Informacje wskazówki

  Wskazówki postępowania

Chcąc dobrze funkcjonować w świecie ducha należy nauczyć się rozróżniać duchy. Należy prosić Boga o ten dar, bo jest bardzo ważny, aby normalnie żyć i działaś i byś dobrym narzędziem w ręku Boga. Musimy słuchać Boga i byś Mu posłusznym i wiernym we wszystkim i powinniśmy pościć. Prorok, albo po prostu ten (ta) który (a) słyszy lub widzi i słyszy ma obowiązek po dokładnym rozeznaniu i upewnieniu się że to co słyszał naprawdę pochodzi od Boga powinien jeśli taka wola Boga przekazać to ludziom do których się słowa takie tyczą. Jeżeli słowa takie są od Boga to głoszący te słowa zawsze będzie miał wewnętrzną radość z powodu głoszenia tych słów. Zawsze należy przekazywać to co Bóg nakazuje przekazać i tym którym nakazuje przekazać. Nie wolno zatrzymywać sobie. Każdy taki który głosi (prorok, albo po prostu ten (ta) który (a) słyszy lub widzi) powinien mieś wewnętrzną pewność, że to co głosi naprawdę pochodzi od Boga. Owocami jakie towarzyszą głoszonemu słowa to: wewnętrzne przekonanie w prawdziwość tego co się głosi, pokój, radość. Wszelkie cierpienia które przechodzimy są bardzo potrzebne i konieczne, aby nas zbawić, a czasem pomóc innym w zbawieniu. Bez tych cierpień nie mogli byśmy byś zbawieni. Bądźmy pewni że Bóg wie co robi. Duchowe przerywanie ciąży to niszczenie różnych darów, charyzmatów. Duchowa eutanazja to niszczenie darów zanim osiągną swoją pełnię, zanim się zdążą rozwinąć. Szatan posługuje się iluzjami tego świata (np. New Age) Szatan zazwyczaj zastawia 4 swoje zasadzki.

1.- Pogarda wszystkiego, złoszczenie się na wszystko,złość wobec posłannictwa                                                 mówiącego o końcu wieku, o przyjściu powtórnym Jezusa Chrystusa.

2- Zasadzka Zelotyzmu. Są to ludzie dążący we wszystkich kierunkach, dążący do                 tego  aby zdobyć jak najwięcej wiadomości o powtórnym II przyjściu Jezusa           Chrystusa. Zdobywają jak najwięcej wiadomości. Sądzą iż lepiej będą sądzić               to lepiej będą przygotowani, bzdura, jest to złudzenie szatana. Nie można                ulegać gorączce zaspokajania ciekawości, utrudnia to dobre rozeznanie co  jest dobre a co złe.

3- Zasadzka prozelityzmu. Wpadają w nią ludzie którzy chcą oczyścić kościół               przez walkę, odrzucanie, wykluczanie pouczenia. Wszystko uważają za złe, i    chcą się obronić. Nie potrafią rozróżniać tego co złe i nieczyste od tego co    dobre. Wszystko odrzucają, to także jest zasadzka szatana.

 

4- Zygzakowanie. Wpadają w nią ludzie, którzy są lub usiłują byś dyplomatami            ustępującymi. Tacy zazwyczaj mówią, że trzeba byś inteligentnym i umieś się dostosować. Tacy chodzą wszędzie zygzakiem. W czasie ostatecznym         nie będzie można tak postępować. Taka postawa określona jest jako - letnia.  

Z szatanem nie można iść na kompromis. Niemożna się kierować fałszywą tolerancją. Potrzeba mieś niejako potrójną lampę, świecącą potrójnie.

1- Pierwsze światło to sąd szczegółowy uprzedzający. (tak jak przy skonaniu, sąd Ducha Świętego) Mamy się oceniać w prawdzie, taką jaka jest rzeczywiście. ten sąd należy poprzedzić dobrą spowiedzią świętą. Należy         taki sąd przeżywać na każdym kroku, pamiętać o nim, i zawsze przebaczać z serca innym.

2- Drugie światło to obecność w nas miłości do Trójcy św. Aby rozpalić ogień Boży w sobie należy wzbudzać bez przerwy w sobie akty prawdziwej  wiary, ogromnej pokory.  Należy wyrzec się stwierdzeń: nie jestem godzien, nie jestem kochany (a), zostałem (am) zbyt mocno zraniony (a), jest to zniewolenie przez subtelną formę pychy. Należy prosić o łaski, a  otrzymamy. Zawsze przebaczajmy żywym i umarłym.

3- Trzecie światło to duchowe rozróżnianie, ocena pod kątem Pana Boga. Strzec się należy fałszywych proroków. Nigdy nikomu nie możemy zazdrościć łaski  Bożej. Sąd Ducha będzie procesem rozłożonym w czasie. Bug szanuje wolną wolę każdego człowieka.

Będzie sześć ciosów oczyszczających kościół.

Będą to oszczerstwa, wymysły, bezpodstawne ataki na kościół. Będzie to też wyzbycie się iluzji, odkrycie ubóstwa ducha ludzi wielkich w kościele, jak również głów państwa, głów koronowanych itp. Będą skandale w kościele i nie tylko. Ludzie nie wierzą że jest możliwe, że tak wielka liczba ludzi w kościele i na świecie jest zwiedziona przez szatana. Należy jednak przy tym wszystkim pamiętać, że Sprawiedliwość Boża domaga się, aby wszelka szkoda była wynagrodzona, wyrównana, lub dane stosowne wynagrodzenie, zadość uczynienie. Wziątek także musi byś oddany. Przyczyną upadku ludzkości jest pycha. Inną przyczyną są złe siły, duchy fałszu, okrucieństwa, złośliwość, zakłamanie. Trzecią słabością Kościoła jest brak odpowiednich przywódców. Dopiero po przyjściu Chrystusa Pana Wszyscy poznają nowy świat- zwany gdzie indziej Nową Erą, Erą Ducha Świętego. Już teraz należy się otworzyć na dary Ducha Świętego, i prosić  zwłaszcza o dar rozpoznawania złych duchów. Nade wszystko najważniejszą rzeczą jest przebaczenie.

 

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free