Rady dobrego pasterza

RADY DOBREGO  PASTERZA
Tom 1
 
Egzorcyzm - modlitwa o uwolnienie od złego ducha, okultyzmu, spirytyzmu, magii, uroku, przekleństwa itd.
 
Praca zbiorowa:
Ks. Gabriele Amorth - egzorcysta
O. Robert de Grandis SSJ
 
Egzorcyzm papieża Leona XIII
Watykan 1884 r.
 
Cenzor:  Ks. Roman Hoppe - Toronto
 
Konsultanci: Ks. Władysław Seweryn
Ks. Józef Majewski – Mława
 
Zebrał i opracował:
Ks. Tymoteusz Hułas - egzorcysta - Częstochowa
 
Modlitwy dobieramy według potrzeb
do prywatnego odmawiania
 
Przygotował do druku oraz wstępem i projektem okładki opatrzył
na wieczną cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego
oraz Matki Bożej Niepokalanej
mgr Franciszek Gładkowski
 
korekta: mgr Halina Gładkowska
 
Do użytku wewnętrznego
 
Wydanie IV poszerzone ofiarowane
Duchowi Świętemu Pocieszycielowi 
w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Niedziela - 12 czerwca 2011 r.

 
               
 
 
            DUCHU ŚWIĘTY NATCHNIJ MNIE
 
Duchu Święty - natchnij mnie,
Miłości Boża - pochłoń mnie.
Na właściwą drogę - zaprowadź mnie.
Maryjo Matko, spojrzyj na mnie.
 
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa,
zachowaj mnie.
Amen.
 
 
O Duchu Święty, Duszo mej duszy,
uwielbiam Ciebie, oświecaj,
prowadź, umacniaj i pocieszaj mnie,
pouczaj, co mam czynić, rozkazuj mi.
Poddaję się chętnie wszystkiemu,
czego ode mnie zażądasz,
pragnę wszystko przyjąć,
co na mnie dopuścisz,
daj mi tylko poznać Twoją Świętą Wolę.
Amen.
 
 
 
 

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II
 
       ( napisał Papież Benedykt XVI )
 
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Bogurodzico Dziewico,                                                   módl się za nami!
Pielgrzymie Dobrej Nowiny,                                      módl się za nami!
Pielgrzymie niosący Prawdę,                               módl się za nami,
Pielgrzymie dialogu,                                            módl się za nami,
Pasterzu intelektualistów,                                            módl się za nami,
Pasterzu dziennikarzy,                                                    módl się za nami,
Pasterzu podróżników,                                              módl się za nami,
Pasterzu artystów,                                                          módl się za nami,
Pasterzu sportowców,                                                     módl się za nami,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,                         módl się za nami,
Pasterzu Polaków,                                                           módl się za nami,
Pasterzu całego świata,                                                       módl się za nami,
Przyjacielu dzieci,                                                                   módl się za nami,
Wielki Przyjacielu młodzieży,                                            módl się za nami,
Wzorze oddania się Niepokalanej,                                       módl się za nami,
Wzorze pracowitości,                                                      módl się za nami,
Wzorze pokory,                                                                módl się za nami,
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych,                  módl się za nami!
Pociecho niepełnosprawnych,                                   módl się za nami,
Pociecho porzuconych i osierocanych,                           módl się za nami,
Pociecho umierających,                                                 módl się za nami,
Kapłanie otwarty na człowieka,                                            módl się za nami,
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,                               módl się za nami,
Orędowniku Miłosierdzia Bożego,                                         módl się za nami,
Orędowniku pokoju,                                                    módl się za nami,
Orędowniku cywilizacji miłości,                                   módl się za nami,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,                     módl się za nami,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,              módl się za nami,
Nauczycielu modlitwy,                                                        módl się za nami!
Nauczycielu patriotyzmu,                                             módl się za nami,
Nauczycielu ekumenizmu,                                                módl się za nami,
Obrońco życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, módl się za nami,
Obrońco godności każdego człowieka,                               módl się za nami,
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości,                                     módl się za nami.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,                    przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,                         wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,                                                         zmiłuj się nad nami !

Rusinowa polana
 
W ciszy
w małym kościółku
w wątłym blasku świec
wśród rozszeptanych szarotek
i rozmodlonych pielgrzymów
stoi cicha
z różańcem w dłoniach
wdzięcznie pochylając głowę
i patrzy zamyślona
spostrzegając
przez szeroko otwarte oczy
wszystkie blade smutki
i kolorowe radości
kochającym sercem
wyprasza u Boga
wszystkie łaski potrzebującym
i przekazuje Mu wszystkie
podziękowania obdarowanych
Piękna
Prosta
Łaskawa
Królowa Polskich Tatr
    Maryjo
dziękuję Ci za deszcz
za wąską leśną drogę
za to, że nogi grzęzną w błocie
i za wodę z górskich potoków
za świeży zapach zielonych lasów
i żywicy  za całe piękno gór
i majowego poranka
za to, że mogę Cię oglądać
i modlić się do Ciebie w Twoim miesiącu
Królowo Polskich Tatr
z Rusinowej Polany - dziękuję...                   Ania Kownacka

1. WSTĘP
 
Niniejsza praca wyrosła z zaistniałej nowej, pilnej potrzeby, w związku z rozpowszechniającym się w ostatnich latach kultem szatana i jego destrukcyjnym oddziaływaniem na całe społeczeństwa, a zwłaszcza na młodzież i dzieci.Dotychczas nie było z tym tak dużo problemów. Życie religijne toczyło się spokojnie. Żyliśmy jako normalni katolicy. Niedzielna Msza Święta, od czasu do czasu inne nabożeństwa, doroczne rekolekcje adwentowe i wielkopostne, prasa katolicka, słuchanie radia diecezjalnego lub Radia Maryja, oglądanie telewizji Trwam - to wszystko zapewniało względnie żywy kontakt z Chrystusem Zbawicielem.
     W naszych czasach niespodziewaną nowością jest coraz częściej pojawiający się problem ludzi zniewolonych lub opętanych przez szatana. Jest coraz więcej schorzeń wyglądających jak depresja lub inna choroba psychiczna, a które jednak, jak się często okazuje, nie są żadnym schorzeniem typu medycznego, ale są w rzeczywistości mniejszym lub większym zniewoleniem przez złe duchy. Ludzie cierpiący na te schorzenia całymi latami próbują wyleczyć się różnymi „tabletkami”, odwiedzają różnych pseudouzdrowicieli oraz stosują inne równie nieskuteczne metody - także opisane w tej książce. Co gorsza, metody te nie tylko nie pomagają, ale z czasem podstępnie, coraz bardziej szkodzą i systematycznie pogarszają stan zdrowia, ponieważ w najlepszym przypadku łagodzą tylko skutek, nie likwidując prawdziwej przyczyny choroby.To tak samo jakby w samochodzie zakryć lampkę sygnalizacyjną awarii systemu chłodzenia silnika i jechać dalej - prędzej czy później nastąpi nieszczęście.
Poza tym u cierpiących pojawiają się inne, dodatkowe schorzenia i choroby oraz dalsze niepowodzenia życiowe np. w domu, pracy bądź szkole. Zaczyna brakować pieniędzy na spłacanie długów, niezbędne zakupy, na lekarstwa i żywność. Człowiek staje się niespokojny, zaczyna stosować coraz silniejsze środki uspokajające, nasenne i wszelkiego rodzaju używki, aby zapomnieć o kłopotach. A przecież czasem wystarczy tylko jedna wizyta u kapłana, specjalna modlitwa własna lub grona przyjaciół, rekolekcje, parafialna pielgrzymka, błogosławieństwo lub inne, opisane w tej książce zalecenie –
i wszystko co złe odchodzi od człowieka.
To kapłan, lub my ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, możemy sami mocą Bożą wyrzucić z człowieka złe duchy, które są prawdziwą przyczyną cierpienia.Niestety, żaden lekarz i żadne leki w takich sytuacjach nie zastąpią posługi kapłana oraz szczerej i ufnej modlitwy. Trzeba podkreślić, mocno skuteczna i często wystarczająca do całkowitego uzdrowienia na duszy i ciele jest indywidualna Spowiedź Święta. Wtedy człowiek - jakby nagle - otrzymuje nowe życie, staje się lżejszym, spokojnym, bo pozbywa się balastu „kamieni grzechowych”, które nieraz latami przytłaczały go do ziemi.
Warto skorzystać z tej posługi, to nic nie kosztuje.
Bardzowieleświadectwpotwierdzaprzytoczonewyżejprzykładyuzdrowień. Niektóreznichbędąumieszczanenastroniewww.RDP.p.az.pl.
Niełatwo jest dotrzeć do ludzi cierpiących na duszy i ciele, ale naszym dobrym przykładem i modlitwą możemy u Boga uprosić ich nawrócenie oraz przemianę życia na lepsze.    
Naszą cierpliwość Opatrzność Boża sowicie wynagrodzi !
 
Trudno wskazać, które z opisanych tutaj zagrożeń są najbardziej szkodliwe. Bardzo podstępna i szkodliwa jest np. homeopatia, dla której trzeba głębokiej znajomości kryteriów rozeznania duchowego, by powiązać powstałe zaburzenia duchowe z wcześniejszą terapią homeopatyczną. Podobnie jest z astrologią, bioenergoterapią, medytacjami, medycyną niekonwencjonalną (szczególnie chińską), wschodnimi religiami i prądami duchowymi. W zaistniałej potrzebie należy cierpiących  kierować do znanych kapłanów z prośbą o pomoc, która często okazuje się skuteczna.
Do tej pory, różni egzorcyści opisując swoją niełatwą posługę stwierdzali, że tylko około 3-5% wszystkich przybywających do nich po pomoc było opętanych i trzeba było stosować wobec nich dłuższe lub krótsze pełne cykle egzorcyzmów. Reszta przypadków - to mniejsze lub większe zniewolenia przez złe duchy. Mało znany jest fakt, iż wielu psychiatrów kierujących się własnym sumieniem i pokorą wobec swojego poziomu wiedzy i umiejętności, wysyła chorych do kapłanów lub od razu do egzorcystów gdy widzi, że efekty leczenia nie są zadowalające w wyniku zastosowania znanych środków i metod terapii, np. gdy nie działają nawet silne dawki różnych, specjalnie dobieranych leków psychotropowych, nasennych, przeciwdepresyjnych itp., a stan pacjenta i jego zachowanie jest anormalne. Z kolei egzorcyści, po wstępnej diagnozie i rozeznaniu stanu, często kierują petentów - dla uzupełnienia terapii - do lekarza psychiatry, gdy stwierdzają głównie psychiczne uwarunkowania choroby. Organizowane są nawet wspólne międzynarodowe konferencje egzorcystów i psychiatrów, w celu wymiany doświadczeń i większej skuteczności terapii.    
Pojawiają się coraz częściej przypadki, kiedy u jednej osoby występują dwa rodzaje zła, to znaczy, gdy choroba naturalna i choroba pochodzącą od złego ducha nakładają się na siebie. Są one najtrudniejsze, dlatego potrzeba tutaj współpracy kapłana lub egzorcysty i psychiatry. 
   Godnym uwagi jest fakt, że w DSM-VI (Podręcznik statystyczny
i diagnostyczny chorób umysłowych wydany w 1994 r.) po raz pierwszy jest mowa o opętaniu, które przypisuje się wpływom złego ducha. To, że podręcznik z psychiatrii, cieszący się niepodważalnym autorytetem na świecie zawiera tego typu informacje, jest ważną nowością, której jeszcze niedawno trudno byłoby się spodziewać.  
   Te wyżej podane 3-5 % przypadków prawdziwych opętań egzorcyści wskazywali przez bardzo wiele lat (można by przypuszczać, że ich liczba podobna była w czasach Pana Jezusa). Natomiast w ostatnich latach pojawiają się sygnały o nagłym i znacznym wzroście ilości opętań – (nawet do około 15 %! ogólnej liczby osób przychodzących do kapłana egzorcysty po poradę lub pomoc).
   Wielu z nas zauważa wokół siebie ten problem. Jednym z przykładów, jaki można by tu podać, jest nagły wzrost zła w postaci przekleństw oraz wulgarnych słów wśród młodzieży, dorosłych, a nawet dzieci - dosłownie wszędzie - na ulicy, w pracy, w sklepie, w zwykłej rozmowie z drugim człowiekiem, w mediach itp. Tak wielkiej skali przekleństw wypowiadanych publicznie bez żadnego wstydu i skrępowania nigdy i nigdzie wcześniej nie było! Dla uzupełnienia można dodać, że nawet krótkie przekleństwo posiada dużą negatywną moc a jego skutki trudno potem leczyć nawet w okresie kilku pokoleń, ponieważ rani ono boleśnie i trwale nasze dusze. Wszelkie świadome życzenie komuś zła jest już dużym przekleństwem.  
Nigdy w historii ludzkości władze ustawodawcze wielu państw nie tworzyły na tak wielką skalę nieludzkiego i bezbożnego prawa,
(w którym zło nazywa się dobrem a dobro – złem) w postaci ustaw zezwalających np. na zabijanie dzieci nienarodzonych (aborcja), ludzi starszych, obłożnie chorych (eutanazja), stosowanie metody „in vitro” (w której dla „uzyskania” życia jednego dziecka trzeba zabić kilka lub kilkanaście poczętych już jego braci i sióstr). Poza tym władze dają pozwolenie na związki tej samej płci i adoptowanie przez nie dzieci, nie mówiąc już o innych przykładach będących zaprzeczeniem moralności i prawa naturalnego.
Aktualne zagrożenia ze strony szatana stanowią nowe wyzwanie dla duszpasterzy, wychowawców i rodziców - dla nas wszystkich. Istnieje jednak poważny problem. Otóż najczęściej jesteśmy nieprzygotowani do tych zadań, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia wiedzy na ten temat przez księży, katechetów i katolików świeckich, autorzy niniejszej książki podjęli się opracowania tych ważnych zagadnień, oczywiście wykorzystując również dorobek wielu innych osób. Ich wypowiedzi, świadectwa, doświadczenia zamieszczone w tejże pracy mogą dopomóc w rozwiązywaniu problemów tego świata -ukazują na żywo niełatwy trud w zmaganiu się z siłami ciemności.
Niech lektura tej bardzo ciekawej i pożytecznej książki będzie dla nas autentycznymi rekolekcjami, po których wszystko wokół nas i w nas samych będzie jaśniejsze i bardziej zrozumiałe.  
Serdecznie dziękujemy za pomoc w rozpowszechnianiu tej książki - dla naszego wspólnego dobra w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
 
EWANGELIA   (Łk 7,36-50).
 
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała
+  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”.
Na to Jezus rzekł do niego: « Szymonie, muszę ci coś powiedzieć ».
On rzekł: « Powiedz, Nauczycielu ».
« Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? »
Szymon odpowiedział: « Sądzę, że ten, któremu więcej darował ».
On mu rzekł: « Słusznie osądziłeś ». Potem zwrócił się do kobiety
i rzekł Szymonowi: « Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg Moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła Moje nogi. Dlatego powiadam ci: « Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje ». Do niej zaś rzekł: « Twoje grzechy są odpuszczone ». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie:
„Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?” On zaś rzekł do kobiety: « Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju ».
Oto Słowo Pańskie
 
2. INSTRUKCJA NA TEMAT MODLITWY
W CELU OSIĄGNIĘCIA UZDROWIENIA OD BOGA.
 
Art. l - Każdy wierny może bez przeszkód zwracać się do Boga
w modlitwach celem otrzymania uzdrowienia. Gdy są one zanoszone w kościele lub w innym miejscu Świętym, jest rzeczą stosowną, aby były  prowadzone przez szafarza mającego posługę święceń.
Art. 2 - Modlitwy o uzdrowienie kwalifikują się jako liturgiczne, jeśli są umieszczone w księgach liturgicznych zatwierdzonych przez kompetentną władzę kościelną (w przeciwnym razie nie są liturgicznymi).
Art. 3 §1 - Liturgiczne modlitwy o uzdrowienie celebruje się według przepisanego rytu i w stroju liturgicznym wskazanym w Ordo benedictionis infirmorum Rytuału Rzymskiego.
Art. 3 §2 - Konferencja biskupów zgodnie z tym, co zostało postanowione w Praenotanda, V., De aptationibus quae Conferentiae Episcoporum competunt. tego samego Rytuału Rzymskiego, może dokonać adaptacji błogosławieństwa chorych, uważanych z punktu widzenia duszpasterskiego za stosowne lub nawet konieczne, po uprzednim potwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.
Art. 4 §1 - Biskup diecezjalny ma prawo wydać normy dla własnego Kościoła partykularnego odnośnie celebracji liturgicznej w celu uzdrowienia według kan. 838, § 4.
Art. 4 § 2. Ci, którzy troszczą się o przygotowanie tego rodzaju celebracji, w ich realizacji muszą stosować się do wspomnianych norm.
Art. 4 § 3. Pozwolenie, aby zorganizować tego rodzaju celebracje musi być wyraźne, także jeśli celebracje są organizowane przez biskupów lub kardynałów, albo jeśli oni w nich uczestniczą. Z powodu słusznej i odpowiedniej przyczyny, biskup diecezjalny ma prawo zabronić również innemu biskupowi.
Art. 5 §1 - Modlitwy nieliturgiczne o uzdrowienie dokonują się w sposób odmienny od celebracji liturgicznej, jako spotkania modlitewne lub czytanie Słowa Bożego, pozostając pod nadzorem Ordynariusza miejsca według Kan. 839, § 2.
Art. 5 §2 Powinno się troskliwie unikać pomieszania tych wolnych modlitw nieliturgicznych z celebracjami liturgicznymi w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Art. 5 §3. Jest poza tym rzeczą konieczną, aby w ich realizacji nie dochodziło, przede wszystkim ze strony tych, którzy je prowadzą, do form podobnych do histerii, sztuczności, teatralności lub sensacji.
Art. 6 § l - Użycie środków społecznego przekazu, w szczególności telewizji, podczas gdy odbywają się modlitwy o uzdrowienie, liturgiczne i nieliturgiczne, pozostaje pod nadzorem biskupa diecezjalnego zgodnie z dyspozycją kan. 823 i normami ustalonymi przez Kongregację Nauki Wiary w Instrukcji z 30 marca 1992 r.
Art. 7 § l - Potwierdzając to, co zostało ustalone w art. 3 i pozostawiając w mocy nabożeństwa dla chorych przewidziane w księgach liturgicznych, w celebracji Najświętszej Eucharystii, Sakramentów i Liturgii Godzin nie powinny mieć miejsca modlitwy o uzdrowienie liturgiczne i nieliturgiczne.
Art. 7 § 2. Podczas celebracji, o której mowa w § l daje się możliwość włączenia specjalnych intencji modlitw o uzdrowienie chorych we wspólną modlitwę powszechną lub "modlitwę wiernych", jeśli jest ona w niej przewidziana.
Art. 8 § l - Posługa egzorcyzmu powinna być sprawowana z polecenia biskupa diecezjalnego, według normy kan. 1172, listu Kongregacji Nauki Wiary z 29 września 1985 r. i Rytuału Rzymskiego.
Art. 8 § 2. Modlitwy egzorcyzmu w celu uzdrowienia, zawarte w Rytuale Rzymskim, muszą być oddzielone od celebracji liturgicznych i nieliturgicznych.
Art. 8 § 3. Zabrania się bezwzględnie włączać owe modlitwy egzorcyzmu w celebrację Mszy Świętej, Sakramentów i Liturgii Godzin.
Art. 9. - Ci, którzy przewodniczą celebracji liturgicznej lub nieliturgicznej w celu uzdrowienia, niech dołożą starań o utrzymanie klimatu prawdziwej pobożności w zgromadzeniu i niech kierują się konieczną roztropnością. Jeśli mają miejsce uzdrowienia wśród obecnych, po zakończeniu celebracji powinni zebrać obiektywnie
i sumiennie ewentualne świadectwa i przedłożyć te fakty kompetentnej władzy kościelnej.
Art. 10 § l - Autorytatywna interwencja Biskupa diecezjalnego jest obowiązkowa i konieczna, gdy dochodzi w celebracji uzdrowień tak liturgicznych jak i nieliturgicznych do przypadku jawnego skandalu dla wspólnoty wiernych, lub gdy ma miejsce poważne nieprzestrzeganie norm liturgicznych i dyscyplinarnych.
 
W czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość bł. Jan Paweł II zatwierdził niniejszą Instrukcję, uchwaloną na zebraniu plenarnym Kongregacji Nauki Wiary i zatwierdził jej opublikowanie.
Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary.
14 września 2000 roku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
+ Joseph kard. Ratzinger – Prefekt
+Tarcisjo Bertone S.D.R….
Emerytowany Arcybiskup Vercelli
– Sekretarz
 
 
 
 
 
 

RADY DOBREGO PASTERZA
 
3. JAK POMÓC DUSZOM POKUTUJĄCYM?
 
Wielowiekowe tradycje nakazują święcić budynki i miejsca w celu uwolnienia ich od złego wpływu duchów. Odnotowałem sześćdziesiąt pięć przypadków „nawiedzeń”, które ustały dzięki modlitwom. Nie mam tu na myśli powszechnych, subiektywnych nawiedzeń, będących udziałem tylko jednej osoby i wywołanych prawdopodobnie przez psychologiczną projekcję lub przez bujną wyobraźnię. Te, o których tu piszę, mają nutę obiektywizmu - są to np. przypadki poruszania się przedmiotów bez ludzkiej woli i zdarzenia zaobserwowane także przez inne, zrównoważone psychicznie osoby. Wziąwszy pod uwagę wszystkie możliwe wyjaśnienia - masowe halucynacje wywołane chorobą psychiczną, wpływ okultyzmu czy zaburzenia równowagi psychicznej - dla wielu osób odpowiedź jest prosta. Duch nawiedzający jakieś miejsce może być zmarłą osobą potrzebującą modlitwy i gdy tak się go potraktuje, to nie spotkałem się jeszcze nigdy z tym, by takie nawiedzenie trwało dalej.
Nie tylko budynki mogą być uwolnione dzięki modlitwie. Dotyczy to także miejsc podatnych na niezwykłe, niewytłumaczalne wypadki, jak na przykład proste odcinki na drogach lub obszary na niebie czy morzu, takie jak wzbudzający wiele strachu Trójkąt Bermudzki. Przez setki lat Trójkąt Bermudzki (obszar Oceanu Atlantyckiego zamknięty umowną linią w kształcie trójkąta, którego wierzchołkami są Bermudy, Miami i Puerto Rico) pochłaniał, często bez śladu, statki i samoloty. Sama waga książek napisanych na ten temat zatopiłaby mały statek.
Większość marynarzy woli omijać to miejsce, ale ja, tak jak inne „szczury lądowe”, drwiłem z tak irracjonalnych obaw. W 1972 roku gdy płynęliśmy przez „trójkąt”, złapał nas sztorm o sile 9 stopni w skali Beauforta. By oddalić się od niego, skierowaliśmy się na południe w stronę zniesławionego Morza Sargassowego. Wtedy wybuchł jeden z silników na statku i pozostało nam dryfować w ciszy. Wyraźnie usłyszeliśmy dziwny dźwięk, który przypominał jednostajne zawodzenie i trwał nieprzerwanie przez całą dobę. Początkowo myśleliśmy, że była to nasza jamajska załoga, ale okazało się, że to nie oni byli za to odpowiedzialni. Znalazłem potem czasopismo zawierające szkice starych statków niewolniczych, które korzystały ztej trasy i szczegółowy opis tego, jak prawie dwa miliony niewolników zostało tam wyrzuconych za burtę. Niedawno zekranizowano książkę Arthura Haileya „Korzenie”, która w poruszający sposób opowiada historię wielu zmarłych lub umierających niewolników wyrzuconych do morza w czasie takiej właśnie podróży. Liczba niewolników uznawanych we Wschodnich Indiach lub Ameryce za niewartych kupna gwałtownie wzrastała, a w miarę trwania podróży warunki na pokładzie statków coraz bardziej się pogarszały. Handlarze często dostawali więcej pieniędzy z ubezpieczenia za „zaginionych” niewolników niż z ich sprzedaży w Wirginii.
Gdy wróciliśmy do Anglii dotarło do nas, że nie bez powodu usłyszeliśmy to żałosne zawodzenie. Być może mieliśmy obowiązek pomodlić się za tych nieszczęśników, którzy po śmierci nie zostali poleceni Panu i pożałować okrucieństwa tych, którzy byli jego przyczyną. Tak więc w lipcu 1977 roku kilku zainteresowanych tematem biskupów celebrowało w różnych miejscach w całej Anglii jubileuszową Eucharystię w intencji uwolnienia tych wszystkich ludzi, których spotkała przedwczesna śmierć w Trójkącie Bermudzkim. Kilka miesięcy później biskup Anselm Ganders i ksiądz Donald Omand z Devon, odmówili te same modlitwy na samych Bermudach.
Od czasu jubileuszowej Eucharystii minęły lata i jak do tej pory w Trójkącie Bermudzkim nie zdarzył się żaden, znany nam niewytłumaczalny wypadek. Być może złe moce znów się tam teraz gromadzą i ponownie zdarzy się jakiś wypadek lub tajemnicze zniknięcie, ale jednego możemy być pewni - modlitwa jest skuteczną bronią niszczącą zło, która neutralizuje takie siły nadprzyrodzone.
Wiele autorytetów jest przekonanych, że miejsca nawiedzane przez niespokojne duchy zmarłych można od nich uwolnić. Ksiądz Donald Omand regularnie modli się tam, gdzie zdarzyła się seria niewytłumaczalnych lub niezwykłych wypadków i niezmiennie klątwa zostaje przełamana. W trakcie badań nad tym fenomenem wykonywanych do programu dokumentalnego, ekipa telewizyjna zbadała wydarzenia na odcinku drogi między Charmouth a Morcombelake w Dorset, na której nie było ani niebezpiecznych zakrętów ani skrzyżowań. Okazało się, że w przeciągu sześciu miesięcy poprzedzających jego modlitwy zdarzyło się tam siedemnaście wypadków. Kiedy ksiądz Donald Omand pomodlił się tam, przez następne sześć miesięcy nie zdarzył się ani jeden.
Czasami wystarczy modlitwa i sama intencja odprawienia Mszy Świętej w konkretnym miejscu, aby uwolnić je od nawiedzeń. Przykładem tego jest pewne Kolegium Nauczycielskie na południu Anglii. Dyrektorka Kolegium poprosiła mnie o spotkanie w tajemnicy przed studentami, z których część nie chciała mieszkać w jednym z akademików. Budynek ten uznawany był za nawiedzony i zawsze o północy słychać w nim było dziwne hałasy i krzyki. Według legendy działo się tak od trzystu lat i sama dyrektorka twierdziła, że też je słyszała. Martwiła się ich pochodzeniem i chciała, żebym spróbował poprzez modlitwę uspokoić duchy będące przyczyną tych dziwnych zjawisk.
Nawiedzony budynek stał się w mieście czymś w rodzaju „atrakcji turystycznej”. Ludzie przychodzili i siedzieli tam czasami przez całą noc, obserwując i nasłuchując. Ta część uczelni, położona obok katedry, powstała w miejscu, gdzie poprzednio znajdował się dawny klasztor żeński. Aby ten fakt podkreślić, grupa studentów obkleiła ściany budynku plakatami: część z nich przedstawiała różne motywy religijne lub samą katedrę, a pozostałe - walki byków i inne brutalne, świeckie wydarzenia. Wszystkie miały żywe kolory, ten sam rozmiar i były w ten sam sposób przymocowane do ścian. Następnie studenci zamknęli i zaplombowali drzwi budynku. Rano odkryli, że religijne plakaty były zerwane i leżały na podłodze, podczas gdy reszta wciąż wisiała na swoim miejscu. Tak działo się za każdym razem, gdy je wieszali.
Pewnej nocy zebraliśmy się we czwórkę w budynku, niepewni co robić. Odmówiliśmy Modlitwę Pańską i poprosiliśmy Pana o jakieś wskazówki. W rezultacie postanowiliśmy zebrać kilku duchownych, którzy celebrowaliby tam Mszę Świętą i trzy tygodnie później zgromadziliśmy się w tym właśnie celu. Jednak gdy przybyliśmy na miejsce, dyrektorka powiedziała nam, że „wszystko, czego potrzebujemy, to nabożeństwo pochwalne i dziękczynne do Boga”, ponieważ od kiedy się tam pomodliliśmy, zniknęły wszelkie hałasy i krzyki. Potem usłyszeliśmy historię, która najwyraźniej doprowadziła do naszej pierwszej wizyty. Pewnego razu co bardziej sceptyczni studenci postanowili zostać na noc w budynku przekonani, że nic niezwykłego się tam nie wydarzy. Byli bardzo zaskoczeni, gdy nagle zobaczyli wyłaniającą się z szafy postać, ubraną jak rycerz z epoki Karola I. Potem usłyszeli hałas. Z niedowierzaniem patrzyli, jak kawaler zabija jakąś zakonnicę i słyszeli jej głośne krzyki. Potem zrzucił jej ciało ze schodów z tak ogromnym hukiem, jak gdyby zrzucał wiadro wypełnione cegłami i zaczął je ciągnąć wzdłuż korytarza do miejsca, w którym hałas nagle ustał. Dramat zakończył się, jednak wśród ogólnego harmideru -  przerażeni studenci uklękli przy swoich prowizorycznych posłaniach i zaczęli się modlić.
Odtworzyliśmy trasę kawalera aż do miejsca, w którym ustał hałas - podłoga zmieniała się tam z kamiennej na drewnianą. Pytając, czy ktokolwiek kiedyś słyszał o jakimś sekretnym wyjściu z budynku, uniosłem część gumowej wykładziny podłogowej. Pod nią znajdowała się zardzewiała klapa i schody prowadzące do piwnicy. Nikt z obecnych nie wiedział o jej istnieniu.
Nie wiem, czy jakiś kawaler faktycznie zabił tam zakonnicę, ale wiem na pewno, że pokonanie zła, które wyraźnie tam było, dzięki Modlitwie Pańskiej i zadeklarowanej chęci sprawowania Mszy Świętej w intencji wszystkich potrzebujących pomocy i uwolnienia wystarczyło, by na zawsze powstrzymać nawiedzenia.
Ludzi nawiedzonych przez duchy zazwyczaj traktuje się jak schizofreników. Tak też zdiagnozowano Maggie, zanim jej lekarz skierował ją do mnie. Maggie miała niewidzialnego przyjaciela, Piotra, z którym często rozmawiała. Twierdziła, że można go było spotkać nad brzegiem rzeki, gdzie zawsze starał się pomagać zarówno jej, jak i innym ludziom. Sprawdziłem jej opowieść i odkryłem, że faktycznie wiele osób widziało tam zaniedbaną postać, która pojawiała się i znikała w tajemniczych okolicznościach. Nazywano go Piotrem Włóczęgą. Być może był kloszardem, który umarł samotnie w tamtym miejscu, i który po śmierci starał się pomagać innym, czekając na pomoc dla samego siebie.
Trzech duchownych odprawiło nad brzegiem rzeki Mszę Świętą wjego intencji. Podczas nabożeństwa Maggie znowu zobaczyła Piotra, ale tym razem ubrany był na biało i wyłaniał się z wody dziękując tym, którzy modlili się o jego uwolnienie. Sami duchowni poczuli tak ogromny spokój, że zobowiązali się odprawiać tego typu Eucharystie w przyszłości i faktycznie, czynili to wiele razy. Nikt nigdy więcej nie widział Piotra.
Parę lat temu pewna rodzina z piątką dzieci postanowiła przeprowadzić się do pięknego domu w stylu Tudorów w New Forest. Dom wybudowany był na bardzo starych fundamentach, a ogród przecinała rzeczka z dwoma rustykalnymi mostami. Jedno ze skrzydeł domu było uznawane za nawiedzone Powiedziano mi, że nikt nie może tam spać - bowiem w nocy tam straszy. Rodzice nie potraktowali tego poważnie zakładając, że to nietoperze i sowy wywoływały niepokojące hałasy. Tę cześć domu przeznaczyli na pokoje dla dzieci i sypialnie dla gości.
Rodzina szczęśliwie zadomowiła się lekceważąc opowieści o „nawiedzeniach”, które słyszeli od mieszkańców, przejeżdżających Cyganów, a nawet listonosza, który dostarczał listy tylko do skrzynki przy bramie i odmawiał podejścia pod dom. Natomiast większość odwiedzających ich krewnych i przyjaciół uważała, iż było to wspaniałe doświadczenie i twierdzili, że doświadczali tam ogromnego poczucia spokoju.
Jednak czasami działy się tam niewytłumaczalne rzeczy. Raz jedna z zaproszonych osób została obudzona przez mężczyznę, który ciągnął ją natarczywie za rękę, innym razem pewna pielęgniarka usłyszała głos powtarzający: „Proszę, niech ktoś się obudzi i mi pomoże”. Myśląc, że ktoś cierpi, wstała i ruszyła wzdłuż korytarza w kierunku, z którego dochodził głos. Nagle zdała sobie sprawę, że głos zaczął do niej dochodzić z tyłu - przeszła przez niego! Kilka miesięcy później jeden z synów, bardzo zrównoważony dziesięciolatek, zaczął krzyczeć w nocy, obudzony otwieranymi powoli przesuwnymi drzwiami dużej szafy. Z kolei jedną z córek kilka razy obudziło duże poruszenie na korytarzu, co opisała potem jako odgłosy „kogoś cierpiącego na wzdęcia”. W końcu zostawiła za drzwiami opakowanie tabletek na niestrawność z dużym napisem: „Następnym razem wypróbuj tego!”
Bywało nieraz tak, że bawiący się tu chłopcy widzieli mężczyznę, który wchodził przez zamknięte drzwi i okna. Wydawało im sie, że depcze im zabawki i wszystko przestawia, a w rezultacie nic się nie działo. Chłopcy lub któryś z ich towarzyszy zabaw prosili, aby ten mężczyzna odszedł, bo depcze zabawki i ciągle wszystko przestawia. Był bardzo spokojny. Chłopcy nie bali się tego ducha, było to tylko dla nich uciążliwe. Ich ojciec pozostawał sceptyczny aż do pewnego wieczora, gdy usłyszał hałas dobiegający z pokoju chłopców na górze - włączoną elektryczną kolejkę, otwieranie szuflad, odgłos stóp biegających po podłodze i jakieś głosy. Pospieszył na górę, ale w pokoju było cicho i spokojnie, a chłopcy głęboko spali. Był wstrząśnięty. Jeszcze bardziej przestraszył się, gdy wracając na dół, usłyszał nagle na korytarzu odgłos poruszanego żyrandola nie widząc równocześnie nikogo ani niczego, co mogłoby go poruszyć.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia do nowego domu przyjechała ze swoją pierwszą wizytą najstarsza córka, Elspeth. Była to rozsądna, praktyczna studentka, którą bardzo rozbawiły dziwne historie opowiadane przez rodzinę. Wieczorem, odmówiwszy modlitwę, poszła spokojnie spać szczęśliwa, że jest w domu. Następnego ranka przy śniadaniu, napomknęła od niechcenia:
- Odbyłam w nocy długą rozmowę z waszym „przyjacielem”. Myślałam, że to ty tatusiu chodziłeś po strychu szukając czegoś, więc zamierzałam pójść ci pomóc.
Gdy zdała sobie sprawę z tego co właśnie powiedziała, zakryła dłonią usta i śmiejąc się lekko rzekła:
- To prawda, chodził tam i z powrotem  po strychu nad moim pokojem, ale mimo to widziałam go. Nie rozumiem, jak to możliwe. Był stary i wysoki, miał wąsy i miłą twarz. Ubrany był w szary garnitur, który był na niego za duży, i pantofle. Powiedział mi, że nazywa się Conan Doyle i znał moje imię. Powiedział: „Przepraszam, że cię obudziłem, nie chciałem. Szukam swojego pamiętnika, jest z czerwonej skóry, obwiązany czarną elastyczną gumką. Schowałem go gdzieś i moja żona mówi, że muszę go znaleźć, aby można było wydać moje wspomnienia. Pomóż mi proszę. Tak się cieszę, że rodzina z dziećmi mieszka tu, gdzie kiedyś żyły moje dzieci. Wracaj do łóżka. Obiecuję więcej tu nie przychodzić, ale jeśli znajdziesz mój pamiętnik, zostaw go przed drzwiami”. Potem zniknął.
Elspeth była zupełnie nieporuszona tym incydentem, ale rodzina była zdumiona. Ojciec wybrał się do pastora, który mieszkał w okolicy od wielu lat i o wszystkim mu opowiedział. Pastor potwierdził, że kiedyś w ich domu żył niejaki Conan Doyle i że został on pochowany na przykościelnym cmentarzu. Powiedział: - Tyle słyszałem o nawiedzeniach w twoim domu, i teraz nareszcie wiemy, kto to jest. Myślę, że wstydzi się pamiętnika, który prowadził przez wiele lat. Conan Doyle był kiedyś chrześcijaninem, ale potem zaczął interesować się spirytyzmem i okultyzmem. Zmarł w 1930 roku w wieku siedemdziesięciu lat. Przyjdę pomodlić się w twoim domu, żeby mógł w końcu zaznać spokoju.
Rodzina zebrała się w pokoju muzycznym, którego część była kiedyś gabinetem Doyle'a. Ksiądz odmówił niezwykle krótką modlitwę, której nie towarzyszyły żadne obrzędy i polecił strapionego pisarza Panu. Od tamtego dnia minęło już dwadzieścia jeden lat i jak do tej pory duch nie powrócił, a dom zaznał spokoju. Mieszkańcy mówili nawet o nowym spokoju, który zawładnął całą okolicą. Jedna z gazet doniosła, że tydzień po modlitwie powierzenia, winda w budynku na Welbeck Street w Londynie, niezależnie od wybieranego piętra zatrzymywała się wciąż przed drzwiami starego gabinetu Doyle'a, który prowadził tam praktykę lekarską, zanim zajął się wyłącznie pisarstwem. Daily Mail donosiło, że „Pani Roberts, sławne medium, mieszkająca w Kent otrzymała w końcu wiadomość od Conana Doyle'a, który chciał przeprosić za to, że za życia zwiódł tyluludzi”. Jego pamiętnika nigdy nie odnaleziono.
Wiele duchów jest wytworem zbyt bujnej wyobraźni i projekcją tego, z czym dana osoba nie chce się zmierzyć. Przykładowo, pruderyjna stara panna może widzieć w ciemnych przejściach niewyraźne postacie gwałcicieli, ponieważ obawia się swojej seksualności, choć zaprzecza temu aż do momentu takiej projekcji. Jeśli widzi duchy, mogą one wyglądać jak mgliste, lubieżne postacie. Dla niej jednak będą one zupełnie prawdziwe i podzieli się swoim doświadczeniem tylko z tymi, którzy traktują ją poważnie. Bez względu na to, czy wierzymy w obiektywne istnienie duchów czy też nie, musimy zadbać o takich ludzi i postarać się im pomóc. Możemy to uczynić polecając Panu Bogu w modlitwie tę sprawę, pozwalając w ten sposób danej osobie na wybaczenie dokonujące się w jej psychice i przeniesienie uwagi na Jezusa Chrystusa oraz przezwyciężenie tym samym własnego strachu. Wizje mogą być tak subiektywne i nieprawdziwe jak ludzie w snach i wiele mówią one na temat sfer człowieka, dla których niezbędne jest przebaczenie i miłość do Jezusa.
Obecnie mniej czasu spędzam na ustalanie, czy wizje są obiektywne czy nie, a raczej próbuję odkryć, dlaczego żywi wierzą, że zmarła osoba lub duch potrzebuje modlitwy i pojednania. Gdy osoba łączy się z duchem, pojednanie to dotyczy tych sfer samego siebie, które być może są odpowiedzialne za projekcję duchów. Tak więc gdy np. stara panna przebacza lubieżnemu duchowi, równocześnie jedna się ze swoimi seksualnymi popędami i oddaje je Jezusowi, mimo że tak naprawdę te „duchy” mogą wcale nie istnieć.
Nie wiemy, czy te „nawiedzające” duchy są dobre, neutralne, czy złe, ani jakie wzajemne relacje występują pomiędzy nimi. Nie mamy pewności jak najlepiej jest uwolnić domy, drogi, szkolne sale lub pola bitew i nie wiemy też, czy siły zła znowu nie gromadzą się w miejscach, które zostały od nich uwolnione, ani jak tego nawrotu uniknąć. Wiemy natomiast z całkowitą pewnością, że miejsca i ludzie stają się wolni, gdy pokonujemy złe duchy sprawując Mszę Świętą w intencji zmarłego, który może potrzebować uwolnienia i oddajemy się Jezusowi Chrystusowi, Panu nad wszelkimi mocami (Rz 8,38-39).
O. Robert Petitpierre, benedyktyński mnich i egzorcysta miejsc, stosuje w tym celu cztery tradycyjne kroki. Pierwszy to ogólny egzorcyzm wszystkich pomieszczeń w domu przy użyciu wody święconej, drugi to celebracja Mszy Świętej z modlitwami w intencji zmarłych, trzeci to pobłogosławienie całego budynku i każdego z pomieszczeń z osobna. A czwarty krok to celebracja Mszy Świętej na cześć Patrona lub Św. Michała Archanioła i wszystkich Aniołów zakończona hymnem Te Deum lub Gloria in escelsis Deo. Dom jest wtedy pod ochroną Pana.
Wiara w to, że miejsca należy uwolnić i chronić od wpływu duchów, ma swoje źródło w prymitywnych wierzeniach.
Pismo Święte Starego Testamentu w Księdze Rodzaju mówi o profanacji miejsca krwią Kaina (Rdz 4,10). Z kolei w dziejach Nowego Testamentu Jezus często używa słowa gehenna wywodzącego się od nazwy doliny służącej za wysypisko śmieci miasta Jeruzalem. Miejsce to zostało sprofanowane przez składanie pogańskich ofiar z dzieci. Dla żydów było to miejsce „nieczyste”, synonim miejsca potępienia, a złotam obecne zostało uznane przez wszystkich i stało się wizerunkiem piekła (Mt 5,22). Podobnie w czasach średniowiecznych miejsca sprofanowane przez czarne msze były „nieczyste”, dopóki nie zostały oczyszczone dzięki błogosławieństwu.
Dzisiaj rolnicy często kontynuują stary zwyczaj błogosławienia pól. Budynki mieszkalne, gmachy użyteczności publicznej, samochody oraz statki morskie  po zbudowaniu są błogosławione, a kościoły po wzniesieniu konsekrowane. „Panie, racz pobłogosławić te mury; wypełnij ich pustkę swoją miłością” (Whittier - tłum. własne). Jednak wiele z tych tradycji zanikło, ponieważ wierzenia ludzi średniowiecza związane ze światem duchów są dziś uważane jako przesądy. Dlatego też ludzie bywają niewrażliwi na to, jak niektóre miejsca (na przykład Lourdes) mogą ich otworzyć na przyjęcie Ducha Chrystusa.
Niektóre miejsca trzeba uwolnić nie tylko od działania ludzi zmarłych, ale również od rytuału okultystycznego. Znajomy lekarz twierdził, że często słyszał i widział czarnego psa biegającego w nocy po schodach. Opowiadał o tym swojej żonie, ale ona nie wierzyła. Nakazaliśmy więc złym mocom odejść i pomodliliśmy się za ducha, który tego potrzebował. Pies zaprzestał swych nocnych wędrówek. Rok później, gdy lekarz zdejmował kaloryfer osadzony w ścianie, odkrył za nim rysunek czarnego psa wraz z kawałkami wosku ze świeczek, wyraźne pozostałości jakiegoś okultystycznego obrzędu sprzed lat. Dopiero wtedy jego żona przekonała się, że nie wymyślił sobie tego wszystkiego i mówił prawdę!
Powyższy przypadek nie jest bynajmniej ododsoniony. Dr Kurt Koch potwierdza to, że nawiedzenia powszechnie zdarzają się tam, gdzie odbywały się praktyki okultystyczne. Pisze on: „Jednym z najbardziej zagadkowych znaków obecności duchów jest zjawisko nawiedzeń w miejscach praktyk okultystycznych lub w domach okultystów, nie tylko za ich życia, ale także po ich śmierci. Dopóki wyznawca okultyzmu żyje, zjawisko nawiedzenia można wytłumaczyć teorią Bendera dotyczącą odrębnego istnienia zdolności parapsychologicznych. Jednak trwania tego zjawiska po jego śmierci nie da się racjonalnie wytłumaczyć. W celu oczyszczenia takich miejsc powinniśmy wykorzystać wszelkie środki jakimi dysponujemy. Po pierwsze, należy zerwać wszelkie związki z okultyzmem oraz pokonać złe moce modlitwą i nakazać im odejść, pamiętając jednocześnie o pilnym usunięciu i zniszczeniu przedmiotów spirytystycznych i okultystycznych, które przyciągają złe duchy. Po drugie, należy spróbować odkryć tożsamość osoby, która być może „nawiedza” dane miejsce i uwolnić ją poprzez modlitwę, a najlepiej zamówić u księdza Mszę Świętą w intencji tej osoby. Po trzecie, wszyscy obecni powinni oddać sięopiece Pana Jezusa i Jego Aniołów, tak aby mógł On wypełnić całą przestrzeń Swoją obecnością, nie pozostawiając miejsca dla zła.
Błogosławieństwo domu.
Ksiądz:            Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
Wszyscy:         Który stworzył Niebo i Ziemię.
Ksiądz:            Pan z wami.
Wszyscy:         I z duchem twoim.
Módlmy się.
Boże Ojcze Wszechmogący, błagamy Cię, pobłogosław ten dom wraz z jego dobytkiem, uświęć jego mieszkańców, wzbogacając ich Swoją Dobrocią. Ześlij na nich Niebiańską rosę i obfitość ziemskich dóbr. Litościwie wysłuchaj ich modlitw i spraw, aby spełniły się ich pragnienia zgodne z Twoją Wolą. Pokornie prosimy Cię, pobłogosław i uświęć ten dom, tak jak zechciałeś pobłogosławić dom Abrahama, Izaaka i Jakuba i pozwól Twoim Aniołom czuwać nad jego mieszkańcami, przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy:Amen.
Następuje skropienie wejścia wodą święconą.
Błogosławieństwo wg Roma Ritual („Rytuał rzymski”), Philip Weller: Bruce Publishing Company, 1964, lub „Egzorcyzm”
o. Robert Petitpierre, S.P.C.K London 1972.

