Modlitwy Ż.P.

Modlitwa przed modlitwą.

            Boże w Trójcy św. Jedyny, błagam cię i proszę przez wstawiennictwo Niepokalanej Bogurodzicy Dziewicy Maryi, wszystkich Aniołów i świętych, o łaskę zjednoczenia na modlitwie tak, aby mój umysł był zjednoczony z twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim Sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od ciebie. Oddal o Panie ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę wszystko to, co się tobie nie podoba tak, aby moja modlitwa była miła i tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej Miłości. Zlej na mój umysł nieprzeniknioną Mądrość, i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen.

Modlitwa o Bożą Mądrość.

            Boże w Trójcy świętej Jedyny, oto ja sługa nieużyteczny błagam cię udziel światła Daru Bożej Mądrości, oraz przewidywania zdarzeń tak, aby mój umysł pouczony Twoją Mądrością stał się doskonałym narzędziem w budowaniu cywilizacji miłości.

            O Bogurodzico Dziewico Maryjo, Stolico Bożej Mądrości, wstawiaj się nieustannie za mną u Boga, abym mógł otrzymać wszystkie te Dary i łaski, aby Boże Królestwo urzeczywistniło się we mnie i przeze mnie. O Stolico łaski i Niepojętej Mądrości, wstawiaj się za mną nieustannie do Boga, abym Oświecony światłem Prawdy, i napełniony Bożym Tchnieniem, utwierdzony we wieże nadziei i miłości, przyniósł zbawienne owoce w dziele ratowania dusz, obrony Praw Bożych, budowania Cywilizacji Pokoju, Radości, Szczęścia, i prawdziwej Miłości. Amen.

Modlitwa o Bożą obecność.

                        Boże w Trójcy świętej Jedyny, oto ja nędzny grzesznik upadam do Twoich Stóp i błagam żebrząc Twojego Miłosierdzia. Proszę i błagam, odpuść mi moje grzechy. Nie jestem godzien stanąć przed Twoim Obliczem, ale wiem, że Twoja Miłość jest wielka, że Jesteś Bogiem Miłości i Przebaczenia. Dla tego Ośmielam się prosić cię o tę wielką łaskę, abyś mnie przyjął, jako swoje dziecko. Tak bardzo pragnę Twojej bliskości. Wiem, że jedynie w Tobie odnajdę pokój i radość. Wiem, że Ty Jesteś samą Miłością, i pragnieniem mojego Szczęścia.

            Przeto upadam przed Tobą, zginając moje kolana, błagam cię i proszę: Bądź moim Zbawcą! Nie pozwól, abym zginął i udziel mi swojego Błogosławieństwa przemieniając moje serce. Nie pozostawiaj mnie i nie opuszczaj, albowiem tak bardzo pragnę Twojej Obecności. Oto oddaję Ci moje serce. Przyjmij je Panie i Uświęć swoją świętością. Otwórz je na Swoją Miłość i racz je napełnić Twoim Tchnieniem.

            Panie mój i Zbawco, jakże się raduję, że oto przyszedłeś do mnie, aby mnie Zbawić. Oto doświadczam Twojej Mocy, miłości, Błogosławieństwa. Moje serce zostało napełnione Twoją Obecnością. Pragnę ci złożyć, hołd, uwielbienie i dziękczynienie, za niepojętą Twoją Dobroć, za te wszystkie łaski, które na mnie spłynęły. Bądź uwielbiony Panie Nasz i Zbawco! Oto ja oddałem się Tobie i pragnę być Twoim na wieki. Dopomóż i racz przyjąć moją modlitwę, poprzez wstawiennictwo Niepokalanej Bogurodzicy Dziewicy Maryi, wszystkich chórów Anielskich, i wszystkich świętych. Amen. Amen. Amen.

Modlitwy - akty oddania się

Modlitwa Przemiany
Panie Jezu oddaję tobie moje oczy - daj mi swoje oczy.
Panie Jezu oddaję tobie moje uszy - daj mi swoje uszy.
Panie Jezu oddaję tobie moje ręce - daj mi swoje ręce.
Panie Jezu oddaję tobie moje nogi, duszę, ciało - daj mi swoje nogi, duszę, ciało.

            Spraw o panie Jezu, abym patrzał tylko tam gdzie ty chcesz, i tak jak ty tego chcesz, i tam gdzie ty tego chcesz, i tak jak ty tego chcesz. Daj, abym mówił tylko to, co ty chcesz, wtedy, kiedy ty chcesz, i do tego, do kogo ty chcesz. Daj uszy abym słuchał tylko to, co ty chcesz, wtedy, kiedy ty tego chcesz, i do kogo ty tylko chcesz. Daj mi ręce, nogi duszę, ciało, abym zawsze to, co ty chcesz, i tak jak ty tego chcesz, i abym szedł tylko tam gdzie ty tego chcesz. Nasyć mnie o Panie twoją świętą miłością, i spraw o panie abym nią siał, tam gdzie ty zechcesz, abym to czynił. Spraw o Panie, abym wykonywał i uczył wykonywać twoją świętą wolę. Amen.

Akt oddania się Swojemu Aniołowi Stróżowi.

            Święty aniele, stróżu mój, tobie oddaję się tym aktem oddania, pod twoją opiekę, kierownictwo i przewodzenie duszy mojej. Ty sam wypraszaj mi u Boga potrzebne dla mnie łaski. Zapraszam ciebie do mojej codziennej komunii świętej. Tobie oddaję się w niewolę miłości i pod twoją opiekę. Dziś zawieram z tobą specjalne przymierze - unię. Niech Boża Miłość i Moc, zapewni moją wierność tej unii na wieki. Amen.

Akt oddania się wszystkim Chórom Anielskim

            O wszystkie chóry anielskie, Cherubini, Serafini, Trony, Panowania, Zwierzchności, Mocarstwa, Potęgi, Archaniołowie, Aniołowie, oddaję się dzisiaj wam wszystkim pod stałą opiekę i obronę. Zawieram dziś z wami wszystkimi świętą unię. Wam oddaję się tym aktem oddania, pod waszą opiekę, kierownictwo i przewodzenie duszy mojej. Wy sami wypraszajcie mi u Boga potrzebne dla mnie łaski. Zapraszam was wszystkich do mojej codziennej komunii świętej. Wam oddaję się w Niewolę miłości i opiekę. Władajcie mną tak jak Bóg chce po wieczność. Pomóżcie mi wychwalać Trójcę świętą, jej dobroć, Miłość, i wszystkie jej przymioty. Niech ta święta unia stale przynosi pożytek doczesny i wieczny, i niech stale przez to rośnie Chwała Boża. Amen.

 

Akt pokutny (III stopień oddania się.)

            O Trój Jedyny Boże, oto oddaję się tobie w Duchu Pokuty, na całą wieczność do dyspozycji. Czyń ze mną, co tylko zechcesz. Zgadzam się na wszelkie cierpienie, jakie na mnie ześlesz, oraz wszelkie przeżycia. Niech nic nie znaczę od tej chwili, a ty posługuj się mną od tej pory. Przyjmij o Trójco święta mój hołd i uwielbienie. Przyjmij mnie w duchu pokuty, jako żertwę ofiarną, wraz ze wszystkim, co przeżywam i czym jestem. Przyjmij moje życie, jako wynagrodzenie tobie za wszystkie zniewagi i nieprawości moje i całego świata. Amen.

 

Akt Unii świętej i oddania się Trójcy świętej.

