Miłość i troska Dobrego Pasterza.

Miłość i Troska Dobrego Pasterza!                       

Dobry Pasterz Pozostawia na chwile swoje owce aby odszukać owce ,która Jemu zagineła. -  Dobry Bóg jeszcze przed stworzeniem świata ,wiedział w swojej mądrości że człowiek którego stworzy Dobrym da się zwieść Podstępnemu szatanowi, a ponieważ Jest Sprawiedliwy w mądrości swojej ,karą ustanowił śmierć ,czyli umieranie. Lecz ponieważ Jest Miłością ,Zmiłował się nad człowiekiem i jeszcze również przed stworzeniem ,stworzył doskonały  plan Odkupienia człowieka. W którym On Sam BÓG w osobie Syna swojego Jedno rodzonego zstąpi z Nieba w ciele człowieka i jako człowiek z miłości i dla Miłości w sposób straszliwy ,nie wypowiedzany i krwawy wynagrodzi Bogu Ojcu Grzech Pierworodny z wszystkimi jego następstwami , czyli grzechami ludzkości aż do skończenia Świata. Przez Tą Najwyższą Ofiarę Boga Człowieka, Ludzie przez skruszone serce ,szczery żal za swoje uczynki i  Wiarę w Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata mogą dostąpić przebaczenia i Miłosierdzia , przez co otrzymają zbawienie i Powrócą do Domu Ojca. Czy człowiek jest w stanie choć w części zrozumieć Ogrom Bożej Miłości , Sprawiedliwości oraz Mądrości? Czy jesteśmy w stanie choć po części zrozumieć Taką Miłość , że Sam Bóg Porzucając Niebieską Ojczyznę , gdzie jest Uwielbiony , Kochany i Prawdziwie Czczony w swojej Chwale ,Pozostawia wszystko, cały Dwór Niebieski, oraz wszystkie niebieskie Owce aby ratować te ,które mu zaginęły? Czy Świat jest godzien Krwi i Śmierci Niewinnego? Czyż Bóg Jezus Chrystus nie wyrzekł się dla nas swojego Bóstwa ,kiedy nadeszła jego godzina męki począwszy od Getsemani aż do Śmierci na Krzyżu , czy nie pozostał do końca człowiekiem aby wycierpieć wszystkiego jako człowiek wynagradzający za ludzi Bogu Ojcu?  A czy Bóg Ojciec w swojej Miłości nie ustanowił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa Kościoła Świętego dla nas ludzi , abyśmy mogli przez ustanowione sakramenty ,kiedy Syn Boży dla nas Zmartwychwstanie i zasiądzie w niebie po prawicy Ojca , mogli uzyskać Zbawienie? To wszystko Dobry Bóg zaplanował w swej Miłości i Mądrości dla nas jeszcze przed stworzeniem Świata , aby nie zginęło nic co umiłował! Ilu z nas Począwszy od osiągnięcia wieku dojrzałości ,choć dwa razy w roku rozmyślało o Owocach Planu Dobrego Boga Ojca czy Owocach Życia , Męki oraz Zmartwychwstania Jego Syna Jezusa Chrystusa? Ilu z nas od pełnoletniości pozwoliło się poprowadzić przez życie Temu ,który za nas umarł lub choć zaprosiło Jego do swojego życia? Myślę że albo ja jestem najgorszy z nas wszystkich albo wynik jest zatrważający. Dobry Bóg wie że Upadać jest rzeczą ludzką ale jako zadość uczynienie Bogu ,powinniśmy choć trochę się wysilić aby spróbować się podnieść z Upadku! Jezus wcale tak wiele od nas nie wymaga , wystarczy abyśmy choć szczerze próbowali, On Sam przyjdzie nam z pomocą jak wtedy przed stworzeniem świata i jak przeszło 2000 lat temu. Powinniśmy wszyscy stanąć przed lustrem i zrobić jeden rozrachunek i spróbować przypomnieć sobie ile bliskich, znajomych, przyjaciół i obcych prze ze mnie płakało. Wynik może wydać się nie do przyjęcia.  I ile razy Jezus przeze mnie płakał ?  On ma serce czyste i wrażliwe  jak Dziecko ,Jego też łatwo zranić. Ale to jedyna osoba ,która nie robi wyrzutów ani nie oskarża lecz zawsze wybacza i w dalszym ciągu szanuje naszą wolną i nie przymuszoną wolę i nasze życiowe  wybory. Niczego nam nie narzucając.  Na niego jednego zawsze można liczyć! Ale i przed nim wszyscy zdamy o sobie sprawę! Dlatego nie dziwmy się tak bardzo co stało się z tym światem , skąd tyle przemocy ,nienawiści , obojętności na drugiego człowieka ?  Skąd rozpaczliwy obraz dzisiejszego świata  i  Kościoła Chrystusowego ,który tworzymy my sami z jego Kapłanami , których oskarżanie i rozliczanie tak doskonale nam wychodzi.  Nie zachodźmy też w głowę dlaczego każdego dnia ,nasze życie w domu  w pracy , w rodzinie , zaciska coraz mocniej obręcz na naszych sercach i gardłach  ,że życie staje się coraz bardziej nieznośne  a  standardy społeczne i życiowe coraz bardziej nie do przyjęcia. To następstwa naszych wyborów , naszych grzechów , zwłaszcza tych niewyspowiadanych , to następstwa zatwardziałości serc naszych , chęć łatwych zysków , rozwiązłego życia i chęć władzy na wszystkich szczeblach społecznych.  Czyż nie?  I co najważniejsze i najgorsze , Świadome  odsunięcie się  od Miłości Bożej , od Sakramentów Świętych , od Eucharystii , od Łask Bożych. To wszystko pracowało przez zwłaszcza ostatnie pokolenia na obecny obraz Świata.  Gdzie nie ma Boga , tam natychmiast pojawia się szatan , który jest odwiecznym wrogiem Boga i człowieka. Życie nie znosi próżni!!!   Bóg ją tylko toleruje , nie wpycha się na siłę!  Myślę że również dlatego stoimy dzisiaj w obliczu zimnej wojny w Europie i na Świecie i przed realnym zagrożeniem III Wojny Światowej ,gdzie głównym polem walki może być Polska i kraje ościenne.  Dlatego proszę wszystkich i wołam z wszystkich sił : Powstań Polsko Wierna Chrystusowi i w dniu Beatyfikacji Jana Pawła II  , uczyńmy wysiłek i módlmy się przez Niepokalane serce Maryi i za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II  o Pokuj na Świecie , za Nawrócenie Rosji  , Oświecenie Sumień oraz Powrót Rządzących Państwami  do  zasad opartych na nauce Kościoła Chrystusowego!    

                                                               Szczęść  Boże Wszystkim ! 
                                       wasz niegodny brat Jacek.
                                                                 Giernek  MR MSPJ

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free