4. CZY ODMAWIASZ TRZY RAZY DZIENNIE
ANIOŁ PAŃSKI ?
 
Zwyczaj odmawiania Anioł Pański na odgłos dzwonów kościelnych o godz. 6, 12 i 18 jest pięknym zwyczajem, który powstał w czasie walk naszego Narodu z Turkami i Tatarami. Gdy krew lała się potokiem, a pola zalegały ciałami zabitych, odmawiano tę modlitwę za dusze poległych obrońców. (Po bitwie pod Warną w 1444 r. Ojciec Św. Kalikst III zalecił odmawianie tej modlitwy obdarzając ją szczególnym odpustem).
Czasy się zmieniały, Turcy i Tatarzy terytorialnie oddalili się od nas, wojny jednak i walki nie ustały, a przede wszystkim śmierć nie zmniejszyła swego żniwa. Dziadkowie, rodzice powoli przenoszą się z tego świata na inny, ku lepszemu życiu. Wtedy myśl o zmarłych nasuwa się żyjącym niezliczoną ilość razy. Modlitwa Anioł Pański staje się wówczas skutecznym wołaniem do Pana o spokój i szczęście ich dusz oraz  podarunkiem - jakby przesyłką modlitewną, którą kochający mogą swoim najdroższym w każdej chwili posłać - mając tę pewność, że dojdzie i mile przez Pana zostanie przyjęta.
Anioł Pański jest to jedna z modlitw, którą Kościół w każdym katolickim kraju przypomina po wsiach i miastach trzy razy na dzień. Taką chwilę apelu za zmarłych w czasie pracy na polu utrwalił Millet na jednym ze swych obrazów. Dzień mocno pochylił się ku wieczorowi. Zbliżające się ku zachodowi słońce rumieńcem okryło drobne chmurki i część seledynowego nieba, wyraźnym cieniem zaznaczając widniejące na horyzoncie budynki wiejskie, kościół z dzwonnicą, domy otoczone drzewami. Na pierwszym planie stoją młody mężczyzna i kobieta. Głos sygnaturki doszedł do ich uszu, więc przerwali pracę - kopanie ziemniaków - i razem zaczęli się modlić. On zatknął motykę w ziemię, ona pozostawiła taczkę z workami ziemniaków, podczas gdy pomiędzy nimi stoi jeszcze nie napełniony kosz. Mężczyzna pochylił głowę, kobieta złożyła ręce do modlitwy i głowę mocno zgięła wyrażając tym duże skupienie. Z ust ich płynie błagalna modlitwa: Anioł Pański - Zdrowaś Maryjo i Wieczny odpoczynek.
Myśl o zmarłych silnie kontrastuje tu z tym, co widzimy na obrazie. Dwoje ludzi w rozkwicie wieku, zdrowych i czerstwych o pokrytych różem zachodu policzkach, przerwało na moment pracę w ostatnich chwilach zbliżania się jej do końca. Ta znojna praca na roli dająca chleb życia dla rodziny i zapewniająca codzienny pokarm milionom ludzi została na chwilę przerwana,gdyż zmarli też, nie mniej od żywych, potrzebują chleba - modlitwy, która im da łaskę Bożą.
Polski poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer, wsłuchując się w zharmonizowaną muzykę dzwonów, wplótł w nią pełne wdzięku i poezji słowa Pozdrowienia Anielskiego: Na Anioł Pański biją dzwony, niech będzie Maria pozdrowiona, niech będzie Chrystus pozdrowiony...”.
Odgłos dzwonu jest więc tu bodźcem do modlitwy. I rzeczywiście tak jest. Oto na Anioł Pański bije dzwon w mieście lub na wsi. Jak różne, sprzeczne nieraz myśli i uczucia on budzi. Jedni wspominają zmarłych i pamiętają o nich, z radością witają jego głos i natychmiast zachęcają się wzajemnie do modlitwy (trzy Zdrowaś Maryjo i Wieczny odpoczynek). Kończą modlitwę z przyjemnym uczuciem spełnionego długu wobec najbliższych i dalszych. Inni ociągają się nieco, a tymczasem same dzwony się modlą: rozkołysane, tętniące nawołują głosem martwej natury nie tylko do oddania czci Bogu, ale i do modlitwy za wszystkie od wieków zmarłe pokolenia. Wszak większość tych, którzy ten świat opuścili, byłaby tej pomocy modlitewnej pozbawiona gdyby nie apel dzwonów, który nawołuje, przypomina i poleca modlitwy za wszystkich zmarłych.
Dzwony rzeczywiście „modlą się”, ponieważ czasem bywają tak zharmonizowane, że odzywając się w wyznaczonej godzinie, wygrywają znane nam popularne pieśni ku czci Maryi.
Anioł Pański jest również modlitwą niezwykłą – odmawianą trzy razy dziennie – i skupiającą w jednej chwili wielu ludzi, którzy nie wiedząc jedni o drugich szepcą harmonijnie te pięknesłowa.

Wiktor Gomulicki

Anioł Pański

„Anioł Pański zwiastował”... Ta pieśń od stuleci
O każdym przedwieczerzu z ziemi w Niebo leci,
Uciszają się przy niej dusze i przyroda.
Dzwon ją śpiewa, czy gromy huczą, czy pogoda,
W pokoju i gdy wojny szaleje huragan,
Przez Matkę swoją Chrystus jest tą pieśnią błagan.
Gdy ją wieśniak usłyszy w polu, przy zajęciu,
Pług wstrzymuje, przyklęka jak we Wniebowzięciu,
Kosy, sierpa poniechał, i z oczyma w górze
Wzdycha, podobny świętych przydrożnej figurze.
I w mieście ona czasem przechodnia dogoni,
Zdziwiony staje, próżno wzruszeniu się broni:
Z rozbudzonym sumieniem, zmiętym myślą czołem,
Poławiacz zysków stał się na chwilę Aniołem...

«Modlitwy», Warszawa 2004, str. 119
 
5. RODZICE BŁOGOSŁAWCIE SWOJE DZIECI!!
Czyż może być w katolickim domu coś piękniejszego niż widok dzieci, które począwszy od najmłodszych, a skończywszy na najstarszych, stają każdego wieczora z szacunkiem przed ojcem i matką, aby otrzymać ich błogosławieństwo zanim udadzą się na spoczynek? Ta wzruszająca ceremonia zarazem uszlachetnia rodzinę i uświęca autorytet; naturalne z początku uczucie rozpala ogień Bożej Miłości i rodzinny dom staje się przedsionkiem Nieba. Oby Bóg pozwolił, by ten pobożny zwyczaj utrzymał się tam, gdzie jest jeszcze praktykowany, a przyjął się tam, gdzie go zaniedbano lub gdzie jeszcze nie dotarł.
Błogosławieństwo udzielane w imię Boga nie jest jedynie prostym życzeniem pomyślności - jest też modlitwą. Tak uroczyste wezwanie Boga i polecenie Mu dzieci nie może być bezowocne. Sam Duch Święty powiedział przez Eklezjastyka: „Błogosławieństwo ojca utwierdza domy dziatek” (3,11). Patriarchowie znaku krzyża nie znali. Nie ustał jeszcze dzień, w którym Bóg-Człowiek umierając haniebną śmiercią na Krzyżu, zmienił ten symbol poniżenia w znak, który Św. Paweł i wszyscy chrześcijanie żyjący po nim mieli czcić. Patriarchowie błogosławiąc dzieci, wyciągali ręce nad ich głowami. W ten sposób Abraham błogosławił Izaaka, Izaak Jakuba, a Jakub swoich dwunastu synów. Wydaje się, że w Starym Przymierzu jedynie ojciec miał przywilej udzielania błogosławieństwa, jednak z nastaniem Nowego Prawa, dzięki Najświętszej Maryi Pannie, kobiety zostały wyniesione do wznioślejszego stanu, odkąd jedna z nich, „Błogosławiona między niewiastami” (Łk l, 28), okazała się godna stać się Matką Boga. Od tego momentu prawo do błogosławienia dzieci zostało rozciągnięte również na matki.
Historia rodzicielskiego błogosławieństwa zawiera wiele budujących przykładów, budzących nasz podziw i skłaniających do naśladowania. Ojcowie i matki męczenników zwykli byli udzielać swego błogosławieństwa synom i córkom, gdy nakładano im w więzieniach kajdany - błogosławieństwo to wlewało w serca dzieci nową odwagę w przyjmowaniu cierpień dla imienia Chrystusa.
W historii Ojców Kościoła czytamy, że Święta Makrina miała zwyczaj codziennego błogosławienia swoich wnuków: jeden z nich znany był później jako Św. Bazyli, drugi jako Św. Grzegorz z Nyssy. Nonna, matka Św. Grzegorza z Nazjanzu, również błogosławiła swego syna i od dziecka poświęcała go Panu Jezusowi, kładąc jego małe ręce na Świętych księgach. Św. Ludwik, król Francji, kiedy umierał w Afryce, skierował do swego syna stojącego przy jego łożu następujące słowa: „Drogi synu, daję ci wszelkie błogosławieństwa, jakie ojciec może dać swemu dziecku”.
Św. Franciszek Salezy ze czcią klękał co wieczór u stóp swoich rodziców, aby otrzymać ich błogosławieństwo aż do dnia, kiedy po przyjęciu przez niego święceń biskupich rodzice uklękli i poprosili jego o błogosławieństwo.
Biograf Św. Franciszki de Chantal opisując jak wychowywała ona swe dzieci, pisał: „Krótko po kolacji pobożna matka wyprowadzała dzieci aby odmówić z nimi wieczorny pacierz, podczas którego nigdy nie pomijała De Profundis za duszę świętej pamięci barona, ich ojca. Po krótkim rachunku sumienia wszyscy razem odmawiali krótką modlitwę „in manus tuas Domine commendo spiritum meum” („Panie, w ręce Twoje powierzam ducha mego”), po czym matka błogosławiła wszystkie dzieci wodą święconą i znakiem krzyża, a następnie z zachowaniem całej skromności przebierała je do snu".
Biograf Św. Tomasza Morusa uczynił następującą uwagę: „W naszym kraju dzieci zwykły prosić na kolanach rano i wieczorem o błogosławieństwo swego ojca i matkę. Jest to powszechny zwyczaj w całej Anglii, muszę jednak przyznać, że kiedy dorastają i zawierają małżeństwa czy dochodzą do jakichś godności w państwie bądź w Kościele, zwykle zarzucają tę pobożną praktykę, a przynajmniej niewielu przy niej pozostaje. Św. Tomasz, gdy sam sprawował urząd Kanclerza Anglii, każdego wieczora udawał się do swego ojca i prosił go o błogosławieństwo.
W klasztorach po komplecie, kiedy mnisi mają udać się do swych cel, opat sprawujący władzę prawdziwie ojcowską, czyni nad nimi znak krzyża wypowiadając słowa: „Niech was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty”. Podobnie rano podczas prymy mówi: „Niech nas Pan błogosławi i broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do żywota wiecznego”.
Błogosławieństwo rodzicielskie wzbudza w sercach dzieci gorętszą i czystszą miłość do rodziców. Ich uczucia wzrastają z każdym dniem dzięki temu wpadającemu w pamięć rytuałowi, w którym rodzice jawią się im jako przedstawiciele Boga, jako administratorzy Jego błogosławieństwa. Wykonują oni w gruncie rzeczy akt rządzenia. Ten krzyż, który kreślicie na czołach dzieci, ojcowie i matki, zmienia ich naturalną miłość do was w święte i duchowe posłuszeństwo oraz pomaga zapewnić wam na zawsze ich szacunek i respekt.
Pod wpływem waszego błogosławieństwa dziecko uczy się również traktować swe ciało z szacunkiem. Czyż w momentach pokus, pamięć o nim nie nasuwa mu na myśl, że to czoło, które właśnie zostało naznaczone znakiem krzyża, następnego wieczora będzie się rumienić pod badawczym spojrzeniem rodziców? Moment ten jest również najodpowiedniejszą chwilą na uświadomienie sobie popełnionych błędów, na prośbę o przebaczenie, na poważne i uroczyste rady. Błogosławieństwa powinno się jednak odmówić, jeśli nie widać żadnych oznak skruchy za błędy popełnione w ciągu dnia.
Na koniec należy powiedzieć, że błogosławieństwo obdarza również dobroczynnymi skutkami tych, którzy go udzielają, gdyż przypomina im, że każdego dnia powinni być coraz lepsi, coraz świętsi, coraz bardziej podobni do Chrystusa Pana. Kiedy rodzice widzą swe dzieci klękające przed nimi uświadamiają sobie, że podobnie jak biskup w swej diecezji i proboszcz w swej parafii, również oni są w pewnym sensie odpowiedzialni za dusze. Uświadamiają sobie, że muszą dawać swej rodzinie dobry przykład żyjąc według zasad Wiary Świętej i będąc dla nich wzorem cnót chrześcijańskich, jak napisano w Księdze Przysłów: „Sprawiedliwy, który chodzi w prostocie swojej, błogosławionych po sobie synów zostawi" (20, 7).
Niech więc to błogosławieństwo zajmie z powrotem należne mu miejsce. Ojcowie i matki - nadajcie mu prostotę, jaką miało dawniej. Kiedy po wieczornej modlitwie lub przed udaniem się na spoczynek wasze dzieci przychodzą, aby życzyć wam dobrej nocy, połóżcie na chwilę waszą lewą rękę na ich głowach i kciukiem prawej nakreślcie na czole każdego znak krzyża w milczeniu lub mówiąc: „Niech cię Bóg błogosławi" czy też „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Oto „Dobranoc!” chrześcijanina, „Dobranoc!” wyraźnie religijne, wzbudzające w duszach dzieci myśli o wieczności. Być może nie jesteście zamożni, może nie posiadacie wielkich fortun, które moglibyście zapisać swym dzieciom, pamiętajcie jednak, że możecie pozostawić im błogosławieństwo jako spadek po swoim życiu oraz coś znacznie bardziej wartościowego niż przemijające bogactwa tego świata - wieczne zbawienie. (Tłumaczył Wojciech Zalewski).
KRZYŻYK NA DOBRANOC
W wielu rodzinach panuje zwyczaj, że rodzice czynią dzieciom przed zaśnięciem znak krzyża na czole życząc opieki Bożej i spokojnej nocy. Jest to bardzo piękny zwyczaj i godny szerszego rozpropagowania. Wielu rodziców opowiadało, że ich dzieci nie usną dopóki mamusia lub tatuś nie uczynią im na czole znaku krzyża.
KIM JEST DLA MNIE JEZUS ?
Jezus jest Słowem - które trzeba głosić
Jezus jest Prawdą - którą trzeba przekazywać
Jezus jest Drogą - którą trzeba kroczyć
Jezus jest Światłem - które trzeba zapalać
Jezus jest Życiem - którym trzeba żyć
Jezus jest Miłością - którą trzeba miłować
Jezus jest Radością - którą trzeba się dzielić
Jezus jest Ofiarą - którą trzeba składać
Jezus jest Pokojem - który trzeba dawać
Jezus jest Chlebem Życia - który trzeba spożywać
Jezus jest głodnym - trzeba go nakarmić
Jezus jest spragnionym - trzeba go napoić
Jezus jest nagim - trzeba go przyodziać
Jezus jest bezdomnym - trzeba dać mu schronienie
Jezus jest chorym - trzeba go uzdrowić
Jezus jest samotnym - trzeba go kochać
Jezus jest niechcianym - trzeba go przygarnąć
Jezus jest trędowatym - trzeba go opatrzyć
Jezus jest żebrakiem - trzeba mu ofiarować uśmiech
Jezus jest z pijakiem - trzeba go wysłuchać
Jezus jest z umysłowo chorym - trzeba go ochraniać
Jezus jest dzieckiem - trzeba je objąć
Jezus jest ślepcem - trzeba go poprowadzić
Jezus jest niemym i głuchym - trzeba za niego mówić
Jezus jest kaleką - trzeba iść razem z nim
Jezus jest z narkomanem - trzeba mu ofiarować przyjaźń
Jezus jest więźniem - trzeba go odwiedzić
Jezus jest starcem - trzeba mu służyć pomocą.
Matka Teresa z Kalkuty
 
6. PANCERZ ŚW. PATRYKA
 
GDY CHCESZ OCHRONIĆ SIĘ PRZED ATAKAMI ZŁYCH DUCHÓW ODMAWIAJ MODLITWĘ O NAZWIE: „PANCERZ ŚW. PATRYKA”
 
Wielki apostoł Chrystusa Św. Patryk (ok. 389 - 461), patron Irlandii, był wielkim biskupem i misjonarzem, który cały kraj uwolnił od pogaństwa, obalając wierzenia druidów. Uważa się, że dokonał 1000 cudów. Historia Kościoła nie zna innego Świętego, któremu przypisywano by tak wiele cudownych wskrzeszeń - jak Św. Patrykowi (mówi się o 39 przypadkach). Był wielkim egzorcystą i pogromcą szatana. Odznaczał się bardzo gorliwym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej.
Życie jego bez reszty poświęcone było pracy apostolskiej i modlitwie. Podróżował po całej Irlandii i głosił Słowo Boże. Na polecenie Papieża Leona Wielkiego zorganizował hierarchię kościelną w Irlandii. Mianował 350 biskupów, wzniósł 700 kościołów i wyświęcił 5000 kapłanów. W wielkim dziele zdobycia pogańskiego narodu dla wiary Chrystusowej założył wiele klasztorów męskich i żeńskich, rozsławiając je jako miejsce pobożności i nauki. W następnych wiekach mnisi irlandzcy nieśli prawdziwą wiarę do Anglii, Francji i Szwajcarii. W przeciągu niespełna 30 lat większa część Irlandii przeszła na katolicyzm.
Św. Patryk tak umocnił ową wiarę, że w okresie rewolty protestanckiej niemal tylko ów kraj dochował wiary w Boga. Pod tym względem Św. Patrykowi może dorównać niewielu Świętych. Nawet i dzisiaj mówi się o „irlandzkiej wierze”.
Krzyż Św. Patryka widnieje na fladze Wielkiej Brytanii.
Modlitwa Św. Patryka
Bądź, Jezu, ze mną + po mej prawicy, po mej lewicy, +ogarnij mnie ze wszystkich stron, +Bądź w sercach wszystkich, +co o mnie myślą, +Bądź w ustach wszystkich, + co do mnie mówią. + Bądź w oczach, które mnie widzą, + Bądź w uszach, które mnie słyszą, + Bądź, Jezu, ze mną! + Ogarnij mnie ze wszystkich stron. + Amen.
 
Pancerz Św. Patryka
Pancerz jest starodawną modlitwą przypisywaną Św. Patrykowi. Jest to inwokacja do Trójcy Przenajświętszej, odmawiana najczęściej rano. We wczesnym irlandzkim Kościele wiele było takich modlitw-pancerzy: jedne napisane po celtycku, inne po łacinie. Słowo „pancerz”, z łacińskiego lorica, oznaczało pierwotnie część zbroi zwaną napierśnikiem lub pancerzem. Podana niżej modlitwa nosi tytuł „Pancerz Św. Patryka”. Tego rodzaju modlitwy były odmawiane w celu otrzymania Bożej ochrony przed fizycznym lub duchowym złem, szczególnie przed siłami ciemności.
I
Związuję się dzisiaj z wielką mocą, jaką daje wzywanie
Trójcy Przenajświętszej, z wiarą w Trójcę w Jedności,
ze Stworzycielem wszechświata.
II
Związuję się dzisiaj z mocą Wcielenia Chrystusa
oraz Jego Chrztu, z mocą Jego Ukrzyżowania oraz Jego Pogrzebu,
z mocą Jego Zmartwychwstania oraz Jego Wniebowstąpienia,
z mocą Jego Przyjścia na Dzień Sądu.
III
Związuję się dzisiaj z siłą miłości serafickiej,
z posłuszeństwem anielskim, z posługą archanielską,
z nadzieją w Zmartwychwstanie po nagrodę,
z modlitwą Patriarchów, z proroctwami Proroków,
z głoszeniem Ewangelii przez Apostołów,
z wiarą Wyznawców, z czystością Świętych Dziewic,
z czynami prawych ludzi.

IV
Związuję się dzisiaj z mocą Nieba, z jasnością słońca,
z bielą śniegu, ze wspaniałością ognia,
z prędkością błyskawicy, z szybkością wiatru,
z głębokością morza, ze stabilnością ziemi, z twardością skał.
V
Związuję się dzisiaj z Bożą Siłą, by mną przewodziła,
z Bożą Mocą, by mnie podtrzymywała,
z Bożą Mądrością, by mnie pouczała,
z Bożym Okiem, by nade mną czuwało,
z Bożym Uchem, by mnie wysłuchiwało,
z Bożym Słowem, by mi dało mowę,
z Bożą Dłonią, by mnie prowadziła,
z Bożą Drogą, by się słała przede mną,
z Bożą Tarczą, by mnie chroniła,
z Bożą Armią, by mnie zabezpieczała:
przed sidłami demonów, przed popadnięciem w wady,
przed pożądaniem ciała, przed każdym,
kto knuje plany, by mi zaszkodzić, czy jest on blisko, czy daleko,
czy jest jeden, czy też jest ich wielu.
VI
Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty
przeciw wszelkiej wrogiej bezlitosnej sile,
która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę,
przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami,
przeciw czarnemu prawu pogaństwa,
przeciw fałszywym prawom herezji,
przeciw podstępom idolatrii,
przeciw czarom kobiet, kowali i druidów,
przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką.
VII
Chryste, chroń mnie dzisiaj przed trucizną, przed spaleniem,
przed utopieniem, przed zranieniem,
bym mógł otrzymać obfitą nagrodę.
VIII
Chrystus ze mną, Chrystus przede mną,
Chrystus za mną, Chrystus we mnie,
Chrystus pode mną, Chrystus nade mną.
Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję.

IX
Chrystus w sercu każdego człowieka, który myśli o mnie,
Chrystus w ustach każdego człowieka, który mówi do mnie,
Chrystus w każdym oku, które mnie widzi,
Chrystus w każdym uchu, które mnie słyszy.
X
Związuję się dzisiaj z wielką mocą, jaką daje wzywanie
Trójcy Przenajświętszej, z wiarą w Trójcę w Jedności,
ze Stworzycielem wszechświata.
XI
Zbawienie przychodzi od Pana, zbawienie przychodzi od Chrystusa,
Niech Twoje Zbawienie, o Panie, pozostanie z nami na zawsze. Amen.                                                            
                                                                                                                                                                                                                     Św. Patryk
 
DEKALOG MIŁOŚCI
1.   Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
2.   Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim.
3.   Mów zawsze życzliwie o drugich, nie czyń krzywdy słowem.
4.   Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj.
5.   Przebaczaj wszystko, wszystkim.
                                    Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6.   Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
7.   Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem, modlitwą.
8.   Pracuj rzetelnie, by z owoców twej pracy korzystać mogli inni.
9.   Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
 
7. JAK W CZŁOWIEKA WCHODZA ZŁE DUCHY?
 
Wejście demonów
Demony mogą dostać się do naszego życia na wiele sposobów. Jeśli będziemy tego świadomi i czujni, będziemy dla nich niedostępni.
1. W trakcie ciąży
Złe duchy przekazywane są często przez rodziców dziecku,  jeszcze zanim się urodzi. Pewnego dnia, gdy modliliśmy się za matkę będącą w ciąży, jej trzymiesięczne dziecko, które było razem z nami w pokoju, zaczęło coraz głośniej płakać. Często tak się dzieje. Nieprzyjaciel próbuje zakłócić modlitwę, niepokojąc dzieci. Zwykle staram się nie zwracać na to uwagi, ale tym razem czułem, że mam modlić się za dziecko. Wyczułem duchy odrzucenia i rozkazałem im odejść. Gdy odeszły, niemowlę kilkakrotnie szeroko ziewnęło ku zdumieniu mamy. Nigdy wcześniej nie widziała swojego dzidziusia ziewającego w ten sposób.
Może się to wydawać dziwne, żeby trzymiesięczne niemowlę miało w sobie duchy odrzucenia, szczególnie niemowlę urodzone w „dobrym domu”, gdzie rodzice bardzo cieszyli się z urodzenia dziecka i szczerze je kochali. W tym przypadku warownia odrzucenia wznosiła się już w życiu matki i duchy odrzucenia przeniosły się na dziecko, gdy jeszcze znajdowało się w jej łonie.
Według mnie, obecnie większość dzieci jest już zdemonizowana w momencie pojawienia się na świecie. Rodzice niechrześcijanie nie mogą zrobić nic albo niewiele, aby temu zapobiec, dlatego że ich życie znajduje się pod mocą złego ducha. W przypadku rodziców chrześcijan można zapobiec takiemu przeniesieniu, jeżeli oni sami są zupełnie wolni od wszelkich więzów demonicznych, lub jeśli wiedzą jak przeciwstawić się dziełom wroga. Jak na razie jednak widzę bardzo niewielu rodziców, którzy spełniają te kryteria.
Nie twierdzę, że każdy problem, jaki mają rodzice zostanie na pewno przekazany ich dzieciom, twierdzę jednak, że pewne duchy z problemowych dziedzin na pewno. Czy zauważyliście jak konkretne słabości, grzechy, skłonności i choroby przekazywane są z pokolenia na pokolenie? Bóg mówił o tym, że jeśli ludzie odwrócą się od Niego, to się stanie: „Ja, Pan, Bóg twój jestem Bogiem zazdrosnym, Który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą” (1 Mj 20,5).
Więzy przekazywane są z pokolenia na pokolenie: pasmo nienawiści, złości, fizycznych czy psychicznych chorób, niewiara itd. Jeśli przodkowie zaangażowani byli w jakieś formy czarów, to z pewnością jakieś związanie zostało po nich odziedziczone. Mamy skłonność do akceptowania słabości rodzinnych jako czegoś, z czym musimy żyć. Często wypowiadane są tego typu uwagi „Och, twój tato był taki sam, wcześniej twój dziadek”; „ona ma usposobienie swojej matki”; „epilepsja jest w tej rodzinie od pokoleń”. Istnieją też więzy i negatywne wzorce na poziomie narodów – tendencje i cechy narodowe przekazywane są kolejnym pokoleniom [warto przypomnieć sobie tutaj i przemyśleć znane nam fakty związane z historią odwiecznych wrogów naszej Ojczyzny].
Pewnego wieczoru, podczas uwielbiania Pana, Duch Święty spontanicznie działał w fali uwielbienia. Zachęciliśmy tych, którzy nie doświadczali uwolnienia, aby modlili się za tych, którzy go doświadczali. W rezultacie pewna studentka uniwersytetu modliła się za osobę obok niej. Gdy tak się modliła, nagle w niej samej zaczęła manifestować się obecność demona. Nie mogąc złapać oddechu wybiegła z pokoju i padła nieprzytomna na zewnątrz. Bezskutecznie próbowaliśmy ją ocucić. Wnieśliśmy ją z powrotem na spotkanie i wszyscy zgromadzili się dookoła, wielbiąc Boga za Jego obecność i moc. Wciąż jednak nie odzyskiwała przytomności. Pod koniec spotkania Shirley dalej jej posługiwała, aż w końcu dziewczyna oprzytomniała. Będąc już wolną opowiedziała nam, że odezwał się w niej duch który oświadczył, że jest zwodzicielem, pochodzi od jej dziadka i nie zamierza odejść. Wcześniej ta młoda kobieta przeżywała powtarzające się okresy wzrostu, a potem chwiania się w wierze. W pewnym momencie myśleliśmy, że zupełnie straci wiarę. Coś w niej samej często próbowało ją zwieść i odsunąć na bok. Był to duch pochodzący od jej dziadka i przekazany kolejnym pokoleniom. Dzisiaj kobieta ta jest silna i ugruntowana w wierze.
     Przekazane duchy niekoniecznie od razu rozpoczynają swoją pracę. Mogą pozostawać w ukryciu przez wiele lat, zanim się zamanifestują. Na przykład duch niewierności może być przekazany dziecku już w łonie matki, ale ukrywa się, aż do dojrzałości. Wtedy dopiero ujawnia się, by naruszyć wierność w relacji małżeńskiej.
Pewien parafianin przyszedł do mnie szukając rady. Podczas modlitwy rozpoznałem obecność duchów pomieszania zmysłów i wspólnie zaczęliśmy nazywać, związywać i łamać to, co było główną warownią. Gdy to robiliśmy, duchy zamanifestowały się wykrzywiając twarz i ciało tego człowieka w jeden z najbardziej groteskowych sposobów, jaki kiedykolwiek widziałem. Jego twarz nabrała wyrazu osoby zupełnie obłąkanej. Ślinił się, wykręcał ręce i trząsł nimi. Nawet podczas przerw w walce, jakie robiliśmy aby odpocząć, nie był w stanie rozluźnić twarzy. Potem powiedział mi, że w rodzinie jego matki były częste przypadki chorób psychicznych. On sam, chociaż zewnętrznie normalny, nosił w sobie predyspozycję do poważnego kryzysu psychicznego. Złe duchy pozostawały w nim w ukryciu, czekając na okazję do działania.
Gdy rodzimy się z Ducha Bożego, jesteśmy odcinani od złych rzeczy przekazanych nam przez przodków. Stajemy się nowymi stworzeniami w Chrystusie. Nie jesteśmy już dłużej dziedzictwem Adama, lecz dziedzictwem Chrystusa. Czasem, gdy Duch Święty mnie tak prowadzi, modlę się następująco:
 

„Panie przerywamy tę niewolę. Łamiemy każdy odziedziczony element do trzeciego i czwartego pokolenia. Ten wierzący nie jest już dłużej w Adamie, ale w Jezusie. Moc grzechu została złamana. Jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie. Każdy zły duchu, który zostałeś przekazany z poprzednich pokoleń, teraz łamiemy twoją moc”.
Podczas pewnego spotkania podczas posługi uwolnienia byłem prowadzony przez Ducha Świętego do złamania obłędu aż z trzeciego i czwartego pokolenia. Nagle dwie osoby zostały wyrzucone ze swoich miejsc, jedna z nich prawie o rząd do tyłu (palec Boga-Ducha Świętego dotknął ukrytych, głębokich więzów, a zaskoczone i przestraszone demony nagle się ujawniły).
Powiedzieliśmy już, że demony często wchodzą w dziecko, gdy ono jest jeszcze formowane w łonie matki. Podobnie ma to miejsce podczas samego porodu. Dla niektórych dzieci poród jest przeżyciem traumatycznym, a szczególnie skomplikowany poród instrumentalny. Wygląda na to, że od najwcześniejszych chwil, gdy syn Adama wkracza na ten świat, demony są już przy nim, próbując kraść, zabijać i niszczyć. Próbują wykorzystać każdą sytuację, aby wykonać swoją pracę zła. Kobieta będąc w stanie błogosławionym powinna być zawsze  w stanie łaski uświęcającej (po Spowiedzi i Komunii Świętej) aby chronić siebie i swoje dziecko przed działaniem złych duchów.
Rodzice nie powinni bać się lub czuć się winnymi z powodu tego, co mogli przekazać swoim dzieciom, ponieważ sami otrzymali pewne cechy po swoich rodzicach (te dobre i złe). Trzeba cierpliwie modlić się za nas samych i nasze dzieci, aby odciąć się od złych skłonności przekazanych z poprzednich pokoleń.
Wejdźmy do błogosławionego dziedzictwa Chrystusowego, zdobytego na Kalwarii, gdzie On zgodnie z Prawem złamał moc szatana nad ludzkim rodem. Zrywajmy złe nawyki ciągnące się w liniach rodzinnych pamiętając, że zostaliśmy odkupieni Najdroższą Krwią, która ma moc zerwać te więzy. Przez to zbliżymy się do Chrystusa, do Królestwa Światłości, które prowadzi do prawdziwej wolności dzieci Bożych.Stare rzeczy przeminęły” (2 Kor 5,17).
 