            O Trój Jedyny Boże, oto oddaję się tobie w niewolę miłości. Zgadzam się na wszelkie cierpienie, jakie na mnie ześlesz, oraz wszelkie przeżycia. Niech nic nie znaczę od tej chwili, a ty posługuj się mną od tej pory. Oto będąc w pełni świadomości, ze skutkiem wiekuistym wyrażam moją zgodę na zawarcie świętej unii z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, i Bogiem Duchem świętym. Ty sam Wydawaj dla mnie odpowiednie dyspozycje. Powierzam się cały Twoim świętym osobom Bożym na wieczność. Prowadź mnie, kieruj mną, według twojej woli tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. Chcę być doskonałym narzędziem w Twoim świętym ręku. Amen.

 

Modlitwa codziennego oddania się i prowadzenia przez Boga (z mocą)

            Ojcze przedwieczny, Tatusiu najlepszy: oddaję Ci dziś moją wolną wolę przez Niepokalaną. Czyń ze mną, co chcesz i kiedy chcesz. Chcę być Twoim doskonałym narzędziem w Twoim ręku. Użyj mnie jak chcesz i kiedy chcesz. Zgadzam się na wszystko, co z Twojej ręki przychodzi. Ty Sam moim ciałem i moją duszą realizuj plan, który przed wiekami założyłeś. Ufam Ci bezgranicznie, jak tylko dusza ufać Ci może. Niepokalana dziewico pomóż mi w tym.

 

Modlitwa asekuracyjna ratująca od potępienia

      Panie Jezu przez bolesną mękę twoją i krew, którą wylałeś za nas i za mnie na krzyżu, przez najświętszą agonię twoją, przez miłosierdzie Boże daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszli na wieczne potępienie. 

Modlitwa żywych Kamieni.

            O Niepokalana Panno, Matko pełna chwały i Bożego Błogosławieństwa, światło i Mądrości Bożych żywych Kamieni. Ty Jesteś Arką i ucieczką grzeszników. Spraw, abym był do Ciebie podobny, która Jesteś płomieniem Bożej miłości. Ja … całkowicie oddaje się Tobie, jako kamyk do wzniesienia Twego Niebieskiego Jeruzalem. O Apokaliptyczna Arko, Maryjo nasza Matko, pomocy chrześcijan módl się za nami. Amen.

Egzorcyzmy.

Modlitwy o uwolnienie od złego ducha.

Przeciwko czarom.

            Kyrie elejson. Panie nasz Boże, władco wieków wszechpotężny i wszechmogący, ty stworzyłeś wszystko, i wszystko przemieniasz swoją wolą. Ty w Babilonii zmieniłeś ogień z pieca 7 razy mocniej rozpalonego niż zwykle; Otoczyłeś opieką i uratowałeś swoich 3 świętych młodzieńców. Ty Jesteś nauczycielem i lekarzem naszych dusz. Ty Jesteś zbawieniem dla uciekających się do ciebie. Ciebie prosimy i wzywamy, abyś unicestwił, wypędził, i zmusił do ucieczki, wszelką potęgę złego ducha. Wszelką obecność i knowania szatańskie, wszelki szkodliwy wpływ i czary, uroki złych nikczemnych osób, działających na szkodę twego sługi. (Imię) Spraw, aby zawiści i szkodzenia przez czary, dostąpił obfitości dóbr mocy, powodzenia w życiu i miłości. Ty Panie, który darzysz miłością ludzi, wyciągnij twoje mocne dłonie, Twoje wysoko wzniesione potężne ramiona, przyjdą z pomocą i nawiedź ten twój obraz. Ześlij mu Anioła pokoju, niezwyciężonego opiekuna duszy i ciała, który by przepędził wszelką niegodziwą moc, wszelką truciznę i gusła osób szkodzących lub zawistnych. Każdy, bowiem kto doświadcza Twojej pomocy, śpiewa tobie z wdzięcznością. „Pan jest moim obrońcą nie będę się lękał niczego, co może uczynić mi człowiek. Nie będę się bał zła, Bo Ty Jesteś ze mną. Ty Jesteś moim Bogiem, moją Mocą, moim Potężnym Panem, Panem Pokoju, Ojcem wszystkich wieków. Prosimy cię Panie nasz Boże, miej litość nad twoim obrazem i wybaw twego sługę od wszelkiej szkody, lub niebezpieczeństwa pochodzącego od czartów. Wesprzyj go i uchroń od wszelkiego zła. Przez wstawiennictwo najbardziej błogosławionej i chwalebnej Pani, Matki Boga, zawsze dziewicy Maryi, jaśniejących aniołów i wszystkich świętych. Amen.

 

Duszo Chrystusowa

                               Duszo Chrystusowa Uświęć mnie.
                               Ciało Chrystusowe zbaw mnie.
                               Krwi Chrystusowa napój mnie.
                                Wodo z Boku Chrystusowego obmyj mnie.                                                                        Męko chrystusowa pokrzep mnie.
                                O dobry Jezu wysłuchaj mnie.
                                W ranach twoich ukryj mnie.
                                Nie dopuść, abym się oddalił od ciebie.
                               Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
                                W godzinę śmierci wezwij mnie.
                               Każ mi przyjść do siebie, abym
                                Ze świętymi twymi cię chwalił
                                Na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa przeciwko wszelkiemu złu.

            Duchu Boży, Duchu Pana, Ojcze Synu i Duchu święty, Trójco Przenajświętsza, dziewico niepokalana, aniołowie archaniołowie i święci z Nieba, zstąpcie na mnie. Przemień mnie i ukształtuj. Napełniaj mnie sobą, posługuj się mną. Odpędź ode mnie wszelkie moce zła, zniszcz je. Daj bym był zdrów i mógł dobrze pracować. Oddal ode mnie czary i gusła, czarną magię, czarne msze, przedmioty zaczarowane, zamówienia, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie, obsesję diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, intelektualną, duchową, pochodzącą od złego ducha. Spal te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym, aby już nigdy więcej nie dotykały mnie, ani żadnego innego stworzenia na tym świecie. Rozkazuję i polecam mocą Boga Wszechmogącego, w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela, przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy, wszystkim duchom nieczystym, wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją, aby mnie opuściły natychmiast, aby mnie opuściły mnie natychmiast raz na zawsze i poszły do piekła wieczystego, związane przez św. Michała archanioła, św. Gabriela, św. Rafała, przez naszych aniołów stróżów, zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej.

 

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne.

            Panie Jezu, ty przeszedłeś po to, aby uzdrowić serca zranione i udręczone, proszę abyś uzdrowił urazy powodujące niepokoje w mym sercu. Proszę cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu. Proszę cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie, i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia. Panie Jezu ty znasz moje trudne sprawy, składam je wszystkie w sercu Dobrego Pasterza. Proszę cię odwołując się do twojej wielkiej rany otwartej w twoim sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca. Ulecz rany moich wspomnień, aby nic z tego, co mi się przydarzyło, nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień i niepokoju. Ulecz panie wszystkie te urazy, które stały się przyczyną grzechu. Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę. Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia. Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz serce moje. Ulecz Panie Jezu moje wewnętrzne urazy, które są przyczyną chorób fizycznych. Oddaje ci serce moje. Zechciej je Panie przyjąć i oczyścić. Napełniaj mnie uczuciami Twojego Boskiego serca. Pomóż mi być pokornym i cichym. Ulecz mnie Panie z bólu, który mnie przytłacza, z powodu śmierci bliskich mi osób. Spraw, abym mógł odzyskać pokój i radość dzięki wieże, że ty Jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem. Uczyń mnie prawdziwym świadkiem twojego zmartwychwstania, twojego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, Twojej obecności, jako żyjącego Wśród nas. Amen.

 

Modlitwa o uwolnienie

            Panie, Ty Jesteś wielki, Ty Jesteś Bogiem, Ty Jesteś Ojcem. Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc Archaniołów św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami

            - wszyscy święci przyjście nam z pomocą.

Od niepokoju, smutku, obsesji, -

                        Ciebie prosimy uwolnij nas Panie.

Od nienawiści, nie rządu, zawiści, - uwolnij nas Panie.

