Miłość i troska Dobrego Pasterza.

Miłość i Troska Dobrego Pasterza!                       

Dobry Pasterz Pozostawia na chwile swoje owce aby odszukać owce ,która Jemu zagineła. -  Dobry Bóg jeszcze przed stworzeniem świata ,wiedział w swojej mądrości że człowiek którego stworzy Dobrym da się zwieść Podstępnemu szatanowi, a ponieważ Jest Sprawiedliwy w mądrości swojej ,karą ustanowił śmierć ,czyli umieranie. Lecz ponieważ Jest Miłością ,Zmiłował się nad człowiekiem i jeszcze również przed stworzeniem ,stworzył doskonały  plan Odkupienia człowieka. W którym On Sam BÓG w osobie Syna swojego Jedno rodzonego zstąpi z Nieba w ciele człowieka i jako człowiek z miłości i dla Miłości w sposób straszliwy ,nie wypowiedzany i krwawy wynagrodzi Bogu Ojcu Grzech Pierworodny z wszystkimi jego następstwami , czyli grzechami ludzkości aż do skończenia Świata. Przez Tą Najwyższą Ofiarę Boga Człowieka, Ludzie przez skruszone serce ,szczery żal za swoje uczynki i  Wiarę w Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata mogą dostąpić przebaczenia i Miłosierdzia , przez co otrzymają zbawienie i Powrócą do Domu Ojca. Czy człowiek jest w stanie choć w części zrozumieć Ogrom Bożej Miłości , Sprawiedliwości oraz Mądrości? Czy jesteśmy w stanie choć po części zrozumieć Taką Miłość , że Sam Bóg Porzucając Niebieską Ojczyznę , gdzie jest Uwielbiony , Kochany i Prawdziwie Czczony w swojej Chwale ,Pozostawia wszystko, cały Dwór Niebieski, oraz wszystkie niebieskie Owce aby ratować te ,które mu zaginęły? Czy Świat jest godzien Krwi i Śmierci Niewinnego? Czyż Bóg Jezus Chrystus nie wyrzekł się dla nas swojego Bóstwa ,kiedy nadeszła jego godzina męki począwszy od Getsemani aż do Śmierci na Krzyżu , czy nie pozostał do końca człowiekiem aby wycierpieć wszystkiego jako człowiek wynagradzający za ludzi Bogu Ojcu?  A czy Bóg Ojciec w swojej Miłości nie ustanowił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa Kościoła Świętego dla nas ludzi , abyśmy mogli przez ustanowione sakramenty ,kiedy Syn Boży dla nas Zmartwychwstanie i zasiądzie w niebie po prawicy Ojca , mogli uzyskać Zbawienie? To wszystko Dobry Bóg zaplanował w swej Miłości i Mądrości dla nas jeszcze przed stworzeniem Świata , aby nie zginęło nic co umiłował! Ilu z nas Począwszy od osiągnięcia wieku dojrzałości ,choć dwa razy w roku rozmyślało o Owocach Planu Dobrego Boga Ojca czy Owocach Życia , Męki oraz Zmartwychwstania Jego Syna Jezusa Chrystusa? Ilu z nas od pełnoletniości pozwoliło się poprowadzić przez życie Temu ,który za nas umarł lub choć zaprosiło Jego do swojego życia? Myślę że albo ja jestem najgorszy z nas wszystkich albo wynik jest zatrważający. Dobry Bóg wie że Upadać jest rzeczą ludzką ale jako zadość uczynienie Bogu ,powinniśmy choć trochę się wysilić aby spróbować się podnieść z Upadku! Jezus wcale tak wiele od nas nie wymaga , wystarczy abyśmy choć szczerze próbowali, On Sam przyjdzie nam z pomocą jak wtedy przed stworzeniem świata i jak przeszło 2000 lat temu. Powinniśmy wszyscy stanąć przed lustrem i zrobić jeden rozrachunek i spróbować przypomnieć sobie ile bliskich, znajomych, przyjaciół i obcych prze ze mnie płakało. Wynik może wydać się nie do przyjęcia.  I ile razy Jezus przeze mnie płakał ?  On ma serce czyste i wrażliwe  jak Dziecko ,Jego też łatwo zranić. Ale to jedyna osoba ,która nie robi wyrzutów ani nie oskarża lecz zawsze wybacza i w dalszym ciągu szanuje naszą wolną i nie przymuszoną wolę i nasze życiowe  wybory. Niczego nam nie narzucając.  Na niego jednego zawsze można liczyć! Ale i przed nim wszyscy zdamy o sobie sprawę! Dlatego nie dziwmy się tak bardzo co stało się z tym światem , skąd tyle przemocy ,nienawiści , obojętności na drugiego człowieka ?  Skąd rozpaczliwy obraz dzisiejszego świata  i  Kościoła Chrystusowego ,który tworzymy my sami z jego Kapłanami , których oskarżanie i rozliczanie tak doskonale nam wychodzi.  Nie zachodźmy też w głowę dlaczego każdego dnia ,nasze życie w domu  w pracy , w rodzinie , zaciska coraz mocniej obręcz na naszych sercach i gardłach  ,że życie staje się coraz bardziej nieznośne  a  standardy społeczne i życiowe coraz bardziej nie do przyjęcia. To następstwa naszych wyborów , naszych grzechów , zwłaszcza tych niewyspowiadanych , to następstwa zatwardziałości serc naszych , chęć łatwych zysków , rozwiązłego życia i chęć władzy na wszystkich szczeblach społecznych.  Czyż nie?  I co najważniejsze i najgorsze , Świadome  odsunięcie się  od Miłości Bożej , od Sakramentów Świętych , od Eucharystii , od Łask Bożych. To wszystko pracowało przez zwłaszcza ostatnie pokolenia na obecny obraz Świata.  Gdzie nie ma Boga , tam natychmiast pojawia się szatan , który jest odwiecznym wrogiem Boga i człowieka. Życie nie znosi próżni!!!   Bóg ją tylko toleruje , nie wpycha się na siłę!  Myślę że również dlatego stoimy dzisiaj w obliczu zimnej wojny w Europie i na Świecie i przed realnym zagrożeniem III Wojny Światowej ,gdzie głównym polem walki może być Polska i kraje ościenne.  Dlatego proszę wszystkich i wołam z wszystkich sił : Powstań Polsko Wierna Chrystusowi i w dniu Beatyfikacji Jana Pawła II  , uczyńmy wysiłek i módlmy się przez Niepokalane serce Maryi i za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II  o Pokuj na Świecie , za Nawrócenie Rosji  , Oświecenie Sumień oraz Powrót Rządzących Państwami  do  zasad opartych na nauce Kościoła Chrystusowego!    

                                                               Szczęść  Boże Wszystkim ! 
                                       wasz niegodny brat Jacek.
                                                                 Giernek  MR MSPJ

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=