2. Przez grzech
Jeśli jako wierzący bądź niewierzący oddajemy się jakiemukolwiek grzechowi, to dajemy demonom prawo do przejęcia części kontroli w naszym życiu w konkretnych sferach; dzieje się tak niezależnie od tego, co to jest: niechęć, złość, niemoralność czy cokolwiek innego. Trwanie w grzechu pociąga za sobą poważne konsekwencje. Gdy jesteśmy posłuszni Bogu, wtedy wokół naszego życia rozciąga się ochronny mur, ale gdy jesteśmy nieposłuszni, w murze powstaje wyłom. Job, człowiek sprawiedliwy, bojący się Boga i stroniący od złego (Job 1,8), otoczony był jak murem opieką, która uniemożliwiała szatanowi dotknięcie go. Szatan powiedział do Boga: Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju (Job 1,10).
W Księdze Izajasza 5 naród izraelski porównany jest do winnicy, w której Bóg posadził dobre nasiona, a dookoła wybudował płot i mur. Ale Izrael zgrzeszył i odwrócił się od Jahwe i jego praw. W rezultacie Bóg powiedział: Rozbiorę jej płot aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie - nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu (W. 5-6).Gdy mur ochronny jest zniszczony lub nawet gdy powstanie w nim jedna mała wyrwa, tworzy się droga, przez którą mogą wejść złe duchy i dokonać niszczycielskiego dzieła. Życie chrześcijańskie tonie gra. Nie możemy igrać z grzechem lub demonami.
List do Rzymian rozdział 6 mówi nam, że gdy poddajemy się grzechowi, stajemy się niewolnikami grzechu. Niewolnik nie może się sam uwolnić - musi być posłuszny swojemu panu. Przez poddanie się grzechowi, otwieramy drogę siłom demonicznym i pozwalamy, żeby weszły i zniewoliły nas. I odwrotnie, możemy oddać się prawości i stać się przyjaciółmi Boga - to my wybieramy.
W 5 Księdze Mojżeszowej (28) mowa jest o licznych błogosławieństwach i przekleństwach. Spośród sześćdziesięciu dziewięciu wersetów w tym rozdziale czternaście mówi o błogosławieństwach, jakie będą udziałem ludzi posłusznych Przykazaniom Bożym. Chodzenie Bożymi drogami otwiera drzwi na to co dobre: uznanie, wzrost, owoc, zwycięstwo, świętość, zdrowie itd.
Potem następują pięćdziesiąt dwa wersety ogłaszające przekleństwa, jakie spadną na ludzi nieposłusznych przykazaniom Bożym. Jest ich bardzo dużo: pokonanie przez wrogów, każdy rodzaj choroby i dolegliwości, załamania nerwowe, rozpad rodzin, głód, strach, rozpacz itd. Gdy igramy z grzechem, podlegamy wpływowi przekleństwa.
     Pewną grupę chrześcijańskich nastolatek kusiło, by zrobić coś, o czym wiedziały, że jest złe. Jedna z nich powiedziała: „Chodźcie, zróbmy to. Bóg jest Bogiem przebaczenia i potem, gdy to zrobimy poprosimy Go, żeby nam wybaczył”. Co za głupie, i nieodpowiedzialne podejście! Jaki brak pokory! Na szczęście dziewczyny nie wykonały swoich zamierzeń. Jedna z nich później opowiedziała nam o tym zdarzeniu.
Oto są trzy powody dla których postanawiam, żeby nie grzeszyć:
a) bojaźń Boża;
b) zasada siania i zbierania;
c) fakt, że grzech daje demonowi prawo wstępu.
(a) Bojaźń Boża
Jestem przekonany, że to mój najczystszy motyw. Kocham Pana, czuję wobec Niego respekt i chcę Mu się podobać przez Świętą bojaźń w obliczu Jego wielkości i mocy.
Bać się Pana - znaczy uciekać od zła, uciekać od dumy i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. (Przy. 8, 13)
(b) Sianie i zbieranie
Istnieje Boża zasada siania i zbierania. Ma ona zastosowanie zarówno w świecie naturalnym jak i duchowym. Gdy mieszkałem w Australii w rejonie upraw pszenicy, wielokrotnie specjalnie liczyłem ilość ziaren w kłosach. W kłosie, który wyrósł z jednego ziarenka, naliczyłem kilkaset ziaren. Gdy siejemy to i zbieramy. Zawsze zbieramy więcej niż posialiśmy.
W rzeczywistości naturalnej zbiór może się nie udać, ale nigdy tak nie będzie w rzeczywistości duchowej. Mogą być takie okresy, gdy wydaje się, że nic nie zbieramy, lecz możemy mieć pewność, iż żniwo w końcu nadejdzie. W sferze naturalnej niektóre nasiona, na przykład rzodkiewka, wydają plon w bardzo krótkim czasie, natomiast w przypadku innych nasion mijają miesiące lub nawet lata, zanim przyjdzie zbiór. Tak samo dzieje się w sferze duchowej - nasz zbiór może być wczesny, późny lub ciągły. Sianie i zbieranie to zasada, która działa nie tylko odnośnie do złych rzeczy. Gdy siejemy dobre ziarno w codziennych uczynkach miłości i sprawiedliwości, będziemy zbierać dobre żniwo, a złe żniwo, gdy będziemy czynić zło.
 Nie błądźcie, Bóg się nie da z Siebie naśmiewać, albowiem, co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, jako plon ciała zbierze zagładę, a kto sieje dla Ducha, jako plon Ducha zbierać będzie życie  wieczne (Ga 6, 7-8).
Nie ma znaczenia jak bardzo jesteśmy duchowi, zasada siania i zbierania ciągle nas obowiązuje. Anawet, im większe światło, od którego się odwrócimy, tym surowszy może być sąd. Dobrze pamiętamy, co Dawid zbierał po cudzołóstwie z Batszebą (2 Sm 11). Jeden akt cudzołóstwa poprowadził go do oszustwa i morderstwa, i spowodował wielkie i nieustające żniwo sądu. Pan obnażył grzech Dawida za pośrednictwem proroka Natana. Dawid powiedział: „Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób dlatego, że taką rzecz uczynił i że nie miał litości” (2 Sm 12, 5-6). Dawid, z pewnością zebrał w czwórnasób:
1. Nie odstąpi miecz od twojego domu (w. 10).
2. Ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie (w. 11).
3. Na twoich oczach zabiorę Ci twoje żony i dam je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca (w. 11).
4. Syn, który ci się urodził [z Batszebą], musi umrzeć (w. 14).
Kolejne rozdziały ukazują okropne konsekwencje grzechu Dawida, gdy te zapowiedzi wypełniają się. Ponieważ Dawid pokutował, Pan odpuścił jego grzech (w. 13) obiecując mu, że nie umrze. Ale pomimo przebaczenia musiał zbierać konsekwencje grzechu.
(c) Prawo wstępu dla demonów
Możesz uczestniczyć we wszelkich dobrych inicjatywach religijnych; możesz zmylić księdza, przyjaciół, lecz jeśli rozmyślnie trwasz w grzechu, przybijasz tabliczkę na drzwiach swojego domu zapraszającą nowych mieszkańców. Jest na niej napis: „Wolne pokoje”. Biblia ostrzega nas przed dawaniem dostępu diabłu (Ef 4,27).
    Ewangelia Jana 5 opowiada o Jezusie uzdrawiającym człowieka chorego od trzydziestu ośmiu lat. Po uzdrowieniu go Jezus wmieszał się w tłum, lecz później spotkał go w świątyni i powiedział:
Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało (w.14). W tłumaczeniu Słowa Życia czytamy: Jesteś teraz zdrowy. Nie grzesz więcej, żeby cię nie spotkało coś gorszego! Grzech powoduje konsekwencje nie tylko fizyczne, tak jak w tym przypadku, ale także umysłowe, emocjonalne i duchowe.
     Świadectwo: Zanim zwróciłem się z całego serca do Chrystusa, uległem nawykowi wulgarnego wyrażania się. W szkole średniej zyskałem opinię osoby czystej - nie słuchałem sprośnych historii i uwag swoich szkolnych kolegów. Szanowali mnie za to. Jednak po sześciu miesiącach służby w marynarce handlowej rozwinąłem bardzo wstrętny język, który często zawstydzał nawet moich kolegów, gdy w towarzystwie innych marynarzy schodziliśmy na ląd. Doszedłem do miejsca, w którym czasami nie byłem nawet świadomy tego, co mówię. Wulgarne wyrażenia wylewały się ze mnie. Gdy przyszedłem do Chrystusa, chociaż mój język się zmienił, pozostał problem w myślach. Przez lata walczyłem z przekleństwami w myślach, które sprawiały, że czułem się strasznie potępiony. Myśli te nasilały się szczególnie w momentach, gdy brałem udział w jakichś duchowych działaniach, np. w uwielbieniu. Gdy wreszcie rozpoznałem, że ma to demoniczne źródło, byłem w stanie rozpocząć oczyszczanie mojego umysłu. Pewnego dnia podczas duchowego zmagania Pan ożywił moją pamięć i pokazał mi, kiedy pierwszy z tych duchów znalazł do mnie dostęp. Gdy byłem małym chłopcem i bawiłem się razem z innymi dziećmi w ogródku sąsiadów, zostałem sprowokowany do tego, by przekląć na cały głos. Presja była tak wielka, że w końcu uległem, chociaż wiedziałem, że postępuję wbrew mojemu sumieniu. Poczułem się bardzo winny i wróciłem do domu będąc pewien, że moi rodzice to słyszeli. Ale oni nie słyszeli i chociaż nigdy już nie przeklinałem aż do czasu gdy zostałem marynarzem, to ten grzech otworzył drzwi duchom nieczystej mowy. Czekały potem cierpliwie aż do momentu, gdy mogły swobodnie działać. Inne duchy dołączyły się do nich i obszar ten stał się ich zdobyczą. Jeśli wydaje się nam, że możemy grzeszyć i nie cierpieć, to bardzo się mylimy!
Świadectwo: Nasza przyjaciółka poprosiła o modlitwę z powodu problemów z nadwagą. Była żoną farmera i spędzała sporo czasu w kuchni, przygotowując jedzenie dla męża i pracowników  i nie mogła się powstrzymać przed ciągłym podjadaniem. Przybrała tyle na wadze, że nie mieściła się już w swoje ubrania. Podczas rozmowy odkryliśmy, że jej problem rozpoczął się od grzechu pychy i krytycyzmu.
Świadectwo: Pewna osoba była ogromną kobietą, nie kontrolującą swojego apetytu. Jej znajoma w sercu wyśmiewała się z niej, gdy widziała, jak chciwie jadła i pyszniła się własną samokontrolą. Później zaczęła krytykować. Od tej chwili pragnienie jedzenia przejęło nad nią kontrolę i spostrzegła, że się przejada. Gdy powiedzieliśmy jej o pokucie i wyznaniu, chętnie wyznała swój grzech i przyjęła przebaczenie przez wiarę. Następnie wyrzekła się ducha obżarstwa i została uwolniona. Wkrótce powróciła do swojej normalnej wagi. Posłuszeństwo przynosi błogosławieństwo.
     Jeden z najczęstszych sposobów w jaki dajemy wrogowi prawo wejścia, to żywienie niechęci i nie przebaczenie. Niezależnie od tego, jaki to grzech, pokutuj! Ze względu na siebie samego, pokutuj! Postanów chodzić w świetle. Codziennie musimy decydować się na chodzenie blisko Jezusa, niezależnie od kosztów. Zaniechanie tego  dużo bardziej kosztuje.
3. Poprzez kryzysy emocjonalne
Demony wykorzystują każdy możliwy kryzys. Ktoś może zostać związany przez demona, gdy jest zdruzgotany. Ktoś kto o mało nie utonął, może zostać związany strachem przed wodą; zaatakowany przez psa, może otworzyć się na strach przed psami; ten, kto uczestniczył w wypadku samochodowym, może otworzyć się na strach przed jeżdżeniem; ktoś oddzielony od ukochanej osoby może otworzyć się na duchy smutku; dziecko zostawione samo w domu może otworzyć się na duchy samotności; osoba poważnie chora, może otworzyć się na duchy śmierci. Życie jest pełne kryzysów wielkich i małych. To jak przez nie przechodzimy, decyduje o naszej wolności lub niewoli.
     Podczas posługi uwolnienia, gdy modliłem się za zgromadzonych łamiąc więzy tak jak Pan mnie prowadził, kobieta siedząca w pierwszym rzędzie doznawała wielkiego uwolnienia. Rozpoznałem, że dotyczyło ono strachu. Niedługo potem podszedłem do niej i zostałem poprowadzony przez Ducha Świętego do złamania strachu przed burzą z piorunami. Po spotkaniu powiedziała mi, że jej najwcześniejsze życiowe wspomnienie, to jak mama trzyma ją w objęciach i chowa się pod łóżkiem w czasie burzy. Jej matkę przerażały grzmoty i błyskawice. To małe dziecko nie zgrzeszyło, ale było bezbronne w czasie kryzysu i demony to wykorzystały.
Świadectwo: Powiedziałem już o poważnym kryzysie w moim życiu, który wydarzył się, gdy miałem sześć lat i  który wpłynął w negatywny sposób na kształtowanie mojej osobowości. Bardzo potrzebowałem wyzwolenia od duchów, które wtedy wkroczyły do mojego życia. Pan przypomniał mi wiele innych sytuacji, gdy uczył mnie uwalniania się. Komedie zawsze dotykały czułej struny mojego wnętrza. Jako dziecko kochałem takie postacie jak Flip i Flap i jeśli tylko mogłem, chodziłem na każdy film z ich udziałem. Kładłem się ze śmiechu i byłem zachwycony ich błazeństwami. Ale w jednym filmie moi bohaterowie zostali złapani w pułapkę w jaskini, gdzie zagrażały im krokodyle. Byłem wtedy zbyt mały, by poradzić sobie z przerażeniem. Szybko wybiegłem z kina i gdy zatrzymałem się na chodniku, cały się trząsłem. Teraz jestem świadomy, że spowodowało to dalszy rozwój strachu w moim życiu.
Rodzice, proszę was, chrońcie swoje dzieci, szczególnie te najmłodsze, (jednocześnie unikając nadopiekuńczości). Miliony maluchów dają przystęp demonom oglądając programy telewizyjne. Gdy widzą przemoc, lekceważenie autorytetów oraz akceptują to co widzą, wtedy mogą otworzyć się na duchy z tych obszarów. Inne mogą się przestraszyć i stać się, tak jak ja, związane lękiem. Nie bójmy się wroga, lecz bądźmy świadomi jego taktyk. Życie to nie zabawa i wieczny park rozrywki. Jesteśmy na wojnie!
    Innym powodem emocjonalnej traumy u dzieci (i dorosłych) są przezwiska. Stare powiedzenie: „Kije i kamienie mogą połamać mi kości, ale przezwiska mnie nie zranią” – absolutnie nie mówi prawdy. Gdy dziecko czy dorosły jest wyzywany lub wyśmiewany a nie zna ochrony ofiarowanej przez Jezusa, doznaje zranienia i może otworzyć się na duchy odrzucenia, rozczarowania, niepowodzenia itp. Gdy ktoś jest ciągle przezywany i odsuwany, mogą powstać rany, które dają wrogowi prawo do wejścia. Podobny efekt może mieć również ciągła krytyka.
Gdy znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, powinniśmy nie odstępować od Pana Jezusa i być świadomi, co będą próbowały zrobić demony i trzymać się wiary i ufności w zwycięstwo, choć jesteśmy pod presją. Jeśli wrogowi udało się uzyskać do nas dostęp, powinniśmy mądrze go zgromić i uwolnić się od niego [między innymi poprzez modlitwę, przebaczenie i miłość do tych, którzy nam źle czynią].
4. Przez niewiedzę.
Zbyt często demonom udaje się wejść z powodu ignorancji. Nie znając taktyk tych wrogich sił duchowych i nie widząc ich własnymi oczami, łatwo przychodzi nam żyć tak, jakby ich nie było.
Świadectwo: Pewien młody człowiek szukał u nas porady. Gdy pytaliśmy Pana o wskazówki poczuliśmy, że prowadzi nas do złamania więzów depresji i użalania się nad sobą. Potem odkryliśmy, że zanim się nawrócił miał zwyczaj zaciągać zasłony, by zaciemnić swój pokój, nastawiać ponurą muzykę i kłaść się na podłodze, użalając się nad sobą. Przez niewiedzę otworzył się na złe duchy.
Świadectwo: Podczas posługiwania na pewnym spotkaniu, w chorej kobiecie rozpoznałem ducha śmierci. Gdy zgromiliśmy złego ducha, kobieta upadła na podłogę i została uwolniona. Później spytała mnie, kiedy ten duch wszedł. Nie wiedziałem tego, więc powiedziałem, żeby miała otwarte serce, może Pan jej to objawi. Kilka dni później poinformowała mnie, że ma odpowiedź. Pięć lat wcześniej umarł jej ojciec i ona w żalu, kilka dni po jego śmierci zawołała, że chciałaby umrzeć. W swojej niewiedzy, w jednej chwili, dała przystęp nieprzyjacielowi przez negatywne wyznanie.
Kiedykolwiek spotykam się z duchem śmierci, zawsze pytam daną osobę, czy zdarzało jej się pragnąć śmierci lub przemyśliwać nad nią. Jeśli tak, co zdarza się często, to prowadzę ją tak, by wyrzekła się tego, co powiedziała lub czego pragnęła. Proszę, aby do swojego życia zaprosiła  Pana Jezusa, który jest Zmartwychwstaniem i Życiem. Następnie powinna wyrzec się ducha śmierci. Jeśli mamy ducha śmierci nie oznacza to, że jesteśmy martwi. Natomiast duch, który sobie w nas znalazł siedzibę, będzie usiłował skrócić czas naszego życia. Często działa we współpracy z takimi duchami jak niemoc czy samobójstwo. Konieczne jest, byśmy chronili się w czasie żałoby. Chociaż to naturalne, że jesteśmy smutni, gdy ktoś ukochany umiera i nie ma w tym nic niewłaściwego ważne jest, byśmy mieli na sobie Bożą zbroję i nie wpadali w rozpacz!. Każdy demon, który związany był z konkretną osobą, będzie szukał następnego domu. Najbliższe miejsce, gdzie może go poszukiwać, to członkowie rodziny - a w przypadku niepohamowanego żalu, często zastaje otwarte drzwi. Po stracie bliskiej osoby, w czasie kryzysów musimy być świadomi taktyk wroga i polegać na podtrzymującej nas Mocy Bożej, którą otrzymujemy uczestnicząc we Mszy Świętej i przyjmując Komunię Świętą możliwie często, nawet codziennie.
Świadectwo: Gdy uczyłem w przykościelnej szkole, uczestniczyłem w pogrzebie babci ucznia. Matka ucznia przepełniona żalem, rozpaczała w sposób tak głośny i niekontrolowany, że członkowie rodziny musieli dosłownie ją powstrzymywać. Było mi jej żal ponieważ wiedziałem, co rozgrywa się w świecie niewidzialnym.
5. Przez rodzicielskie zaniedbanie.
W rodzinie chrześcijańskiej, jeśli mąż i żona żyją ze sobą w harmonii przed Panem i emanują miłością, dzieci otoczone są ochroną. Rodzice mają w domu dawać poczucie bezpieczeństwa oraz stwarzać dzieciom atmosferę pełną miłości i pokoju. Dzieci mają być uczone i ćwiczone w drogach Bożych. W Liście do Efezjan 6,4 powiedziane jest do ojców, żeby wychowywali swoje dzieci (to znaczy wychowywali do dojrzałości) w karności, napominając je. Greckie słowa przetłumaczone jako „karność” i „napominanie” mówią o „szkoleniu przez słowa” i „szkoleniu przez czyny”. Obowiązkiem rodziców jest wypełnić polecenia Pana względem swoich dzieci. Jeśli przyłożą się do tego zadania, mogą zaoszczędzić swoim dzieciom wielu problemów i ustrzec je przed demoniczną infiltracją.
Świadectwo: Pamiętam moment, gdy pomagaliśmy pewnemu młodemu człowiekowi, nękanemu strachem przed agresją. Strach ten wykształcił się w nim gdy obserwował ojca, który ciągle bił matkę. Kiedykolwiek ktoś koło niego podnosił rękę, natychmiast odsuwał się przestraszony i przyjmował postawę obronną nawet wtedy, gdy ten ktoś nie miał żadnych złych intencji. Było to związanie z winą rodzica.
Świadectwo: Ostatnio byłem świadkiem sytuacji, gdy dziecko dostało napadu złości, ponieważ nie mogło postawić na swoim w zabawie z innymi dziećmi. Ojciec, chrześcijanin zainterweniował, ale pozwolił dziecku na wyrażanie złości, nie korygując go w żaden sposób, chociaż zachowanie dziecka przeszkadzało ludziom dookoła. Robił wrażenie bezradnego. W tym przypadku dziecko decydowało, nie ojciec. Uważam, że nie wypełnił swojego obowiązku. Powinien podjąć zdecydowane działanie, by przerwać napad złości, pouczyć dziecko, aby nie zachowywało się w ten sposób i poinstruować je, jak powinno się zachować. Duchy złości, zazdrości czy podobne mogą wejść w takich momentach. Niejednokrotnie, modląc się o uwolnienie ludzi starszych, byłem świadkiem jak tego typu duchy manifestowały się przez zaciśnięte pięści i napady złości.
Napięcia pomiędzy rodzicami, krytyczne i destrukcyjne słowa, brak uwagi i opieki oraz wiele innych negatywnych czynników stawia dziecko w pozycji zagrożenia atakiem i wpływem demonicznym. Obecnie jest dostępna pomocna literatura dotycząca rodziny chrześcijańskiej. Mądrze by było, gdyby rodzice się z nią zapoznali.
6. Poprzez zaangażowanie w okultyzm
Ktoś, kto identyfikuje się z jakąś formą okultyzmu czy rozmyślnie, czy z ciekawości, wystawia się na wielkie niebezpieczeństwo. Pismo Św. mówi nam jasno, żebyśmy się w to nie angażowali, a także ostrzega nas przed konsekwencjami:
Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów, niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie, nie pozwolił.
Mj 18, 9-14
Wróżenie to szukanie objawienia w nadnaturalnych źródłach, innych niż Duch Święty. Magia czy czary to wpływanie na ludzi lub podporządkowywanie ich sobie przez rzucanie uroków, przekleństw, hipnozy, zaklęć, muzyki, narkotyków itp.
Jeśli byłeś zaangażowany w jakąkolwiek postać okultyzmu, musisz wyznać to Panu [najlepiej na rychłej Spowiedzi Świętej] i wyrzec się każdego złego ducha, który z tego powodu znalazł dostęp do twojego życia. Gdy wkraczamy w tę dziedzinę, zaczynamy współpracę z szatanem i angażujemy się w realizację jego planów. Większość tych, którzy byli głęboko zaangażowani, musi stoczyć poważne bitwy by być zupełnie wolnymi. 3 Księga Mojżeszowa także poważnie ostrzega przed zaangażowaniem w okultyzm:
Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (Mj 19, 31)
Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. (Mj 20, 6)
Dzisiaj zjawiska związane z okultyzmem stały się popularne. Praktyki, na które kiedyś patrzono krzywo i wykonywano w sekrecie, teraz uprawia się otwarcie, nawet w radiu, telewizji i innych mediach by zwabić i złapać w pułapkę nieostrożnych. Książki i przedmioty okultystyczne można kupić w sklepach a ludzie w każdym wieku są zwodzeni i odciągani coraz dalej od prawdy i życia, które można znaleźć tylko w Chrystusie. Musimy odwrócić się i zerwać związek z wszelkim towarzystwem i przedmiotami pochodzącymi z tej sfery. W Dziejach Apostolskich 19 czytamy o tych, którzy zwrócili się do Chrystusa, odwracając się od dróg okultyzmu: Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich; i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm (w. 18-19).
Nawet jeśli nie braliśmy świadomie udziału w praktykach okultystycznych, to okultystyczne książki lub przedmioty w naszych domach mogą poddać nas w pewnym stopniu pod wpływ szatana.
Pewnego wieczoru, gdy odwiedzaliśmy przyjaciół chrześcijan, wyczułem w ich domu obecność demoniczną. Później zauważyłem, że w rogu salonu znajdowało się wiele pamiątek i przedmiotów z Papui Nowej Gwinei związanych z rytuałami demonicznymi. Zdałem sobie sprawę, że obecność zła kryła się za tymi przedmiotami. Kilka dni później podzieliłem się z gospodarzami moimi odczuciami i zachęciłem ich do zniszczenia tych pamiątek. Razem zadecydowali, że tak właśnie zrobią i usunęli te przedmioty z domu. Natychmiast uczucie przytłoczenia, które związane było z tym domem przez dwadzieścia lat minęło i członkowie rodziny uzyskali nowy wymiar wolności. Wielu chrześcijan przywozi do domu pamiątki z wakacyjnych kurortów lub placówek misyjnych, nie zdając sobie sprawy z tego, że z fetyszami czy rzeźbami bożków lub czczonych zwierząt związane są złe duchy. Musimy zniszczyć i przerwać wszelki związek z takimi przedmiotami np. paląc je poza domem i wyrzucając daleko, nie odkładając tego nawet „na jutro”, bo „jutro” często oznacza nigdy. Św. Joanna d'Arc mawiała: „Dlaczego robić coś jutro, jeśli można to zrobić już dziś”.
Czary mają dużo szerszy zakres wpływu, niż wielu ludzi sobie to uświadamia. Czary to wszystko, co jest próbą manipulowania ludźmi tak, by zrobili to co chcesz, używając duchowych mocy, innych niż moc Ducha Świętego. Rodzic może zdominować dziecko, mąż żonę, czy pastor zgromadzenie, nie będąc świadomym tego, że w swoich wysiłkach kontrolowania sytuacji, uwalniają moce duchowe odmienne od Ducha Świętego. Jest miejsce na ustanowione przez Boga przywództwo i autorytet, które muszą być sprawowane, ale nie wolno nam wychodzić poza wyznaczoną przez Boga odpowiedzialność i wkraczać we współpracę z działaniem demonów. Jeśli tego nie przestrzegamy, wchodzimy w obszar działania złych duchów. Także przez pośpiech i odkładanie załatwiania niezbędnych i ważnych spraw „na ostatnią chwilę” narażamy się na ich działanie. Praca lub inne czynności wykonywane w pośpiechu wprowadzają nieraz silny niepokój do serca i duszy człowieka powodując często nagłe i różnorodne negatywne konsekwencje (stresy, przemęczenie, ostre i przewlekłe choroby, zły stosunek do bliźnich, konflikty międzyludzkie, wykonywanie pracy w niedzielę, nieszczęśliwe wypadki, pesymizm, ograniczanie czasu na modlitwę i inne praktyki religijne, popadanie w długi finansowe, brak czasu na tzw. obowiązki stanu itp.). Niestety, ten „łańcuszek zła” coraz bardziej obejmuje także i tych, z którymi współpracujemy. To nie jest od Boga. Wiele przysłów, które są mądrością narodów, a ostatnio nawet objawień, opisuje te poważne i coraz bardziej powszechne problemy.
Świadectwo: Znam chrześcijankę w średnim wieku, która mieszka razem ze swoimi wierzącymi rodzicami. Jej matka zdominowała ją, gdy była dzieckiem i dalej podporządkowuje ją sobie do tego stopnia, że córka nie jest w stanie żyć bez matki, nie może wyjść za mąż i prowadzić normalnego życia. Jest poddana silnej dominacji. Nigdy nie pozwolono jej dorosnąć. Jej matka jest czarownicą, choć bez wątpienia byłaby przerażona, gdybyją o to oskarżyć.
Można również być pod wpływem osoby lub osób, z którymi łączyły kogoś nieprawe relacje seksualne. Wyzwalaliśmy wiele osób z tego typu dominacji. Więzy albo przeszkadzały w rozwoju normalnej zdrowej relacji seksualnej w małżeństwie, albo uniemożliwiały nawiązanie przyjaźni prowadzącej do małżeństwa.
Jeśli jesteśmy winni manipulacji, podporządkowywania sobie innych, musimy pokutować i wyznać wyzwolenie od wszelkich mocy demonicznych, które działały przez nas. Jeśli byliśmy manipulowani przez kogoś, potrzebujemy powstać w wierze i ogłaszać nasze uwolnienie. Często potrzebne będą stanowcze kroki, by uwolnić się spod wpływu tych, którzy nas sobie podporządkowali. Potrzebujemy mądrości od Boga by wiedzieć jak zrobić to najlepiej, szczególnie gdy chodzi o członków rodziny. Korzystajmy i polecajmy innym odmawianie modlitw zamieszczonych w rozdziale 26. Zerwijmy wszelkie powiązania z okultyzmem, by nie dawać złym duchom możliwości działania. Należymy do Królestwa Światłości i jesteśmy wezwani, by chodzić w Światłości.
 
 UWAGA - WAŻNA INFORMACJA
 
W diecezji siedleckiej czynny jest telefon zaufania działający przy Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Osinach Dolnych. Osoby potrzebujące wsparcia i pomocy mogą dzwonić w środy i czwartki w godzinach od 19.00 do 22.00 pod numer: (25) 642 33 78. Porad udzielają egzorcyści: ks. dr Franciszek Juchimiuk – wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, ks. Andrzej Żelazo- moderator Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacyjnej Młodych i opiekun Diecezjalnych Domów Rekolekcyjnych oraz ks. Sławomir Żaczek, opiekun Stowarzyszenia „Effatha” zajmującego się problemami sekt i innych zagrożeń wiary.
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ZNISZCZ DEMONICZNE KSIĄŻKI I GAZETY!
 
Zniszcz wszystko to, co związane jest z OKULTYZMEM: książki, gazety, karty, horoskopy, wahadełka, talizmany, naklejki, breloczki  itp. Dlaczego ? Dowiesz się.
 
„Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki.
I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczona na pięćdziesiąt tysięcy denarów w srebrze”    (Dz 19,18-l9).
 
Jak ustosunkować się do palenia książek?
We wczesnym kościele w Efezie moc Boża stała się tak wielka, że Św. Łukasz napisał, iż wielu z tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało Jezusa. Ci, którzy do niedawna trwali w okultyzmie, znosili swoje książki i palili je wobec wszystkich. Zliczyli potem ich wartość i wyniosła „50.000 srebrnych drachm, więc potężnie rosło i rozpowszechniało się Słowo Pańskie”. Była to wielka fortuna. Wtedy niewolnik kosztował 30 srebrnych drachm. To znaczy, że książki te miały wartość, za którą można było kupić 1600 niewolników!
We wczesnym chrześcijaństwie bardzo sumiennie niszczono wszelkie symbole mocy diabelskiej, tak samo trzeba czynić to i dziś. Konieczne jest, by oczyścić nasze serca, nasze szafy i domy. Musimy wykopać wszelkie korzenie przesądu i wszystko, co było związane z mocami szatańskimi. Wierzący muszą pokładać nadzieję tylko w Bogu i pozwolić Mu, by prowadził ich każdego dnia. Nie musimy wiedzieć, co wydarzy się następnego dnia. W życiu chrześcijan jest miejsce na chodzenie w wierze.
Uważajcie, moi przyjaciele! Nie pogrążajcie się w ciemności. Znacznie większa moc jest w Światłości!
 
„6 i 7 KSIĘGA MOJŻESZOWA” - JEJ HISTORIA I TREŚĆ
B
yłoby rzeczą prawie niemożliwą, aby zliczyć wszystkie magiczne książki, istniejące w dzisiejszych czasach. Książki te krążą wśród ludzi jak trujące gazy, zanieczyszczając ich umysły i dusze. Wymienimy kilka z istniejących w Europie pozycji: „Romanus Booklet” (Książeczka Romanusa), „The Secrets of Nigromantiae” (Tajemnice Nigromancji), „The Fiery Dragon” (Ognisty smok), „The Book of Venus” (Księga Wenus) itd. Do tej samej kategorii można by też zaliczyć olbrzymią ilość literatury spirytystycznej i spirytualistycznej, jednakże głównym dziełem na temat magii w Europie jest tzw. „6 i 7 Księga Mojżeszowa”. Tragedią jest fakt, że książka ta jest wciąż jeszcze drukowana. Przeprowadzono kilka spraw sądowych w tym celu, aby zabronić sprzedaży tej książki. Żadna z nich nie przyniosła rezultatu. Szczegóły, które są zawarte w tym rozdziale, zostały użyte w prawnej procedurze w jednym z procesów sądowych przeciwko wydawcom książki. Nawet, jeśli dana osoba nie jest zainteresowana jej historią, przytoczone przykłady powinny być przeczytane, ponieważ będą one służyć jako ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy są skłonni, aby korzystać z takiej literatury.
 
Jaka jest historia „6 i 7 Księgi Mojżeszowej”?
W ciągu ostatnich 20 do 30 lat wręczono mi wiele egzemplarzy tej książki w czasie mojej duszpasterskiej pracy. Najstarsze wydanie, które do mnie dotarło, datuje się na rok 1503.
W XIX wieku „6 i 7 Księga Mojżeszowa” została połączona z treścią książki pt. „The Fiery Dragon” (Ognisty smok). Ta druga powstała we Francji i została rzekomo wydrukowana w końcu XVII w. z manuskryptów pochodzących z roku 1552. Po zakończeniu Rewolucji Francuskiej, w 1789 r., rewolucji, która miała na celu zdetronizowanie Boga i ukoronowanie bogini Rozumu, książka „Ognisty smok" w niektórych kołach magicznych Francji stała się nikczemnym środkiem zastępującym Biblię. W historii religii często się to zdarza. Ci, którzy odrzucają żywego Boga, padają w końcu ofiarą diabła. Po połączeniu się tych dwóch książek zostały one opublikowane pod nowym tytułem: „The Magically Sympathetic Magazine” (Magazyn przychylny dla magii) jak również pod starymi tytułami.
Pojawienie się imienia Mojżesza w pierwotnym tytule jest oszustwem. Sam Mojżesz nie miał nic do czynienia z magią. Magicy jednak usiłowali wynieść go do pozycji swojego świętego patrona, posługując się na poparcie tego argumentem, że zwyciężył on nad egipskimi magikami, w 2 Księdze Mojżeszowej 7, 8. Jest to jednak, inspirowane przez diabła, niezrozumienie prorockiego daru tego starotestamentowego męża Bożego. Inna sprawa, którą należy wspomnieć to ta, że niektóre wydania tej książki mają wygląd podobny do małej Biblii czy Nowego Testamentu.
We Włoszech, Szwajcarii, Austrii oraz w krajach skandynawskich, gdziekolwiek się udałem, odkryłem, że znajduje się tam olbrzymia ilość literatury okultystycznej. „6 i 7 Księga Mojżeszowa” wydaje się być wszędobylską w szczególności tam, gdzie można spotkać niemieckie środowiska, chociaż rzadko występują one na terenach nowo uprzemysłowionych.
Streszczenie treści tych czy innych magicznych książek nie jest ani konieczne, ani wskazane. Głównie jest w nich mowa o tym, jak wejść w kontakt z diabłem. Zawierają również duży wybór zaklęć dotyczących magii prześladowczej, magii obronnej, magii zemsty, magii śmierci, magii płodności, miłości i wielu innych form. Wiele zaklęć jest zamaskowanych przy pomocy religijnych wyrażeń. Każdy, kto pragnie czytać lub trzymać tę książkę w swoim domu nawet tylko po to, by ją studiować, musi być ostrzeżony przed niebezpieczeństwami, ponieważ sama książka obiecuje szczególną opiekę szatana tym wszystkim, którzy ją czytają lub znajdują się w jej posiadaniu.
 