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci, - ciebie prosimy uwolnij nas Panie.

Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka. - Ciebie prosimy uwolnij nas Panie.

Od popadania w rozwiązłość cielesną, - ciebie prosimy uwolnij nas Panie.

Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni, -ciebie prosimy uwolnij nas Panie.

Od wszelkiej formy czarów i uroków i guseł i od wszelkiego zła ukrytego, - ciebie prosimy uwolnij nas Panie.

            Panie, który powiedziałeś pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, uwolni nas od wszelkiego przekleństwa i spraw, abyśmy się cieszyli Twoim Pokojem, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Modlitwa Uwalniająca.

            Trójco Przenajświętsza Jedyny Boże uwolnij mnie oraz (imię Osoby) ze szponów złego ducha wszelkiego rodzaju, wszelkiego imienia, dręczącego nas. Niech zwiąże je różaniec Niepokalanej Dziewicy Maryi. św. Michał archanioł niech go wrzuci do Piekła.  Amen.

 

Modlitwa do Ducha św. o wypełnienie duszy

            O najukochańszy Duchu święty, ty Jesteś wszelką doskonałością, wstąp do mojej duszy i duszy (wymień imię), aby twa moc i łaska tak zadziałała, aby wypełniła duszę, którą opuścił szatan. Niech dusza moja i (wymień imię) nie pozostanie od tej chwili pusta i jałowa. Spraw o Duchu święty, aby złe duchy nigdy nie powróciły do mojej duszy i duszy (wymień imię) ani na miejsce, w którym przebywały złe moce. Proszę cię, abyś pogłębił w nas cnoty Boże, wiarę, nadzieję, i Miłość. Spraw, abyśmy zawsze pełnili wolę Bożą. Amen.

 

Trzy ważne modlitwy Egzorcyzmowe.

(I)

            W imię Jezusa Chrystusa, przez zasługi jego najświętszego wcielenia, męki Bożej i najświętszej krwi, rozkazujemy wam przeklęte duchy: nieczyste, pychy, łakomstwa, zazdrości, gniewu, obżarstwa, pijaństwa, lenistwa, łakomstwa, Bogobujstwa, bratobójstwa, dzieciobójstwa, zdrady i wszelkiego zła, iście na samo dno piekła i pozostańcie tam na wieki wieków. Amen. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu i nam budować ciała Jego mistycznego tutaj na ziemi. Amen. ( Pokropić wodą św.)

 

(II)

            W imię Trójcy Przenajświętszej, rozkazuję wszystkim złym duchom, opuścić to miejsce, i wszystkich, którzy w nim przebywają w imię Ojca + i Syna + i Ducha, św. + Amen.                                                 

(III)

            W imię Trójcy Przenajświętszej rozkazuję wszystkim złym duchom opuścić tego człowieka ( wymień, kogo) w imię Ojca + i Syna + i Ducha św.+ Amen.

 

„Egzorcyzm” św. Benedykta

            światłem niech będzie mi krzyż święty, a nigdy wodzem smok przeklęty. Idź precz szatanie duchu złości, nigdy mnie nie kuś do marności. Zło to, co proponujesz mi, sam swoją truciznę pij.

                       

„Egzorcyzm” poranny.

            W imię Boga w Trójcy św. jedynego Ojca + Syna + i Ducha świętego + uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym panem i rozkazuję wam idźcie precz i nie wracajcie tu nigdy więcej. Amen. Mocą Bożą, mocą Twoją o Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

 

           

Potężna Niebios…

            Potężna Niebios Królowo i pani Aniołów, ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę by zetrzeć głowę szatana, pokornie ciebie prosimy, rozkaż hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich w wszędzie, strąciły do piekła. święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

 

Do św. Michała

święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom szatana bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie cię oto prosimy, a Ty wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

„Egzorcyzmy” Zofii Taiber

            W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego, przez zasługi i moc Najświętszego Wcielenia Chrystusa, męki Pańskiej, Najświętszej krwi Jego, wszechpotężnej duszy Jego, przez zasługi i moc wszystkich chórów Anielskich, Cherubinów, Serafinów, Tronów, Panowań, Mocarstw, Potęg, Księstw, Archaniołów, Aniołów, Rozkazujemy wam przeklęte duchy Nieczyste, pychy, łakomstwa, zazdrości, Gniewu, obżarstwa, pijaństwa, lenistwa, Bogobujstwa, bratobójstwa, dzieciobójstwa, zdrady i wszelkiego zła, idźcie precz na samo dno piekła, i pozostańcie tam na wieki wieków. Amen. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu i nam budowania ciała Jego mistycznego tu na ziemi. Amen. W imię Bogarodzicy dziewicy Maryi, niepokalanego poczęcia, ciała Jego mistycznego, Boga - człowieka Jezusa Chrystusa, przez zasługi i moc Jej Boskiego Macierzyństwa, rozkazujemy wam przeklęte duchy: nieczyste, pychy, łakomstwa, zazdrości, gniewu, pijaństwa, obżarstwa, lenistwa, Bogobujstwa, bratobójstwa, dzieciobójstwa, zdrady i wszelkiego zła, idźcie precz na samo dno piekła, i pozostańcie tam na wieki wieków. Amen. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu, szerzyć królestwo Boże tutaj na ziemi. Amen.

 

Prośba do Chórów Anielskich o pomoc

            W imię Trójcy świętej, przez zasługi i moc Najświętszego Wcielenia, męki Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszej krwi, moc Niepokalanej Dziewicy Maryi chwalebnie wniebowziętej Bogarodzicy, oraz wszystkich świętych, błagamy was prześwietne wojska Niebieskie: Serafini, Cherubini, Trony, Panowania, Mocarstwa, Potęgi, księstwa, Archaniołowie, Aniołowie Stróżowie, dopomóżcie mi zwyciężać moce ciemności, brońcie i wspierajcie nas. Amen.

                        

„Egzorcyzm” Leona XIII

                        W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.         (Modlitwa do św. Michała Archanioła)

            Książę najchwalebniejszy niebiańskiego wojska, św. Michale Archaniele, broń nas w walce przeciwko książętom i władzom, przeciwko władcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nieprawości, w przestworzach. Przyjdź z pomocą ludziom, których Bóg na obraz i podobieństwa swojego stworzył, i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką. Ciebie, jako stróża i patrona czci, św. Kościół. Tobie Bóg powierzył odkupionych ludzi, abyś je w największym szczęściu umieścił. Błagaj Boga Pokoju, aby starł szatana pod nogami naszymi, aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Kościołowi. Przekaż nasze prośby przed oblicze Najwyższego, aby rychło uprzedziło nas Miłosierdzie Boże, i abyś schwytał smoka, starego węża, który jest diabłem i szatanem, i związanego rzucił do przepaści, aby nie zwodził dalej ludzi.

                                     

Egzorcyzm (stojąc)

            W imię Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego, za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Bogurodzicy Maryi, św. Michała Archanioła, świętych Apostołów Piotra i Pawła, i wszystkich świętych, ufając w powagę naszego świętego posługiwania, przystępujemy do odrzucenia napadów Diabelskiego podstępu.

                                  

Psalm 67

            Niech powstanie Bóg, i niech się rozproszą nieprzyjaciele Jego, i niech uciekną ci, którzy go nienawidzą, sprzed Oblicza Jego. Jak rozprasza się dym, tak niechaj się rozproszą. Jak rozpływa się wosk przed obliczem ognia, tak niech zginą grzesznicy sprzed oblicza Bożego.

       V. Oto przed + Krzyżem Pańskim uciekajcie moce, przeciwne.
       R. Zwycięża lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida.
       V. Niech Miłosierdzie Twoje o Panie będzie nad nami.
       R.  Ponieważ zaufaliśmy Tobie.

