana. Zjawisko okultyzmu jest jednak bardzo trudne do wyeliminowania, ponieważ wiele rodzin w Europie posiada książki, które zostały własnoręcznie przepisane. Ponadto, zaklęcia magiczne są przekazywane z ust do ust, z jednego pokolenia na drugie.

Byłoby rzeczą słuszną przeprowadzić dochodzenie w sprawie tych, którzy praktykują magię w danym kraju jako zawód i pracę (także nasilającą się ostatnio w tym zakresie działalność różnych wydawnictw oraz stacji radiowych i telewizyjnych). Ocenia się, że około 90% tych ludzi, którzy praktykują jasnowidztwo, wróżenie, hipnozę, przepowiadanie itp., uprawia okultyzm zawodowo (także przez internet). Umysłowe, psychiczne a także materialne szkody poniesione przez ludzi, jako rezultat tej działalności są olbrzymie.

Zastanówmy się w ilu chrześcijańskich domach stoją na półce książki dotyczące okultyzmu. Jeśli ich właściciel już przeżył nawrócenie, to po co trzyma jeszcze te książki? Na co czeka? Oczywiście można je oddać na makulaturę, ale wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś komu obcy był okultyzm, właśnie tam znajdzie te książki, które go zainteresują. Także inni domownicy mogą je znaleźć w domowej biblioteczce i dadzą się zwieść fałszywym naukom. Zdecydowanie najbezpieczniejszym wyjściem wydaje się spalenie książek, kart przeznaczonych do wróżenia, zniszczenie breloczków mających związek ze znakami zodiaku oraz pozostałych akcesoriów stosowanych w radiestezji i innych technikach okultystycznych. Taki zdecydowany krok będzie swego rodzaju wyznaniem wiary i uchroni nas od ewentualnych pokus „pomagania” sobie i innym niedozwolonymi sposobami.

Nie odkładajmy tego „na jutro”.

Niebezpieczeństwo związane z okultyzmem jest wyjątkowo realne. Czytamy o nim w Pierwszym Liście do Tymoteusza: „Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary skłaniając się ku duchom zwodniczym i naukom demonów.”

(1Tm 4,1)

Chrześcijanin musi więc być świadomy niebezpieczeństw związanych z magią, zwłaszcza wobec zalewu owej „wiedzy”we współczesnych środkach masowego przekazu. Wiedza ta traktowana z początku jako niewinna zabawa, może się łatwo przekształcić w zniewolenie, trudne do pokonania o własnych siłach. Za okultyzmem stoją bowiem mocne zwodnicze siły duchowe, używające różnych podstępów w celu zdobycia kolejnej ofiary, dając jej jednocześnie złudzenie „opanowania” niezwykłych i nadnaturalnych mocy.

     WYRZECZENIE.

Prawdziwe i całkowite oddanie się Bogu wymaga rezygnacji ze wszystkiego, co nas trzymało w grzechu i podjęcia decyzji, że nie chcemy już dalej grzeszyć.

W publicznej modlitwie na stojąco, w obecności świadków, na każde pytanie odpowiada się: „Wyrzekam się!”

» Czy wyrzekasz się szatana?

» Czy wyrzekasz się wszystkich jego dzieł i czarów?

» Czy wyrzekasz się okultyzmu, ezoteryzmu i wszelkich przesądów?

» Czy wyrzekasz się magii, uzdrawiaczy i guseł?

» Czy wyrzekasz się czytania z kart i z ręki?

» Czy wyrzekasz się spirytyzmu, astrologii i horoskopów?

» Czy wyrzekasz się mocy umożliwiającej ci kontrolowanie siebie i

     innych, zostawiając z boku Boga?

» Czy wyrzekasz się każdej etyki niechrześcijańskiej?

» Czy wyrzekasz się używania amuletów, bożków i talizmanów?

» Czy wyrzekasz się egoizmu, rozwiązłości i złośliwości?

» Czy wyrzekasz się chciwości i próżnej ambicji?

» Czy wyrzekasz się pychy i próżności?

» Czy wyrzekasz się nienawiści i niechęci?

» Czy wyrzekasz się wszystkich tych rzeczy na zawsze i całkowicie?

 Zaproś Jezusa do swojego serca:

Panie Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie jako grzesznik i potrzebuję Twojej przebaczającej i uzdrawiającej miłości.

Wierzę, że Ojciec w Swej wielkiej miłości do mnie, posłał Ciebie, Jezu, abyś poniósł śmierć na Krzyżu na odpuszczenie moich grzechów.

Wyrzekam się wszystkich moich grzechów i wszelkiego przywiązania do grzechu.

Proszę Cię, Panie Jezu, wejdź w moje życie i zawładnij mym sercem jako mój Pan i Zbawiciel.

Pragnę, z Bożą pomocą, pójść za Tobą i w posłuszeństwie uczynić Ciebie Panem mojego życia.

Panie Jezu, napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym otrzymał Jego moc do świadczenia o Tobie wobec wszystkich, których spotkam.

Dzięki Ci składam Panie, że w tej chwili wysłuchujesz mojej modlitwy. Amen.

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free