Przykłady kontaktu z „6 i 7 Księgą Mojżeszową” i ich ocena.
Oto przykłady zebrane z moich akt. Ich wybór został dokonany dość przypadkowo i mógłby być z łatwością uzupełniony bardzo wieloma zdarzeniami.
   Przykład 1. Pewien człowiek przez długi czas praktykował magię zawartą w „6 i 7 Księdze Mojżeszowej”. Jego żona dzieliła jego okultystyczne praktyki. Jaki był tego rezultat? Zarówno jego dzieci jak i wnuki cierpią na zaburzenia nerwowe i psychiczne. Jedna córka odczuwała jak gdyby barierę, która istniała pomiędzy nią a Bogiem i chociaż później nawróciła się, nie mogła przeżyć pełnego uwolnienia ze swoich psychicznych kłopotów. Wnuczka chciała pomagać w kościele, ale i ona również odczuwała podobny „mur” oddzielający ją od Boga. Dyrektor kliniki psychiatrycznej powiedział, że jej choroba jest nietypowa, jeśli chodzi o objawy psychiatryczne.
   Przykład 2. Pewna matka znała zaklęcia, które usuwały kurzajki oraz choroby skórne i praktykowała je na swoich dzieciach. Są one teraz zniewolone okultystycznie. Jedna z córek jest schizofreniczką, a matkę niejednokrotnie nachodziły bluźniercze myśli i przygnębienie. Podczas rozmowy powiedziała mi, że nauczyła się zaklęć z „6 i 7 Księgi Mojżeszowej”, którą przyniósł jej mąż, gdy wychodziła za niego. Po pewnym czasie, gdy kobiecie tej pokazano drogę do Chrystusa, została uwolniona od skutków swojego zaklinania. W tym dniu, gdy nawróciła się, w jej domu można było słyszeć straszliwe trzaski i odgłosy pukania, jak gdyby cały dom został napełniony złymi duchami. Matka została uwolniona, ale jej dzieci są wciąż zniewolone przez okultystyczne siły.
   Przykład 3. Pewien człowiek nauczył się czarnej magii czytając6 i 7 Księgę Mojżeszową”. Zaczął zajmować się zarówno magią obronną jak i prześladowczą, a w trakcie tego wykonywał różne symboliczne czynności, aby sobie pomóc, np. wbijał nóż w stół jako środek ochronny. Oprócz tego, gdy chciał męczyć swoich wrogów, wlewał trochę moczu do butelki, pieczętował ją i wymawiał nad nią zaklęcie. Miało to zapobiec oddawaniu moczu przez jego wrogów.
   Przykład 4. Pewien człowiek przez wiele lat praktykował magię posługując się tą samą książką. Krótko przed swoją śmiercią przekazał książkę swojemu najstarszemu synowi i powiedział mu, w jaki sposób się nią posługiwać. Syn poszedł w ślady swego ojca i w konsekwencji tego jego dzieci i wnuki zaczęły cierpieć na przygnębienie i depresję.
   Przykład 5. Przez wiele lat pewien mężczyzna postępował według wskazówek „6 i 7 Księgi Mojżeszowej” eksperymentując w dziedzinie czarnej magii. Skutki jego eksperymentów można było wyraźnie zauważyć wśród jego potomków. W dodatku każdy kto zatrzymał się w jego domu, mógł słyszeć odgłosy pukania, dudnienia i trzaskania do tego stopnia, że niektórzy z gości często byli przestraszeni. Jeden z jego synów był bardzo brutalnym i porywczym człowiekiem, powodując śmierć swojej pierwszej żony. Ten właśnie syn groził swoim dzieciom w tak straszny sposób, że kiedy tylko były już wystarczająco dorosłe, aby opuścić dom, żadne z nich nie pozostało z ojcem. Nawet dzisiaj człowiek ten traktuje swoją drugą żonę w sposób dla niej nie do zniesienia.
   Przykład 6. Inny mężczyzna przez całe swoje życie bardzo intensywnie zajmował się magią, posługując się „6 i 7 Księgą Mojżeszową”. Jego dom był miejscem niepokoju i konfliktu. Agonia jego była długa i pełna cierpień, a później dom jego został przesiąknięty strasznym odorem. Jego żona popełniła samobójstwo i umierała bardzo cierpiąc z powodu trucizny, którą zażyła. Jeden z jej synów zmarł jako mały chłopiec, a córka cierpiała na poważne zaburzenia psychiczne. Już jako osoba dorosła, wciąż moczyła swoje łóżko i nękały ją obsesje seksualne, emocjonalnie była osobą niezrównoważoną. W domu, w którym mieszkali, obecnie straszy i można usłyszeć tam odgłosy pukania oraz brzęczenia. Duchy są zjawiskiem występującym tam bardzo często.
   Przykład 7. Pewna kobieta umierając, pragnęła przekazać swojemu najstarszemu synowi „6 i 7 Księgę Mojżeszową”. Syn jednak odrzucił ten podarunek. Wśród innych potomków owej kobiety, którzy jednak kontynuowali praktyki czarnej magii, znajdowało się wielu psychicznie chorych. Niektórzy cierpieli na przygnębienie, inni z powodu wybuchowego charakteru, czy skrajnej kłótliwości.
    Przykład 8. Pewien człowiek posługiwał się „6 i 7 Księgą Mojżeszową”. Wszyscy jego potomkowie są nienormalni. Dwie z jego córek nieustannie uczęszczały do wróżek i obydwie cierpiały na zaburzenia emocjonalne. Kiedy człowiek ten zmarł, dom stał się miejscem nawiedzanym przez duchy, a pewna zjawa bez głowy była tam widywana bardzo często. Jego wnuki również cierpią na rozmaite zaburzenia, a jeden z nich jako dziecko zawsze wypadał z łóżka. Aby zapobiec temu, nad dzieckiem tym wymawiano zaklęcia. Inne wnuki mają dzisiaj chorobliwą skłonność do kradzieży i do seksualnych wykroczeń. Jeden z nich w wieku czternastu lat również zacząłprzejawiać objawy choroby psychicznej.
    Przykład 9. Pewna rodzina miała w zwyczaju posługiwać się „6 i 7 Księgą Mojżeszową”. Czarną magię praktykowała przez wiele lat i teraz wszystkie dzieci w tej rodzinie są nienormalne. Jedna z córek cierpi na depresje, podczas gdy jeden z synów jest alkoholikiem i przestępcą seksualnym.
    Przykład 10. Pewna nauczycielka eksperymentowała z podnoszącym się stolikiem przez kilka lat. Posługiwała się również „6 i 7 Księgą Mojżeszową”, aby dopomóc ludziom w stosowaniu zaklęć przeciw chorobom. W trakcie udzielania jej porady duszpasterskiej odkryłem, że wielu ludzi odczuwa negatywne skutki z powodu kontaktowania się z nią.
Z punktu widzenia zdrowia umysłowego danego narodu jako całości, byłoby dobrze, gdyby wszelka literatura z dziedziny magii była zakazana. Zjawisko okultyzmu jest jednak bardzo trudne do wyeliminowania, ponieważ wiele rodzin w Europie posiada książki, które zostały własnoręcznie przepisane. Ponadto, zaklęcia magiczne są przekazywane z ust do ust, z jednego pokolenia na drugie.
Byłoby rzeczą słuszną przeprowadzić dochodzenie w sprawie tych, którzy praktykują magię w danym kraju jako zawód i pracę (także nasilającą się ostatnio w tym zakresie działalność różnych wydawnictw oraz stacji radiowych i telewizyjnych). Ocenia się, że około 90% tych ludzi, którzy praktykują jasnowidztwo, wróżenie, hipnozę, przepowiadanie itp., uprawia okultyzm zawodowo (także przez internet). Umysłowe, psychiczne a także materialne szkody poniesione przez ludzi, jako rezultat tej działalności są olbrzymie.
Zastanówmy się w ilu chrześcijańskich domach stoją na półce książki dotyczące okultyzmu. Jeśli ich właściciel już przeżył nawrócenie, to po co trzyma jeszcze te książki? Na co czeka? Oczywiście można je oddać na makulaturę, ale wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś komu obcy był okultyzm, właśnie tam znajdzie te książki, które go zainteresują. Także inni domownicy mogą je znaleźć w domowej biblioteczce i dadzą się zwieść fałszywym naukom. Zdecydowanie najbezpieczniejszym wyjściem wydaje się spalenie książek, kart przeznaczonych do wróżenia, zniszczenie breloczków mających związek ze znakami zodiaku oraz pozostałych akcesoriów stosowanych w radiestezji i innych technikach okultystycznych. Taki zdecydowany krok będzie swego rodzaju wyznaniem wiary i uchroni nas od ewentualnych pokus „pomagania” sobie i innym niedozwolonymi sposobami.
Nie odkładajmy tego „na jutro”.
Niebezpieczeństwo związane z okultyzmem jest wyjątkowo realne. Czytamy o nim w Pierwszym Liście do Tymoteusza: „Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary skłaniając się ku duchom zwodniczym i naukom demonów.”
(1Tm 4,1)
Chrześcijanin musi więc być świadomy niebezpieczeństw związanych z magią, zwłaszcza wobec zalewu owej „wiedzy”we współczesnych środkach masowego przekazu. Wiedza ta traktowana z początku jako niewinna zabawa, może się łatwo przekształcić w zniewolenie, trudne do pokonania o własnych siłach. Za okultyzmem stoją bowiem mocne zwodnicze siły duchowe, używające różnych podstępów w celu zdobycia kolejnej ofiary, dając jej jednocześnie złudzenie „opanowania” niezwykłych i nadnaturalnych mocy.
     WYRZECZENIE.
Prawdziwe i całkowite oddanie się Bogu wymaga rezygnacji ze wszystkiego, co nas trzymało w grzechu i podjęcia decyzji, że nie chcemy już dalej grzeszyć.
W publicznej modlitwie na stojąco, w obecności świadków, na każde pytanie odpowiada się: „Wyrzekam się!”
» Czy wyrzekasz się szatana?
» Czy wyrzekasz się wszystkich jego dzieł i czarów?
» Czy wyrzekasz się okultyzmu, ezoteryzmu i wszelkich przesądów?
» Czy wyrzekasz się magii, uzdrawiaczy i guseł?
» Czy wyrzekasz się czytania z kart i z ręki?
» Czy wyrzekasz się spirytyzmu, astrologii i horoskopów?
» Czy wyrzekasz się mocy umożliwiającej ci kontrolowanie siebie i
     innych, zostawiając z boku Boga?
» Czy wyrzekasz się każdej etyki niechrześcijańskiej?
» Czy wyrzekasz się używania amuletów, bożków i talizmanów?
» Czy wyrzekasz się egoizmu, rozwiązłości i złośliwości?
» Czy wyrzekasz się chciwości i próżnej ambicji?
» Czy wyrzekasz się pychy i próżności?
» Czy wyrzekasz się nienawiści i niechęci?
» Czy wyrzekasz się wszystkich tych rzeczy na zawsze i całkowicie?
 Zaproś Jezusa do swojego serca:
Panie Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie jako grzesznik i potrzebuję Twojej przebaczającej i uzdrawiającej miłości.
Wierzę, że Ojciec w Swej wielkiej miłości do mnie, posłał Ciebie, Jezu, abyś poniósł śmierć na Krzyżu na odpuszczenie moich grzechów.
Wyrzekam się wszystkich moich grzechów i wszelkiego przywiązania do grzechu.
Proszę Cię, Panie Jezu, wejdź w moje życie i zawładnij mym sercem jako mój Pan i Zbawiciel.
Pragnę, z Bożą pomocą, pójść za Tobą i w posłuszeństwie uczynić Ciebie Panem mojego życia.
Panie Jezu, napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym otrzymał Jego moc do świadczenia o Tobie wobec wszystkich, których spotkam.
Dzięki Ci składam Panie, że w tej chwili wysłuchujesz mojej modlitwy. Amen.
 
9.  CO TO JEST SÓL EGZORCYZMOWANA?
DO CZEGO SŁUŻY?
JAK JEJ UŻYWAĆ?
 
Katolickie sakramentalia –
naucz się czerpać z bogactw Kościoła
„SÓL JEST DOBRA..." (Mk 9,49n)
 
   Symbolika soli
W wielu kręgach kulturowych, sól uchodzi za symbol sił witalnych i za środek chroniący przed różnymi nieszczęściami. Od dawna przypisywano też soli właściwości oczyszczające. W Japonii, po uroczystościach pogrzebowych, posypywano solą wejścia do domów, a nawet najbliższy fragment dziedzińca.Często także rozsypywano sól wewnątrz całego domu po wyjściu z niego jakiejś szczególnie niemiłej osoby. Rzymianie nowo narodzonym wkładali do ust odrobinę soli, przez co życie dziecka miało być zabezpieczone przed grożącymi mu niebezpieczeństwami. W starożytności sądzono bowiem, że demony bardzo nie lubią soli. U Greków zaś sól, podawana zazwyczaj z chlebem przy powitaniach ważnych osobistości, jest symbolem przyjaźni i gościnności. Ta piękna praktyka trwa w polskiej obyczajowości po dzień dzisiejszy.
   Słone ofiary
W Starym Testamencie nie brak wypowiedzi o zdecydowanie pozytywnych właściwościach soli. Tak więc wszelkie ofiary składane Bogu nabierały pełnej wartości dopiero wtedy, kiedy były posolone (Kpł 2, 13; Ez 43, 24). Czytamy w Księdze Kapłańskiej: „Wszystko, co składa się na ofiarę z pokarmów, powinno być posolone. Sól dodaje również smaku pokarmom i chroni przed zepsuciem. Czytamy w Księdze Hioba: „Czyż zwykło się pożywać nie osolone potrawy? Albo czy ma jakiś smak białko bez soli? Wreszcie mowa jest także w Starym Testamencie o właściwościach oczyszczających soli. Taką funkcję spełniał również dym kadzielny, ale tylko pod warunkiem, że kadzidło przed rozpaleniem było posolone (Wj 30, 35). Sól oczyściła również „złą” wodę, którą - gdy została posolona - posłużył się Elizeusz do uzdrowienia chorego (2 Kri 2, 19-22).
   Świat czynić „smacznym”
Nowy Testament nie nawiązuje nigdy do niszczycielskich właściwości soli. Zwłaszcza w nauczaniu Jezusa sól ma podwójne przeznaczenie: poprawia smak pokarmów i zabezpiecza je przed zepsuciem. Do obu tych funkcji soli nawiązywał Jezus, gdy mówił: „Wy jesteście solą ziemi" (Mt 5, 13). Przesłanie moralne zawarte w tym oświadczeniu zdaje się być takie: uczniowie Jezusa mają cały świat czynić „smacznym” w ich przymierzu z Bogiem, a swoim życiem powinni zapewniać trwałość temu przymierzu. Ze względu na te dwie wyraźnie pozytywne funkcje - nadanie pokarmom smaku i podtrzymywanie ich świeżości - sól została uznana przez samego Chrystusa za dobrą. „Sól jest dobra... miejcie tedy sól w samych sobie i trwajcie we wzajemnej zgodzie” (Mk 9, 50).
   Sól ziemi
W Księdze Mądrości Syracha czytamy: „Oto, co człowiekowi potrzebne do życia: woda, ogień, sól i żelazo...” (39, 26). Bardzo wymowne jest to zestawienie wody, ognia, soli i żelaza jako elementów równie niezbędnych do podtrzymywania naszego życia. Na tym polegają ich pożyteczne dla człowieka funkcje. Wiadomo, że są to także żywioły śmiercionośne. W Biblii jest też wiele tekstów ukazujących niszczycielskie właściwości ognia i wody. To aż dziwne, że sól została potraktowana tak samo jak ogień i woda.
Szczególny charakter ma nazwanie Apostołów, a pośrednio wszystkich wyznawców Jezusa, „solą Ziemi”. Miałoby to oznaczać, że bez nich jako soli ziemi nie mogłoby być życia na Ziemi. To specyficzne wezwanie nas wszystkich do apostołowania, czyli podtrzymywania stylem naszego życia - życia Bożego w świecie.
                      bp. Kazimierz Romaniuk
 
Sól egzorcyzmowana należy do Sakramentaliów. Posługują się nią kapłani egzorcyści oraz inni duchowni znając jej zastosowanie. Każdy kapłan może odmówić modlitwę z RYTUAŁU, by sól egzorcyzmować i poświęcić. Nie trzeba do tego specjalnego upoważnienia. Egzorcyzmuje się i święci jeszcze wodę i olej, ale o tym piszemy w następnych rozdziałach.
Sól egzorcyzmowana pomaga zawsze w wypędzaniu złych duchów oraz służy jako obrona przeciw nim dla zachowania zdrowia duszy i ciała. Jej szczególną właściwością jest ochrona miejsc przed wpływami lub obecnością mocy demonicznych. Ze względu na swą stałość może dłużej oddziaływać na dane miejsce, dlatego rozsypuje się ją w pomieszczeniach. Ta praktyka stosowana jest zwłaszcza w ochronie domów i mieszkań, które uważa się za skażone działaniem sił demonicznych, np.: rozsypuje się egzorcyzmowaną sól na progu domu lub w czterech narożnikach pokoju czy mieszkań, w szufladzie szafy, pod dywanami, pod łóżkami i w samochodzie. Wielu księży może zaświadczyć o zdjęciu uroku z rolników po doradzeniu im posypania nią pól czy obór i o natychmiastowym ustaniu chorób upraw czy bydła.
   Siostra Anna i węże – przekleństwo
W północno-wschodnich Indiach żyło małżeństwo, które przyjęło wiarę chrześcijańską. Żona osiem razy była brzemienna, ale każde dziecko umierało przy porodzie. Przyczynę stanowiło przekleństwo rzucone na małżonków przez jakiegoś wroga. Przed dziewiątym porodem, brzemienna matka poszła do sanktuarium Matki Bożej i prosiła Ją o życie dla kolejnego dziecka. Anna urodziła się szczęśliwie. Mniej szczęścia miał dziadek dziewczynki. Trzynaście razy ukąsił go wąż. Ostatni raz w sam środek czoła. Starzec zmarł.
    Anna dorosła i wstąpiła do zakonu, daleko od stron ojczystych. Po wielu latach jako zakonnica pojechała na wakacje do rodzinnego domu. Pierwszą noc miała bezsenną, bo wciąż słyszała dochodzące ze strychu odgłosy szurania szczurów i węży (w Indiach to się zdarza). Kiedy weszła tam rankiem ze zdziwieniem spostrzegła, że strych był idealniewysprzątany, ani śladu nocnych intruzów. Rodzice powiedzieli jej, że goście którzy do nich przyjeżdżają, słyszą podobne hałasy i opuszczają ich dom następnego dnia. Siostra Anna poszła po poradę do księdza egzorcysty. Poprosił, żeby przyniosła sól, którą on dla niej poświęci. Anna rozsypała na strychu poświęconą sól i problem ustąpił. Ale jej rodzice mieli jeszcze inny problem. Plagą szczurów i węży dotknięte były wszystkie ich pola. Nie zdołali oczyścić ich żadnymi sposobami, żadną ilością pestycydów. Siostra Anna użyła więc poświęconej soli także na pola. Wtedy węże i szczury wyniosły się stamtąd.
Często egzorcyzmowaną sól dodaje się do poświęconej wody. Można też używać jej do potraw, przez co zostanie dostarczona do wnętrza ciała i tam będzie pozytywnie oddziaływać przeciwko wszelkim przeklętym przedmiotom, które zostały wcześniej spożyte.
Współczesny świat katolicki wątpi niestety w skuteczność sakramentaliów. Oczywiście sakramentalia działają tym skuteczniej im mocniejsza jest wiara, a stosowanie ich bez wiary nie daje efektów. Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium w nr 60, a za nim Kodeks Prawa Kanonicznego (kan.1166), określają sakramentalia.
   SÓL ŚW. AGATY
 
Legenda opowiada, że gdy przed przeszło trzystu laty w krakowskich składach niedaleko Bramy Grodzkiej wybuchł groźny pożar, miasto uratowała od zagłady pewna stara żebraczka rzucając w płomienie sól Św. Agaty, co sprawiło, że ogień zgasł. Pytana przez rajców miejskich czego żąda za uratowanie grodu, odrzekła: macie ufundować kościół ku czci tej Świętej. Rajcy zobowiązali się do wzniesienia świątyni, ale zamiaru tego nigdy nie zrealizowali. Kiedy jesienią 1655 roku spłonęły doszczętnie przedmieścia wawelskiego grodu, podpalone przez szwedzkiego najeźdźcę, dopatrywano się w tym kary Bożej za niedotrzymanie obietnicy danej żebraczce przez ojców miasta. Kościoła pod wezwaniem Św. Agaty nie ma w Krakowie do dzisiaj. Wspomnienie Św. Agaty, panny i męczennicy, Kościół obchodzi 5 lutego. Tradycja mówi, że pochodziła z miasta Katania na Sycylii, ze znamienitego rodu rzymskiego i odznaczała się nieprzeciętną urodą. Żyła prawdopodobnie w latach 235-251, za panowania cesarza Decjusza (249-251). Wtedy to miały miejsce jedne z najbardziej krwawych w historii rzymskiego Imperium prześladowania chrześcijan. O jej życiu i męczeństwie opowiadają liczne apokryfy i hagiograficzne legendy. Św. Agata po przyjęciu wiary chrześcijańskiej złożyła ślub czystości i dlatego odrzuciła rękę prefekta Katanii Kwincjusza, który mszcząc osobistą zniewagę, kazał ją jako chrześcijankę, uwięzić. Kiedy nie pomogły przekonywania i groźby, znalazła się z jego rozkazu w domu rozpusty, gdzie w cudowny sposób zachowała dziewictwo. W końcu po okrutnych torturach spalono ją na rozżarzonych węglach. W ikonografii przedstawiano Św. Agatę z kleszczami, którymi ją szarpano, odciętymi podczas męczeństwa piersiami złożonymi na misie oraz z płonącą świecą w ręku - symbolem Chrystusa. Doczesne szczątki Świętej spoczywają w Katanii, które to miasto jak chce tradycja, dzięki jej orędownictwu ocalało w czasie wybuchu Etny. Gdy obudził się groźny wulkan grożąc zniszczeniem całej okolicy i - jak pisze w „Żywotach Świętych” ksiądz Piotr Skarga - „płomienie jako rzeki szły do miasta [...], a kamienie wielkie jako kule ogniste wypadały”, na ulice wyszła procesja niosąc welon wydobyty z grobu Św. Agaty i wtedy potok wulkanicznej lawy zatrzymał się przed murami miasta. Od tej pory w Katanii co roku w dniu swojej patronki mieszkańcy uczestniczą w uroczystej procesji, podczas której ulicami miasta obwożony jest relikwiarz Świętej. Od wieków czczono ją też jako patronkę zawodów mających kontakt z ogniem: giserów, kominiarzy, ludwisarzy, odlewników, a także jako orędowniczkę w chorobach piersi i opiekunkę karmiących matek. Uważano ją również za wspomożycielkę w czasie pożarów, zwłaszcza spowodowanych przez uderzenie pioruna.
     W polskiej tradycji ludowej w dniu Św. Agaty święcono sól, chleb i wodę. Istniało przekonanie, że akcesoria te, a zwłaszcza sól, wrzucone do ognia tłumią go i powodują, że przestaje się rozprzestrzeniać. Wspomnienie o tym, niegdyś powszechnym zwyczaju, zachowało się między innymi w ludowych przysłowiach:
Gdzie Święta Agata - Bezpieczna tam chata.
Sól Świętej Agaty - Strzeże od ognia chaty.
Święconą sól wsypywano również do wykopu przy drążeniu studni lub przy jej czyszczeniu, co miało zapewnić wodzie czystość. Sądzono też, że wyniesiona przed dom w czasie wichury spowoduje zmianę kierunku wiatru. Na Helu, gdy kry napierały na ląd, a także podczas szalejącego sztormu, rybacy wrzucali do morza poświęconą sól i chleb, by uciszyć żywioły. W Polsce północnowschodniej, w okolicach Białegostoku chleb i sól Św. Agaty uważano za lekarstwo na bezpłodność. Podawano je też położnicom i karmiącym matkom. Ponadto chleb leczył ból gardła, a dodany do ziarna na siew zapewniał obfite plony. W kulturze ludowej dzień Św. Agaty uważany był też za pierwszą zapowiedź nadchodzącej wiosny. Wierzono, że w tym dniu jaskółki, które zimują śpiąc w bagnach i błotach, opuszczają swoje zimowe kryjówki, a jeśli świeci słońce jest to oznaka rychłego końca zimy.
Urszula Janicka-Krzywda

10. CO TO JEST WODA EGZORCYZMOWANA?
Niech przez tchnienie tej wody świętej,
 ucieka z tego miejsca duch przeklęty!!!
 
 
 
Od wieków istnieje zwyczaj używania m.in. do celów leczniczych, wody z sanktuariów oraz z innych miejsc słynących łaskami. W niektórych sanktuariach woda ta jest poświęcana, podobnie jak różne dewocjonalia: medaliki, obrazki, modlitewniki, różańce itp. Nie może być jednak poświęcona „hurtem” w studni albo w źródełku. Pod adresem kapłanów kierowane są pytania: czy można taką wodę pić, dawać do picia zwierzętom, podlewać rośliny...
Trzeba odróżnić wodę poświęconą przez kapłana od wziętej po prostu z „cudownego źródełka” (a więc nie poświęconej). Pierwsza z nich jest przez poświęcenie wyłączona ze zwykłego (tzw. świeckiego) użytku i powinna być używana tylko w taki sposób, jaki podano w modlitwie Kościoła przy jej poświęceniu. Druga natomiast może być używana jak zwyczajna woda ale w sposób godny i ze czcią.
Modlitwa na poświęcenie wody zmieniała się w ciągu wieków, chociaż trzeba przyznać, że ostatnia z używanych do czasu II Soboru Watykańskiego ma za sobą bogatą tradycję. Dopiero po Soborze wprowadzono różnorodność modlitw na poświęcenie, pozostawiając księżom ich wybór. Nowe modlitwy poświęcenia, używane poza Mszą Świętą zawierają z zasady prośby ogólne: o Bożą opiekę (w Obrzędach Błogosławieństw nr 1093), o nasze odnowienie na duchu i ciele (1094), o błogosławieństwo i oczyszczenie dla Kościoła (1095), o to, by woda przypominała nam nasz chrzest (1304,1324), by była znakiem pokuty (1324). We wspomnienie Św. Agaty poświęca się wodę, aby „chroniła nas przed ogniem i wszelkim niebezpieczeństwem” (1333). Wyraźna prośba o to, by Bóg przez tę wodę udzielił „obrony przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana” oraz pozwolił uniknąć „wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała”, zawarta jest wyłącznie w drugiej (spośród trzech w Mszale) modlitwie na jej poświęcenie na początku Mszy Świętej. Można tylko ubolewać, że pokropienie wodą świeconą w czasie Mszy Świętej wyszło prawie zupełnie z użytku, zaniknęło wraz z odejściem starych proboszczów, przyzwyczajonych do tego obrzędu.
Ks. Gabriel Amorth, odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów do pełnienia posługi egzorcysty, zachęca księży, by wrócili do poświęcania wody według przedsoborowego Rytuału. Tylko i wyłącznie woda poświęcona  modlitwą z tego Rytuału (częściowo przetłumaczona na język polski z łaciny) może być nazywana „egzorcyzmowaną”, gdyż nie tylko tak nazywa ją Rytuał: aqua exorcizata, lecz rzeczywiście wypowiadany jest nad nią egzorcyzm. Właśnie w oparciu o stary Rytuał Kościół prosi Boga, by służyła ona do „wielorakich oczyszczeń”: do odpędzania od nas złych duchów mocą Bożej łaski, do uwalniania nas „od wszelkiej nieczystości i szkody”, od zarazy i niezdrowego powietrza oraz wszelkich zasadzek ukrytego wroga, który ma uciekać w popłochu, gdyby „czyhał na pomyślność lub spokój mieszkańców”, względnie nastawał na ich zdrowie. Ta właśnie modlitwa wyraża wiarę w to, że moc Bożej uzdrawiającej łaski rozciąga się na „wszystko, na cokolwiek padną krople tej wody”, a więc nie tylko na ludzi. Istnieją świadectwa uzdrowień także zwierząt i roślin, o czym dalej wspomnimy.
Zauważono dobre skutki używania tejże wody „na odległość”. Przecież ksiądz poświęcając pola nie idzie na każdy zagon, poświęcając pokarmy nie podchodzi do każdego koszyczka, zaś przy poświęceniu medalików może objąć modlitwą także będące w kieszeni lub torebce. Nie musi więc ona paść na daną osobę czy miejsce - wystarczy, że jest użyta z wiarą, iż Bóg przychodzi z pomocą komuś właśnie tam, może bardzo daleko. Można, strząsając kroplę wody święconej wyobrazić sobie daną osobę i pomyśleć o niej z wiarą i miłością, by modlitwa Kościoła odniosła swój skutek.
Jeżeli użycie tej wody „na odległość” przynosi dobre owoce, dlaczego nie poświęcać jej również „na odległość”...? Czyż Tym, który ją uświęca nie jest Bóg, Który jest jednocześnie wszędzie? Jest przecież tam, gdzie ktoś przygotował naczynie z wodą oraz tam, gdzie modli się kapłan poświęcający ją!
To prawda, że nie było dotychczas w Kościele takiej praktyki - zwyczaj nakazywał przyniesienie do kapłana przedmiotu do poświęcenia, a tym bardziej wody, do której przez całe wieki wsypywało się szczyptę soli (teraz z reguły tego się nie czyni). Gdy jednak nowe modlitwy posoborowe doprowadziły do wyjścia z użycia wody egzorcyzmowanej, wierni zaczęli jej poszukiwać, a więc np. próbowali zanieść wodę do „specjalnego” poświęcenia do zakrystii. I tu napotykali na tyle problemów (zwłaszcza ze strony młodszych księży, którzy nie mieli nawet pojęcia o istnieniu dawnej modlitwy), że musieli zaprzestać poszukiwań. Jednak najbardziej wytrwali nie dali za wygraną... To właśnie wtedy, pod ich naciskiem, z konieczności niektórzy księża dokonali „eksperymentu”: powiadamiani na różne sposoby (przy osobistym spotkaniu, przez telefon, a nawet w liście), że w danym miejscu przygotowano wodę do poświęcenia, poświęcali ją właśnie „na odległość”, tylko w wyobraźni obejmując naczynie i błogosławiąc tę wodę. Jednocześnie wsłuchiwali się uważnie w opowiadania wiernych, którzy z tej wody korzystali by się przekonać, czy jej użycie przynosi podobne owoce jak wówczas, gdy posłużono się wodą poświęconą w sposób tradycyjny. Ponieważ po dobrych owocach, zgodnie ze wskazówką Pana Jezusa, dało się poznać dobre drzewo, mogli dalej śmiało stosować tę praktykę i czynią to do dnia dzisiejszego. Istnieje grupa dziesięciu księży, którzy umówili się, że będą czynić to nie tylko indywidualnie - gdy ktoś ich osobiście poprosi o poświęcenie - lecz także wspólnie, o umówionej godzinie. Chodzi o poświęcenie wody raz w miesiącu, w Pierwsze Soboty o godz. 10.00 rano. Znają ten termin tysiące Polaków w Kraju i za granicą, przygotowują wodę do poświęcenia, a nawet sami, gdy mogą, łączą się w duchu z poświęcającymi ją księżmi i przyjmują ich błogosławieństwo. Na pewno nie zaistniałaby powyższa praktyka, gdyby wierni nie opowiadali sobie nawzajem o „skuteczności” wody egzorcyzmowanej,  pozostałaby do dzisiaj tylko domeną księżyegzorcystów, a więc wąskiego kręgu walczących z szatanem na mocy polecenia i władzy udzielonej im przez biskupów. A przecież na mocy sakramentu chrztu, a zwłaszcza bierzmowania, wszyscy chrześcijanie powołani są do codziennego zmagania się z piekielnym przeciwnikiem, nie powinni więc lekceważyć tak potężnej broni przeciwko niemu, jaką jest woda egzorcyzmowana.
Na atak najlepiej jest odpowiadać jeśli to tylko możliwe - kontratakiem, a więc nie tylko nie uciekać z pola walki, lecz śmiało uderzyć w napastnika. Takie uderzenie umożliwia nam właśnie woda święcona, co warto zilustrować na kilku przykładach.
Duch nietrzeźwości często bardzo boi się tej wody, z wiarą używanej przez otoczenie osoby nadużywającej alkoholu. Według relacji żon alkoholików nawet oni sami prosili, by ich ratować przed atakami „okrutnych zjaw”, a woda egzorcyzmowana (w dalszej części rozdziału będziemy posługiwać się skrótemw.e.). odpędzała te zjawy. Kropla w.e., wpuszczona do butelki z wódką, spowodowała w jednym wypadku całkowitą utratę przez wódkę mocy („Wylałaś wódkę, a nalałaś wody!” - krzyczał uzależniony), w drugim zaś - niemożność jej picia z powodu wymiotów.
Duch nikotynizmu, który bywa dość mocny (potrafi przy wypędzaniu miotać zniewolonymi, a nawet odebrać przytomność), także mocno reaguje na w.e.: łyk tej wody może spowodować ustanie głodu nikotyny (bywa, że na zawsze), podobny skutek zauważono przy pokropieniu nią paczki papierosów.
Skoro przyglądamy się wpływowi w.e. na ciało, należy powołać się na mnóstwo opowiadań, które aż szkoda że nie zostały zapisane i zebrane w księdze. Dotyczą one cudownych uzdrowień ludzi, zwierząt, a nawet roślin. Zacznijmy od końca: rośliny w czasie ogromnej suszy skrapiane codziennie odrobiną w.e. (tam, gdzie ich podlewanie było niemożliwe ze względu na dużą odległość) urosły tak ogromne, że budziły podziw sąsiadów, którym wszystko powysychało. W.e. chroniła wielokrotnie uprawy (na polu i pod folią) przed szkodnikami oraz chorobami, a nawet przed złodziejami. Rośliny i drzewa, które zaczynały obumierać w.e. przywracała do życia.
Zwierzęta, o dziwo, potrafią odróżnić wodę zwykłą od poświęconej, którą chętnie piją, gdy są chore. Podobne zjawisko zauważono u małych dzieci, które jakby prowadzone niewidzialną ręką (Anioła Stróża?), często znajdują tę wodę gdzieś w kredensie i wypijają, a nieco starsze nawet o nią proszą.
W chlewie moich parafian wszystkie (duże już) prosięta padały z głodowego wycieńczenia, pomoc weterynarza okazała się nieskuteczna. Gospodyni przypomniała sobie o w.e., pokropiła nią wieczorem koryto z karmą, a rano przekonała się, że zostało opróżnione. Obok niego stało drugie - pełne, którego nie pokropiła... Przy codziennym używaniu w.e. wyprowadziła wszystkie prosiaki z ciężkiego stanu. Inna mieszkanka tej samej wsi, używając w.e. „poprawiła” weterynarza, bezskutecznie usiłującego przy pomocy zastrzyków pomóc jej maciorze, która oprosiła się i długo leżała bezsilna. Wystarczyła kropla tej wody, by świnia zerwała się na równe nogi, odzyskując siły.
Dobry Bóg, wysłuchując modlitwy Kościoła, przychodzi z pomocą używającym w.e. na wiele różnych sposobów, aby tylko czynili to z wiarą (przejawiającą się w ufności, najczęściej wyrażonej w ich modlitwie). Tak więc skrapiają oni w.e. mieszkanie, gospodarstwo, pola i ogrody, osoby chore i atakowane przez szatana (nawet, jak wyżej wspomniano, „na odległość”), ich łóżka i ubrania; dodają kilka kropli do pokarmu ludzi i zwierząt, wpuszczają do studni dla oczyszczenia w niej wody i uczynienia jej zdrową. Chorzy dotykają w.e. zaatakowane części ciała, stosują kroplę do przemywania, do okładów, często do picia. Użycie jej, połączone z krótkimi egzorcyzmami dostępnymi dla ludzi świeckich, oddala burze i chmury gradowe, gasi ogień pożarów. Im starsi będą świadkowie niezwykłych zdarzeń, tym więcej na ogół potrafią ich opowiedzieć, jak też wskazać liczniejsze zastosowania w.e.
W.e. nie działa w sposób „magiczny”, jak zaklęcie dobre na określone sytuacje, gdyż Boga można tylko pokornie prosić o łaskę (jak przy użyciu także innych poświęconych przedmiotów), a nie narzucać Mu swojej woli, nie dyktować co ma dać, kiedy i w jakich ilościach. Z tego względu nie zawsze odpowiedź Nieba będzie taka sama w podobnych do siebie sytuacjach, lecz zależy w pierwszym rzędzie od samego Boga i Jego niezgłębionych planów względem nas, w drugim zaś od naszej wiary i ufności w Nim pokładanej.
Głęboka wiara cechowała prawdopodobnie pielęgniarza, który rozchylił wargi dziewczyny, od miesięcy po wypadku samochodowym sztucznie podtrzymywanej przy życiu, i wlał jej kilka kropli w.e. Zauważywszy, że się zakrztusiła, wybiegł na korytarz z wołaniem: „B. żyje!”. Gdy wrócił na czele personelu medycznego, jakież było jego zdziwienie, gdy zastał ją już siedzącą na łóżku i usłyszał jej słowa do siebie skierowane: „Co ty mi dałeś do picia...? Bo gdy mi to coś wlałeś do ust, jakiś głos mi powiedział: «B., weź się za siebie!» I oto jestem zdrowa!” Rzeczywiście była zdrowa, po krótkiej obserwacji opuściła szpital, choć przy tak mocnym stłuczeniu mózgu nikt nie dawał jej szans na powrót do życia w ogóle, a tym bardziej do życia samodzielnego.
Na zakończenie kilka uwag co do wpływu w.e. na naszą sferę duchową. W modlitwie Kościoła przy jej poświęceniu zawarta jest prośba o oddalenie wszystkich zasadzek ukrytego wroga oraz wszystkiego, co czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców. Prośba ta decyduje o niezmiernie szerokim polu jej zastosowań, co znajdowało potwierdzenie w przedsoborowej praktyce Kościoła. W nowym Rytuale użycie wody święconej do poświęcenia przedmiotów jest prawie zawsze dowolne, a najczęściej w praktyce zupełnie pominięte. Nie oznacza to, że powinno być pominięte, lecz że użycie wody uzależniono od decyzji osoby dokonującej poświęcenia. Można tylko zachęcać wszystkie te osoby, by nie odchodziły od praktyki, tak mocno wrośniętej w życie Kościoła od wielu wieków tym bardziej, że ilość chorób i zagrożeń ze strony piekła nie maleje, lecz ciągle wzrasta. Jeśli jednak od tej praktyki odejdą, niech przynajmniej osoby świeckie, na ile to tylko możliwe, zastąpią w tym duchownych, posługując się wodą święconą najlepiej egzorcyzmowaną jak najczęściej,.
   Świadectwa
Mieszkam na III piętrze. Sąsiedzi z IV piętra mieli wielkiego czarnego psa, którego zawsze się bałam. Sprowadzany na dół, zwykle z dużą siłą uderzał bokiem lub tyłem w moje drzwi. Pewnego razu poświęciłam schody w.e. tuż przed godz. 15.00, przed wyprowadzeniem bestii na spacer. W chwilę potem usłyszałam na schodach ruch oraz mocny głos właścicielki psa, więc wyjrzałam przez wziernik. Stała z psem między dwoma piętrami i popychała go, bo nie chciał schodzić i skomlał. Zawołała do męża: „Co mu się stało, nie chce iść!” Próbował przeskoczyć balustradę, lecz i na dole schody były pokropione. Wyszedł sąsiad i we dwoje popchnęli psa, a ten ze skowytem, jak poparzony, wielkimi susami przebiegł przez miejsca skropione w.e. Własnym oczom nie wierzyłam... i pewno nie uwierzyłabym, gdyby ktoś mi to opowiadał!
Moja córka E. mieszka na „Czubach” w Lublinie. W bloku w pobliżu 2 wind jest hol, na którym zbierali się chłopcy palący papierosy, pijący alkohol, a może i zażywający narkotyki. E. zaczęła systematycznie kropić to miejsce w.e. W niedługim czasie wszyscy oni przestali tam się zbierać.
W tymże bloku mieszkał samotny chłopiec. Jego matka robiła karierę za granicą, co jakiś czas przysyłała mu pieniądze, czasami przyjeżdżała. Chłopiec sprowadzał kolegów, odbywały się głośne libacje. Nie pomagały groźby sąsiadów, że sprowadzą policję, która zresztą znała ten problem. E. i jej sąsiadka T. systematycznie skrapiały w.e. korytarz, zwłaszcza przed drzwiami tego chłopca. Po jakimś czasie przyjechała matka i wyprowadzili się stamtąd.
Sąsiad córki, alkoholik, załamany psychicznie po kolejnym odejściu dwóch kobiet (uważał je za swoje żony, z drugą miał synka), pocieszał się towarzystwem kolesiów. Dał się jednak mojej córce (po jej szturmie modlitewnym do Nieba) namówić na leczenie odwykowe. W szpitalu uczestniczył w Mszy Świętej, przystępował do Komunii Św. Po powrocie do domu znów oblegali go kompani od kieliszka. Wtedy córka skrapiała jego mieszkanie w.e., a nawet sam dał się do tego namówić (przygotowywał wodę do poświęcenia w I Soboty Miesiąca). Odtąd kolesie już go nie odwiedzają, jest w lepszej kondycji psychicznej, opiekuje się nawet synkiem podczas pracy jego matki poza domem. Gdy jest sam w domu, zwykle odmawia Różaniec.
Na osiedlu z małego sklepu zrobiono pijalnię piwa. Wiadomo, co się działo: przekleństwa pijanych mężczyzn rozlegały się wokół. Sąsiadka córki skrapiała to miejsce w.e. (pewnie w nocy). Powiedziała o tym córce dopiero wtedy, gdy pijalnia była w stanie likwidacji. Wkrótce ją zamknięto.
Opowiadanie z Siedlec z końca sierpnia 2003r. – zapamiętał je ks. A.S. Spałam twardo zmęczona dyżurem w szpitalu, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co się wokół mnie dzieje. Nagle we śnie rzuciły się na mnie jakieś potwory i zaczęły mnie dusić (za szyję) i obezwładniać. Gdy przerażona doszłam do przytomności, chwyciłam butelkę z w.e, wypiłam łyk, przeżegnałam się i skropiłam mieszkanie. Gdy za chwilę weszłam do pokoju, w którym moje dzieci oglądały film w TV, ze zdumieniem przekonałam się, że był to film... o wampirach! To były te same bestie, które zaatakowały mnie we śnie!
 Warto zastanowić się głębiej nad powyższym świadectwem, które pokazuje wyraźnie, że za tymi - jak uważa wielu - niegroźnymi postaciami w filmach i na różnych obrazach, stoją prawdziwe i realnie istniejące złe duchy. Jeszcze raz pytamy rodziców: czy Wy naprawdę kochacie swoje dzieci i pragniecie ich dobra teraz i w przyszłości??  Jeśli tak - to pomyślcie, co oglądają, może codziennie. Zobaczcie jakie plakaty, rzeźby, maski wiszą na ścianach w ich pokojach – jakie naklejki, nadruki, obrazki itp. noszą na swoich ubraniach – a może warto też spojrzeć na siebie i pomyśleć o tym?    
W listopadzie 2003 pisze matka, że synowi pierwszego dnia nawet smakował papieros nasączony w.e., ale zaraz potem go „odrzuciło”. Po 4 dniach nie mógł już wcale palić i postanowił że rzuca palenie na zawsze. Na razie nie ma z tym trudności.
Ks. A.S. zaniósł do drukarni dyskietkę z tekstem do wydrukowania. Drukarka „strajkowała”: zsuwała tekst na prawo i obcinała go, zostawiając po lewej wielki margines. Kolejne próby niczego nie zmieniły. Ksiądz wyjął z torby w.e., pokropił komputer i drukarkę. Podjęto jeszcze jedną próbę. Druk przebiegał odtąd bez zakłóceń!
   PRZYPISY
1.      Broszura, zachęcająca do korzystania z nowej praktyki święcenia wody „na odległość”, otrzymała aprobatę jednej z kurii diecezjalnych, więc tym odważniej można było ją wdrożyć, choć nie bez zdziwienia, a nawet krytyki ze strony niektórych duchownych.
2. Niektórzy wierni pytają, czy muszą być obecni przy naczyniu z wodą, a także czy musi być ono otwarte. Odpowiedź na oba pytania brzmi oczywiście NIE, gdyż wystarczy z ich strony samo pragnienie posiadania poświęconej wody w przygotowanym przez nich naczyniu, a uświęcająca  moc Boga przenika, mówiąc może żartobliwie, także przez korek...
3.   Dość powszechne staje się obecnie, bardzo niebezpieczne w skutkach, zjawisko drastycznego głodzenia się przez młode dziewczyny chcące utrzymać szczupłą sylwetkę. Ktoś może powie: „I gdzie tu szatan...?”. Z pewnością istnieje „duch śmiertelnego wygłodzenia” (nazwano jego działanie „anoreksją”). Ileż to dzisiaj dzieci i młodzieży staje się przedmiotem jego ataku, co zresztą mogą potwierdzić księża egzorcyści. Groźny jest także duch, powodujący coś wręcz przeciwnego: niepohamowane obżarstwo, które zwykło się uważać za tajemniczą chorobę zwaną „bulimia”.
4.   Ponieważ w.e. jest wyłączona z tzw. „użytku świeckiego”, niemoże być używana jak zwykła woda, jako napój dla spragnionych (chyba, że na pustyni), także do mycia, do gotowania posiłków czy zwykłego podlewania roślin. Może natomiast, w niewielkiej ilości, podobnie jak używa się leków, mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest jako lekarstwo dla duszy lub ciała oraz jako broń przeciwko szatanowi. Tak więc łyk jej można wypić w duchu modlitwy, nie powinno się natomiast gotować jej na herbatę (choć można, a nawet wskazane jest aby dodać do niej niewielką ilość w.e.).
 