            Egzorcyzmujemy ciebie wszelki nieczysty Duchu, wszelka szatańska Mocy, wszelkie napaści piekielnego przeciwnika, wszelki legionie, wszelki zborze, i sekto diabelska, w imieniu i Mocy Pana naszego Jezusa + Chrystusa, wykorzeń się i uciekaj z kościoła Bożego, od dusz na obraz Boży stworzonych, i Najdroższą Krwią Baranka odkupionych. + Nie odważ się więcej wężu Najchytrzejszy, oszukiwać ludzki ród, prześladować Kościół Boży, i wybranych Bożych przesiewać i przetrząsać, jakby pszenicę. + Niech ci rozkaże Bóg Najwyższy, któremu w wielkiej swej pysze czynisz się równym, który chce zbawić wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Rozkazuje ci Bóg Ojciec + rozkazuje ci Bóg Syn + rozkazuje ci Bóg Duch święty + rozkazuje ci Chrystus, odwieczne Słowo Boże, które Ciałem się stało, + które dla zbawienia rodzaju ludzkiego, zgubionego przez twą zawiść, upokorzyło się samo, ostawszy się posłusznym aż do śmierci. Chrystus, który Kościół Swój zbudował na silnej skale, i Oświadczył, że bramy Piekielne go nie przemogą, ponieważ z nim będzie po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Rozkazuje ci tajemnica Krzyża + i moc tajemnic Wiary chrześcijańskiej. Rozkazuje ci Bogurodzica Dziewica Maryja, + która pyszną twą głowę w swojej pokorze starła. Rozkazuje ci wiara św. Apostołów Piotra i Pawła, i wszystkich Apostołów. + Rozkazuje ci krew Męczenników, i pobożne wstawiennictwo wszystkich świętych. + Przeto smoku przeklęty, i wszelki legionie Diabelski, zaklinamy cię przez Boga żywego + przez Boga + Prawdziwego, przez Boga + świętego, przez Boga, + który tak umiłował świat, że Syna Swego Jedynego dał, aby wszelki, który wierzy w niego nie zginął, lecz miał życie wieczne. Przestań uwodzić stworzenia ludzkie i poić je trucizną wiecznego potępienia. Przestań szkodzić Kościołowi, i zarzucać sidła na jego wolność. Idź precz szatanie, wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa, wrogu ludzkiego zbawienia. Daj miejsce Chrystusowi, w którym nic nie znalazłeś z twoich dzieł. Daj miejsce kościołowi jednemu, świętemu, katolickiemu i Apostolskiemu, który Chrystus Sam nabył Krwią Swoją. Upokorz się pod potężną ręką Boga, drżyj i uciekaj, ponieważ my wzywamy święte i straszne imię Jezus, przed którym drżą piekła, Któremu moce niebios, potęgi i panowania są podległe, którego Cherubini i Serafini nieustannym wołaniem chwalą, mówiąc:

            święty, święty, święty, Pan, Bóg zastępów.                                    (klęcząc)

                  V. Panie wysłuchaj modlitwę Moją.
                  R. A wołanie moje niech do ciebie przyjdzie.                                                                     V. Pan z wami.
                  R. I z duchem Twoim.

Módlmy się

            Boże niebios, Boże ziemi, Boże Aniołów, Boże Archaniołów, Boże Patriarchów, Boże Proroków, Boże Apostołów, Boże Dziewic, Boże, który posiadasz moc dać życie po śmierci, i spokój po pracy, ponieważ nie ma Boga poza Tobą, i być nie może, Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, którego królestwu nie będzie końca, pokornie prosimy Majestat Twej Chwały, abyś od piekielnych duchów wszelkiej władzy, sidła, oszustwa, i niegodziwości, nas Potęgą Swoją, wyzwolić i nietkniętych ustrzec raczył, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

                V. Od sideł szatańskich.
                R. Wyzwól nas Panie.
                V. Abyś kościół Swój święty zachował w Twojej służbie bezpieczny i wolny
                 R. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
                 V. Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego upokorzyć raczył
                 R. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

      (Pokrop wodą święconą Egzorcyzmowaną i 3 x Zdrowaś Maryjo... o straż Aniołów sobie)

                       

Poświęcenie się św. Michałowi.

            O wielki książę niebieski, Najświętszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż niegodny Twojego Oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, Powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw, i licznymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą, w Towarzystwie mojego Anioła stróża, i w obecność wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za światków,

 

Mojego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie obieram za mojego obrońcę i orędownika. Postanawiam mocno czcić cię zawsze, i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził pana Boga, myślą, mową, lub uczynkiem. Broń mnie przeciwko wszelkim pokusom szatańskim, głównie te, które atakują wiarę i czystość. W godzinę śmierci uproś pokój mej duszy, i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

 

Egzorcyzmy kościelne – prywatne O odejście - rozkazujące.

            Rozkazuję ci wyjdź w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Wyjdź z Niego..... ( z kogo) duchu Nieczysty i ustąp miejsca Duchowi świętemu Pocieszycielowi. Niech wszystkie złośliwości demonów odlecą od ciebie z tego miejsca niech przybędą aniołowie pokoju, oraz niech ustąpi z tego domu wszelka złość niezgody. Niech wszelka moc diabelska ustąpi, i niech dłużej nie będą chore osoby...(jakie) których dręczy zły nieczysty duch. Panie Jezu Chryste, który tą samą mocą wypędziłeś złe i nieczyste duchy z chorych, udziel nam tej łaski, prosimy ciebie, aby ci chorzy, (Jacy?) Otrzymali zdrowie duszy i ciała.

O uspokojenie burzy, na dworze i duchowej

            Nie pozwól, aby nieprzyjaciel przemógł nas, oraz nie pozwól, aby syn nieprawości miał moc szkodzenia nam. Prosimy cię Panie niech duchy wszelkiej złośliwości odejdą do tego domu, miejsca i osoby. (Jakiej) Niech ustaną wszelkie burze nieprawości. Niech wszelkie zło i złośliwość, podstęp wszelaki, nienawiść szatana, odejdzie od ciebie, niech Bóg w Trójcy świętej Jedyny będzie sam lekarstwem dla rasy ludzkiej przeciw zasadzkom nieprzyjaciela. Użycz o Panie, aby (Jaki przedmiot) stały się one obroną przeciw intrygom, zasadzkom i matniom, oraz szatańskim złudom, gdziekolwiek jakaś cząstka, (jakiego przedmiotu) ich będzie trzymana i przechowywana. Amen.

Modlitwy o uwolnienie od złego ducha

 Do Pana Jezusa

            O Jezu zbawicielu, panie mój i Boże mój, Który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i zwyciężyłeś władzę szatana, proszę cię o uwolnienie mnie od wszelkiej obecności diabelskiej i od wszelkiego wpływu szatana.

                        Proszę cię o to w Twoje imię,
                        Proszę cię o to przez Twoje rany,
                        Proszę cię o to przez Twoją krew,
                        Proszę cię o to przez Twój krzyż,
  Proszę cię o to przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej i Bolesnej.
  Krew i Woda, które wypływają z Twego Boku, niech spłyną na mnie, aby mnie oczyścić, wyzwolić i uzdrowić. Amen.

 

Do Maryi

            O czcigodna Królowo Nieba i Pani aniołów, ciebie, która otrzymałaś od Boga moc i misję miażdżenia głowy szatana, prosimy pokornie, abyś zesłała nam Niebiańskie zastępy, aby na twój rozkaz przepędziły złe duchy, walczyły z nimi wszędzie, stłumiły ich śmiałość, i zepchnęły ich do otchłani piekielnej. Amen.

 

Modlitwa błogosławieństwa miejsca zamieszkania i Pracy.

