Sposoby Uświęcania się.

        Żywy Płomień - z  natchnienia Bożego                         o sposobach  uświęcania  się.

Podstawowe wskazówki do rozwoju naszego życia, w życiu codziennym zawarte są w „Hymnie o Miłości” w liście św. Pawła do Koryntian. (Roz.13.)  Wskazówki św. Pawła mamy rozsądnie dostosowywać do swojego życia, Ma to być przed wszystkim działanie w świetle prawdziwej św. Miłości. Należy usilnie pracować nad swoją cierpliwością, aby nic nie zdołało zakłócić naszego wewnętrznego i zewnętrznego spokoju. Nigdy nie powinniśmy na nikogo podnosić głosu, nie bić, lecz spokojnie bez nerwów tłumaczyć. Cierpliwość to opanowanie samego siebie,  także w odniesieniu do innych. Bądźmy łaskawi wobec wszystkich pamiętając, że miłość daje, a nigdy nie żąda. Lecz ponieważ w obecnym czasie, zło nagminnie żeruje na dobrym, trzeba niekiedy okazać stanowczość wobec bliźniego, lecz zawsze spokojnie i z miłością. Nie wolno nam nikomu niczego zazdrościć. Zazdrość popycha do czynów złych i zbrodni. Trzeba natychmiast odrzucać ducha zazdrości. Miłość nie szuka poklasku, tzn. nie czynimy nic dla ludzkiego uznania, lecz zawsze z miłości do bliźniego na chwałę Bożą. Z tym również wiąże się odrzucanie wszelkich przejawów pychy i dumy. Pycha wprowadza do duszy człowieka chaos i rozterki gubiąc człowieka. Każdy powinien ćwiczyć się w pokorze. Należy brać zawsze pod uwagę słowa krytyki pod swoim adresem. Jeśli jest słuszna to trzeba podjąć kroki ku zmianie swojego  postępowania. Jeżeli zaś niesłuszna, również wysłuchać to cierpliwi

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free