Uwaga!!! Jeśli pragniesz mieć w domu wodę egzorcyzmowaną, poproś kapłana swojej parafii, aby ją poświęcił. Gdyby ksiądz nie miał rytuału poświęcenia, to jej treść jest na str. 109 w rozdziale 20 „Poświęcenie wody”.
 
     Rycerka znana Redakcji opowiada: Wiele razy wspomógł mnie Św. Michał. Opowiem o jednym zdarzeniu.
Kwiecień 1996 r., siedzę wieczorem przy maszynie i szyję. Nagle słyszę kłótnię u sąsiada. Otwierają się drzwi i sąsiadka z dzieckiem na ręku wbiegła do mojego mieszkania (w bloku), a za nią kompletnie pijany jej mąż. Ciągnie ją za bluzę krzycząc, aby wracała do domu. Kobieta prosi, aby zadzwonić na policję. Proszę mego męża, by bronił sąsiadki przed agresją pijaka, lecz on stanął bezradny i tylko mu powiedział, aby ją puścił. Moja córka i ja też zwracamy się do pijanego, aby puścił żonę. Słowa na nic się nie zdają. Wtem słyszę głos: „Weź wodę święconą i pokrop go”. Tak też zrobiłam. Kropiąc sąsiada powiedziałam z wielką mocą w duchu: „Szatanie, wyjdź z niego!” W tym momencie sąsiad puścił żonę i wrócił do domu, a ona poszła dzwonić na policję. Mały synek sąsiada przyszedł i prosił, aby się mógł u nas zatrzymać, bo boi się ojca. Trząsł się cały i płakał. Opowiadał: „Tatuś dusił mamę a potem rzucił się na mnie, gdy ją broniłem”. Spojrzałam na jego uszy, miał całe czerwone. Przyjechała policja, ale sąsiada nie znaleźli, bo uciekł. Damian powiedział: „Jak to niedobrze, że tatusia nie zabrali”. Uklękłam razem z nim przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego i odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Chłopiec modlił się również za ojca i mówił, że chciałby umrzeć, bo nie chce mieć takiego życia. Po jakimś czasie sąsiad wrócił do mieszkania, a jego synek ciągle jeszcze przebywający w naszym mieszkaniu, prosił: „Dzwońcie na policję, bo tata zabije mamę”. Wreszcie przyjechała znowu policja, wyprowadzili sąsiada skutego w kajdankach. Jego synek odetchnął głęboko i powiedział: „To ja teraz już mogę wracać, bo taty nie ma”.
Przypominam sobie jeszcze, że kiedy kropiłam sąsiada wodą święconą, to on w pewnym momencie puścił żonę i patrząc na mnie i butelkę ze święconą wodą, powiedział: „Ta woda!” Nie dał rady jednak podnieść ręki do góry i zabrać mi buteleczki. Pomyślałam sobie, że to Święty Michał mi pomógł, bo po raz pierwszy publicznie przy sąsiadach użyłam wody święconej. Właśnie był piątek, a jako Rycerka Św. Michała poszczę w tym dniu o chlebie i wodzie za nawrócenie grzeszników.
Następnego dnia, pod wpływem natchnienia, wstąpiłam do mojej koleżanki szkolnej. Kiedy weszłam do jej mieszkania powiedziała mi, że jest w wielkiej rozpaczy i myśli o samobójstwie. Zaczęłam z nią rozmawiać i pocieszać. W końcu podjęła decyzję pojechania nazajutrz do Łagiewnik, bo była to sobota przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Zaprosiłam ją do siebie, do domu. Przyjechała z całą swoją rodziną samochodem. Weszliśmy do mieszkania, a tu mój mąż pijany, zaczął się awanturować przy gościach. Byłam bardzo zaskoczona, bo mąż obiecał mi iść do spowiedzi, a tu jest pijany. Powtarzał: „Ja ci dam cuda, nie ma żadnych cudów, ja ci dam kropienie sąsiada wodą”. Sam wczoraj wszystko widział i teraz po pijanemu mi to wypominał. Widząc jego zachowanie i moich wystraszonych gości, powiedziałam do koleżanki: „Pójdę pokropić go wodą święconą”. Wzięłam wodę święconą i kropiąc nią męża powiedziałam: Święty Michale, odpędź szatana od niego! Mąż nagle się odwrócił i bardzo mocno uderzył mnie w twarz. Szybko się otrząsnęłam i pocałowałam go. Mąż popatrzył na mnie, szybko poszedł do łazienki i zamknął się. Było mi bardzo wstyd przed koleżanką. Nie czułam nienawiści do męża, bo wiedziałam, że był to cios od szatana. Powiedziałam za odchodzącym mężem: „Ten ból i to cierpienie duchowe ofiaruję za ciebie i za sąsiada, abyście się nawrócili. Mąż później mi powiedział, że pójdzie do spowiedzi jutro w Święto Bożego Miłosierdzia. Dodał także, że będzie się próbował odzwyczaić od palenia papierosów. Dziękuję za to Bogu i proszę Was o modlitwę, aby mój mąż oraz nasz sąsiad porzucili picie alkoholu.
Niezwykłą potęgę w nadprzyrodzonym działaniu Kościoła posiada woda święcona, wzmocniona domieszką poświęconej soli. Potwierdza to także  Pismo Św. Starego Testamentu. Gdy mieszkańcy Jerycha uskarżali się prorokowi Elizeuszowi mówiąc: „Pobyt w mieście jest dobry, lecz wody są złe i ziemia nieurodzajna”, on zażądał od nich miskę soli, wrzucił ją do źródła wód i powiedział: „Tak rzekł Bóg: "Uzdrowiłem te wody, nie będzie stąd więcej śmierci ani nieurodzaju", i uzdrowione zostały wody aż do tego dnia”(2 Kr 2,19-22).
O tym, że chrześcijanie wierzyli w oczyszczające działanie wody połączone ze znakiem Krzyża Św., mówi pozakanoniczne pismo z początków III wieku, tzw. Akta Piotra i Tomasza. Opowiadają one, jak senator Pudens wypędziwszy ze swego domu Szymona Maga, który sprzeciwiał się Św. Piotrowi powiedział do niego: „Piotrze, cały mój dom oczyściłem dla ciebie ze śladów Szymona. Wziąłem wody i wzywając Imienia Jezus pokropiłem, poczynając od jadalni aż do drzwi, mówiąc: Wiem, o Panie Jezu Chryste, jesteś czysty i niepokalany tak, że mój wróg i przeciwnik zostanie usunięty”.
Na Zachodzie zachował się list, w którym papież Wirgiliusz pisał w 538 r. do Profuturusa z Bragi. Ojciec Św. zaznacza w nim, że konsekracja kościołów nie może się odbyć, jeżeli przy tym nie będzie użyta woda święcona.
Rabanus Maurus, pisarz z XI wieku, dobrze przedstawia znaczenie wody i soli, które można określić następująco: nie istnieje inny pierwiastek na tym świecie, który by tak jak woda wszystko oczyszczał i ożywiał. Przez chrzest jesteśmy odrodzeni i zaczynamy nowe życie. Woda wypłynęła z boku Chrystusa w czasie Jego Męki i stąd nabrała tajemniczej siły oczyszczania i uświęcania, a sól domieszano do wody na wyraźny nakaz Boży dany Elizeuszowi. Woda oczyszcza z brudu, sól niszczy zgniliznę, woda daje połysk, sól zapobiega zepsuciu, woda jest napojem mądrości, sól zwiastuje smak roztropności.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. CO TO JEST OLEJ EGZORCYZMOWANY
DO CZEGO SŁUŻY? JAK GO UŻYWAĆ?
 „OLEJ JEST DOBRY”
Jednym z bardziej charakterystycznych przedstawicieli flory regionu Morza Śródziemnego, a szczególnie Palestyny, jest drzewo oliwki. Górna powierzchnia nigdy nie więdnących liści jest ciemnozielona, natomiast dolna ma kolor srebra. Użyte przez austriackiego pisarza Józefa Weinhebera określenie „srebrzysto-zielony” pochodzi z pewnością z obserwacji gałązki oliwnej. Niski, potężny pień pokrywa się w miarę upływu lat coraz głębszymi pęknięciami. Drzewo odmładza się, wypuszczając liczne nowe pędy. Święty Augustyn porównał życie chrześcijanina do prasy oliwnej. Z jego cierpień tłoczy się dobry olej, który spływa do naczynia życia wiecznego.
Już od dawna oliwa znalazła liczne zastosowania. Za jej pomocą łagodzono ból, leczono rany, przywracano sprawność zmęczonym członkom, chłodzono rozpaloną skórę. Była także paliwem do lamp. Księga Rodzaju podaje relację, że Noe wypuścił z Arki gołębicę, która wróciła do niego, niosąc w dziobie gałązkę oliwną. W tym kontekście gałązka oliwki staje się symbolem pokoju między Bogiem i człowiekiem, między człowiekiem i światem. Chrześcijanie bardzo szybko zrobili użytek z tradycji pogańskich i żydowskich, wprowadzając namaszczenie olejem jako znak obdarzenia łaską Bożą. I tak namaszczenia miały i mają miejsce przy rozpoczęciu katechumenatu, przy udzielaniu Sakramentu chrztu, bierzmowania oraz świeceń kapłańskich i biskupich. Namaszcza się także chorych. Wspomnieć także należy o namaszczeniu nowo konsekrowanych świątyń, a także sprzętów liturgicznych. Chrześcijanin namaszczony olejem podczas sakramentu chrztu czy też bierzmowania otrzymuje udział w królewskiej i prorockiej godności kapłańskiej Chrystusa. Zapacholejku jest znakiem wyrażającym życzenie, aby w swoim życiu rozsiewał on wokół siebie woń godności dziecka Bożego.
Olej krzyżma, katechumenów, a także namaszczenia chorych zostaje poświecony przez biskupa w czasie specjalnej ceremonii odbywającej się w Wielki Czwartek z udziałem możliwie jak największej liczby kapłanów. Diecezja czerpie ten olej na swoje potrzeby przez cały rok.
Głęboką wymowę symboliki oleju zrozumieć potrafi z pewnością ten, kto choćby godzinę spędził w ciszy ukryty w oliwnym gaju czy to na pagórkach Sieny, czy to w Dalmacji, czy też na Wzgórzu Oliwnym wznoszącym się nad Jerozolimą. W czasie tej godziny można bowiem przywołać z pamięci własny chrzest i bierzmowanie oraz odnowić w sobie siłę tych Sakramentów.
   POŚWIĘCONA OLIWA
Poza olejami poświęconymi przez biskupów, wierni mogą korzystać z oliwy poświęconej i egzorcyzmowanejprzez kapłana. Wszyscy wiemy o stosowaniu przez starożytnych oliwy, jako środka do gojenia ran (dobry Samarytanin). Jej przymioty naturalne w połączeniu z tymi, które pochodzą z poświęcenia czynią z niej skuteczne lekarstwo.
     Olej egzorcyzmowany zastosowany z wiarą pomaga przepędzić moc złych duchów, ich ataki i urojenia jakie powodują. Ponadto służy on zdrowiu duszy i ciała. Warto tutaj przypomnieć bardzo stary zwyczaj namaszczania oliwą ran i władzę przekazaną Apostołom przez Jezusa, aby uzdrawiali chorych przez nakładanie rąk i namaszczanie ich oliwą. Olej egzorcyzmowany posiada ponadto szczególną właściwość usuwania z ciała różnych niedomagań. Często błogosławię osoby, które uległy zaczarowaniu przez spożycie lub wypicie czegoś szkodliwego. Ujawnia się to w charakterystycznym bólu żołądka lub w napadach czkawki albo rzężenia zwłaszcza wtedy, gdy wybierają się do kościoła, podczas modlitwy, a przede wszystkim, gdy przyjmują egzorcyzm. W tych przypadkach organizm musi uwolnić się od tego, co jest szkodliwe, musi to wydalić. Olej egzorcyzmowany bardzo w tym pomaga i uwalnia organizm od nieczystości. Pomaga także wypicie wody święconej.
Należy tutaj dokładniej opisać pewne sprawy, ponieważ temu, kto tego nie doświadczył i nie widział, trudno będzie uwierzyć. Co właściwie się wydala? Niekiedy jest to gęsta i pieniąca się ślina albo rodzaj białej, ziarnistej papki. Innym razem są to różne przedmioty, takie jak: gwoździe, kawałki szkła, małe drewniane laleczki, splątane kawałki sznurka, zwinięte kawałki drutu żelaznego, różnego koloru nici bawełniane lub skrzepy krwi. Niekiedy przedmioty te są wydalane drogą naturalną, bardzo często przez wymioty. Należy zaznaczyć, że organizm nigdy nie ponosi szkody (natomiast odczuwa ulgę), nawet jeśli są to wydalane ostre kawałki szkła. O. Candido zebrał pełny koszyk przedmiotów wydalonych przez różne osoby. Czasem wydalenie jest wprost tajemnicze; osoba czuje na przykład ból brzucha tak jakby miała gwoździe w żołądku, a potem znajduje takie gwoździe na ziemi, tuż obok siebie i ból ustępuje. Ma się wrażenie, że wszystkie te przedmioty przyjmują konkretne kształty w chwili wydalania. O. Candido w jednym z wywiadów powiedział: „Widziałem zwymiotowane kawałki szkła, żelaza, włosy, kości, niekiedy także małe przedmioty z plastyku w kształcie głowy kota, lwa, węża. Z pewnością mają one związek z przyczyną, która spowodowała opętanie diabelskie”.
   Sakramentalia
Na koniec tego rozdziału o sakramentach słuszną rzeczą jest poświecić im trochę miejsca. Tradycja katolicka obejmuje korzystanie z sakramentaliów: wody święconej, poświęconych medalików, figur, obrazów, ikon, różańca, szkaplerzy, święconej soli i oleju. Trzeba korzystać z sakramentaliów w celu uzdrawiania i zapewnienia opieki Bożej, skoro są one pomocne. Ważną rzeczą jest jednak by pamiętać, iż to Pan Jezus uzdrawia i chroni, a nie święcona woda, medaliki czy inne sakramentalia. Należy unikać wszelkich oznak magii czy przesądów. Ludzie doznają uzdrowień, gdyż Pan Jezus pragnie ich uzdrowić, a nie dlatego, że posiadają jakąś figurę czy Święty medalik.
Pragnę szczególnie wspomnieć o jednym z sakramentaliów, gdyż wielu katolików uważa, że ten znak jest pomocą w uzdrawianiu. Rytuał Rzymski zawiera modlitwę poświęcenia oleju z oliwek (lub innego oleju roślinnego), którego mogą używać świeccy do uzdrawiania czy innych stosownych celów. Olej święci kapłan, lecz mogą go wykorzystać świeccy dla siebie lub innych. Dobrze jest namaścić nim chorą część ciała, jeśli jest to możliwe. Namaszczenie można powtarzać tyle razy, ile potrzeba, na przykład codziennie, modląc się przy tym szczerze i ufnie (prosić tak, jak małe dziecko prosi swego ojca lub matkę). Znam mężczyznę, który został uzdrowiony ze złośliwego raka po wielokrotnym namaszczeniu olejem. Znam też kobietę, która mniej cierpiała przyjmując częste namaszczenie. Wczoraj powiedział mi pewien człowiek, iż gdy cierpi z powodu bezsenności, namaszcza się olejem i wkrótce zapada w sen. Jeden z większych cudów w historii Kościoła – odrośnięcie po dwóch latach amputowanej przez lekarzy i zakopanej w ziemi nogi – też nastąpił po cierpliwym namaszczaniu kikuta odciętej nogi olejem  ( http://adonai.pl/cuda/?id=36 ).
Wielokrotnie słyszymy relacje ludzi uzdrowionych z dolegliwości po przyjęciu namaszczenia poświęconym olejem. Święcony olej niekiedy zwany jest olejem radości, by odróżnić go od oleju używanego w sakramencie namaszczenia chorych. Członkowie zespołów modlitwy o uzdrowienie oraz inni ludzie namaszczający olejem powinni, jeżeli zachodzi taka potrzeba jasno wytłumaczyć, że nie jest to sprawowanie sakramentu chorych.
Nie trzeba dodawać, że użycie święconego oleju, jak i innych środków w posłudze uzdrawiania przez modlitwę, podlega regulacji władzy diecezjalnej lub innej kompetentnej władzy kościelnej.
Niewielu kapłanów posiada cały Rytuał Rzymski, dlatego podaję tekst starożytnej modlitwy świecenia oleju:
 
Modlitwa poświęcenia oleju:
Wzywamy Cię, Który posiadasz wszelką moc i potęgę,
Zbawicielu wszystkich ludzi, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa,
i prosimy, abyś zesłał z Nieba od Twojego Jednorodzonego Syna,
zbawczą moc na ten olej, aby służył każdemu, kto będzie nim namaszczony, dla obrony przed każdą chorobą i każdym osłabieniem, jako środek zapobiegawczy przeciw wszelkim demonom, dla wypędzenia każdego nieczystego ducha, dla uwolnienia od wszelkiej gorączki i zimna, i od wszelkiej niedyspozycji, dla osiągnięcia dobrej łaski i odpuszczenia grzechów, jako zbawczy środek na życie wieczne i zbawienie, dla zdrowia i nienaruszalności duszy, ciała i ducha, dla doskonałego zdrowia, aby wielbione było Imię Ukrzyżowanego, i Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który wziął na Siebie nasze choroby i słabości i przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych, ponieważ przez Niego istnieje cześć i moc w Duchu Świętym, teraz i na wieki wieków. Amen.
 
Serapion biskup Thmuis (IV w.)
 
 

 Podajmy następujący przykład:
Ojciec Pellegrino Ernetti, najbardziej znany egzorcysta z Wenecji a także wielki znawca muzyki i biblista, był świadkiem bardzo ciekawych i  poważnych przypadków. W domu pewnej rodziny, oprócz otwierania się i zamykania dobrze osadzonych okien i drzwi unosiły się krzesła, kołysały szafy, przedmioty przybierały różne barwy. Ojciec uznał za stosowne posłużenie się sakramentaliami, z których egzorcyści często korzystają. Polecił zmieszać razem w jakimś naczyniu egzorcyzmowaną wodę, olej i sól. Potem każdego wieczoru kazał wylewać łyżeczkę tego płynu na parapecie wszystkich okien i na progach drzwi, odmawiając za każdym razem „Ojcze nasz…”. Środek ten okazał się bardzo skuteczny. Po pewnym czasie zaprzestano tej praktyki, ale po tygodniu hałasy znów zaczęły zaburzać spokój domu. Ustały natychmiast, gdy wznowiono stosowanie wskazanego środka.
    Podobnie jak wielu chrześcijan wychowanych w tradycji katolickiej, również i ja (Barbara) wierzę, że modlitwy wypowiedziane nad wodą, solą, krzyżami, przedmiotami religijnymi i olejem nadają tym przedmiotom specjalne łaski. W czasie jednej z konferencji na temat uzdrawiania głoszonej w Ameryce Łacińskiej, O. Francis Mac Nutt i O. Paul Schaaf modlili się nad człowiekiem, który był uwikłany w spirytyzm. Za każdym razem, kiedy namaszczali go olejem mężczyzna krzyczał tak, jakby był przypiekany rozpalonym żelazem, wykręcał się i odwracał, aby uniknąć namaszczenia. Podobnie zachowywał się, gdy został pokropiony wodą święconą, a jego zachowanie stało się zupełnie irracjonalne, gdy do pokoju wniesiono Najświętszy Sakrament, mimo że mężczyzna ów tego nie widział. Od tamtego czasu widziałam wiele podobnych reakcji na poświęcone substancje, co pozwoliło mi docenić kapłańską modlitwę o poświęcenie oleju.
Obecnie, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, zachęca się świeckich, aby posługiwali się poświęconym olejem we wszystkich dolegliwościach ciała, zarówno przy zwykłym skaleczeniu, jak i w przypadku poważnej choroby. Chrześcijanie  do 800 r. posługiwali się spontanicznymi modlitwami towarzyszącymi namaszczeniu i teraz ponownie są zachęcani do używania oleju w celu uzdrawiania, modląc się przy tym własnymi słowami, które płyną z ich serca. Liczne choroby opierające się lekarstwom znikały jedynie za pomocą nakreślonego znaku Krzyża oraz poświęconej oliwy.
Pewnego dnia Św. Samson, jeszcze jako dziecko (później biskup w Bretanii), udał się wraz z towarzyszami w pole, aby wyrywać tam chwasty ze zboża. Kiedy byli zajęci pracą, jeden z nich został ukąszony przez węża w nogę i zatruty jadem. Jego śmierć była nieuchronna. Samson natychmiast postanowił udać się do proboszcza z prośbą o poświęconą oliwę. Przyłożono ją do rany, trucizna wypłynęła kropla po kropli, zaś chory odzyskał zdrowie.
 
 
Uwaga!!! Jeśli pragniesz posiadać w domu olej egzorcyzmowany
(olejek radości), poproś kapłana swojej parafii, aby go poświęcił. Gdyby ksiądz nie miał rytuału poświęcenia, to jego treść jest w rozdziale 21 „Poświęcenie oleju” na stronie 110 i 112 (podziel się tym olejem  z innymi).
 
Przez tę modlitwę kapłan przemienia zwykłą substancję oleju w środek mający nadprzyrodzoną moc, przynoszący chorym pełnię uzdrowienia. Kapłan prosi kochającego Ojca, aby zesłał na olej swojego Ducha Świętego tak aby wszyscy, którzy będą nim namaszczeni, zostali uwolnieni od bólu i choroby oraz odzyskali w pełni zdrowie ciała, umysłu i duszy. Z tej też przyczyny można nim posmarować ciało w miejscach bolących i otrzymać wypływające z tego odczuwalne dobrodziejstwa także  dlatego, że olej w odróżnieniu od wody święconej, która szybko wysycha, jeśli go trochę wetrzemy, pozostanie o wiele dłużej.
Poświęcona oliwa ma dwie nazwy, chociaż jest to ten sam olej:
1. Olej egzorcyzmowany - używa się go jako pomoc do uwalniania ludzi od złych duchów (często używają go księża egzorcyści).
2. Olejek radości, używany przez ludzi, którym coś dolega. Można oliwą nad chorym miejscem uczynić znak Krzyża i prosić z pokorą Boga własnymi słowami o uzdrowienie (jeśli można - to uczynić olejem znak krzyża na chorym, bolącym lub innym miejscu). Woda, olej i sól egzorcyzmowane lub poświęcone są sakramentaliami. Ale nawet jeśli otrzymują szczególną moc poprzez wstawiennictwo Kościoła, to wiara z jaką są używane, decyduje o ich skuteczności w konkretnych przypadkach.
 
DLA KAPŁANÓW EGZORCYSTÓW
12. RYTUAŁ RZYMSKI [obowiązujący do stycznia 1999 roku]
Rytuał Rzymski, będący do niedawna oficjalnym tekstem dla egzorcystów, w zasadzie jest tym samym tekstem, który wydano 17 czerwca 1614 roku. Został opracowany z inicjatywy Pawła V, który polecił redagującym, aby wykorzystali w nim najstarsze teksty egzorcyzmów. W owym czasie formuł egzorcyzmów było wiele i trudno było doko­nać ich wyboru. Stosując się do papieskiego zalecenia, się­gnięto przede wszystkim do formuł Alcuina (zm. 840 r). Jak widać formuły, którymi posługiwali się dotąd egzorcyści, były odmawiane już od dwunastu wieków !
     Rytuał w odróżnieniu od innych oficjalnych tekstów li­turgicznych nie został nakazany, lecz tylko zalecony. Faktycznie jednak bardzo szybko się rozpowszechnił w całym katolickim świecie. Nie będziemy podawali listy różnych poprawek wprowadzanych na przestrzeni wieków. Tłumaczenie, które tutaj przytaczamy, zostało dokonane na podstawie ostatniej edycji Poliglotta Vaticana z 1954 roku.                            
W Rytuale część dotycząca egzorcyzmów zawarta zo­stała w Tytule XII i jest podzielona na dwa rozdziały:
-   normy do zachowania przy egzorcyzmowaniu opętanego,
-   ryt egzorcyzmowania opętanych przez złego ducha (ten roz­dział kierując się względami praktycznymi, podzielimy na części:
      1 . Modlitwy wstępne,  2 . Trzy wielkie egzorcyzmy.
W nawiasach przytaczamy niektóre teksty dodatkowe, których używał O. Candido i z których ja także korzystam. Inspiracją dla tych dodatków była treść tzw. Egzorcyzmu Leona XIII. Nie poświęcam mu wiele miejsca, gdyż wymagałoby to także dłuższego komentarza dotyczącego okoliczności, w których został napisany i zmian, jakie potem nastąpiły w relacji do oryginału.
Krótkie dodatki O. Candido wydają się być bardzo stosowne i usprawiedliwione, bowiem w trzech wielkich egzorcyzmach ze względu na ich starożytność, brakowało wezwania do Matki Bożej.
Moim zamiarem jest umożliwienie poznania tego tak cennego tekstu, dziś rzadko spotykanego i dlatego wolę podać go w tłumaczeniu z łaciny z tego względu, że dziś niewielu zna łacinę, nie znają jej nawet niektórzy kapłani i egzorcyści. Szczególnie bardzo cenne są początkowe normy, także i dziś.
NORMY DO ZACHOWANIA PRZY EGZORCYZMOWANIU OSOBY OPĘTANEJ PRZEZ SZATANA
1. Kapłan, który egzorcyzmuje osoby dręczone przez złego ducha, musi posiadać specjalne i wyraźne zezwolenie Ordynariusza i powinny cechować go: pobożność, roztropność i nieskazitelność życia; powinien zachowywać dystans do wszelkiego pożądania dóbr ludzkich i rozgłosu w TV i innych mediach, aby mógł pełnić swoje religijne zadanie natchniony nieustanną miłością i pokorą. Powinien oprócz tego być w wieku dojrzałym, cieszyć się szacunkiem in­nych, nie tylko ze względu na wykonywane zadanie, lecz ze względu na powagę obyczajów.
2.   Aby móc wykonywać w sposób godny swoją posługę, powinien zatroszczyć się o poznawanie stosownych dokumentów użytecznych dla tego zadania, które zostały napisane przez wiarygodnych autorów, a których tutaj z powodu braku miejsca nie wymieniamy; powinien korzystać z ich doświadczenia. Oprócz tego musi pilnie przestrzegać tych niewielu norm, które są szczególnie konieczne.
3.   Przede wszystkim niech nie wierzy zbyt łatwo w to, że ktoś jest opętany przez złego ducha. W tym celu powinien dobrze znać symptomy, po których można odróżnić opętanego od osoby dotkniętej inną chorobą, przede wszystkim psychiczną. Na obecność złego ducha mogą wskazywać następujące znaki: mówienie równocześnie wieloma nie­znanymi językami lub rozumienie tych osób, które nimi mówią; znajomość faktów odległych lub ukrytych; okazywanie większej siły niż wynikałoby to z wieku lub natu­ralnych predyspozycji oraz inne podobne zjawiska, które tym bardziej wskazują na opętanie, im są liczniejsze.
4.   Aby lepiej poznać stan osoby opętanej, kapłan, po przeprowadzeniu jednego lub dwóch egzorcyzmów, powinien   wypytać opętanego na temat tego, co odczuwał w umyśle i w ciele; również celem rozpoznania, jakie słowa najbardziej przeszkadzały złym duchom, aby potem z większym naciskiem i z większą częstotliwością je powtarzać.
5.   Należy zdawać sobie sprawę, jakimi sztuczkami i kłamstwami posługują się złe duchy aby sprowadzić egzorcystę na manowce: mają one zwyczaj odpowiadać kłamliwie, niechętnie ujawniają swoją obecność, aby egzorcysta ulegając zmęczeniu zrezygnował z posługi. Bywa też, że osoba zaatakowana udaje chorą nie przyznając się do opętania przez złego ducha.
6.   Czasami złe duchy po ujawnieniu się, kryją się na nowo zostawiając ciało wolne od wszelkiej udręki, tak że zaatakowany wierzy, iż został całkowicie uwolniony. Lecz egzorcysta nie powinien zaprzestać działania, dopóki nie zobaczy znaków uwolnienia.
7. Czasami złe duchy przeszkadzają na wszelki możliwy im sposób, aby chory nie poddał się egzorcyzmom albo starają się wzbudzić przekonanie, że chodzi o chorobę naturalną. Niekiedy podczas trwania egzorcyzmu usypiają chorego i przedstawiają mu jakąś wizję, ukrywając swoją obecność aby wydawało się, że chory został już uwolniony.
8. Niektórzy deklarują, że zostali zaczarowani lub rzu­cono na nich urok, mówią także kto uczynił im zło i w jaki   sposób   można   się   tego pozbyć. Należy zachować ostrożność, aby w tym celu nie zwracać się do magów, wróżących lub innych, zamiast korzystania z pomocy kompetentnych ludzi Kościoła. Nie wolno sięgać do żadnej formy zabobonu lub też do innych niedozwolonych środków.
9. Innymi razy zły duch pozwala, aby chory mógł odpo­cząć i osoba przyjmuje nawet Najświętszą Eucharystię aby wydawało się, że zły duch odszedł. Ponadto istnieją bardzo liczne inne sztuczki i zasadzki złego ducha, aby okłamać człowieka. Aby nie dać się oszukać, egzorcysta musi być bardzo roztropny.
10. Dlatego egzorcysta pamiętając o słowach Pana, że pewnego rodzaju złych duchów nie można wypędzić inaczej jak tylko modlitwą i postem (Mt 17,21) powinien korzystać z tych dwóch potężnych środków, na ile tylko potrafi osobiście lub korzystając z pomocy innych, aby wybłagać Bożą pomoc i wyrzucać złe duchy za przykładem Świętych Ojców.
11. Opętani powinni być egzorcyzmowani, jeśli istnieje taka możliwość, w kościele albo w innym odpowiednim miejscu o charakterze religijnym i stosownym, z dala od tłu­mu. Lecz jeśli opętany jest np. chory (lub jest inny słuszny powód) można dokonać egzorcyzmu także w domu.
12. Opętanemu należy przypomnieć, że (jeżeli jego stan fizyczny i umysłowy na to pozwala), powinien modlić się za siebie, pościć, przystępować często do Spowiedzi Św. i Ko­munii Św., aby uzyskać pomoc zgodnie ze wskazaniami kapłana, a podczas egzorcyzmu powinien starać się o na­leżyte skupienie, powinien zwrócić się do Boga z mocną wiarą, prosząc go o zdrowie z całą pokorą. Gdy dręczony jest z większą siłą, niech znosi to z cierpliwością i nigdy nie wątpi w pomoc Bożą.
13. Powinien trzymać Krucyfiks w ręce, albo mieć go przed oczyma. Także odpowiednio zabezpieczone relikwie Świętych, kiedy jest taka możliwość, mogą być z szacun­kiem kładzione na piersi lub głowę opętanego. Należy jed­nak zachować ostrożność, aby przedmioty święte nie były traktowane w sposób niegodny i nie zostały zniszczone przez złego ducha. Nie należy kłaść Najświętszej Eucharystii na głowę opętanego, aby nie narazić Jej na zbezczeszczenie.
14. Egzorcysta nie powinien zatracać się w wielu słowach, ani w powierzchownych lub zadanych z ciekawości pytaniach, przede wszystkim w odniesieniu do przy­szłych lub ukrytych faktów, które nie są związane z jego posługą. Powinien nakazać nieczystemu duchowi zachowanie milczenia i odpowiadanie tylko na jego pytania. Nie powinien mu wierzyć, nawet jeśli zły duch udaje duszę ja­kiegoś świętego lub zmarłego, albo dobrego anioła.
15. Pytania, które należy zadać, dotyczą np. liczby i imion obecnych złych duchów, czasu, w którym weszły w człowieka,  przyczyny opętania, itp. Jeżeli chodzi o inne występki ducha jak śmiech lub wypowiadane brednie, eg­zorcysta powinien je przerwać, albo zignorować i upomnieć obecnych, których nie powinno być wielu, aby nie zwracali na nie uwagi, milczeli i nie pytali o nic opętanego, bo mogłoby to spowodować bardzo złe konsekwencje, lecz by modlili się do Boga za niego wytrwale i z pokorą.
16. Egzorcyzmy mają być wymawiane lub odczytywane z mocą, z wielką wiarą, pokorą i gorliwością. Gdy do­strzega się, iż zły duch odczuwa większą udrękę, wtedy należy zaatakować go z większą siłą. Gdy spostrzega się, że opętany cierpi w jakiejś części swojego ciała, albo zostaje uderzony lub też pojawia się na jego ciele dymienica, należy uczynić tam znak Krzyża i pokropić wodą święconą, którą zawsze powinno się mieć przygotowaną.
17. Egzorcysta powinien także zaobserwować, na jakie słowa złe duchy najmocniej reagują, np. drżeniem; powinien powtarzać je wiele razy, zwiększając częstotliwość w momencie wypędzenia, potęgując nieustannie ich karę. Jeżeli zauważa się postęp, należykontynuować egzorcyzmy przez dwie, trzy, nawet cztery godziny, aż do pełnego sukcesu.
18.   Egzorcysta winien powstrzymać się od podawania lub przepisywania jakichkolwiek lekarstw i pozostawić to zadanie lekarzom.
19.   Podczas egzorcyzmowania kobiety zawsze powinna być obecna jakaś zaufana osoba, która mocno trzyma opętaną, gdy rzuca nią zły duch. Jeśli jest to możliwe, osoba ta powinna pochodzić z rodziny opętanej. Ponadto egzorcysta kierując się delikatnością, winien uważać, aby nie powiedzieć lub uczynić czegokolwiek, co mogłoby stać się okazją do złych myśli u niego lub u innych.
20.   W czasie egzorcyzmu należy posługiwać się słowami Pisma Św., które winny być uprzywilejowane bardziej niż słowa własne lub innych. Egzorcysta powinien nakazać złemu duchowi, aby powiedział czy wszedł on w ciało za sprawą magii lub rzuconych uroków, bądź za sprawą rzeczy zaczarowanych, które opętany zjadł, a w tym przypadku niech je zwymiotuje; jeżeli natomiast posłużono się rzeczami zewnętrznymi w stosunku do osoby, niech po­wie, gdzie one się znajdują; po ich znalezieniu, możliwie pilnie należy je spalić. Należy poprosić opętanego, aby ujawnił egzorcyście pokusy, które często odczuwa.
21.   Zdarzyły się następujące przypadki:
A. Podczas egzorcyzmu, szatan zmuszony do wyjścia, zapytał podstępnie kapłana którędy ma wyjść z opętanego. Kapłan odpowiedział: „ Tą samą droga, którą wszedłeś”. Szatan wychodząc z opętanego oderwał mu dwa palce, którymi kiedyś grzeszył.
B. Szatan wychodząc z opętanego pozbawił go wzroku lub słuchu (były to miejsca będące przyczyną grzechu i w konsekwencji opętania).
W związku z powyższym, w podobnych sytuacjach, wskazane byłoby aby kapłani w czasie egzorcyzmu nakazując szatanowi opuszczenie opętanego także nakazywali szatanowi, aby nie wyrządzał opętanemu żadnej szkody.
22.   Gdy opętany zostanie uwolniony, należy go troskli­wie upomnieć, aby wystrzegał się grzechu nie dając diabłu okazji powrotu, w tym przypadku jego stan mógłby stać się gorszy od poprzedniego.
Powinien otworzyć się na Boga poprzez Spowiedź Św., Komunię Św., uczęszczanie co najmniej na niedzielną Mszę Św., pacierz poranny i wieczorny, noszenie sakramentaliów itp.
 
13. EGZORCYZM Wersja 1. bł JP.II
 
Modlitwy egzorcyzmów wersje 1-5 kapłani dobierają wg potrzeb lub stanu zniewolenia albo opętania.
KAPŁAN EGZORCYSTA
1 . Ubrany w strój duchowny
     a)  alba, albo komża,
     b)  stuła fioletowa,
2.    Krzyż z korpusem Jezusa Chrystusa,
3.    świeca zapalona,
4.    woda święcona z solą egzorcyzmowaną,
5.    rytuał z modlitwami, litanie,
6.    Pismo Św.,
7.    obraz Matki Bożej,
10.    różaniec ,
11.    mówić ze skupieniem i powagą,
12.    sprawować tak, by nie był postrzegany jako akt magiczny –
w odpowiednio wybranym spokojnym miejscu.
 
RYT EGZORCYZMOWANIA OPĘTANYCH PRZEZ ZŁEGO DUCHA
   Modlitwy wstępne
Rytuał zaleca egzorcyście, aby wyspowiadał się albo przynajmniej wzbudził żal za grzechy. Jeśli jest to możli­we dobrze byłoby, gdyby odprawił Mszę Św., a potem roz­począł modlitwę znakiem Krzyża, pokropieniem wodą święconą i litanią. Ojciec Candido i ja idąc za jego przy­kładem, odmawialiśmy pierwsze dwa wezwania egzorcyzmu Leona XIII: In nomine Jesu Christi Dei i modlitwę do Św. Michała Archanioła. Innymi razy, i wielu tak czyni, odmawia się hymn albo przynajmniej jakieś wezwanie do Ducha Świętego. Potem postępuje się zgodnie z Rytuałem.

Antyfona
 
Nie pamiętaj Panie, win naszych, ani win naszych rodziców
i nie karz nas za nasze grzechy
Ojcze nasz...
Boże zbaw mnie, w Imię Swoje
Swoją mocą broń mojej sprawy
Boże słuchaj mojej modlitwy
Nakłoń ucha na słowa ust moich
Bo powstają przeciwko mnie pyszni.
A gwałtownicy czyhają na moje życie
Nie mają Boga przed swymi oczyma
Oto Bóg mi dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie                                                           Św. Joanna D’Arc
Niechaj zło spadnie na moich przeciwników
i przez wzgląd na swą wierność zniwecz ich!
Będę Cichętnie składać ofiarę,
sławić Twe Imię, bo ono jest dobre,       
bo wybawi mnie z wszelkiej udręki,
a moje oko ogląda hańbę moich wrogów. Chwała Ojcu...
 