            Zstąp Ojcze Niebieski na nasz dom (sklep, Biuro, miejsce pracy i nauki) i trzymaj od nas wszelkie moce nieprzyjaciela. Niech przyjdą nasi święci aniołowie strzec nas w pokoju. Twoje Błogosławieństwo niech stanie z nami na zawsze, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

            Panie Jezu Chryste, który nakazałeś swoim apostołom wzywać pokoju, którzy zamieszkują w domach, do których wchodzili,

 

Uświęć, + prosimy Cię ten dom za pośrednictwem naszej ufnej modlitwy. Wylej nań swoje błogosławieństwo i obfitość pokoju. Niech przyjdzie do tego domu zbawienie, tak jak przyszło do domu, Zacheusza, kiedy Ty do niego wszedłeś. Przyślij swoich aniołów, aby go strzegli i wypędzili z niego wszelką moc złego ducha. Udziel tym wszystkim, którzy tu mieszkają, łaski upodobania się Tobie dzięki cnotliwym czynom tak, aby zasłużyli sobie, gdy przyjdzie czas, na przyjęcie ich do Twojego Niebiańskiego mieszkania. Prosimy cię oto wszystko, który Jesteś Bogiem i Panem. Amen.

 

Antyfona.

 

Nie pamiętaj o Panie win naszych

 

Rodziców i nie każ nas za          nasze grzechy.

 

Ojcze nasz...

 

 

 

Psalm 54 (53)

 

                                               Boże zbaw mnie w imię swoje,
Swoją mocą broń mojej sprawy!
Boże słuchaj mojej modlitwy,

 

Nakłoń ucha na słowa ust moich!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
                              A gwałtownicy czyhają na moje życie;
                              Nie mają Boga przed swymi oczyma.
                              Oto Bóg mi dopomaga,
                              Pan podtrzymuje me życie.
                              Niechaj zło spadnie na moich przeciwników,
                              i przez wzgląd na swoją wierność zniwecz ich!
                              Będę ci chętnie składać ofiarę,
                              sławić twe imię, bo ono jest dobre,
                              bo wybawi mnie z wszelkiej udręki,
                              a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.

 

Chwała Ojcu...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              - Zbaw swego sługę (swoją służebnicę)
              - Boże mój, ponieważ nadzieję pokłada w Tobie.
              - Bądź dla niego (dla niej) Panie wieżą warowną.
              - Wobec nieprzyjaciela.
              - Niech nieprzyjaciel nie będzie mógł mu (niej) nic uczynić.
  - A syn nikczemności niech nie będzie mógł mu (jej)  zaszkodzić.
  - Wyślij Panie Twoją pomoc ze świętego miejsca.
  - I z Syjonu przyślij mi (jej) obronę.
  - Panie wysłuchaj moją modlitwę.
  - A moje wołanie niech do Ciebie przyjdzie.
  - Pan z wami.
  - I z Duchem Twoim.

 

Módlmy się.

            O Boże, u którego zawsze jest miłosierdzie i przebaczenie; wysłuchaj naszą modlitwę, a żeby ten twój sługa ( twoja służebnica) związany łańcuchem grzechów, otrzymał łaskawe przebaczenie twojej miłosiernej miłości. święty Panie, Ojcze wszechmogący, Boże przedwieczny, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który

 

skazałeś tego tyrana odstępcę na wieczną gehennę, i przysłałeś na świat Twojego Jedno rodzonego Syna, aby pokonał tą ryczącą istotę. Przybądź szybko, przyśpiesz swoje nadejście, aby wyrwać mu człowieka, którego stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo, ocalając go od zniszczenia i od złego ducha. O Panie, napełnij strachem przed Tobą tę bestię, która sieje zniszczenie w Twojej winnicy.

    Udziel Twoim sługom ufności, aby mogli z całych sił walczyć przeciwko najgorszemu smokowi, tak, aby on nie gardził tymi, którzy ufają Tobie i nie mógł powiedzieć tego, co już kiedyś faraon powiedział Mojżeszowi: „Nie znam Boga i nie uwolnię Izraela i nie pozwolę mu odejść”. Niech zmusi go Twoja potężna prawica do wyjścia z Twojego sługi (Twojej służebnicy) + ażeby nie sądził, że może trzymać, jako więźnia, tego (tę), którego (którą) ty raczyłeś stworzyć na Twój obraz i którego (którą) ty odkupiłeś przez Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego, a wieki wieków.   - Amen.

 

Módlmy się.

            Rozkazuję tobie, kimkolwiek Jesteś, duchu nieczysty i wszystkim twoim towarzyszom obecnym w tym słudze (w tej służebnicy) Boga, abyś przez tajemnice wcielenia, męki (śmierci), zmartwychwstania i wniebowstąpienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa; przez misję Ducha świętego; (przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny i przez jej Boże Macierzyństwo); przez powtórne przyjście samego naszego Pana na sąd; powiedział mi twoje imię, dzień i godzinę twojego wyjścia i jaki będzie tego znak; i rozkazuję ci być we wszystkim posłusznym mnie, szafarzowi Bożemu, choć niegodnemu, i rozkazuję ci nie sprawić w żaden sposób szkody temu Bożemu stworzeniu czy tutaj obecnym, bądź temu, co do nich należy.

 

Ewangelia według św. Jana (J 1, 1-14)

            Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko się przez Nie stało, a bez Niego nic się nie stało, co cię stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. pojawił się człowiek posłany przez Boga -Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był On światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która Oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wieżą w jego imię - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało Wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jedno rodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy.

 

Ewangelia według św. Marka (Mk 16 15-18)

            Jezus rzekł do swoich uczniów:, „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony; a kto nie uwierzy ten będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą te znaki towarzyszyć będą: w imię Moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić Będą; węże brać Będą do rąk, i jeśli co zatrutego wypili, nic nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść Będą i ci odzyskają zdrowie”.

 

Ewangelia według św. Łukasza (Łk 10, 17-20)

            Wróciło 72 z Radością mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana spadającego z Niebios jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w Niebie”.

 

              Ewangelia według św. Łukasza (Łk 11, 14-22)

            Jezus raz wyrzucał złego ducha u tego, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić, i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z Nieba. On jednak znając ich myśli rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli zaś szatan ze sobą jest skłócony, jak że ostoi się jego królestwo? Mówicie, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzuca złe duchy, to, przez kogo wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotne przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swojego domu bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go zabierze całą broń Jego, na której polegał, i łupy jego rozda”.

                      - Panie wysłuchaj modlitwę moją.
                      - A wołanie niech do ciebie przyjdzie.
                      - Pan z wami.
                      - i z duchem twoim.

 

Módlmy się.

            Panie Wszechmogący, Słowo Boga Ojca, Jezu Chryste, Boże i Stwórco każdego stworzenia: Ty, co dałeś świętym Apostołom władzę stąpania po wężach i skorpionach, Ty, który pośród wielu twoich nadzwyczajnych przykazań raczyłeś powiedzieć: „Wyrzucajcie złe duchy”, dzięki czemu szatan zwyciężony Twoją Mocą został strącony z Nieba jak błyskawica. Oto z lękiem i drżeniem wzywam, błagając Twojego świętego Imienia, abyś po przebaczeniu wszystkich moich grzechów, raczył dać mi, twojemu niegodnemu słudze, niewzruszoną wiarę i siłę do zaatakowania, z pewnością i wiernością Twojemu poleceniu tego okrutnego złego ducha i abyś pozwolił mi odczuć wspierającą mnie siłę Twojego ramienia. Proszę o to w Twoje imię, Jezu Chryste nasz Panie i Boże, który przyjdziesz sądzić ogniem żywych i umarłych i wszystkie czasy. Amen.

  Te Egzorcyzmy są do odmawiania
jedynie przez Kapłanów.
Nie powinien ich odmawiać
świecki człowiek.

Trzy wielkie Egzorcyzmy.

Czynność.