-    Zbaw swego sługę (swoją służebnicę)
-    Boże mój, ponieważ nadzieję pokłada w Tobie.
-    Bądź dla niego (niej), Panie, wieżą warowną wobec nieprzyjaciela.
-    Niech nieprzyjaciel nie będzie mógł nic mu (jej) uczynić.
-    Asyn nikczemności niech nie będzie mógł mu (jej) zaszkodzić.
-    Wyślij, Panie, Twoją pomoc, ze Świętego miejsca.
-    I z Syjonu przyślij mu (jej) obronę.
-    Panie, wysłuchaj moją modlitwę.
-    A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
- Pan z wami
- I z duchem Twoim
 
   Módlmy się.
O Boże, u którego jest zawsze Miłosierdzie i przebaczenie wysłuchaj naszą modlitwę; ażeby ten Twój sługa (Twoja służebnica), związany/a łańcuchem grzechów, otrzymał/a łaskawie przebaczenie Twojej Miłosiernej Miłości. Święty Panie, Ojcze Wszechmogący, Boże Przedwieczny, Ojcze na­szego Pana Jezusa Chrystusa, Który skazałeś
 
 tego tyrana odstępcę na wieczną gehennę i przysłałeś na ten świat Twoje­go Jednorodzonego Syna, aby pokonał tę ryczącą istotę: przybądź szybko, przyśpiesz Swoje nadejście, aby wyrwać mu człowieka, którego stworzyłeś na swój obraz i podobień­stwo, ocalając go od zniszczenia i od złego ducha. O Panie, napełnij strachem przed Tobą tę bestię, która sieje zniszcze­nie w Twojej winnicy. Udziel Twoim sługom ufności, aby mogli z całych sił walczyć przeciwko najgorszemu smoko­wi, tak aby on nie gardził tymi, którzy ufają Tobie i nie mógł powiedzieć tego, co już kiedyś faraon powiedział Mojżeszo­wi: „Nie znam Boga i nie uwolnię Izraela i nie pozwolę mu odejść". Niech zmusi go Twoja potężna prawica do wyjścia z Twojego sługi (Twojej służebnicy) ażeby nie sądził, że może trzymać jako więźnia tego (tę), którego (którą) Ty ra­czyłeś stworzyć na Twój obraz i którego (którą) Ty odkupi­łeś przez Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jed­ności Ducha Świętego, na wieki wieków. - Amen.
 
Uwaga! W tym miejscu Rytuał zamieszcza modlitwę, która zaczyna się od słów Praecipio tibi. Z doświadczenia o. Candido i jego uczniów wynika, iż jest to bardzo sku­teczna modlitwa; zawiera ona pytania, dlatego może trwać bardzo długo; niekiedy jest to modlitwa, która prowadzi do rozwiązania problemu. Ja mam w zwyczaju, idąc za przykładem o. Candido, odmawiać ją na końcu, kiedy zły duch jest już osłabiony egzorcyzmami.
 
   Módlmy się.
Rozkazuję tobie, kimkolwiek jesteś, duchu nieczysty i wszystkim twoim towarzyszom obecnym w tym słudze (w tej służebnicy) Boga, abyś przez tajemnice Wcielenia, Męki, Śmierci, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa; przez misję Ducha Świę­tego; (przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny i przez Jej Boże macierzyństwo)przez powtórne przyjście Samego naszego Pana na sąd, powiedział mi twoje imię, dzień i godzinę twojego wyjścia i jaki będzie tego znak; i rozkazuję ci być we wszystkim posłusznym mnie, szafarzowi Bożemu i rozkazuję ci, nie sprawić w żaden sposób szkody temu Bożemu stworzeniu, czy tutaj obecnym, bądź temu, co do nich należy.
Słowa Ewangelii według Św. Jana (J l, 1-14)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była Światłość Prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzyciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę - chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
 
Słowa Ewangelii według Św. Marka (Mk 16, 15-18)
 
Jezus rzekł do Swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie Chrzest, ten będzie zbawiony; a kto nie uwie­rzy, ten będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w Imię Moje złe duchy będą wy­rzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nic nie będzie im szko­dzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie".
 
Słowa Ewangelii według Św. Łukasza (Łk 10, 17-20)
 
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje Imię, nawet złe duchy nam się poddają". Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana, spadającego z Nieba jak błyskawica. Oto dałem wam wła­dzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz że wasze imiona zapisane są w Niebie".
 
Słowa Ewangelii według Św. Łukasza (Łk 11, 14-22)
 
[Jezus] raz wyrzucał złego ducha u tego, który był nie­my. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Bel­zebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy". Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z Nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony,  jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojo­ny strzeże swojego domu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, za­bierze całą broń jego na której polegał i łupy jego rozda".
 
-    Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
-    A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
-    Pan z wami.
-    I z duchem twoim.
Módlmy się.
Panie Wszechmogący, Słowo Boga Ojca, Jezu Chryste, Boże i Stwórco każdego stworzenia: Ty, który dałeś Świę­tym Apostołom władzę stąpania po wężach i skorpionach;
Ty, Który wśród wielu Twoich nadzwyczajnych przykazań raczyłeś powiedzieć: „Wyrzucajcie złe duchy" dzięki czemu szatan zwyciężony Twoją mocą, został strącony z Nieba jak błyskawica; oto z lękiem i drżeniem wzywam błagając Twojego Świętego Imienia, abyś po udzieleniu mi przebaczenia wszystkich moich grzechów, raczył dać mi, Twojemu niegodnemu słudze, niewzruszoną wiarę i siłę do zaatakowania, z pewnością i wiernością Twojemu poleceniu, tego okrutnego złego ducha i abyś pozwolił mi odczuć wspierającą mnie siłę Twojego ramienia. Proszę o to w Twoje Imię, Jezu Chryste, nasz Panie i Boże, Który przyjdziesz sądzić ogniem żywych i umarłych po wszystkie czasy. Amen.
 
TRZY WIELKIE EGZORCYZMY
Po uczynieniu znaku Krzyża na sobie i na opętanym, eg­zorcysta zakłada stułę na szyję i kontynuuje, trzymając prawą rękę na głowie chorego.
-    Oto Krzyż Pański, uciekajcie nieprzyjacielskie zastępy.
-    Zwycięża Lew z pokolenia Judy, ze szczepu Dawida.
-    Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
-    A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
-    Pan z wami.
- I z duchem twoim.
 

   Módlmy się.
Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa wzywam Twego Świętego Imienia i proszę pokornie o okazanie Twojego Miłosierdzia, abyś raczył udzielić mi pomocy przeciwko temu złemu duchowi i przeciwko każdemu du­chowi nieczystemu, który dręczy to Twoje stworzenie. Przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
 
   Pierwszy egzorcyzm
Egzorcyzmuję ciebie duchu nieczysty, każde wtargnię­cie nieprzyjaciela, każdą zjawę, każdy legion diabelski, w Imię naszego Pana Jezusa + Chrystusa; nakazuję ci od­stąpić i wyjść z tego stworzenia Boga.  On sam tobie to nakazuje. On, Który nakazał ci spaść z wysokości Niebios do najniższych warstw Ziemi. On ci to rozkazuje; Ten, Który rozkazuje morzu, wiatrom i burzom. Słuchaj i drżyj, o szatanie, nieprzyjacielu wiary, przeciwniku ludzi, przy­czyno śmierci, złodzieju życia, przeciwniku sprawiedli­wości, korzeniu zła, zarzewiu wad, zwodzicielu ludzi, kłamco narodów, podszepcie zazdrości, początku skąpstwa, przyczyno niezgody, przyczyno cierpienia. Dlaczego tam przebywasz i stawiasz opór, podczas gdy wiesz, że Chrystus Pan zniweczył twoje plany? Lękasz się Tego, Który został ofiarowany w Izaaku, został sprzedany w oso­bie Józefa, został zabity w figurze baranka, został ukrzy­żowany jako człowiek i potem zatriumfował nad piekłem. Odejdź w imię Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego (za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej), ustąp miejsca Duchowi Świętemu, na mocy tego Znaku Święte­go + Krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, Który z Oj­cem i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg przez wszyst­kie wieki wieków.
-    Amen.
- Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
-    A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
- Pan z wami.
- I z duchem twoim.
 
   Módlmy się.
O Boże, Stwórco i Obrońco ludzkości; Ty, Który ukształ­towałeś człowieka na Twoje podobieństwo, wejrzyj na Twojego sługę (Twoją służebnicę), który(a) został(a) pochwycony(a) podstępem ducha nieczystego; którego (którą) starożytny wróg, dawny nieprzyjaciel ludzkości, otacza strasznym strachem, napełnia lękiem jego (jej) umysł, ata­kuje terrorem i trwogą, czyniąc go (ją) drżącym (drżącą) ze strachu. Zniszcz o Panie, siłę złego ducha, oddal jego pod­stępne zasadzki; niech ucieknie daleko próżny kusiciel. Niech znak + Twojego Imienia chroni Twojego sługę (Twoją służebnicę) i niech doświadczy on (ona) bezpieczeństwa na ciele i duszy. Strzeż tego, co jest w jego (jej)  sercu (duszy), ochraniaj jego (jej) wnętrzności, umocnij jego (jej) serce. Niech ucieknie z jego (jej) duszy strach przed mocą nieprzyjaciela. Udziel łaski Panie, na mocy tego wezwania Twojego Najświętszego Imienia, aby ten, który dotąd napeł­niał terrorem, sam uciekł sterroryzowany i pokonany, ażeby ten Twój sługa (ta Twoja służebnica) mógł (mogła) należy­cie Ci służyć, umocniony(a) w sercu i umyśle.
 Amen.
 
   Drugi egzorcyzm
Nakazuję tobie, starodawny wężu, w Imię Sędziego ży­wych i umarłych, twojego Stwórcy, Stwórcy świata, w Imię Tego, Który ma moc strącić cię do piekła, ażebyś wyszedł natychmiast, ze strachem i z twoim wściekłym wojskiem, z tego sługi Bożego (z tej służebnicy Bożej), który(a) odwołał(a) się do Kościoła. Nakazuję ci + ponow­nie, nie mocą mojej słabości, lecz Mocą Ducha Świętego, wyjść z tego sługi (tej służebnicy) Boga, którego (którą) Bóg Wszechmogący stworzył na Swoje podobieństwo. Ustąp więc, ustąp nie mnie, lecz szafarzowi Chrystusa. Na­kazuje ci to władza Tego, Który cię ujarzmił Swoim Krzyżem. Drżyj wobec Mocy Tego, Który zwyciężywszy pie­kielne cierpienia, wyprowadził dusze do światła. Niech wejdzie w ciebie strach przed ciałem + człowie­ka, lęk wobec obrazu + Boga. Nie możesz stawiać oporu ani zwlekać ze swoim odejściem z tej osoby po tym, jak Chrystus upodobał sobie zamieszkać w ludzkim ciele.
I abyś nie uważał mnie za godnego pogardy, od kiedy znasz mnie jako wielkiego grzesznika, niech rozkazuje ci Bóg + . Niech ci to nakaże Majestat Chrystusa +. Niech ci to nakaże Bóg Ojciec +. Niech ci to nakaże Bóg Syn +. Niech ci to nakaże Bóg Duch Święty +. Niech ci to nakaże tajemnica Krzyża (Niech ci to nakaże Najświętsza Mary­ja Panna, Matka Boża +, Która od pierwszej chwili Swoje­go Niepokalanego Poczęcia, Swoją pokorą zmiażdżyła twoją pyszną głowę).Niech ci to rozkaże wiara Świętych Apostołów Piotra i Pawła + i wszystkich Świętych +. Niech ci to nakaże Krew Męczenników +. Niech ci to naka­że czystość serc Wyznawców +. Niech ci to nakaże pobożne wstawiennictwo wszystkich Świętych mężczyzn i kobiet +. Niech ci to nakaże moc tajemnic wiary chrześcijańskiej +. Wyjdź więc, buntowniku. Wyjdź podżegaczu, pełny wszelkiego podstępu i fałszu, nieprzyjacielu cnót, prześla­dowco niewinnych. Odejdź, nieszczęsny; odejdź próżny. Zrób miejsce Chrystusowi, w Którym nie ma niczego z twoich dzieł: On cię obnażył, zniszczył twoje królestwo, związał cię i zwyciężył i zniweczył twoje kłamstwa; wrzu­cił cię w nieprzeniknione ciemności, gdzie tobie i twoim naśladowcom wyznaczył koniec. Dlaczego stawiasz zu­chwały opór? Dlaczego ośmielasz się odmawiać? Zawini­łeś wobec Boga Wszechmogącego, Którego rozkazów nie posłuchałeś. Zawiniłeś wobec Jego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Którego ośmieliłeś się kusić i postanowi­łeś ukrzyżować. Zawiniłeś wobec ludzkości, której dałeś do picia śmiertelną truciznę, nakłaniając ją do zła.
Nakazuję ci więc, smoku najgorszy, w Imię Baranka + Nieskalanego, Który przeszedł, stąpając po wężach i poko­nał lwa i smoka, abyś wyszedł z tego mężczyzny (z tej ko­biety) + abyś odszedł z Kościoła Bożego +. Drżyj i uciekaj, ponieważ wezwaliśmy Imienia Tego Pana, Którego boi się straszliwie piekło; Tego, Któremu są poddane Moce Niebieskie, Władze, Panowania; Tego, Którego wysławiają Cherubiny i Serafiny nieprzerwanie śpiewając: ,,Święty, Święty, Święty jest Pan, Bóg Zastępów". Nakazuje ci Sło­wo + Które stało się Ciałem. Nakazuje ci to Ten, Który zro­dził się z Dziewicy (Maryi).Nakazuje ci to Jezus + Nazarejczyk, Który wtedy, gdy ty walczyłeś z Jego uczniami, nakazał ci wyjść z tego człowieka, kiedy już byłeś poko­nany i rozciągnięty; Którego nie wahałeś się prosić, gdy kazał ci wyjść z tego człowieka, aby pozwolił ci wejść w stado świń. Dlatego wyjdź z tego mężczyzny (z tej kobiety) + zmuszony w Imię Tego, Który go (ją) stworzył. Daremny dla ciebie jest ten opór +. Trudno jest ci wierzgać przeciwko ościeniowi + ponieważ im bardziej opóźniasz swoje wyjście, tym bardziej powiększasz swoją karę wieczną, gdyż nie gardzisz ludźmi lecz Tym, Który panu­je nad żywymi i umarłymi; Tym, Który przyjdzie sądzić ogniem żywych i umarłych i wszystkie czasy.
 Amen.
Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
-    A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie
- Pan z wami. - I z duchem twoim.
 

Módlmy się.
Boże Nieba i Ziemi, Boże Aniołów, Boże Archaniołów, (Boże Patriarchów), Boże Proroków, Boże Apostołów, Bo­że Męczenników, (Boże Wyznawców), Boże Dziewic; Boże, Który masz Moc dać życie po śmierci, odpoczynek po tru­dzie; gdyż nie istnieje inny Bóg oprócz Ciebie, ani nic praw­dziwego nie może istnieć, jeżeli nie Ty, Stwórco Nieba i Zie­mi, Który jesteś prawdziwym Królem, Którego Królestwo nie zna końca: pokornie błagam Majestat Twojej Chwały, abyś raczył uwolnić tego Twojego sługę (Twoją służebnicę) od duchów nieczystych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 Amen.
 
   Trzeci egzorcyzm
Rozkazuję tobie, wszelki duchu nieczysty, każda zjawo, każdy podstępie szatana, w Imię Jezusa Chrystusa + Nazarejczyka, Który po Chrzcie Janowym został zaprowadzony na pustynię i pokonał cię w twoim własnym domu, abyś przestał dręczyć tego człowieka, którego Bóg z prochu zie­mi uczynił ku Chwale Swojego Majestatu. Drżyj, widząc w człowieku godnym współczucia nie ludzką kruchość, lecz Obraz Boga Wszechmogącego. Dlatego ustąp Bogu, + Który cię pogrążył w czeluści, ciebie i twoją złość, w osobie faraona i jego wojska, przez Swojego sługę Mojżesza. Ustąp Bogu, + Który zmusił cię do ucieczki, wyrzucając cię przy pomocy duchowych śpiewów z króla Saula, przez Swojego wiernego sługę Dawida. Ustąp Bogu, + Który potę­pił cię w osobie zdrajcy, Judasza Iskarioty. Bowiem uderza cię Boskimi razami. Ten, przed Którego Obliczem ty z two­imi legionami powiedziałeś drżąc i błagając: ,,Co jest mie­dzy nami a Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Przy­szedłeś przed czasem dręczyć nas?". Pali cię ogniem wiecznym Ten, Który na końcu czasów powie złym: „Odejdźcie ode Mnie, przeklęci; odejdźcie w ogień wiecz­ny, który został przygotowany diabłu i jego aniołom". Bo­wiem dla ciebie, o próżny i dla twoich aniołów będą przy­gotowane robaki, które nigdy nie umierają. Dla ciebie i dla twoich aniołów jest przygotowany piec niewygasający. Po­nieważ jesteś księciem przeklętej zbrodni; ty jesteś autorem kazirodztwa; ty jesteś głową świętokradztwa; ty jesteś mistrzem najgorszych uczynków; ty jesteś nauczycielem here­tyków; ty jesteś wynalazcą wszelkiej nieprzyzwoitości.
Wyjdź + więc, o próżny; wyjdź + nikczemniku; wyjdź + z całym twym podstępem.
Ponieważ Bóg chce, aby człowiek był Jego świątynią. Dlaczego więc upierasz się, aby tutaj pozostać? Oddaj chwałę Bogu + Ojcu Wszechmogącemu, przed którego obli­czem każde kolano się zgina. Zrób miejsce Panu naszemu Jezusowi + Chrystusowi, który dla zbawienia człowieka wylał swoją Przenajświętszą Krew. Pozwól wejść Duchowi + Świętemu, Który przez swojego błogosławionego Apostoła Piotra pokonał cię wyraźnie w osobie Szymona maga; Który potępił twoje kłamstwa w małżonkach Ananiaszu i Safirze; Który cię zabił w osobie króla Heroda, odmawiającego od­dania czci Bogu. On wyrzucił cię na zatracenie za pośred­nictwem Swojego Apostola Pawła, czyniąc ślepym maga Elimasa; za pośrednictwem tego samego Apostoła kazał ci wyjść z Pitonessy, rozkazując ci Swoim Słowem.
Dlatego, (przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Pan­ny, Matki Bożej),odejdź teraz + odejdź sobie + o kłamco. Twoją siedzibą jest pustynia; twoim mieszkaniem jest wąż; upokorz się i upadnij na twarz. Nie masz już czasu, aby czekać. Oto bowiem zbliża się szybko Pan mający władzę, przed Nim płonie ogień, poprzedza Go i pali wo­kół wszystkich Jego wrogów. Podczas gdy możesz okła­mywać człowieka, nie możesz wyśmiewać się z Boga. To wyrzuca cię Ten, przed Którego wzrokiem nie ma nic ukrytego. Wyrzuca cię Ten, Którego Mocy poddane są wszystkie rzeczy. Wyrzuca cię Ten, Który przygotował dla ciebie i twoich aniołów ogień wieczny. Z Jego ust wycho­dzi miecz (obosieczny): to Ten, Który przyjdzie sądzić ogniem żywych i umarłych i wszystkie czasy.  Amen.
   Zakończenie:
• modlitwa kończy się rozkazem w imię Trójcy Świętej:
W imię Ojca + i Syna + i Ducha Św.+ i przywołanie mocy znaku Krzyża Św.
• gdy nastąpi uwolnienie złego ducha obrzęd egzorcyzmu koń­czy się hymnem Magnificat albo Benedictus.
 
 (Po uwolnieniu osoby dręczonej przez szatana egzorcysta i uczestni­cy recytują hymn dziękczynny:)
 
   A. Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy.*
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,*
a Jego Imię jest Święte. Jego Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie*
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc Swego ramienia,*
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,* a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,* a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za Swoim sługą, Izraelem, * pomny na swe Miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,* Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
   B. Błogosławiony Pan Bóg Izraela,
bo lud Swój nawiedził i wyzwolił.
i wzbudził dla nas Moc zbawczą*
w domu sługi Swego Dawida.
Jak zapowiedział od dawna*
Przez usta Swych Świętych proroków.
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół*
i zręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże Miłosierdzie*
i wspomni na Swe Święte Przymierze.
Na przysięgę, którą złożył*
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że zmocy nieprzyjaciół wyrwani,*
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim*
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,*
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie*
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga,*
zjaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,*
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
 
 
 

14. EGZORCYZM (wg papieża Leona XIII) Wersja 2
KAPŁAN EGZORCYSTA
1.    Ubrany w strój duchowny,
       a)  alba, albo komża,
       b)  stuła fioletowa,
2.    Krzyż z korpusem Jezusa Chrystusa,
3.    zapalona świeca,
4.    woda święcona z solą egzorcyzmowaną,
5.    rytuał z modlitwami, litanie,
6.    Pismo Św.,
7.    obraz Matki Bożej,
10.   różaniec,
11.   mówić ze skupieniem i powagą,
13.   sprawować tak, by nie był postrzegany jako akt magiczny
      - w odpowiednio wybranym spokojnym miejscu.
 
WSTĘP
W IMIĘ OJCA i SYNA + i DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen.
AKTY STRZELISTE Ps: (można ponawiać akty Ps.)
a) Wspomożenie nasze + w Imieniu Pana.
Który stworzył Niebo i Ziemię.
b) Okaż nam, Panie, Swoje Miłosierdzie.
I daj nam Swoje zbawienie. Ps. 85,8
c) Niech Imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki. Ps. 113,2
d) Nie nam Panie, nie nam Panie,
lecz Twemu Imieniu daj Chwałę. Ps.115,1
e) Zachowaj Panie sługi Swoje, Ps. 12A
Którzy w Tobie, Boże mój, pokładają nadzieję. Ps. 31 w. 25
f)   Bądź im Panie wieżą obronną. Ps. 62,3
Przeciw zakusom nieprzyjaciela. Ps. 89,23
g)   Niech nic nie zyska w nich nieprzyjaciel. Ps.18,4
A duch nieprawości niech im nie szkodzi. Ps. 17,3
h) Ześlij im, Panie, pomoc z Przybytku Swego.
I ze Syjonu racz ich bronić, Ps. 20,3
i) Błogosławmy Ojca i Syna wraz z Duchem Świętym.
Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. D. 3,88 c
j) Bóg powierzył nas Swoim Aniołom. Ps. 91,11
Aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach,
k) Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie, Ps. 119,169
l) Tobie, Panie, zaufałem.
Nie zawstydzę się na wieki. Te Deum 14b
 
Najświętsze Serce Jezusa - zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, - módl się za nami.
 
O Maryjo, bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta
Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy...
 
Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste - zmiłuj się nad nami.
I Tyś, Która współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami…
 
Różaniec [1-15 tajemnic] (można jedną dziesiątkę różańca) .
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 
   SUPLIKACJE (prośby)
A.
Ante oculus - ułożył papież Urban VIII
•Przed Oczy Twoje, Panie, winy nasze składamy,
 a karanie, które za nie odbieramy, - przyrównywamy.
•Jeżeli uważamy złości, któreśmy popełnili,
 daleko mniej cierpimy, - niżeśmy zasłużyli.
• Cięższe jest to, - czego się znamy być winnymi,
 a lżejsze to - co ponosimy.
•Karę za grzechy dobrze czujemy,
 a przecież grzeszyć - po­przestać nie chcemy.
•Pośród plag Twoich niedołężność nasza - wielce truchleje,
 wszakże w nieprawościach - żadna się odmiana nie dzieje.
•Umysł utrapieniem srodze ściśniony;
 a upór w złem - trwa nic nie poruszony.
•Życie w uciskach prawie ustaje,
 złych jednak nałogów swo­ich - nie poprzestaje.
•Jeżeli nawrócenia łaskawie czekasz, - my się nie poprawujemy,
 jeżeli sprawiedliwie karzesz - wytrwać nie możemy.
•Wyznajemy z płaczem w karaniu, - czegośmy się dopuszcza­li,
  a po nawiedzeniu zapominamy, - czegośmy dopiero pła­kali.
•Gdy miecz Twój na nas podniesiony trzymasz, wieleć obiecujemy,
   a skoro go spuścisz, - obietnic wyko­nać nie chcemy.
• Kiedy nas karzesz, prosimy; - abyś się zmiłował,
a gdy przestaniesz, - pobudzamy Cię znowu - abyś nam nie folgował.
•Oto nas masz korzących się Tobie, - Wszechmogący Boże!
Wiemy, iż jeżeli Miłosierdzie nie odpuści, -
 Sprawiedliwość słusznie nas zgubić może.
•Racz nam tedy dać, o co żebrzemy, - lubośmy nie zasłużyli,
 Któryś nas z niczego stworzył, - abyśmy Cię prosili
 
 B.
ŚWIĘTY BOŻE…
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami! (3x)
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie! (3x)
Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie! (3x)
Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył –
wysłuchaj nas Panie! (1x)
My grzeszni, Ciebie, Boże, prosimy - przepuść nam, Panie!
My grzeszni, Ciebie, Boże, prosimy - wysłuchaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie, Boże, prosimy - zmiłuj się nad nami!
Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, Jezu, Jezu, zmiłuj się
nad nami! (3 razy)
Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, Matko nasza,
przyczyń się za nami (3x)
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami
 
MODLITWA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Ciebie wzywamy,* Ciebie błagamy,*
O błogosławiona Trójco.*
Ratuj stworzenie,* Daj opatrzenie,*
O błogosławiona Trójco.*
Wlej Ducha Swego,* Do serca mego,*
O błogosławiona Trójco.*
Wspomóż w potrzebie,*
Proszących Ciebie.*
O błogosławiona Trójco.*
Odpuść nam złości,* dla Twej litości,*
Odwróć głód, mór, wojny,*
spraw czas spokojny
Daj dar miłości, i pobożności,*
Szczęść państwu temu,*
jako swojemu.*
Strzeż w nim żyjących,*
broń konających,*
Daj nam być w Niebie,*  prosimy Ciebie.*
 
K. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie Niebieskim.*
W. Chwalebny i nieskończonej Chwały godny na wieki.
 
D. 3,56c
Miłosierny, W Trójcy Świętej, Jedyny Boże!
Ojcze, Synu i Duchu Święty,*
Który nad żywymi i umarłymi panujesz,*
pokornie Cię prosimy,*
okaż Miłosierdzie Swoje zgromadzeniu naszemu,*
i wszystkim stanom: duchownym i świeckim,*
a duszom zmarłych, wieczny odpoczynek.*
Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego,*
Bóg po wszystkie wieki wieków.* Amen.
W Ciebie wierzę,* Tobie ufam,* Ciebie miłuję,*
Ciebie uwielbiam,* Błogosławiona Trójco,*
Jedyny Boże,* zmiłuj się nade mną*,
teraz i w godzinę śmierci mojej i zbaw mnie.*
Amen.
• Ojcze Nasz...
 
Psalm 91 (90) O Bożej opiece
Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potę­dze przeciwnika... (Łk 10,19).
 
Refren: O Panie Boże, Tyś moją ucieczką.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,*
Boże mój, Któremu ufam”.
Bo On Sam cię wyzwoli z sideł myśliwego*
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię Swoimi piórami,* pod Jego skrzydła się schronisz,*
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego* ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazyskradającej się w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego *
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy,* ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką,* za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
Bo rozkazał Swoim Aniołom,*
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach,* abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,* a lwa i smoka podepczesz.
„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie*,
osłonię go, bo poznał Moje Imię
Będzie Mnie wzywał, a jego wysłucham +
i będę z nim w utrapieniu,* wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem* i ukażę mu Moje zbawienie".
 
   Modlitwa
Panie, nasza Ucieczko i nasz Obrońco, + uwolnij Swego sługę N. (Swoją służebnicę N.) od sideł szatańskich i od tych, którzy go (ją) prześladują zgubnymi słowami. + Zachowaj go (ją) w Swojej opiece i pozwól mu (jej) doświadczyć mocy niosącej zbawienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
 CZYTANIE EWANGELII
 (Egzorcysta odczytuje Ewangelię, której wszyscy obecni słuchają w po­stawie stojącej)
  W moje imię złe duchy będą wyrzucać
 + Słowa Ewangelii według Świętego Marka 16, 15-18
Jezus ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie Chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwie­rzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, takie znaki to­warzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, no­wymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, szkodzić im nie będzie. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie".

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
 
(Ks. Egzorcysta kładzie rękę na zniewolonego, błagając Ducha Św., aby zły duch odszedł od człowieka.)
  
A.
O Stworzycielu Duchu przyjdź.
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.*
 
Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz.
Zdrój Żywy. Miłość, ognia żar.*
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo Moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową, wzbogacasz język nasz.*
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość Świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy Swej.*
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.*
Daj nam przez Ciebie Ojca znać.
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch
Niech wyznajemy z wszystkich sił.*
Niech Bogu Ojcu Chwała brzmi,
Synowi, Który zmartwychwstał
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.*
 

B.
Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z Nieba wzięty.
Światła Swego strumień.*
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.*
O, Najmilszy z Gości,
Słodka serc radości.
Słodkie orzeźwienie.*
W pracy tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.*
Światłości Najświętsza,
Serc wierzących wnętrza,
Poddaj Twej potędze.*
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia.
Jeno cierń i nędze.*
Obmyj, co nie Święte.
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.*
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.*
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.*
Daj zasługę męstwa.
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary. Amen.*
 
K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze Ziemi.
   
 
 
 

C.
 Przyjdź Duchu Św. ja pragnę …
 
   Módlmy się
Boże, Któryś pouczył serca wiernych Światłem Ducha Święte­go + daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, + i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
 
   AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU
 
Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i Miłości!
Tobie poświęcam rozum mój, serce moje , wolę moją
i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym.
Spraw, by rozum mój był zawsze chętny
do przyjmowania natchnień pochodzących od Ciebie
z Nieba i nauki Kościoła Świętego,
którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz;
aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego,
a wola moja zawsze z Wolą Bożą zgadzała się,
aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia
i cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
Któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze
cześć i chwała. Amen.
 
WYZNANIE WIARY
 
A. Forma pierwsza
(Wszyscy razem odmawiają symbol wiary)
 
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny.
Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
WstąpiłnaNiebiosa,siedzipoprawicyBogaOjcaWszechmogącego,
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

B. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO
 
Odnów przyrzeczenia Chrztu Świętego,*
w których wyrzekłeś się złego ducha i jego spraw
oraz przyrzekłeś służyć Bogu w Świętym Kościele Katolickim
 
1. K. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela Nieba i Ziemi?*
W. Wierzę.
2. K. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa,*
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,*
narodzonego z Maryi Dziewicy,* umęczonego i pogrzebanego,*
Który powstał z martwych*
i zasiada po prawicy Ojca?*
W. Wierzę.
3. K. Czy wierzysz w Ducha Świętego,*
Święty Kościół Powszechny,* obcowanie Świętych,*
odpuszczenie grzechów,* zmartwychwstanie ciał* i życie wieczne?
W. Wierzę.
4. K. Czy wyrzekasz się grzechu,*
aby żyć w wolności dzieci Bożych?*
W. Wyrzekam się.
5. K. Czy wyrzekasz się wszystkiego,* co prowadzi do zła,*
aby cię grzech nie opanował?*
W. Wyrzekam się.
6. K. Czy wyrzekasz się szatana*
który jest głównym sprawcą grzechu?
W. Wyrzekam się.
 
K. Bóg Wszechmogący,* Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,*
Który ciebie odrodził z wody i Ducha Świętego*
i Który udzielił tobie odpuszczenia grzechów,*
niech cię strzeże łaską Swoją na życie wieczne
w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
W. Amen.
K. (kropi wodą święconą)W imię Ojca i Syna + i Ducha Św. Amen
 
 TCHNIENIE:
K. Panie, tchnieniem Swoich ust odpędź złe duchy: rozkaż im,
aby się stąd wyniosły, bo przybliżyło się Twoje Królestwo.
 
K. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Książę Najchwalebniejszy Niebiańskiego Wojska,* Św. Michale Archaniele,* broń nas w walce przeciwko książętom i władzom,* przeciwko władcom świata tych ciemności,* przeciwko duchom nieprawości w przestworzach.* Przyjdź z pomocą ludziom,* których Bóg na obraz podobieństwa Swojego stworzył* i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką,* Ciebie jako stróża i patrona* czci Św. Kościół,* Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi,* abyś je w najwyższym szczęściu umieścił.* Błagaj Boga Pokoju,* aby starł szatana pod nogami naszymi,* aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi* i szkodzić Kościołowi.*
Przekaż nasze prośby przed Oblicze Najwyższego,* aby rychło uprzedziło nas Miłosierdzie Boże,* i abyś schwytał smoka, starego węża, który jest diabłem i szatanem* i związanego rzucił do przepaści,* aby nie zwodził dalej ludzi.* W Imię Jezusa Chrystusa,* Boga i Pana naszego,* za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryi,* Świętego Michała Archanioła,* Świętych Apostołów Piotra i Pawła* i wszystkich Świętych.*
K. Ufając w powagę naszego Świętego posługiwania,* przystępujemy bezpiecznie* do odrzucenia napadów diabelskiego podstępu.*
 
   Psalm 68, 2-3
Niech powstanie Bóg* i niech rozproszą się nieprzyjaciele Jego*
i niech uciekną ci,* którzy Go nienawidzą,* sprzed Oblicza Jego.*
Jak rozprasza się dym,* tak niechaj się rozproszą,*
jak rozpływa się wosk w obliczu ognia,*
tak niech zginą grzesznicy sprzed Oblicza Bożego.*
K. Oto przed + Krzyżem Pańskim,* uciekajcie moce przeciwne.*
W. Zwycięża Lew z pokolenia Judy,* z rodu Dawida.
K. Niech Miłosierdzie Twoje, o Panie,* będzie nad nami.*
W. Ponieważ zaufaliśmy Tobie.
 
   Egzorcyzmujemy ciebie,* wszelki nieczysty duchu*
wszelka szatańska mocy,* wszelkie napaści piekielnego przeciwnika,* wszelki legionie,* wszelki zborze i sekto diabelska.*
   W Imieniu i Mocy Pana naszego Jezusa  +Chrystusa,* wykorzeń się i uciekaj z Kościoła Bożego,* od dusz na obraz Boży stworzonych* i Najdroższą Krwią Baranka odkupionych,  + 
   Nie odważ się więcej, wężu najchytrzejszy,* oszukiwać ludzki ród,* prześladować Kościół Boży,* i wybranych Bożych przesiewać* i przetrząsać jakby pszenicę.*  +
   Niech ci rozkaże Bóg Najwyższy,* Któremu w wielkiej twojej pysze czynisz się równym,* Który chce zbawić wszystkich ludzi* i chce aby wszyscy doszli do poznania Prawdy.* Rozkazuje ci Bóg Ojciec + rozkazuje ci Bóg Syn   +rozkazuje ci Bóg Duch Święty, +
   Rozkazuje ci Chrystus,* Odwieczne Słowo Boże,* Które Ciałem się stało,* Które dla zbawienia rodzaju ludzkiego* zgubionego przez twą zawiść,* upokorzyło się samo* stawszy się posłusznym aż do śmierci,* Chrystus,* Który Kościół Swój zbudował na silnej skale* i oświadczył,* że bramy piekieł nigdy go nie zwyciężą,* ponieważ z nim będzie zawsze każdego dnia* aż do skończenia świata,*
  Rozkazuje ci tajemnica Krzyża +i moc wszystkich tajemnic wiary chrześcijańskiej.* Rozkazuje ci Bogarodzica Dziewica Maryja, + Która pyszną twą głowę* od pierwszej chwili Swego Niepokalanego Poczęcia* w Swojej pokorze starła.*
   Rozkazuje ci wiara Świętych Apostołów, + Piotra i Pawła* i wszystkich Apostołów.*
   Rozkazuje ci krew Męczenników* i pobożne wstawiennic­two wszystkich Świętych, +
   Przeto, smoku przeklęty* i wszelki legionie diabelski,* zaklinamy cię przez Boga Żywego + przez Boga + Prawdziwego,* przez Boga + Świętego,* przez Boga, Który tak umiłował świat,* że Syna Swego Jedynego dał,* aby wszelki,* który wierzy w Niego,* nie zginął* lecz miał życie wieczne:* przestań uwodzić stworzenia ludzkie* i poić je trucizną wiecznego potępienia,* przestań szkodzić Kościołowi* i zarzucać sidła na Jego wolność.* 
   Idź precz szatanie,* wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa,* wrogu ludzkiego zbawienia.*
   Daj miejsce Chrystusowi,* w Którym nic nie znalazłeś z twoich dzieł;* daj miejsce Kościołowi jedynemu,* Świętemu, * Katolickiemu* i Apostolskiemu,* który Chrystus sam nabył Krwią Swoją.* Upokorz się pod potężną ręką Boga,* drżyj i uciekaj,* ponieważ my wzywamy Święte i straszne Imię JEZUS,* przed Którym drżą piekła,* Któremu Moce Niebios* i Potęgi* i Panowania są podległe;* Którego Cherubini i Serafini* nieustającym wołaniem chwalą, mówiąc:* Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów...*.
 
K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Pan z wami.
W. I z Duchem Twoim.
Módlmy się:
Boże Niebios,* Boże Ziemi,* Boże Aniołów,* Boże Archaniołów,* Boże Patriarchów,* Boże Proroków,* Boże Apostołów,* Boże Męczenników,* Boże Wyznawców,* Boże Dziewic,* Boże,* Który posiadasz moc dać życie po śmierci* i spokój po pracy;*
ponieważ nie ma Boga poza Tobą,* i być nie może,*
Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,*
Którego Królestwu nie będzie końca:*
pokornie prosimy Majestat Twojej Chwały*
abyś od piekielnych duchów* wszelkiej władzy,*
sidła,* oszustwa* i niegodziwości* nas Potęgą Swoją wyzwolić*
i nietkniętych ustrzec raczył*
Przez Chrystusa Pana naszego.* Amen.*
 
K. Od sideł szatańskich.
W. Wyzwól nas Panie.
K. Abyś Kościół Twój Święty
zachował w Twej służbie bezpieczny i wolny.
W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
K. Abyś nieprzyjaciół Świętego Kościoła upokorzyć raczył.
W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
                                 
15. EGZORCYZM Wersja 3
 
K. Jako Sługa Boży rozkazuję tobie duchu nieczysty:
szatanie, diable, demonie,* abyś odstąpił od tego (tej) N. N. ...
i nie wyrządzał jemu (jej) żadnej szkody.
W. Imię Ojca i Syna, + i Ducha Świętego. Amen. (5 razy).

16. EGZORCYZM (modlitwa) Wersja 4
(Kard. Leon Joseph Suenes ) Uwalnianie dokonuje się w kościele.
 
Kardynał Leon Joseph Suenens: Posługa uwalniania (od wpływów złego ducha) zawsze dokonuje się w kościele. Podaję przykład modlitwy, której używam często pod­czas posługi uwalniania od ponad dwudziestu lat. Mo­dlitwa o uwolnienie nie jest egzorcyzmem, który doty­czy rzadkich i poważnych przypadków opętania przez szatana. Poprzez tę modlitwę wiele osób w stanie opre­sji spowodowanych przez siły zła zostało uwolnionych. Kiedy spotykam się z osobami przeżywającymi trwałe duchowe blokady, zaburzenia wewnętrzne, głębokie lęki czy myśli samobójcze, nie waham się użyć tej modlitwy o uwolnienie.
A oto ona:
+ W Imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana,
za wstawiennictwem Niepokalanej Panny Maryi, Matki Bożej,
Świętego Michała Archanioła, Świętych Piotra i Pawła
i wszystkich Świętych,
 (Ks: opierając się na mocy mojej posługi kapłańskiej),
uwalniam cię od wszelkiej władzy złych duchów już osądzonych
i potępionych przez Pana Jezusa.
Mocą Imienia Jezus niech będą całkowicie unicestwione w tobie
wszelkie możliwe skutki spirytyzmu i okultyzmu
i niech będzie zniszczona, Mocą Miłości Pana Jezusa,
wszelka obca moc zaklęć, formuł magicznych,
dominacji okultystycznej, przekleństwa czy złego uroku.
Niech każdy duch, który chciałby przeszkodzić Jezusowemu Dziełu Zbawienia, będzie poddany Jego Mocy, aby On nim dysponował według Swojej Woli.
Niech wszelkie więzy okultystyczne łączące naszego
brata (siostrę) N. N. …………………………….              
 ( z................................ ……………….)
(tu podać także, jeśli znamy, imię tego, który rzucił urok lub guru)
będą zerwane i zniszczone na zawsze w Imię Jezusa Chrystusa Wyzwoliciela, Mocą Jego Świętego Ducha.
Niech Duch Święty przyjdzie ustanowić w tobie panowanie Pana Jezusa i sprawi, by zakiełkowały w tobie owoce pokoju, radości i miłości.
W Imię Jezusa Chrystusa naszego Pana.   Amen.
 
POKROPIENIE WODĄ ŚWIĘCONĄ.
W Imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego. Amen.
Błogosławieństwo:
K: Wspomożenie nasze + w Imieniu Pana.
W: Który stworzył Niebo i Ziemię.
K: Okaż nam Panie Swoje Miłosierdzie.
W: I daj nam Swoje zbawienie. (Ps 85,8)
K: Niech Imię Pańskie będzie błogosławione.
W: Teraz i na wieki. (Ps 113,2)
K: Niech Bóg Was błogosławi i strzeże.
Niech Bóg rozpromieni oblicze swe nad Wami.
Niech Was obdarzy Swą łaską.
Niech zwróci ku Wam Oblicze Swoje.
I niech Was obdarzy pokojem (Lb 6,23b-27)
(... a Ja im będę błogosławił).
K: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego
Ojca i Syna + i Ducha Świętego.
Niech zstąpi na N.N…
i uwolni ciebie (was) od bestii 666 z okultyzmu i magii.
W. Amen.
 
17. EGZORCYZM – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
Wersja 5   (na odległość – np. przez telefon)
 
K:                    Wspomożenie nasze + w Imieniu Pana.
W:     Który stworzył Niebo i Ziemię.
K:       Okaż nam Panie Swoje Miłosierdzie.
W:      I daj nam swoje zbawienie. (Ps 85,8)
K:       Niech Imię Pańskie będzie błogosławione.
W:      Teraz i na wieki. (Ps 113,2)
K:       Ojcze nasz...
 

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów Ty, Która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.
+ Egzorcyzmuję ciebie, duchu nieczysty, wszystkie napaści nieprzyjaciela, wszystkie zjawy, wszystkie zastępy, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, + wyjdź i uciekaj z tego stworzenia Bożego. Rozkazuję tobie, który z wysokości Niebios zostałeś strącony do piekła.
 
Odejdź w imię Ojca + odejdź w imię Syna + odejdź w imię Ducha Świętego + przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy, Matki Bożej Maryi + przez Moc Ducha Świętego + przez ten Święty znak Krzyża Jezusa Chrystusa + naszego Pana, Który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
W Imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej, * w Imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego* uciekajcie złe duchy z tego miejsca,* nie patrzcie, nie słuchajcie,* nie niszczcie,* i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów,* które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.* Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam,* oddalcie się i nie wracajcie więc tutaj.* Amen.
 
Boże, Najwyższy nasz Panie,* Twoją Boską Mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.* Święty Michale Archaniele,* który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie,* dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi.* Amen.
 
   + Błogosławieństwo.
K. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże.
Niech Bóg rozpromieni oblicze Swe nad Wami.
Niech Was obdarzy Swą łaską.
Niech zwróci ku Wam Oblicze Swoje.
I niech Was obdarzy Pokojem. ( Lb 6,23b - 27)
 
K. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca + i Syna i Ducha Świętego. Niech zstąpi na N. N…. i uwolni ciebie (was) od bestii 666 z okultyzmu i magii. Amen.
 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną.
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen
 
   Pod Twoją obronę...
 
18. MODLITWA – EGZORCYZM  NMP
 
 
W Imię Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Niepokalanego Poczęcia* Ciała Mistycznego Boga - Człowieka* Jezusa Chrystusa,* przez zasługi i moc Jej Boskiego Macierzyństwa,* rozkazujemy wam* przeklęte duchy nieczyste: pychy, łakomstwa, zazdrości, gniewu, obżarstwa, pijaństwa, lenistwa, kłamstwa, bogobójstwa, bratobójstwa, dzieciobójstwa, zdrady i wszelkiego złego,* idźcie precz na samo dno piekła* i pozostańcie tam na wieki. Amen.
A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu* i nam szerzyć Królestwo Boże tu na Ziemi.* Amen.
 
A.     MODLITWA-EGZORCYZM PAPIEŻA LEONA XIII:
 
 Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną.
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen
 
 B.  SAKRAMENT POKUTY:
       
1) Rachunek sumienia,
2) Żal za grzechy,
3) Mocne postanowienie poprawy życia,
4) Szczera spowiedź,
5) Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
 

C . SAKRAMENT CHORYCH (jeśli jest potrzeba, wg rytuału)
D. KOMUNIA ŚWIĘTA
E. NAJPRZEDNIEJSZE DOBRE UCZYNKI (wg K.K.K.)
Są to uczynki dobre, zrodzone z miłości, sprawiedliwości i pokoju modlitwa, post i jałmużna.
 
   ZAKOŃCZENIE.
 (Następnie można recytować tę antyfonę:)
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.
 
(Można odmówić także następującą modlitwę do Św. Archanioła, albo inną modlitwę bardziej ludziom znaną:)  
Chwalebny Wodzu Niebieskich Zastępów, Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce przeciwko Zwierzchnościom i Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła.
Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na Swój Obraz i podobieństwo i za wielką cenę wykupił z diabelskiej niewoli.
Ciebie Kościół Święty czci jako Stróża i Patrona tobie Pan oddał w opiekę dusze odkupionych, abyś je doprowadził do wiecznej szczęśliwości.
Błagaj Boga, Dawcę Pokoju, aby zmiażdżył szatana pod naszymi stopami, by już nie potrafił zniewalać ludzi ani wyrządzać szkody Kościołowi.
Zanieś nasze prośby przed Oblicze Najwyższego, niech rychło nam okaże Swoje Miłosierdzie.
Ujarzmij szatana, starodawnego węża, i związawszy go, strąć do piekieł, by już więcej nie zwodził narodów.     Amen.

19. POŚWIĘCENIE SOLI
 
Ks. Wspomożenie nasze + w Imieniu Pana.
W. Który stworzył Niebo i Ziemię.
Ks. Módlmy się:
Wszechmogący, Wieczny Boże,* pokornie błagamy Twoją niezmierną łaskawość:* w Ojcowskiej Swej dobroci racz pobłogosławić + tę sól,* którą stworzyłeś i dałeś na użytek rodzajowi ludzkiemu.* Niech wszystkim, którzy jej użyją,* przysporzy zdrowia duszy i ciała,* a cokolwiek jej się dotknie lub będzie nią posypane,* niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości* oraz napaści złego ducha.*
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

 Deinde absolute incipit exorcisrmum salis. (Sól)
                                                                                                                                                                                                                                  
E
xorcizo te, creatura salis, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum +  sanctum, per Deum, qui te per Eliseum Prophetam in aquam mitti jussit, ut sanaretur sterilitas aquæ: ut efficiaris sal exorcizatum in salutem credentium; et sis ómnibus sumentibus te sanitas animæ et corporis; et effigiat, atque discedat a loco, in quo aspersum fueris, omnis phantasia, et nequitia, vel versutia diabólicæ fraudis, omnisque spiritus immundus, adjuratus per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem.
R. Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. POŚWIĘCENIE WODY
 
Ks. Wspomożenie nasze + w Imieniu Pana.
W. Który stworzył Niebo i Ziemię.
 Ks. Módlmy się:
I. Boże, Który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludzkiego,* przybądź miłościwie na wezwanie nasze* i zlej moc Swego Błogosławieństwa + na ten żywioł,* przeznaczony do wielorakich oczyszczeń.* Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy* i odwraca choroby,* a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posiadłościach wiernych,* niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody,* niech nie panuje tam zaraza i niezdrowa atmosfera,* niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga,* jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców,* niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu,* aby bezpieczne było od wszelkiej napaści ich zdrowie,* o które prosimy,* wzywając Twojego Świętego Imienia.* Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Ks. Połączenie soli z wodą niech się dokona w Imię Ojca i Syna, +i  Ducha Świętego.
W. Amen.
 
II. Boże, Twórco niepokonanej mocy,* Królu niezłomnej potęgi i zawsze wspaniały Zwycięzco,* Ty ujarzmiasz siły wrogiego panowania,* Ty poskramiasz okrucieństwo srożącego się nieprzyjaciela,* Ty z mocą odpierasz wrogie zakusy.* Ciebie przeto, Panie, z bojaźnią błagamy,* abyś łaskawie wejrzał na tę sól i wodę, przez Ciebie stworzone,* opromieniał je Swą łaskawością i poświęcił rosą Swej Ojcowskiej Dobroci.* Gdziekolwiek zaś dokona się pokropienia tą wodą święconą, tam przez wezwanie Świętego Imienia Twojego niech ustąpią wszelkie napaści ducha nieczystego,* niech pierzchnie daleko groza jadowitego węża,* a nam, którzy błagamy o Twoje Miłosierdzie,* niech wszędzie raczy pomagać obecność Ducha Świętego.* Przez Chrystusa, Pana Naszego.      W. Amen                                                  
 
 

Exorcismus aquæ: et dicitur absolute: (Woda)
 
E
xorcizo te, creatura aquæ, in nomine Dei + Patris omnipotentis, et in nomine Jesu + Christi Filii ejus Domini nostri, et in virtute Spiritus +Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem ajusdem Domini nostri Jesu Christi: qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem.
R. Amen.
 
21. POŚWIĘCENIE OLEJU CHORYCH DO UŻYCIA DLA ŚWIECKICH Wersja l.
 
 
K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana,                                                                               
W. Który stworzył Niebo i Ziemię.                                                                                       
 
(Egzorcyzm)
 
K. Mocą Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela Nieba, Ziemi, morza i wszystkiego, co się w nim zawiera + wyrzucam z ciebie, który jesteś Bożym dziełem, ducha nieprawości.
Niech z tego oleju zostaną usunięte i precz odrzucone napaści złego ducha i jego podstępne knowania.
Niech wszystkim, którzy będą się tym olejem posługiwali,
przyniesie zdrowie duszy i ciała w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego Pocieszyciela, za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, Który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a świat oczyści w ogniu.
W. Amen.
 
K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim

Módlmy się.
Boże Wszechmogący, Któremu służą w drżeniu hufce anielskie,
a których niebieską służbę wysławiamy, prosimy, wejrzyj łaskawie na ten olej, który dzięki Twemu Miłosierdziu otrzymaliśmy, pobłogosław go i uświęć.Dałeś go nam, aby służył do namaszczenia chorych,by - odzyskawszy zdrowie - mogli śpiewać pieśń dziękczynienia Tobie, Żywemu i Prawdziwemu Bogu.
Dozwól, by ci, którzy będą posługiwali się tym olejem,
który błogosławimy w Twoje Imię zostali uwolnieni od wszelkiego cierpienia, chorób i zasadzek nieprzyjaciół.
Niech posłuży do oddalenia wszelkich nieszczęść od człowieka,
którego stworzyłeś na Swój Obraz i odkupiłeś bezcenną Krwią Swojego Syna, by już dłużej nie cierpiał z powodu rany zadanej przez starodawnego węża.
Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
(W tym miejscu należy pokropić olej wodą święconą.)
 
 Wzywamy Cię, Który posiadasz wszelką moc i potęgę,
Zbawicielu wszystkich ludzi, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa,
i prosimy, abyś zesłał z Nieba od Twojego Jednorodzonego Syna,
zbawczą moc na ten olej, aby służył każdemu, kto będzie nim namaszczony, dla obrony przed każdą chorobą i każdym osłabieniem, jako środek zapobiegawczy przeciw wszelkim demonom, dla wypędzenia każdego nieczystego ducha, dla uwolnienia od wszelkiej gorączki, zimna, i od wszelkiej niedyspozycji, dla osiągnięcia dobrej łaski i odpuszczenia grzechów, jako zbawczy środek na życie wieczne i zbawienie, dla zdrowia i nienaruszalności duszy, ciała i ducha, dla doskonałego zdrowia, aby wielbione było imię Ukrzyżowanego, i Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, Który wziął na siebie nasze choroby i słabości i przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych, ponieważ przez Niego istnieje cześć i moc w Duchu Świętym, teraz i na wieki wieków. Amen.
 
Serapion biskup Thmuis (IV w.)  
 
 
 
 

BENEDICTIO OLEI Wersja 2
 
K. Adjutótium nostrum in nómine Domini.
W. Qui fecit caelum et terram.
Exorcismus.
K. Exorcizo te, creatura ólei, per Deum + Patrem omnipotentem, qui fecit cælum et terram, mare, et ómnia, quæ in eis sunt. Omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus, omne phantasma satanæ eradicare, et effugare ab hac creatura ólei, ut fiat ómnibus, qui eo usuri sunt, salus mentis et córporis, in nómine Dei + Patris omnipotentis, et Jesu + Christi Filii ejus Dómini nostri, et Spiritus +Sancti Paracliti, et in caritate ejusdem Dómini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mórtuos, et sæculum per ignem.             
W. Amen.
K. Dómine, exaudi oratiónem meam.
W. Et clamor meus ad te veniat.
K. Dóminus vobiscum.
W. Et cum spiritu tuo.
Oremus.         Oratio.
K. Dómine Deus omnipotens, cui astat exercitus Angelórum cum tremóre, quorum servitium spirituale cognóscitur, dignare respicere, bene+dicere, et sancti+ficare hanc creaturam ólei, quam ex olivarum succo eduxisti, et ex eo infirmos inungi mandasti, quatenus sanitate percepta, tibi Deo vivo et vero gratias agerent: praesta, quaesumus; ut hi, qui hoc óleo, quod in tuo nómine bene+dicimus, usi fuerint, ab omni languóre, omnique infirmitate, atque cunctis insidiis inimici liberentur, et cunctae adversitates separentur a plasmate tuo, quod pretióso sanguine Filii tui redemisti, ut numquam laedatur a morsu antiqui serpentis.
Per eumdem Dóminum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per ómnia saecula saeculórum.
W. Amen.

22. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DEWOCJONALIÓW
 
K. Okaż nam Panie Miłosierdzie Swoje
W. I daj nam Swoje zbawienie   Celebrans odczytuje tekst Pisma Świętego
    A.
K. Gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami, przyczynia się za Świętymi zgodnie z Wolą Bożą.    Rz 8,26b.27b
     B.
K. Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
(Kol 3,17)
 C.
K. Ja wam powiadam: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą". Łk. 11,9-10
    Módlmy się.
Niech Bóg w Swoim Miłosierdziu pobłogosławi te znaki twojej pobożności (ten krzyżyk, ten medalik itp.) i umocni twą wiarę, abyś szczęśliwie przeszedł (przeszła) drogę doczesnego życia i osiągnął (osiągnęła) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Boże, Ojcze Święty, z Twojej Woli Krzyż Twojego Syna stał się źródłem wszelkich błogosławieństw i przyczyną wszelkich łask. Bądź z nami łaskawie, gdy wznosimy ten Krzyż na znak naszej wiary, i spraw, abyśmy przez zjednoczenie z Chrystusem, tajemnicy Jego Męki dostąpili wiecznej radości zmartwychwstania.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
  Poświęcenie medalików, Krzyża Św. Benedykta
K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana
W. Który stworzył Niebo i Ziemię
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie
K. Pan z wami
W. I z Duchem Twoim
 

K. Egzorcyzmuję te medaliki, przez Boga Ojca + Wszechmogącego, Który stworzył Niebo i Ziemię, morze i wszystko co w nich się znajduje. Wszelką moc przeciwnika, wszelkie zastępy diabelskie, oraz wszelkie napaści, wszelkie omamienia szatańskie wykorzeń i zmuś, aby uciekły od tych medalików, aby przyniosły tym którzy je będą nosić zdrowie duszy i ciała. W Imię Ojca + Wszechmogącego i Jezusa + Chrystusa Jego Syna, naszego Pana i Ducha Świętego + Pocieszyciela i w miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, Który przyjdzie sądzić żywych i umarłych oraz świat przez Ogień. Amen.
 
   Módlmy się.
Wszechmogący Boże, Dawco wszelkich darów, pokornie Cię błagamy, abyś za wstawiennictwem Św. Benedykta zesłał na te święte medaliki Swoje błogosławieństwo + aby wszyscy, którzy będą je nosić, a także będą zajęci dobrymi dziełami, niech otrzymują zdrowie duszy i ciała oraz łaskę uświęcającą, oraz odpustu, takiego jaki nam przysługuje i niech przy Twej miłosiernej pomocy zdołają uniknąć wszelkich zasadzek i podstępów szatańskich, oraz aby mogli ukazać się przed Twym Obliczem święci i nieskalani.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Pokropienie wodą święconą
W imię Ojca i Syna, + i Ducha Świętego.    Amen.
 
Modlitwa do poświecenia Figury Matki Bożej
Wszechmogący i Miłosierny Boże, błagamy Cię, abyś raczył obdarzyć tę figurę (...) Swoim szczególnym błogosławieństwem, aby Matka Boża była z nami zawsze obecną dając chorym zdrowie; grzesznikom nawrócenie, a nałogowcom wyzwolenie; pokutującym zaś wysłuchanie i utrapionym pocieszenie.
Niech z domów, gdzie ona będzie, uciekają złe duchy, a przychodzą Aniołowie ku odnowie ducha i budzeniu powołań do służby Bożej; niech wraz z nią przyjdzie pokój Chrystusowy i wzajemna miłość; o to wszystko pokornie i z ufnością błagamy w Imię + Ojca i + Syna  i + Ducha Św.   Amen.

23. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU
 
K. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
W. Na wieki wieków. Amen
   Albo:
K. Pokój temu domowi
W. I wszystkim jego mieszkańcom.
 
   A. Słowa Ewangelii według Św. Mateusza 7,24-28:
        (Dom zbudowany na skale)
   B. Słowa Ewangelii według Św. Jana 17,2-6:
       (W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele)
 
Poświęcenie domu i gospodarstwa
K. Módlmy się.
Boże Ojcze Wszechmogący, pokornie błagamy Cię o pomyślność tego domu, jego mieszkańców i dobytku: racz go pobło­gosławić + i poświęcić + oraz ubogacić wszelkimi dobrami. Udziel, Panie, mieszkańcom jego obfitości środków utrzymania z rosy niebieskiej i żyznej ziemi, a pragnienia ich i zamiary miłościwie doprowadź do skutku. Racz, Panie, pobłogosławić + i poświęcić + ten dom, do którego przybywamy, jak pobłogosławić raczyłeś dom Abrahama, Izaaka i Jakuba; w obrębie tego domu niech mieszkają Aniołowie Twej światłości i niechaj go strzegą wraz z jego mieszkańcami.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen
 
Modlitwa na poświęcenie mieszkania
K. Módlmy się.
Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty kapłanom Swoim udzieliłeś takiej mocy, że potwierdzasz to, co w Twoim Imieniu godnie sprawują, pokornie błagamy Twą łaskawość, abyś nawiedził mieszkanie, które my nawiedzamy i pobłogosławił + to, co błogosławimy. Niech pokorne nasze przyjście przez zasługi Twoich Świętych wypędzi stąd szatana - złe duchy, a sprowadzi Anioła Pokoju. Niech tu trwają: zdrowie, czystość, moc zwycięska, pokora, dobroć i łagodność, pełnia prawa i aby zawsze składano tu dzięki Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. A to błogosławieństwo niech pozostanie nad tym mieszkaniem i nad jego mieszkańcami teraz i na wieki wieków.           W. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWEGO DOMU
 
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Wszechświata. Twój Syn stał się dla nas człowiekiem, żył i pracował u boku Swej Matki i Opiekuna, dając nam przykład pełnienia Twojej Woli. Ty pozwalasz ludziom budować domy, aby mogli w nich wzrastać we wzajemnej miłości i w życiu rodzinnym osiągać pełnię człowieczeństwa.
Spojrzyj z Miłością na ten dom i obdarz go obfitym Błogosła­wieństwem. Wysłuchaj modlitwy, które zanosimy do Ciebie wraz z domownikami. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym, wspomagaj ich we wszystkich trudach, broń ich przed niebezpieczeństwem. Zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i pozwól im pamiętać, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami do Twego Domu, gdzie razem z Synem i Duchem Świętym jesteś nieprzemijającym szczęściem człowieka.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
W gabinecie pracy - pracownia
Boże, Źródło wszelkiej prawdy, racz pobłogosławić + tę pracownię i spraw, abyśmy wiernie trwając w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości, coraz bardziej Cię miłowali.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
W sypialni
Pobłogosław, + Panie, tę sypialnię, aby wypoczywający tutaj po pracy nabywali nowych sił do pełnienia swoich obowiązków zgodnie z Twoją Wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.   Amen.
W jadalni lub kuchni
Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty nas żywisz pokarmem doczesnym. Otaczaj nas Swoim Błogosławieństwem + abyśmy
nie cierpieli głodu i niedostatku, lecz przyjmowali pokarm z dziękczynieniem i umieli dzielić się nim z potrzebującymi. Pozwól nam zachować doczesne zdrowie i osiągnąć wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.    Amen.
 
Celebrans kropi wodą święconą dom, mieszkanie
 

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU
 
K. Prosząc o Błogosławieństwo Boże dla mieszkańców tego domu, odmówmy, wspólnie Modlitwę Pańską. Ojcze nasz ...
K. Oddajmy się pod opiekę Matki Bożej Zwycięskiej.
 Pod Twoją obronę...
 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
 
A.
K. Przybądź nam z pomocą, Panie Boże nasz, i racz nieustanną opieką chronić tych, którzy pokładają ufność w Mocy Krzyża Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
            B.
K. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Niech więc pokój i Boże Błogosławieństwo spoczną na tym domu i napełnią serca jego mieszkańców. Amen.
 
C
K. Bóg Ojciec, Który w Chrystusie objawił nam Swoją Chwałę, niech sprawi, abyście żyli na Jego podobieństwo i na wieki mogli Go oglądać twarzą w twarz.   Amen.
+
K. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, + i Duch Święty.  Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. SAKRAMENT CHORYCH
OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH
 
K. Pokój Pański niech będzie z wami (z tobą).
W. I z duchem twoim.
Następnie, zależnie od okoliczności, kapłan kropi chorego i pokój święco­ną wodą wypowiadając następujące słowa:
Niech ta woda przypomni nam przyjęty Chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, Który nas odkupił przez Swoją Mękę i Zmartwychwstanie.
Kapłan przemawia do obecnych tymi lub podobnymi słowami:
A. Drodzy bracia i siostry, nasz Pan, Jezus Chrystus, Który tyle dla nas wycierpiał, jest obecny wśród nas, zgromadzonych w Jego Imię. Ewangelia opowiada, że chorzy przychodzili do Jezusa, aby Go błagać o zdrowie. On to zwraca się do nas przez Apostoła Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w Imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone".
Dlatego dzisiaj przychodzę jako kapłan Kościoła, aby się modlić nad tym chorym (tą chorą) i namaścić go (ją) poświęconym olejem.
Polecajmy więc naszego chorego brata (naszą chorą siostrę) N. łasce i mocy Chrystusa, by doznał(a) ulgi w cierpieniu i powrócił(a) do zdrowia.
Zamiast tego wezwania można odmówić modlitwę:
B. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś przez Apostoła Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, aby się modlili nad nim i namaścili go olejem w Imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone". 
Zgromadziliśmy się w Twoje Imię i z ufnością Cię prosimy: bądź z nami, okaż Swoje Miłosierdzie i otocz opieką naszego chorego brata (naszą chorą siostrę) N. oraz wszystkich chorych w tym domu.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.
Jeżeli nie ma sakramentalnej spowiedzi chorego, odprawia się akt pokuty, który kapłan zaczyna słowami:
  Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędach Sakramentu. (krótkie milczenie)

  Albo:
K. Zmiłuj się nad nami, Panie.     
W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.     
K. Okaż nam. Panie, Miłosierdzie Swoje.
W. I daj nam swoje zbawienie.
 Albo:
Kapłan lub ktoś inny z obecnych wypowiada następujące lub podobne wezwania:
K. Panie Jezu, Który obarczyłeś się naszym cierpieniem i dźwigałeś nasze boleści, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
K. Chryste, Który litując się nad ludem, przeszedłeś dobrze czyniąc i uzdrawiając chorych, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
K. Panie, Który poleciłeś Apostołom wkładać ręce na chorych, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
Kapłan kończy:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego      
W. Amen.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. (16,15-20)
 
Po Swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W Imię Moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie".
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do Nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.     Oto słowo Pańskie.
 
 
 

LITANIA ZA CHOREGO
Podaną niżej litanię można odmówić teraz lub po namaszczeniu albo w pewnych wypadkach nawet dwukrotnie. Kapłan zależnie od okoliczności może przystosować lub skrócić tekst litanii.
Bracia i siostry, z wiarą módlmy się do Pana za naszego brata (naszą siostrę) N. i wspólnie błagajmy: Wysłuchaj nas. Panie.
W. Wysłuchaj nas. Panie.
K. Prosimy Cię, Panie, abyś naszego chorego brata (naszą chorą siostrę) nawiedził i umocnił Świętym namaszczeniem.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
K. Prosimy Cię, abyś go (ją) wyzwolił od zła wszelkiego.
W. Wysłuchaj nas. Panie.
K. Prosimy Cię, abyś wszystkim chorym (tutaj leżącym)
ulżył w cierpieniach.
W. Wysłuchaj nas. Panie.
K. Prosimy Cię, abyś wspomagał wszystkich,
którzy leczą i pielęgnują chorych.  
W. Wysłuchaj nas, Panie.
K. Prosimy Cię, abyś chorego chorą N. zachował od grzechu i pokus.
W. Wysłuchaj nas. Panie.
K. Prosimy Cię, abyś dał życie i zdrowie temu,
na którego (tej, na którą) w Twoje Imię nakładamy ręce.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Albo:
Błagajmy Boga za chorego (chorą) N. i za wszystkich, którzy go leczą i pielęgnują, mówiąc razem: Wysłuchaj nas Panie.
K. Prosimy Cię, abyś łaskawie wejrzał na tego chorego (tę chorą) N.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
K. Prosimy Cię, abyś mu (jej) dał nowe siły.
W. Wysłuchaj nas. Panie.
K. Prosimy Cię, abyś zgładził jego (jej) cierpienia.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
K. Prosimy Cię, abyś go (ją) uwolnił od grzechów i pokus.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
K. Prosimy Cię, abyś wszystkich chorych umocnił Swoją łaską
W. Wysłuchaj nas, Panie.
K. Prosimy Cię, abyś udzielił Swojej pomocy wszystkim, którzy im usługują.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
K. Prosimy Cię, abyś dał życie i zdrowie temu, na którego
(tej, na którą) w Twoje Imię nakładamy ręce.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
 
NAŁOŻENIE RĄK
Kapłan w milczeniu kładzie ręce na głowie chorego. Jeżeli jest obecnych kilku kapłanów, każdy z nich może nałożyć ręce na chorego.  
MODLITWA DZIĘKCZYNNA NAD OLEJEM
Jeżeli kapłan, podczas obrzędu ma poświęcić olej, odmawia jedną z modlitw podanych w tej książce. Jeżeli olej jest już poświęcony, kapłan odmawia modlitwę dzięk­czynną nad olejem:
K. Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze Wszechmogący, za to, że dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia posłałeś na świat Swojego Syna.
W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
K. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony,
za to, że stałeś się człowiekiem, aby leczyć nasze choroby.
W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
K. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty Pocieszycielu,
za to, że nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swoją mocą.
W. Błogosławiony jesteś. Boże, teraz i na wieki.
K. Boże, niech Twój sługa, który (Twoja służebnica, która) z wiarą przyjmuje namaszczenie Świętym olejem, otrzyma ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
 
ŚWIĘTE NAMASZCZENIE
(Kapłan bierze naczynie z olejem Świętym i namaszcza czoło i
ręce chorego, mówiąc jeden raz:)
K. + Przez to Święte namaszczenie niech Pan w Swoim nieskończonym, Miłosierdziu wspomoże ciebie łaską
Ducha Świętego.
W. Amen.
K. + Pan, Który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.   
W. Amen
   

MODLITWA PO NAMASZCZENIU (Kapłan odmawia modlitwę:)
Módlmy się.
Prosimy Cię, nasz Odkupicielu, pokrzep łaską Ducha Świętego chorego (chorą) N. Ulecz jego (jej) słabości i odpuść mu (jej) grzechy. Oddal od niego (niej) wszystkie cierpienia. Przywróć mu (jej) pełne zdrowie duszy i ciała, aby nabrał(a) sił do pełnienia swoich obowiązków.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
Albo:
Panie, Jezu Chryste, Ty przyjąłeś ludzką naturę, aby uwolnić ludzi od grzechów i chorób. Wejrzyj łaskawie na swojego sługę (swoją służebnicę)  N., który(a) oczekuje uzdrowienia duszy i ciała. W Twoje Imię namaściliśmy go (ją) Świętym olejem. Pokrzep go (ją) Swoją mocą i udziel mu (jej) pociechy, aby odzyskał(a) siły i przezwyciężył(a) zło. Daj mu (jej) ufność, że jego (jej) cierpienia przyniosły owoc, skoro pozwoliłeś mu (jej) uczestniczyć w Swej Męce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU
(Kapłan wprowadza do Modlitwy Pańskiej tymi lub podobnymi słowami:)
Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.
(Wszyscy razem mówią:) Ojcze nasz...
(Jeżeli chory ma przyjąć Komunię Św., to po Modlitwie Pańskiej wszystko odbywa się dalej jak w obrzędach Komunii chorych).
   
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Obrzęd kończy się błogosławieństwem kapłana:
K. Niech Bóg Ojciec udzieli ci Swojego błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Niech Chrystus, Syn Boży, da ci zdrowie ciała i duszy.
W. Amen.
K. Niech Duch Święty oświeci twoje serce i zawsze cię prowadzi.
W. Amen.
K. Wszystkich tutaj obecnych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
W. Amen.
Obrzęd Namaszczenia Chorych Imprimatur:
+ Bp A. Nossol Opole, 10.XI 1985 Wkładka Nr 4  „Droga do Nieba"

EWANGELIA Mt 5, 27-32
Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości
+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.
Jezus powiedział do Swoich uczniów:
Słyszeliście, że powiedziano: "Nie cudzołóż". A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zgi­nie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: "Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy". A Ja wam powiadam: „Każdy, kto od­dala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cu­dzołóstwa”.
Oto słowo Pańskie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. MODLITWY - OBRONA PRZED ZŁEM DEMONICZNYM
DLA ZNIEWOLONYCH, DRĘCZONYCH itp.
TEKSTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE WEDŁUG UZNANIA
(Do prywatnego odmawiania)
 
25.1 MODLITWY WSTĘPNE
1)  Znak Krzyża Świętego,
bardzo staranny.
W Imię Ojca i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
2)  Woda święcona: - kropienie 3 razy
- żegnanie się 3 razy
3)  Nosić sakramentalia: krzyżyk, szkaplerz, medaliki, itp.
4)  Modlitwy do Ducha Świętego:
- Poświęcenie się Duchowi Świętemu...
- O Stworzycielu Duchu przyjdź...
- Przybądź Duchu Święty...
- Pod Twoją obronę... antyfona.
 
5)  Akty strzeliste:
   AKT WIARY
Wierzę w Ciebie, Boże Żywy, W Trójcy Jedyny, Prawdziwy,
Wierzę coś objawił Boże, Twe Słowo mylić nie może.
   AKT NADZIEI
Ufam Tobie, boś Ty wierny Wszechmogący i Miłosierny
Dasz mi grzechów odpuszczenie. Łaskę i wieczne zbawienie.
   AKT MIŁOŚCI
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.
   AKT ŻALU
Ach, żałuję za me złości. Jedynie dla Twej miłości,
bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.
Całym sercem skruszonemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
 
   Psalmy egzorcyzmowe
Ps 3 „Panie, jak liczni są moi prześladowcy"
Ps 10 „Do Pana się uciekam, dlaczego mi mówicie"
Ps 21 „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił"
Ps 30 „Panie do Ciebie się uciekam"
Ps 34 „Walcz, Panie, przeciw tym, którzy walczą ze mną"
Ps 53 „Wybaw mnie Boże, w imię Twoje"
Ps 67 „Bóg wstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie”
Ps 69 „Racz mnie wybawić, Boże"
Ps 91 „Kto się w opiekę oddał Najwyższemu"
 
   NAJPRZEDNIEJSZE DOBRE UCZYNKI (wg K.K.K.)
Są to uczynki dobre, zrodzone z miłości, sprawiedliwości i pokoju:
modlitwa, post i jałmużna
 
   MODLITWY
1. Panie Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który (która) z powodu nadmiaru pokus stałem (stałam) się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego, uczyń na nowo Swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj.
Obym mógł we wszystkim podobać się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
 
2.Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz opuszczonym, aby mogli zamieszkać w domu, i przywracasz pomyślność tym, którzy ponieśli klęskę. Wejrzyj na moje utrapienie i przybądź mi na pomoc. Pokonaj niegodziwego wroga, abym uwolniony od jego natarczywości, odzyskał pokój i wolność. Obym mógł Tobie służyć w spokoju i wyznawać, że godne podziwu są Twoje Dzieła, przez które przywracasz siłę swojemu ludowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
3. Boże, Stwórco i Obrońco ludzi. Ty ukształtowałeś człowieka na Swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś jego godność. Wejrzyj na mnie, Twojego sługę (Twoją służebnicę) i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech przepełni moje serce blask Twojej Chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z moimi braćmi mógł (mogła) Cię wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
 
4. Boże, Źródło wszelkiego Miłosierdzia i dobroci. Ty zechciałeś, aby Twój Syn wycierpiał za nas Mękę na Krzyżu i uwolnił nas od przemocy wroga. Proszę Cię, wejrzyj na moją udrękę i mój ból. Skoro obdarzyłeś mnie na Chrzcie nowym życiem, oddal ode mnie ataki złego ducha i napełnij łaską Swojego Błogosławieństwa.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
5. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem światłości. Spraw, proszę, abym się nie pogrążył (pogrążyła) w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał (trwała) w blasku otrzymanej od Ciebie wolności.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
6. Wezwania do Przenajświętszej Trójcy
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Samemu Bogu cześć i chwała.
 
Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym;
chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.
Ciebie wzywamy, Ciebie wysławiamy, Ciebie wielbimy,
o Błogosławiona Trójco.
Nasza nadziejo, nasze zbawienie, nasza chwało,
o Błogosławiona Trójco.
Wybaw mnie, ocal mnie, obdarz mnie życiem,
o Błogosławiona Trójco.
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący,
Który był, Który jest i Który ma przyjść.
Tobie cześć i panowanie, o Błogosławiona Trójco,
Tobie Chwała i moc na wieki wieków.
Tobie Chwała, Tobie uwielbienie. Tobie dziękczynienie
na wieki wieków, o błogosławiona Trójco.
Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami.
 
7.  Wezwania do naszego Pana Jezusa Chrystusa
a)
Jezu, Synu Boga Żywego,                 *zmiłuj się nad nami
Jezu, Obrazie Ojca,
Jezu, Odwieczna Mądrości,
Jezu, Odblasku wiecznego światła,
Jezu, Słowo życia,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, Boże i Człowiecze,
Jezu, Najwyższy Kapłanie,
Jezu, Zwiastunie Królestwa Bożego,
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie,
Jezu, Chlebie Życia,
Jezu, Prawdziwy krzewie winny,
Jezu, Bracie ubogich,
Jezu, Przyjacielu grzeszników,
Jezu, Lekarzu ciała i duszy,
Jezu, Wybawienie uciśnionych,
Jezu, Pocieszycielu opuszczonych,
Jezu, Który na ten świat przyszedłeś,
Jezu, Który wyzwalałeś dręczonych przez diabła,
Jezu, Który zawisłeś na Krzyżu,
Jezu, Który za nas Śmierć przyjąłeś,
Jezu, Który spoczywałeś w grobie,
Jezu, Który zstąpiłeś do otchłani,
Jezu, Który powstałeś z martwych,
Jezu, Który do Nieba wstąpiłeś,
Jezu, Który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
Jezu, Który zasiadasz po prawicy Ojca,
Jezu, Który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
   b)
Przez Twoje Wcielenie,                                        *wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Chrzest i Post Twój Święty,
Przez Krzyż i Mękę Twoją,
Przez Twoją Śmierć i pogrzebanie,
Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie,
Przez Twoje chwalebne Wniebowstąpienie,
Przez Zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w Chwale,  
(Kiedy w wezwaniach jest wzmianka o Krzyżu, można się przeżegnać.)
Chryste, Który uratowałeś Piotra na morzu, 
wybaw mnie mocą Krzyża +i zmiłuj się nade mną.
 
Przez znak Krzyża Świętego +
wybaw nas Boże nasz, od naszych nieprzyjaciół.
 
Przez Twój Krzyż + zbaw nas, Chryste Odkupicielu, Który umierając pokonałeś naszą śmierć i powstając z martwych przywróciłeś nam życie.
 
Twój Krzyż + wielbimy, o Panie, wspominamy Twoją chwalebną Mękę; zmiłuj się nad nami, Któryś za nas cierpiał rany.
Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
bo przez Krzyż Swój +świat odkupiłeś.
 
Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu,
wysławiamy Twoje Święte Zmartwychwstanie,
bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.
 
8. Wezwania do Najświętszej Maryi Panny
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem Swoim nas pojednaj. Synowi Swojemu nas polecaj,
Swojemu Synowi nas oddawaj. 
Pocieszycielko strapionych                                     módl się za nami.
Wspomożenie wiernych                                          módl się za nami.
 
Dozwól mi Cię wychwalać Święta Dziewico,
dodaj mi siły do walki z Twoimi wrogami.
Moja Matko, moja nadziejo. Bogarodzico, Dziewico Maryjo,  
    módl się za mną do Jezusa.
 
Najczcigodniejsza Królowo świata, Maryjo, Dziewico na wieki,
Któraś porodziła Chrystusa, Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi,
wypraszaj nam pokój i ocalenie.
 
Maryjo, Matko łaski. Matko Miłosierdzia, broń nas od wroga,
i przyjmij nas w godzinie śmierci.
 
Najczcigodniejsza Panno Maryjo, przybądź mi z pomocą we wszystkich moich utrapieniach, uciskach i potrzebach.
UprośmiuSwegoumiłowanegoSynawybawienieodwszelkiego zła
i od niebezpieczeństw zagrażających mojej duszy i ciału. Wspomnij, o Najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ten, kto ucieka się pod Twoją obronę, Twej pomocy wzywa, Twej pociechy szuka, został przez Ciebie opuszczony.
Ożywiony tą nadzieją, do Ciebie, Panno nad pannami, przybiegam,
do Ciebie się uciekam, ze łzami Twej pomocy wzywam.
Matko Słowa Wcielonego, nie gardź moimi słowami,
Ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen
  
9. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
 
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną.
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen
 
25.2.    Litania błagalna
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się na nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, *módl się za nami.
Święty Michale, *
Święty Gabrielu, *
Święty Rafale, *
Święci Aniołowie Stróże, módlcie się za nami
Święty Janie Chrzcicielu, *módl się za nami.
Święty Józefie, *
Święty Piotrze, *
Święty Pawle, *
Święty Janie, *
Wszyscy Święci Apostołowie, *
Święta Mario Magdaleno, *
(Można dodać inne imiona Świętych i błogosławionych)
 
Od zła wszelkiego,           *wybaw nas Panie.
Od każdego grzechu,*
Od sideł szatańskich,*
Od śmierci wiecznej,*
Chryste, usłysz nas (albo: mnie)
Chryste, wysłuchaj nas (albo: mnie)
 

25.3  EGZORCYZM OD PRZEKLEŃSTWA
 
 A. EGZORCYZM
(Objawy przekleństwa: bieda materialna, chroniczne choroby, rozwody, niepowodzenia życiowe, tragiczne wypadki itp.)
 