            Po uczynieniu znaku krzyża na sobie i na opętanym, egzorcysta zakłada stułę na szyję i kontynuuje, trzymając Prawą rękę na głowie chorego.

 

- Oto krzyż Pański, uciekajcie nieprzyjacielskie zastępy.

- Zwycięża Lew z pokolenia Judy, ze szczepu Dawida.

- Panie wysłuchaj modlitwę moją.

- A wołanie moje niech do ciebie przyjdzie.

- Pan z wami.

- I z duchem twoim.

 

Módlmy się.

            Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa wzywam Twojego świętego imienia i proszę pokornie o okazanie Twojego Miłosierdzia, abyś raczył udzielić mi pomocy przeciwko temu złemu duchowi i przeciwko każdemu duchowi nieczystemu, który dręczy to twoje stworzenie. Przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Pierwszy Wielki Egzorcyzm.

            Egzorcyzmuję ciebie duchu nieczysty, każde wtargnięcie nieprzyjaciela, każdą zjawę, każdy legion diabelski, w imię naszego Pana Jezusa + Chrystusa, nakazuję ci odstąpić i wyjść z tego stworzenia Boga. + On sam tobie to nakazuje.

            On, który ci nakazał spaść z wysokości Niebios do najniższych warstw ziemi. On ci to rozkazuje, Ten, który rozkazuje morzu, wiatrom, i burzom. Słuchaj i drżyj o szatanie nieprzyjacielu wiary, przeciwniku ludzi, przyczyno śmierci, złodzieju życia, przeciwniku sprawiedliwości, korzeniu zła, zarzewiu wad, zwodzicielu ludzi, kłamco narodów, podszepcie zazdrości, początku skąpstwa, przyczyno niezgody, przyczyno cierpienia.

            Dla czego tam przebywasz i stawiasz opór, podczas gdy wiesz, że Chrystus Pan zniweczył twoje polany? Lękasz się tego, który został ofiarowany w Izaaku, został sprzedany w osobie Józefa, został zabity w figurze Baranka, został ukrzyżowany, jako człowiek, i potem zatriumfował nad piekłem. Odejdź w imię Ojca + i Syna + i Ducha świętego, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, ustąp miejsca Duchowi świętemu, na mocy tego znaku świętego + Krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

                                     - Panie wysłuchaj mojej modlitwy.
                                     - A wołanie moje niech do ciebie przyjdzie.
                                     - Pan z wami.
                                     - I z duchem Twoim.

Módlmy się.

            O Boże, Stwórco i obrońco ludzkości, Ty, który ukształtowałeś człowieka na Twoje podobieństwo, wejrzyj na Twojego sługę (służebnicę), który (a) został (a) pochwycony (a) podstępem ducha nieczystego, którego (którą) starożytny wróg, dawny nieprzyjaciel ludzkości, otacza strasznym strachem, napełnia lękiem jego (jej) umysł, atakuje terrorem i trwogą, czyniąc go (ją) drżącym (drżącą) ze strachu. Zniszcz o Panie siłę złego ducha, oddal jego podstępne zasadzki, niech ucieknie daleko próżny kusiciel. Niech znak + Twojego imienia chroni Twojego sługę (Twoją służebnicę) i niech doświadczy on (ona) bezpieczeństwa na ciele i duszy. Strzeż tego, co jest w jego (jej) + sercu (duszy), ochrania jego (jej) wnętrzności, umocni jego (jej) + serce. Niech ucieknie z jego ( jej) duszy strach, przed mocą nieprzyjaciela. Udziel łaski, Panie, na mocy tego wezwania twojego Najświętszego Imienia, aby ten, który do tond napełniał terrorem, sam uciekł sterroryzowany i pokonany, ażeby ten twój sługa, (służebnica) mógł (mogła) należycie ci służyć, umocniony (a) w sercu i umyśle. Amen.

Drugi Wielki Egzorcyzm.

            Nakazuję tobie, starożytny wężu, w imię sędziego żywych i umarłych, twojego stwórcy, stwórcy świata, w imię tego, który ma moc strącić cię do piekła, a żebyś wyszedł natychmiast ze strachem i z twoim wściekłym wojskiem z tego sługi Bożego (z tej służebnicy Bożej), który (a) odwołał (a) się do kościoła. Nakazuję ci + ponownie, nie mocą mej słabości, lecz mocą Ducha świętego, wyjść z tego sługi(z tej służebnicy) Boga, którego (którą) Bóg wszechmogący stworzył na swoje podobieństwo. Ustąp, więc, ustąp nie mnie, lecz szafarzowi Chrystusa. Nakazuje ci to władza tego, który cię ujarzmił swoim krzyżem. Drżyj wobec mocy tego, który zwyciężywszy piekielne cierpienia, wyprowadził dusze do światła. Niech wejdzie w ciebie strach przed ciałem + człowieka, lęk wobec obrazu + Boga. Nie możesz stawiać oporu ani zwlekać ze swoim odejściem z tej osoby po tym, jak Chrystus upodobał sobie zamieszkać w ludzkim ciele.

            I abyś mnie nie uważał godnego pogardy, od kiedy znasz mnie, jako wielkiego grzesznika, niech rozkazuje ci Bóg +.  Niech ci to nakaże majestat Chrystusa + niech ci to nakaże Bóg Ojciec + niech ci to nakaże Bóg Syn, + niech ci to nakaże Bóg Duch święty, + niech ci to nakaże tajemnica krzyża, niech ci to nakaże Najświętsza Maryja Panna, matka Boża, + która od pierwszej swej chwili Swojego Niepokalanego Poczęcia, swoją pokorą zmiażdżyła twoją pyszną głowę. Niech ci to rozkaże wiara świętych Apostołów Piotra i Pawła + i Wszystkich świętych, + niech ci to nakaże krew męczenników +

niech ci to nakaże czystość w sercu wyznawców + niech ci to nakaże pobożne wstawiennictwo wszystkich świętych mężczyzn i kobiet + niech ci to nakaże moc tajemnic wiary chrześcijańskiej + wyjdź, więc, buntowniku.

            Wyjdź, więc podżegaczu pełny wszelkiego podstępu i fałszu, nieprzyjacielu cnót, prześladowco niewinnych. Odejdź nieszczęsny, odejdź próżny. Zrób miejsce Chrystusowi, w którym niema niczego z twoich dzieł: on cię obnażył, zniszczył twoje królestwo, związał cię i zwyciężył i zniweczył twoje kłamstwa, wrzucił cię w nieprzeniknione ciemności, gdzie tobie i twoim naśladowcom wyznaczył koniec. Dla czego stawiasz zuchwały opór? Dla czego ośmielasz się odmawiać? Zawiniłeś wobec Boga Wszechmogącego, którego rozkazów nie posłuchałeś. Zawiniłeś wobec Jego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, którego ośmieliłeś się kusić, i postanowiłeś go ukrzyżować. Zawiniłeś wobec ludzkości, której dałeś do picia śmiertelną truciznę, nakłaniając ją do zła.

            Nakazuję ci, więc, smoku najgorszy, w imię Baranka + Nieskalanego, który przeszedł, stąpając po wężach i pokonał lwa i smoka, abyś wyszedł do tego mężczyzny (z tej kobiety) + abyś odszedł z kościoła Bożego + drżyj i uciekaj, ponieważ wezwaliśmy imienia twego Pana, którego boi się straszliwe piekło, Tego, któremu są poddane moce niebieskie, władze, panowania, Tego, Którego wysławiają Cherubiny i serafiny, nie przerwanie śpiewając: „święty, święty, święty jest Pan, Bóg Zastępów”. 