Ojcze Niebieski, wyznaję, że moi przodkowie byli grzesznikami i pokornie proszę, aby grzechy ich, jak również skutki tych grzechów wpływające na mnie i całą moją rodzinę zakryte zostały Krwią Pana Jezusa. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Jezus stał się za mnie przekleństwem (Gal.3,13b) na Krzyżu, abym ja z rodziną był uwolniony od wszelkiego przekleństwa. Mocą tego Krzyża odrzucam każde przekleństwo i skutki tych grzechów zawisłe nade mną i nad moją rodziną, a przez wiarę wkraczam w zasługi zbawcze Krzyża Św. W imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Ojcze Niebieski, uznaję za grzech z mej strony i ze strony mych przodków wszelkie działanie podejmowane dobrowolnie pod wpływem podszeptu szatana. Wyrzekam się w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa wszystkiego, co pozwoliłoby wtargnąć szatanowi także w życie moje. Winy przodków i moje zanurzam w Krwi Jezusa Chrystusa, Który jest moim Panem i wierzę, że On nas prawdziwie uwolni od wszelkiego zła. W Imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
 
B. EGZORCYZM PRYWATNY
(Może być stosowany przez każdego, przy użyciu znaku Krzyża Św. i wody święconej, często nad sobą samym i innymi, także na odległość, w czasie ciężkich pokus i prób, w razie wielkiego strachu i zamętu myślowego, przy nacisku lęków i zwątpienia, przed załatwieniem ważnych spraw i rozstrzygnięć, nad wrogo nastawionymi ludźmi, szczególnie na łożu choroby i śmierci).
+W Imię Jezusa i w Imię Maryi rozkazuję wam piekielne duchy odstąpcie od nas (od nich) z tego (tamtego) miejsca. Idźcie do stóp Jezusa Chrystusa i nie odważajcie się powrócić i nam (im) szkodzić i nas (ich) wodzić na pokuszenie.
Jezus, Maryja! Jezus, Maryja! Jezus, Maryja!
Święty Michale Archaniele, broń nas! Święci Aniołowie Stróżowie uchrońcie nas (jego, ich) przed wszystkimi atakami złego ducha!
Błogosławieństwo
+Ojca, Miłość + Syna i Moc + Ducha Św.,
macierzyńska obrona Królowej Nieba, opieka Świętych Aniołów; orędownictwo Świętych niech będzie z nami (tobą, nimi),
niech towarzyszy nam (tobie, im) wszędzie i w każdym czasie.
Amen. (Wiedeń 1 wyd. 1972)
 
C. Modlitwa o uwolnienie do osobistego odmawiania
Ja należę do Jezusa Chrystusa,
On jest moim Panem i Zbawicielem.
W Imieniu Jezusa Chrystusa,
mojego Pana i Zbawiciela,
rozkazuję odejść (tu wybrać)
nerwowości,
drażliwości,
uczuciom niechęci,
złości,
wewnętrznemu napięciu,
uczuciom zazdrości,
zawiści,
rozżaleniu,
przesadnemu myśleniu o własnych krzywdach,
                                                                                                                                             problemach, o sobie,
uczuciu nienawiści,
nieprzebaczeniu tym, którzy mnie zranili,
niepotrzebnym, nawracającym myślom (obsesjom),
smutkowi, pesymizmowi,
apatii,
depresji,
stanom lękowym,
nadmiernemu poczuciu winy,
samooskarżaniu się,
pokusom nieczystości,
bezsenności,
koszmarnym snom,
- niechęci wobec modlitwy,
rozpraszaniu podczas modlitwy,
wątpliwościom religijnym,
przesadnemu pociągowi do jedzenia (słodyczy i in.),
skłonności do alkoholu,
skłonności do papierosów i in.,
przesadnemu pociągowi do rzeczy,
przesadnemu pociągowi do korzyści materialnych,
zamknięciu się w sobie,
trudnościom w mówieniu,
przytępieniu umysłu i pamięci,
przywidzeniom,
głosom niewiadomego pochodzenia,
urojeniom,
serii wielkich trudności życiowych,
powtarzającym się nieszczęściom,
bólom i dolegliwościom niepodatnym na leczenie i mocom ciemności, która za nimi stoi, pod Krzyż Jezusa Chry­stusa.
Nakazuję im, w Imieniu Jezusa Chrystusa, więcej tu nie wracać i nie szkodzić mi, ani nikomu w moim otoczeniu, rodzinie, szczególnie dzieciom i moim dobroczyńcom. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś mnie i tych wszystkich, za których się modlę, zanurzył w Twojej Przenajświętszej Krwi !
Wzywam KREW BARANKA BOŻEGO, aby oczyściła nas od grzechów i uchroniła przed wszelkimi atakami ducha ciem­ności.
 
D. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże,*                                         *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, *
Duchu Święty, Boże,*
Święta Trójco, Jedyny Boże, *
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego.
*wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na zie­mię.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, Zdroju Miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej Chwały i czci najgodniejsza,
 
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami
K.   Odkupiłeś nas. Panie, Krwią Swoją.
W. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.  
K.   Módlmy się:
Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna Swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na Ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.  W. Amen
 
E. Modlitwa o uwolnienie od grzechów przodków
Przeciwstawiam się wszelkim wzorcom niesprawiedliwości wśród moich przodków.
Krwią Chrystusa zapieczętowuję wszystkie genealogicznie przetarte szlaki grzechu:
pozbawiania czegoś innych, niewolnictwa,
niesprawiedliwych uwięzień, jakiegokolwiek stłumienia,
biedy i przestępstwa.
Przeciwstawiam się wszelkim wzorcom politycznej
i społecznej niesprawiedliwości.
Wyrzekamsięwszelkichwzorcówspołecznegoirasowego odrzucenia.
Przecinam wszystkie więzy przemocy i wyrzucania ludzi na bruk.
Przeciwstawiam się wzorcom bezdomności i bezsilności.
Protestuję przeciwko wzorcom cierpienia z powodu
przytłaczających warunków życia, ostrego klimatu i ciężkich zim.
Zrywam wszelkie wzorce głodu i porzucenia,
zdrady i wstydu publicznego.
Ojcze, ześlij Ducha Świętego, by namaścił te chore wzorce moich przodków i uzdrowił wszelkie bolesne wspomnienia.
Ojcze, wybacz wszystkim ludziom, którzy uczynili mi krzywdę.
Pozwól mojej rodzinie zaznawać sprawiedliwości,
zdrowych warunków życia, wystarczającej ilości żywności,
wystarczającej sumy pieniędzy, ciepła i schronienia.
Amen.
 
UWAGA
Oczywiście, wszystkie wymienione problemy mogą być uwarunkowane również głównie czynnikami psychologicznymi, zdrowotnymi, szczególną sytuacją życiową i innymi. Wówczas to pierwszorzędne znaczenie mają zwykłe sposoby radzenia sobie znimi, pomoc przyjaciół i odpowiednich specjalistów, praca nad sobą itp. Może być i tak, iż podłoże wymienionych trudności ma w prze­ważającej mierze naturę duchową, ale oprócz przytoczonej modlitwy niezbędne są środki dodatkowe: jakaś forma postu, regularnie odmawiany Różaniec Św., modlitwa wstawiennicza, codzienne korzystanie z Eucharystii, Słowo Boże (codzienne czytanie Biblii), noszenie poświęconych sakramentaliów, Droga Krzyżowa itp. Zalecane jest także powtarzanie każdego dnia (zwłaszcza przed trudnymi sytuacjami) modlitwy.
 
25.4.  MODLITWY O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM
 
 Boże Ojcze Wszechmogący,* Wszechmądry i Wszechpotężny,* Stwórco Nieba i Ziemi,* Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem* - spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę* i według niej żył.* Przywróć odwieczny ustalony porządek,* który dałeś stworzeniu.* Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana,* który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata,* który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo.* Obroń nas Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami.* Uchroń świat przed zagładą i wszelkimi rodzajami klęski i wojnami.* Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego,* Który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu,* aby nas odkupić Krwią Swoją.* Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi,* Świętego Michała Archanioła,* Aniołów i Świętych.* Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek* i uwolnienie nas z sideł szatana,* które ten bezustannie na nas zastawia.* Wejrzyj, Ojcze Niebieski,* na naszą słabość i nieudolność.* Dlatego pokornie błagamy,* przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi Swemu.* Połóż kres panowaniu szatana.* Święty Michale Archaniele,* stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska* i z Twym okrzykiem „Któż jak Bóg"* - przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem,* aby pokój znów zapanował nad światem.* Amen.

(Za zgodą Kurii Warszawsko-Praskiej z dnia 8.02.1993, nr 184/K/93)
 
KRÓTKIE MODLITWY – EGZORCYZMY
 
a) W Imię Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego,* w Imię Ojca i Syna i + Ducha Świętego* uciekajcie złe duchy z tego miejsca,* nie patrzcie,* nie słuchajcie,* nie niszczcie,* i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów,* które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.* Nasz Bóg jest
waszym Panem i rozkazuje wam,* idźcie precz i nie wracajcie tu więcej.* Amen.
Boże, Najwyższy nasz Panie,* Twoją Boską Mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.* Święty Michale Archaniele,* który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie,* dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi.* Amen.
b)Święty Michale Archaniele - pogromco Lucyfera i demonów piekielnych - módl się za nami!

c) Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną.
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen
d) Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,*
Ty, Która otrzymałaś od Boga posłannictwo* i władzę by zetrzeć głowę szatana,* prosimy Cię pokornie,* rozkaż Hufcom Anielskim,* aby ścigały szatanów,* stłumiły ich zuchwałość,* a zwalczając ich wszędzie,* strąciły do piekła.* Święci Aniołowie i Archaniołowie,* brońcie nas i strzeżcie nas.* Amen.
e)   Maryjo, Matko Boga,* Królowo Wszechświata,* Pogromczyni mocy piekielnych,* bądź naszym zbawieniem! Amen.
f) Dostojna Królowo Niebios i Pani Aniołów!* Ty otrzymałaś od Boga Moc* i posłannictwo starcia głowy szatana,* pokornie Cię prosimy,* ześlij zastępy Aniołów,* aby pod Twoimi rozkazami ścigały szatanów,* zwalczały ich wszędzie,* ukróciły ich zuchwalstwo* i strąciły w przepaść piekielną.* Amen.
 
Któż jak Bóg!
Święci Aniołowie i Archaniołowie,* brońcie nas,* ochraniajcie nas!* O czuła Matko,* Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą Miłością i Nadzieją. Amen.
 
C. EGZORCYZMY SŁ. BOŻEJ ZOFII PAULI TAJBER
 
W Imię Boga + w Trójcy Świętej Jedynego,* przez zasługi i Moc Najświętszego Wcielenia Chrystusa,* Męki Pańskiej,* Najświętszej Krwi i Jego Wszechpotężnej Duszy,* przez zasługi i Moc wszystkich chórów Anielskich:* Serafinów, Cherubinów,* Tronów, Panowań,* Mocarstw, Potęg,* Księstw, Archaniołów i Aniołów Stróżów,* rozkazujemy wam przeklęte duchy nieczyste:* pychy, łakomstwa,* zazdrości,* gniewu,* obżarstwa, pijaństwa,* lenistwa, kłamstwa,* bogobójstwa,* dzieciobójstwa,* zdrady i wszelkiego złego,* idźcie precz na samo dno piekła* i pozostańcie tam na wieki wieków.* Amen.
A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu* i nam budować Jego Ciała Mistycznego tu na Ziemi.* Amen.
 

25.5 LITANIA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW
 
Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, Stworzycielu Aniołów,
                                                                                   zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, Władco Aniołów,
                                               zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, życie Aniołów,                     zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, szczęście Aniołów, 
zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Aniołów,                 módl się za nami.
Święci Serafini, Aniołowie miłości,                   módlcie się za nami.
Święci Cherubini, Aniołowie słowa.
Święci Aniołowie z chóru Tronów,
Święci Aniołowie życia,
Święci Aniołowie wielbiący Boga,
Święci Aniołowie, chóru Panowania,
Święci Aniołowie, chóru Potęg,
Święci Aniołowie, chóru Książąt,
Święci Aniołowie, chóru Mocy,
Święty Michale Archaniele, módl się…
Zwycięzco Lucyfera,
Aniele wiary i pokory,
Stróżu Sakramentu chorych,
Patronie umierających,
Wodzu Niebieskich Zastępów,
Ratunku dusz zagubionych,
Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami
Aniele Zwiastowania,
Wierny wysłanniku Boży,
Aniele nadziei i pokoju,
Opiekunie sług i służebnic Bożych,
Stróżu Chrztu Świętego
Patronie Kapłanów,
Święty Rafale Archaniele,                         módl się za nami.
Aniele Miłości Bożej,
Zwycięzco złego ducha,
Wspomożycielu w każdej potrzebie,
Aniele cierpienia i uzdrowienia,
Patronie lekarzy, podróżnych i pielgrzymów,
Wielcy Święci Archaniołowie,                                     módlcie się za nami.
Aniołowie pełniący służbę przed Tronem Bożym,
Aniołowie pełniący służbę dla nas ludzi,
Święci Aniołowie Stróżowie,                                                            módlcie się za nami
Pomocnicy w naszych potrzebach
Światła w naszych potrzebach,                           
Oparcie nasze w każdym niebezpieczeństwie.
Upominający nas przez głos sumienia.
Orędownicy nasi przed Bożym Tronem,
Tarczo broniąca nas przed złym duchem,
Nasi stali towarzysze,
Nasi pewni przewodnicy,
Nasi wierni przyjaciele,
Nasi roztropni doradcy,
Dający nam przykład natychmiastowego posłuszeństwa,
Pocieszyciele w opuszczeniu.
Odbicie pokory i radości,
Aniołowie naszych rodzin.
Aniołowie naszych Kapłanów i duszpasterzy,
Aniołowie naszych dzieci,                                 módlcie się za nami.
Aniołowie naszej Ojczyzny,
Aniołowie Kościoła Świętego,
Wszyscy Święci Aniołowie                               módlcie się za nami.
Bądźcie z nami w życiu, bądźcie z nami przy śmierci,
w Niebie wam za to podziękujemy!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,                                                                                                                                                                                                                                                                     wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami
K. Bóg rozkazał Swoim Aniołom,
W. Aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.
Módlmy się:
Wszechmogący, Wieczny Boże, udziel nam pomocy Twych Niebieskich Zastępów, aby nas strzegły przed napaściami złego ducha, i abyśmy przez Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczynę Najświętszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi uwolnieni od wszelkiego nieszczęścia, mogli Ci służyć w pokoju. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Twego Syna, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
                                                                                                Amen.
 
25.6   AKTY -  „Dwór Anielski"
 
1. Za odwieczny wybór Najśw. Maryi Panny na Matkę Bożą o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
2.  Za Jej Niepokalane Poczęcie, czyli za Jej zachowanie od grzechu pierworodnego, któremu podlegają wszyscy inni ludzie o Chryste, BĄDŹ...
3.  Za narodzenie Twojej Niepokalanej Matki, co przyniosło nadzieję światu, i uradowało Niebo, o Chryste, BĄDŹ...
4.  Za Twoje własne cudowne poczęcie, za sprawą Ducha Świętego w dziewiczym ciele Twej Matki po zwiastowaniu przez Archanioła Gabriela, o Chryste, BĄDŹ...
5.  Za pierwszą podróż, którą odbyłeś ukryty w łonie Swej Najświętszej Matki, zdążającej przez góry do Twej ciotki Elżbiety i do ukrytego pod jej sercem Świętego Jana o Chryste, BĄDŹ...
6.  Za Twoje cudowne Narodzenie w skrajnym ubóstwie, w stajence, w której nie miałeś gdzie położyć Twej Najświętszej Głowy i ogrzać Twego delikatnego Ciała, o Chryste, BĄDŹ...
7.  Za zdumiewającą cześć, którą pozyskałeś w adoracji Trzech Mędrców ze Wschodu i za pełne znaczenia dary: złoto, kadzidło i mirrę, o Chryste, BĄDŹ...
8.  Za wybór Imienia JEZUS, które przyjąłeś jako człowiek dla zachowania starotestamentalnych przepisów, o Chryste, BĄDŹ...
9.  Za akt Ofiarowania w świątyni jerozolimskiej, kiedy zostałeś tam przedstawiony przez Twą Matkę i Św. Józefa, stosownie do postanowień Prawa Mojżeszowego, o Chryste, BĄDŹ...
10.  Za groźne prześladowania, których doznałaś na początku życia, gdy wypadało Ci uciekać do Egiptu i przez dłuższy czas przebywać tam na obczyźnie, o Chryste, BĄDŹ...
 Za tajemnicę zgubienia w Jerozolimie, kiedy Matka Twoja Najukochańsza i Św. Józef z bólem szukali Cię i wreszcie znaleźli pomiędzy uczonymi w świątyni, o Chryste, BĄDŹ...
11.  Za Twoją uległość najdroższym rodzicom do trzydziestego roku życia i za świadczenie im różnych usług, o Chryste, BĄDŹ...
12.  Za Twoje zbawienne nauki i kazania, za uciążliwe i niebez­pieczne podróże apostolskie, za wszystkie trudy i prace, podjęte dla naszego zbawienia, o Chryste, BĄDŹ...
13.  Za Twój 40-to dniowy Święty Post, doświadczenie pokus i gorliwą modlitwę na pustyni, o Chryste, BĄDŹ...
14.  Za zdumiewające cuda, które uczyniłeś na świadectwo Prawdy i przełamania zatwardziałości serc, o Chryste, BĄDŹ...
15.  Za nieustanną modlitwę i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym, za trwogę i ból, że śmierć może być daremną, za doskonałe poddanie się woli Ojca, o Chryste, BĄDŹ...
16.  Za fałszywy pocałunek, którym Cię wiarołomny Judasz zdradził i oddał w ręce bezbożnych, o Chryste, BĄDŹ...
17.  Za nałożenie bolesnych więzów przez haniebnych oprawców oraz za okrutne wleczenie Cię po zaułkach i ulicach, o Chryste, BĄDŹ...
18.  Za prowokacyjne oskarżenia i fałszywe świadectwa złożone przez Annasza i Kajfasza przeciw Twojej Najświętszej Osobie, o Chryste, BĄDŹ…
19.  Za poniżające obchodzenie się z Tobą, kiedy byłeś dla pohańbienia prowadzony od jednego do drugiego niesprawiedliwego sędziego, o Chryste, BĄDŹ...
20.  Za bluźnierczy policzek, wymierzony Ci przez sługę Arcy­kapłana i za różne akty deptania Twej godności, o Chryste, BĄDŹ...
21.  Za ciężki ból spowodowany okrutnym biczowaniem, kiedy licznymi ranami popłynęły strumienie Twej Najdroższej Krwi, o Chryste, BĄDŹ...
22.  Za Twoje obnażenie i dotkliwe uczucie wstydu, którego doznałeś podczas zrywania szat z Ciała i kiedy nagiego przywiązano Cię do słupa na oczach pospólstwa, o Chryste, BĄDŹ...
23.  Za bluźnierstwa, opluwanie i szydercze ukłony, za cierniem ukoronowanie, podczas którego Krew obficie spłynęła po Twym Najświętszym Obliczu, o Chryste, BĄDŹ...
24.  Za obelżywe stawianie Cię przed sądem Piłata, który słowami „Oto Człowiek" chciał lud pobudzić do litości, o Chryste. BĄDŹ...
25.  Za wyrok wydany na Ciebie przez Piłata, za obarczenie ciężkim Krzyżem i wyprowadzenie na miejsce stracenia, o Chryste, BĄDŹ...
26.  Za wstrząsające spotkanie ze zbolałą Twą Matką i innymi płaczącymi niewiastami, które towarzyszyły Ci podczas Drogi Krzyżowej, o Chryste, BĄDŹ...
27.  Za zuchwałe zerwanie Twych szat, co powiększyło jeszcze cierpienia, za nowe rany spowodowane gwoźdźmi, za wypo­wiedziane ostatnie słowa i śmierć na Krzyżu, o Chryste, BĄDŹ...
28.  Za przebicie Twego Najświętszego Serca ostrą włócznią, skąd wypłynęła Krew i Woda jako okup za wszystkie dusze ludzkie , o Chryste, BĄDŹ...
29.  Za Twoje cudowne Zmartwychwstanie trzeciego dnia po Męce i śmierci krzyżowej, za ukazanie się Marii Magdalenie, Apostołom. Najukochańszej Matce i wielu innym, którzy szli za Tobą, o Chryste, BĄDŹ...  
30.  Za Wniebowstąpienie i chwalebny powrót do Ojca Niebieskiego po ziemskiej pielgrzymce, po zwycięstwie nad szatanem i grzesznym światem, o Chryste, BĄDŹ...
31.  Za zesłanie przez Ciebie Ducha Świętego w postaci ognistych języków na Apostołów, uczniów i na Twoją Najświętszą Matkę w dzień Zielonych Świąt, o Chryste, BĄDŹ...
32.  Za wspaniały triumf w Niebie z powodu przyjęcia tam z Duszą i Ciałem Twej chwalebnej Matki, o Chryste, BĄDŹ...
33.  Za Chwałę, jakiej doznała Trójca Przenajświętsza z powodu
wywyższenia Twojej Matki ponad wszystkie Chóry Aniołów i
za radość całego Dworu Niebieskiego z Jej ukoronowania na
Królową Nieba i Ziemi, o Chryste, BĄDŹ...
 
   Panie Jezu Chryste, za wszystkie akty Miłości, za każde uderzenie Najśw. Serca Twego, za życzliwe myśli i pragnienia, wszystkie modlitwy z okresu życia ziemskiego, za pracę i cierpienie, za obecność w Najśw. Sakramencie Ołtarza - składam Ci tysięczne dzięki. Proszę pokornie, ażebyś mnie i wszystkich, którzy polecili się mojej modlitwie, albo za których mam obowiązek modlić się, raczył udzielić żalu doskonałego za grzechy z mocnym postanowieniem poprawy, abyśmy już nigdy nie obrażali Twego Boskiego Majestatu. Udziel mi mocy do wytrwania w Twojej łasce, a po trudach życia doczesnego przyjmij do liczby wybranych i dozwól z nimi oglądać Twoje Najśw. Oblicze. Który z Ojcem i Duchem Świętym w jedności żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 

MODLITWA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
ŚW. AUGUSTYNA
Panie Wszechmogący, Troisty w Osobach, Jedyny Boże, Który byłeś, jesteś i będziesz na wieki, Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszystkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś ich strzegł każdej godziny i każdego momentu mego życia. Wysłuchaj mnie o Trójco Przenajświętsza i ochroń mnie od wszelkiego zła, szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszelkiej okazji do grzechu i od wszystkich znanych i nieznanych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy Świętych Patriarchów, wstawiennictwo Świętych Apostołów, stałość Męczenników, czystość Dziewic i zasługi Wybranych.
 
AKT ŻALU
Przebacz mi grzechy moje, o Panie, przebacz mi moje grzechy; grzechy mojej młodości, grzechy mojej dojrzałości, grzechy mej duszy, grzechy mego ciała, moje grzechy lenistwa, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy które pamiętam, grzechy których nie pamiętam; grzechy, które tak długo taiłem, i które już uszły mej pamięci.
Szczerze żałuję za każdy grzech, śmiertelny i powszedni, za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa, aż do obecnej godziny. Wiem, że moje grzechy zraniły Twoje czułe Serce, o mój Zbawicielu.
Racz mnie uwolnić od więzów złego, o mój Zbawicielu, przez Twą tak gorzką Mękę. O mój Jezu, daruj i nie pamiętaj jakim byłem. Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. PRZEBACZENIE DROGĄ DO UWOLNIENIA
 
WSTĘP
Modlitwa Przebaczenia o. Roberta de Grandisa SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczą wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć. Wypisuj je na specjalnej kartce, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę „winowajców”, choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia.
Ojciec de Grandis poleca ją odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać z Twojej podświadomości te wszystkie osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia. Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje relacje z innymi (włączając w to Samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne. Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, „i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6,12).
Te fragmenty modlitwy, które nie będą dotyczyły Ciebie osobiście, np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi. Jeśli ktoś kto Cię zranił już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje przebaczenia jeszcze bardziej niż żyjący.
Życzymy Ci wytrwałości w tej modlitwie. A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problem z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia. Odmawiaj tę modlitwę przez trzydzieści dni a zobaczysz, że zmieni się twoje życie.
 
*Przebaczenie jest aktem woli, nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie.
*Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z Jezusem i powiedz do Pana: „Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz”.
*PRZEBACZENIE JEST ZOBOWIĄZANIEM NA CAŁE ŻYCIE.
*Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.
*„To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” - przypomina nam Jezus (J 15,12).
*„Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4,32).
UWAGA: Oczywiście, wszystkie wymienione problemy mogą być uwarunkowane również głównie czynnikami psychologicznymi, zdrowotnymi, szczególną sytuacją życiową i innymi. Wówczas to pierwszorzędne znaczenie mają zwykłe sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc przyjaciół i odpowiednich specjalistów, praca nad sobą itp.
Może być i tak, iż podłoże wymienionych trudności ma w przeważającej mierze naturę duchową, wtedy oprócz przytoczonej MODLITWY PRZEBACZENIAniezbędne są środki dodatkowe: jakaś forma postu, regularnie odmawiany Różaniec Św., wizyta u kapłana, modlitwa wstawiennicza (najlepiej grupy osób), codzienne korzystanie z Eucharystii, używanie opisanej w tej książce wody, soli lub oleju egzorcyzmowanego, Słowo Boże (codzienne czytanie Biblii), noszenie sakramentaliów i inne, a szczególnie częsta Spowiedź Święta.
Zalecane jest także częste powtarzanie (zwłaszcza przed trudnymi sytuacjami) modlitw np. z rozdz. 25.3 (ABCDE str.130), próśb do Pana Boga o uwolnienie i uzdrowienie od gusła, czarów, uroków, przekleństw, pokus, nałogów i innych zniewoleń, leczenie przez Sakramenty, sakramentalia, modlitwy osobiste, modlitwy grup modlitewnych, pokutę, nawrócenie ze złego życia.
 
 
 

MODLITWA PRZEBACZENIA
 
1.PANIE JEZU CHRYSTE, proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, jakich spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.
2.Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie mi tych momentów, kiedy w moją rodzinę weszła śmierć, chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznam za karą zesłaną przez Ciebie.
Gdy inni mówili: „Widać Bóg tak chciał",  ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie.
Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.
3.Panie Boże mój, proszę Ciebie o przebaczenie mi grzechów, win i słabości, oraz wszystkiego, co złe jest we mnie lub co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego Jedynego Pana i Zbawiciela. Napełnij mnie Swoim Duchem Świętym.
4.Następnie przebaczam SOBIE branie Twojego Imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez zaniechanie chodzenia do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych. Ty już mi to przebaczyłeś w Sakramencie Pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu.
5.Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo. Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy, brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.
6.Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady. Przebaczam mu to.
7.Panie, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI i SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie, krzywdzili fizycznie lub oszukali. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.
8.Panie przebaczam mojemu MĘŻOWI, ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te wszystkie czyny, słowa, które mnie raniły i niepokoiły.
9.Jezu, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku dla mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój i troskę.
10.Mój Boże, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka: TEŚCIOWEJ, TEŚCIOWI, SYNOWEJ, ZIĘCIOWI i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam ich słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.
11.Panie, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, wujkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, zaborczo traktując moich rodziców spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.
12.Jezu, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko. Przebaczam im.
13.SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów. To wszystko przebaczam im, Panie.
14.Przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu KOŚCIOŁOWI: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości, złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości. Przebaczam im dzisiaj. 
15.Panie, przebaczam OSOBOM ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali nie tylko mnie, ośmieszali, dyskryminowali; przez których poniosłem szkodę materialną oraz inne cierpienia, przykrości i bóle.
16.Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.
17.Przebaczam tym, którzy zranili mnie i dyskryminowali pod względem ETNICZNYM:, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.
18.Panie, przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym. Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.
19.Jezu, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.
20.Panie   Jezu,   przebaczam   moim NAUCZYCIELOM, WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym, jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali; obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali „tępym" lub ”głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im Panie, z serca.
21.Jezu, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli niesłowni, nieosiągalni lub niepunktualni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.
22.Panie Jezu, w szczególny sposób modlę się o przebaczenie TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej. Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.
23.Panie, SAM również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca, zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie wyrządziłem (wyrządziłam).
24.Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jestem teraz uwolniony od zła, jakim
jest brak przebaczenia. Niech Twój Święty Duch napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu. Amen.
 
26.1. Modlitwa przebaczenia
A.     Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj o to, bym przebaczył każdemu człowiekowi, który w moim życiu mnie skrzywdził. Wiem, że Ty dasz mi siłę, abym to uczynił; dziękuję Ci za to, że kochasz mnie bardziej niż ja kocham siebie i że pragniesz mojego szczęścia bardziej niż ja sam pragnę go dla siebie.
Panie Jezu, pragnę być wolny od uczuć żalu, goryczy i nieprzebaczenia względem Ciebie, które rodziły się we mnie, ilekroć myślałem, że to Ty zsyłasz śmierć, trudności, kłopoty finansowe, kary i choroby na moją rodzinę.
Panie, podczas Spowiedzi Św. wyznałem Ci moje grzechy, winy i słabości. Wszystko to, co jest naprawdę złe we mnie i to, co wydaje mi się, że jest złe ponieważ Ty mi wszystko przebaczyłeś, dlatego ja również przebaczam sobie wszelkie praktyki okultystyczne, seanse spirytystyczne, stawianie horoskopów, wróżenie, rzucanie czarów; to, że nadużywałem Twojego Imienia, że nie oddawałem Ci czci, że raniłem swoich rodziców, że upijałem się, brałem narkotyki; przebaczam sobie wszelkie grzechy nieczystości, cudzołóstwa, aborcje, kradzieże, kłamstwa itp. - to wszystko dziś sobie przebaczam. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę w tej właśnie chwili. Amen.
 
B.     Panie Jezu, przebaczam (wymień imię i nazwisko osoby, której pragniesz przebaczyć), ponieważ Ty zawsze przebaczasz wszystkie moje grzechy. Pragnę kochać ją (go) tą samą miłością, jaką Ty mnie i ją (Jego) kochasz. Ulecz rany mojego serca i uwolnij mnie od wszystkich negatywnych myśli i uczuć, które spontanicznie rodzą się na myśl o … (wymień imię osoby). Proszę Cię Panie, abym zawsze zło zwyciężał miłością i przebaczeniem i tak jak Ty, mógł zawsze kochać i przebaczać. Ponieważ bardziej ode mnie pragniesz mojego dobra i szczęścia, dlatego proszę Cię, abym również i ja tego samego pragnął dla … (wymień imię i nazwisko). Panie, niech Twoja miłość przepłynie przez moje serce do niej (do niego), uwolnij ją (go) od wszelkiego zła i doprowadź do pełni szczęścia. Amen.
 
26.2.    Do Pana Jezusa
O Jezu Zbawicielu, Panie mój i Boże mój, Który poprzez Ofiarę Krzyża odkupiłeś nas i zwyciężyłeś władzę szatana, proszę Cię o uwolnienie mnie od wszelkiej obecności diabelskiej i od wszelkiego wpływu szatana.
Proszę Cię o to w Twoje Imię,
Proszę Cię o to przez Twoje Rany,
Proszę Cię o to przez Twoją Krew,
Proszę Cię o to przez Twój Krzyż,
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Niepokalanej i Bolesnej.
Krew i Woda, które wypływają z Twojego boku, niech spłyną na mnie, aby mnie oczyścić, wyzwolić, uzdrowić. Amen.
 
26.3.    Duszo Chrystusowa
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O Dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W Ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść, abym się oddalił od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do Siebie,
Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen.
 
26.4.    Do Najświętszej Maryi Panny
 
O czcigodna Królowo Nieba i Pani Aniołów,
Ciebie, Która otrzymałaś od Boga moc
i misję zmiażdżenia głowy szatana,
prosimy pokornie,
abyś zesłała nam Niebiańskie Zastępy, 
aby na Twój rozkaz przepędziły złe duchy,
walczyły z nimi wszędzie, stłumiły ich śmiałość
i zepchnęły je do otchłani. Amen.

26.5.    Do Świętego Michała Archaniola
 
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną.
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen
 
26.6.    Modlitwa przeciwko czarom (z rytuału greckiego)
 
Panie, nasz Boże, Władco wieków Wszechpotężny i Wszechmogący, Ty stworzyłeś wszystko iwszystko przemieniasz Swoją Wolą. Ty w Babilonii zmieniłeś w rosę ogień pieca siedem razy mocniej rozpalonego niż zwykle; otoczyłeś opieką i uratowałeś Swoich trzech Świętych młodzieńców. Ty jesteś Nauczycielem i Lekarzem naszych dusz. Ty jesteś Zbawieniem dla uciekających się do Ciebie. Ciebie prosimy i wzywamy, byś unicestwił, wypędził i zmusił do ucieczki wszelką potęgę złego ducha, wszelką obecność i knowania szatańskie, wszelki szkodliwy wpływ i wszelkie czary i uroki złych i nikczemnych osób, działających na szkodę Twego sługi N... (imię). Spraw, aby zamiast zawiści i szkodzenia przez czary dostąpił obfitości dóbr, mocy, powodzenia w życiu i miłości. Ty Panie, Który darzysz miłością ludzi, wyciągnij Twoje mocne dłonie, Twoje wysoko wzniesione potężne ramiona, przyjdź z pomocą i nawiedź ten Twój obraz, ześlij mu Anioła pokoju, niezwyciężonego opiekuna duszy i ciała, który by oddalił i przepędził wszelką niegodziwą moc, wszelką truciznę i gusła osób szkodzących i zawistnych. Każdy bowiem, kto doświadcza Twojej pomocy, śpiewa Tobie z wdzięcznością: Pan jest moim obrońcą, nie będę się lękał tego, co może uczynić mi człowiek. Nie będę się bał zła, bo Ty jesteś ze mną. Ty jesteś moim Bogiem, moją mocą, moim potężnym Panem, Panem pokoju. Ojcem przyszłych wieków.
Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, miej litość nad Twoim obrazem i wybaw Twego sługę od wszelkiej szkody lub niebezpieczeństwa pochodzącego od czarów, wesprzyj go i uchroń od wszelkiego zła. Przez wstawiennictwo najbardziej Błogosławionej i Chwalebnej Pani, Matki Boga, zawsze Dziewicy Maryi, jaśniejących Archaniołów i wszystkich Świętych Twoich. Amen
 
 

26.7. Modlitwa przeciwko wszelkiemu złu
Duchu Pana, Duchu Boży, Ojcze, Synu i Duchu Święty,
Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana,
Aniołowie, Archaniołowie i Święci z Nieba, zstąpcie na mnie.
Przemień mnie, Panie, ukształtuj mnie,
napełnij mnie sobą, posługuj się mną.
Odpędź ode mnie wszystkie moce zła, zniszcz je,
abym był zdrów i mógł dobrze pracować.
Oddal ode mnie czary, gusła, czarną magię, czarne msze,
przedmioty zaczarowane, zamówienia, przekleństwa,
uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie,
obsesję diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem,
zawiścią, zazdrością, przewrotnością,
chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową,
pochodzącą od złego ducha.
Spal te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym,
aby już nigdy więcej nie dotykały mnie
ani żadnego innego stworzenia na tym świecie.
Rozkazuję i polecam mocą Boga Wszechmogącego,
w Imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela,
przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy,
wszystkim duchom nieczystym,
wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją,
aby mnie opuściły natychmiast,
aby mnie opuściły raz na zawsze
i by poszły do piekła wieczystego,
związane przez Św. Michała Archanioła,
Św. Gabriela, Św. Rafała,                                                        Św. Jacek      
przez naszych Aniołów Stróżów,          
zmiażdżone ręką Najświętszej Dziewicy Niepokalanej. Amen.
 
26.8. Modlitwa o uwolnienie
Panie, Ty jesteś Wielki,
Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem.
Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc
Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,
który uczynił ich niewolnikami.
Wszyscy Święci, przyjdźcie nam z pomocą.

Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas. Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas. Panie.
Od myśli o śmierci, od zazdrości i gniewu,
Ciebie prosimy, uwolnij nas. Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas. Panie.
Od popadania w rozwiązłość cielesną,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł
i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
 
Panie, Który powiedziałeś:
Pokój zostawiam wam, Pokój Mój wam daję,
przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,
uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa
i spraw, abyśmy się cieszyli Twoim Pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
26.9.    Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa (patrz rozdz. 25.3D str. 132)
 
26.10. Modlitwa błogosławieństwa miejsca zamieszkania i pracy
 
Zstąp, Ojcze, na nasz dom (sklep, biuro...) i trzymaj od nas z daleka wszelkie moce nieprzyjaciela. Niech przyjdą Święci Aniołowie strzec nas w pokoju, a Twoje Błogosławieństwo niech zostanie na zawsze z nami. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
Panie, Jezu Chryste, Który nakazałeś Swoim Apostołom wzywać pokoju nad tymi, którzy zamieszkują w domach, do których wchodzili, uświęć, prosimy Cię, ten dom za pośrednictwem naszej ufnej modlitwy. Wylej nań Twoje Błogosławieństwo i obfitość pokoju. Niech przyjdzie do tego domu zbawienie, tak jak przyszło do domu Zacheusza, kiedy Ty do niego wszedłeś. Przyślij Twoich Aniołów, aby go strzegli i wypędzili z niego wszelką moc złego ducha. Udziel tym wszystkim, którzy tu mieszkają, łaski podobania się Tobie dzięki cnotliwym czynom, tak, aby zasłużyli sobie, gdy przyjdzie czas, na przyjęcie ich do Twojego Niebieskiego mieszkania. Prosimy Cię o to przez Ciebie, Który jesteś Bogiem i Panem. Amen.                                   O. Robert De Grandis SSJ
 
26.11. Modlitwa o uzdrowienie ze wszelkich chorób
W Imię Jezusa Chrystusa, nakazuję ustąpić wszystkim wzorcom chorób fizycznych, zakorzenionych w mojej rodzinie.
Przyjmuję miecz Ducha Świętego i przecinam wszelkie więzy łączące mnie z jakąkolwiek chorobą: chorobą serca, krwi, rakiem złośliwym, zaburzeniami trawienia i odżywiania się, wrzodami i wszelkimi tendencjami do formowania się raka łagodnego.
Występuję przeciwko jakimkolwiek wzorcom kobiecych zaburzeń:
problemów z menstruacją, braku równowagi hormonalnej,
bezpłodności i oziębłości seksualnej.
WImięJezusa Chrystusa, zrywam więzy wszelkichmęskich zaburzeń, impotencji i chorób przenoszonych drogą płciową.
Sprzeciwiam się deformacjom fizycznym, problemom ze słuchem,
niedomaganiom układu odpornościowego, wszelkim rzadko spotykanym chorobom, słabemu wzrokowi, chorobom zębów i płaskostopiu.
W Imię Jezusa sprzeciwiam się migrenom, opóźnieniu umysłowemu, chorobom płuc, reumatyzmowi, chorobom skóry i kości.
Wyrzekam się wszelkich wzorców fizycznych doświadczeń traumatycznych, które przylgnęły do mnie z poprzednich pokoleń
i przecinam te więzi.
Występuję przeciwko ukrytej przyczynie moich dolegliwości fizycznych i wszelkich niewyjaśnionych słabości.
Panie, uwolnij mnie od skutków tych chorych wzorców, które otrzymałem po moich przodkach i powstrzymaj ich rozprzestrzenianie się w moim życiu i w mojej rodzinie.
Ojcze, przebacz tym osobom z mojej rodziny, które wybrały chorobę, aby uniknąć wyzwań życia i wybacz im te pokrętne sposoby, za pomocą których usiłowały zaspokajać swoje potrzeby.
Niech zakorzeniony wzorzec „wybierania życia" jak rzeka przepłynie teraz przez moje drzewo genealogiczne i odejdzie na zawsze.
Uwielbiam Cię, Panie. Amen.
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie (Mk 6,36b).