            Nakazuję ci słowo +, które stało się ciałem. Nakazuje ci to ten, który zrodził się z dziewicy. (Maryi) Nakazuje ci to Jezus + Nazarejczyk, który wtedy, gdy ty walczyłeś z Jego uczniami, nakazał ci wyjść z tego człowieka, kiedy już byłeś pokonany i rozciągnięty, którego nie wahałeś się prosić, gdy kazał ci wyjść z tego człowieka, aby pozwolił ci wejść w stado świń.

            Dla tego wyjdź z tego mężczyzny, (z tej kobiety) + zmuszony w imię tego, który go (ją) stworzył. Daremny jest ten opór + trudno jest ci wierzgać przeciwko ościeniowi, ponieważ im bardziej opóźniasz swoje wyjście tym bardziej powiększasz swoją karę wieczną, gdyż nie gardzisz ludźmi, lecz tym, który panuje nad żywymi i umarłymi, Tym, który przyjdzie sądzić ogniem żywych i umarłych i wszystkie czasy. Amen.

                            - Panie wysłuchaj mojej modlitwy.
                            - A wołanie moje niech do ciebie przyjdzie.
                            - Pan z wami.
                            - I z duchem Twoim.

Módlmy się.

            Boże nieba i ziemi, Boże Aniołów, Boże Archaniołów, Boże Patriarchów, Boże proroków, Boże Apostołów, Boże Męczenników, Boże Wyznawców, Boże dziewic, Boże, który masz moc dać życie po śmierci, odpoczynek po trudzie, gdyż nie istnieje inny Bóg oprócz ciebie ani nic prawdziwego nie może istnieć, jeżeli nie ty, stwórco Nieba i ziemi, który Jesteś prawdziwym Królem, którego królestwo nie będzie końca: pokornie błagam majestat Twojej chwały, abyś raczył uwolnić twojego sługę, (twoją służebnicę) od duchów nieczystych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.   Amen.

Trzeci Wielki Egzorcyzm.

            Rozkazuję tobie, wszelki duchu nieczysty, każda zjawo, każdy podstępie szatana, w imię Jezusa Chrystusa + Nazarejczyka, który po chrzcie Janowym został zaprowadzony na pustynię i pokonał cię w twoim własnym domu, abyś przestał dręczyć tego człowieka, którego Bóg z prochu ziemi uczynił ku chwale Swojego Majestatu. Drżyj widząc w człowieku godnym współczucia nie ludzką kruchość, lecz obraz Boga Wszechmogącego.

            Dla tego ustąp Bogu, + który cię pogrążył w czeluści, ciebie i twoją złość, w osobie faraona i jego wojska, przez Swojego sługę Mojżesza. Ustąp Bogu, + który zmusił cię do ucieczki, wyrzucając cię przy pomocy duchowych śpiewów króla Saula, przez swojego wiernego sługę Dawida. Ustąp Bogu, + który potępił cię w osobie zdrajcy, Judasza Iskarioty.

            Bowiem uderza cię Boskimi razami + Ten, przed którego obliczem ty z twoimi legionami powiedziałeś drżąc i Błagając:, „co jest między nami a tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego?

 

            Przyszedłeś przed czasem dręczyć nas?”

Pali się ogniem wiecznym ten, który na końcu czasów powie złym: „Odejdźcie ode mnie przeklęci, odejdźcie w ogień wieczny, który został przygotowany diabłu i jego aniołom.” Bowiem dla ciebie o próżny i dla twoich aniołów będą przygotowane robaki, które nigdy nie umierają.

            Dla ciebie i dla twoich aniołów jest przygotowany piec niewygasający. Ponieważ Jesteś księciem przeklętej zbrodni, ty Jesteś autorem kazirodztwa, ty Jesteś głową świętokradztwa, ty Jesteś mistrzem najgorszych uczynków, ty Jesteś nauczycielem heretyków, ty Jesteś wynalazcą wszelkiej nieprzyzwoitości. Wyjdź, + więc, o próżny, wyjdź nikczemniku, wyjdź + z całym podstępem.

Ponieważ Bóg chce, aby człowiek był jego świątynią.

            Dla czego więc upierasz się, aby tutaj pozostać? Oddaj chwałę Bogu + Ojcu wszechmogącemu, przed którego obliczem każde kolano się zgina. Zrób miejsce Panu Naszemu Jezusowi + Chrystusowi, który dla zbawienia człowieka wylał swoją przenajświętszą krew.

            Pozwól wejść Duchowi + świętemu, który przez swojego Błogosławionego apostoła Piotra, pokonał cię wyraźnie w osobie Szymona maga, który potępił twoje kłamstwa małżonkach Ananiaszu i Safirze, który cię zabił w osobie króla Heroda, odmawiającego oddania czci Bogu. On wyrzucił cię na zatracenie za pośrednictwem swojego apostoła Pawła, czyniąc ślepym maga Elimasa, za pośrednictwem tego samego apostoła kazał ci wyjść z Pitonessy, rozkazując ci swoim słowem.

            Dla tego, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, odejdź teraz + odejdź sobie o kłamco. Twoją siedzibą jest pustynia, twoim mieszkaniem jest wąż, upokorz się i upadnij na twarz. Nie masz już czasu, aby czekać. Oto, bowiem zbliża się szybko pan mający władzę: przed nim płonie ogień, poprzedza go i pali wokół wszystkich jego wrogów.

            Pod czas, gdy możesz okłamywać człowieka, nie możesz wyśmiewać się z Boga. To wyrzuca cię ten, przed którego wzrokiem nie ma nic ukrytego. Wyrzuca cię ten, którego mocy są poddane wszystkie rzeczy. Wyrzuca cię Ten, który przygotował dla ciebie i twoich aniołów ogień wieczny. Z Jego ust wychodzi miecz, obosieczny: to ten, który przyjdzie sądzić ogniem żywych i umarłych i wszystkie czasy. Amen.

 

Modlitwa Oślepiająca szatana.

Oby nasze kroki były wspólne

Oby nasze ręce nasze wspólnie gromadziły

Oby nasze serca nasze wspólnie uderzały

Oby nasze, nasze wnętrze wspólnie odczuwało

Oby myśli naszego ducha jedność Budowały.

Oby uszy nasze wspólnie umiały wsłuchiwać się w ciszę.

Oby nasze oczy wpatrując się w siebie wzajemnie- spajały nas.

Oby nasze wargi wspólnie błagały Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie.

 

Normy do zachowania przy Egzorcyzmowaniu osoby opętanej przez szatana.

1.- Kapłan, który egzorcyzmuje osoby dręczone przez złego ducha, musi posiadać specjalne i wyraźne zezwolenie ordynariusza i powinna cechować go: pobożność, roztropność, i nieskazitelność życia. Powinien pokładać zaufanie nie w swojej mocy, lecz w Mocy Bożej. Powinien on zachowywać dystans od wszelkiego pożądania dóbr ludzkich, aby mógł pełnić swoje religijne zadanie natchnione nieustanną miłością i pokorą. Powinien oprócz tego być w wieku dojrzałym, cieszyć się szacunkiem innych, nie tylko ze względu na wykonywane zadanie, lecz ze względu na powagę obyczajów.

2.- Aby móc wykonywać w sposób prawy swój urząd, powinien zatroszczyć się o poznawanie innych dokumentów użytecznych dla tego zadania, które zostało napisane przez wiary godnych autorów, a których tutaj z powodów braku miejsca nie wymieniamy. Powinien korzystać z ich doświadczenia. Oprócz tego musi pilnie przestrzegać tych niewielu norm, które są szczególnie konieczne.

3.- Przede wszystkim niech nie wierzy zbyt łatwo, że ktoś jest opętany przez złego ducha. W tym celu powinien dobrze znać symptomy, po których można odróżnić opętanego od osoby zarażonej inną chorobą, przede wszystkim psychiczną. Na obecność złego ducha mogą wskazywać następujące znaki: mówienie równocześnie wieloma nieznanymi językami, lub rozumienie tych osób, które nimi mówią. Znajomość faktów odległych, lub ukrytych. Pokazywanie większej siły niż wynikałoby to z wieku lub naturalnych predyspozycji, oraz inne podobne zjawiska, które tym bardziej wskazują na opętanie, im są liczniejsze.

4.- Aby lepiej poznać stan osoby opętanej kapłan, po przeprowadzeniu jednego lub dwóch egzorcyzmów powinien wypytać opętanego na temat tego, co odczuwał w umyśle i w ciele, również celem rozpoznania, jakie słowa najbardziej przeszkadzały złym duchom, aby potem z większym naciskiem i z większą częstotliwością je powtarzać.

5.- Należy zdawać sobie sprawę, jakimi sztuczkami i kłamstwami posługują się złe duchy, aby sprowadzić egzorcystę na manowce: mają zwyczaj odpowiadać kłamliwie, niechętnie ujawniają swoją obecność, aby egzorcysta ulegając zmęczeniu zrezygnował z posługi. Bywa także, że osoba zaatakowana udaje chorą, nie przyznając się do opętania przez złego ducha.

6.- Czasami złe duchy, po ujawnieniu się, kryją się na nowo, zostawiając ciało wolne od wszelkiej udręki, tak, że zaatakowany wierzy, iż został całkowicie uwolniony. Lecz egzorcysta nie powinien zaprzestać działania, dopóki nie zobaczy znaków uwolnienia.

7.- Czasami złe duchy przeszkadzają na wszelki możliwy im sposób, aby chory nie poddał się egzorcyzmom, albo starają się wzbudzić przekonanie, że chodzi o chorobę naturalną. Niekiedy podczas trwania egzorcyzmu usypiają chorego i przedstawiają mu jakąś wizję, ukrywając swoją obecność, aby wydawało się, że chory został już uwolniony.

8.- Niektórzy deklarują, że zostali zaczarowani lub rzucono na nich urok, mówią także, kto uczynił im zło i w jaki sposób można się tego pozbyć. Należy zachować ostrożność, aby w tym celu nie zwracać się w tym celu do magów, wróżących lub innych, zamiast udać się do szafarzy kościoła. Nie wolno sięgać do żadnej formy zabobonów, lub też do innych niedozwolonych środków.

9.- Innymi razy zły duch pozwala, aby chory mógł odpocząć i osoba przyjmuje nawet Najświętszą Eucharystię, aby wydawało się, że zły duch odszedł. Ponadto istnieją bardzo liczne sztuczki i zasadzki złego ducha, aby okłamać człowieka. Aby nie dać się oszukać, egzorcysta musi być bardzo roztropny.

10.- Dla tego egzorcysta, pamiętając o słowach Pana, że pewien rodzaj złych duchów nie można wypędzić inaczej jak tylko modlitwą i postem. (Mt 17, 21) Powinien używać z tych dwóch potężnych środków, na ile tylko potrafi osobiście, lub korzystając z pomocy innych, aby wybłagać Bożą pomoc i wyrzucać złe duchy za przykładem świętych ojców.

11.- Opętani powinni być egzorcyzmowani, jeśli istnieje taka możliwość, w kościele, albo w innym odpowiednim miejscu o charakterze religijnym i stosownym, z dala od tłumu. Lecz jeśli opętany jest chory, albo też z innego, słusznego powodu, można dokonać egzorcyzmu także w domu.

12.- Opętanemu należy przypomnieć, że jeżeli jego stan fizyczny i umysłowy na to pozwala, powinien modlić się za siebie, pościć, przystępować często do spowiedzi i komunii świętej, aby uzyskać pomoc, zgodnie ze wskazaniami kapłana. A podczas egzorcyzmu powinien starać się o należyte skupienie, powinien zwrócić się do Boga z mocną wiarą, prosząc go o zdrowie z całą pokorą. Gdy dręczony jest z większą siłą niech z nosi to z cierpieniem i z pomocą Boga.

13.- Powinien trzymać krucyfiks w ręce, albo mieć go przed oczyma. Także odpowiednio zabezpieczone relikwie świętych, kiedy jest taka możliwość, mogą być z szacunkiem kładzione na piersi i głowie opętanego. Należy jednak zachować ostrożność, aby przedmioty święte nie były traktowane w sposób nie godny i nie zostały zniszczone przez złego ducha. Nie należy kłaść Najświętszej Eucharystii opętanego, czy na jakąkolwiek Część jego ciała, aby nie narazić Eucharystii na zbezczeszczenie.

14.- Egzorcysta nie powinien zatracać się w wielu słowach ani w powierzchownych zadanych z ciekawości pytaniach, przede wszystkim w odniesieniu do przyszłych i ukrytych faktów, które nie są związane z jego posługą. Powinien nakazać nieczystemu duchowi zachowanie milczenia i odpowiadanie tylko na jego pytania. Nie powinien mu wierzyć, nawet, jeśli zły duch udaje duszę jakiegoś świętego lub zmarłego, albo dobrego anioła.

15.- Pytania, które należy zadać, dotyczą na przykład liczby i imion złych duchów obecnych, czasu, w którym weszli w człowieka, przyczyny opętania i tym podobnie. Jeżeli chodzi o inne występki ducha, jak śmiech lub wypowiadane brednie, egzorcysta powinien je przerwać, albo zignorować i upomnieć obecnych, których nie powinno być wielu, aby nie zwracali na nie uwagi i nie pytali o nic opętanego, lecz by modlili się do Boga za niego, wytrwale i z pokorą.

16.- Egzorcyzmy mają być wymawiane lub odczytywane z mocą, z wielką wiarą, z pokorą i gorliwością. Gdy dostrzega się, iż zły duch większą odczuwa udrękę, wtedy należy zaatakować go z większą siłą. Gdy spostrzega się, że opętany cierpi w jakiejś części swojego ciała, albo zostaje uderzony, lub też pojawia się na jego ciele dymienica, należy uczynić tam znak krzyża i pokropić tam wodą święconą, którą zawsze powinno się mieć ją przygotowaną.

17.- Egzorcysta powinien także zaobserwować, na jakie słowa złe duchy najmocniej reagują, np. drżeniem, powinien powtarzać je wiele razy, zwiększając częstotliwość w momencie wypędzenia, potęgując nieustannie ich karę. jeżeli zauważa się postęp, należy kontynuować egzorcyzmy przez dwie, trzy, cztery godziny albo i więcej, aż do pełnego sukcesu.

18.-Egzorcysta powinien powstrzymać się od podawania lub przepisywania jakichkolwiek lekarstw i pozostawić to zadanie lekarzom.

19.- Przy kobiecie zawsze powinna być jakaś zaufana osoba, która mocno trzyma opętaną, gdy rzuca nią zły duch. Jeśli jest to możliwe, ta osoba powinna pochodzić z rodziny opętanej. Ponadto egzorcysta kierując się delikatnością, powinien uważać, aby nie powiedzieć lub nie uczynić czegokolwiek, co mogłoby być okazją do złych myśli u niego lub u innych.

20.- W czasie egzorcyzmu należy posługiwać się słowami Pisma św., które powinny być uprzywilejowane bardziej niż słowa własne lub innych. Egzorcysta powinien nakazać złemu duchowi, aby powiedział, czy wszedł on w ciało za sprawą magii lub rzuconych uroków, bądź za sprawą rzeczy zaczarowanych, które opętany zjadł, a w tym przypadku niech je zwymiotuje. Jeżeli natomiast posłużono się rzeczami zewnętrznymi w stosunku do osoby, niech powie, gdzie one się znajdują. Po ich znalezieniu, należy je spalić. Należy poprosić opętanego, aby ujawnił egzorcyście pokusy, które często odczuwa.

21.- Gdy opętany zostanie uwolniony, należy go troskliwie umieć, aby wystrzegał się grzechu, nie dając diabłu okazji powrotu, w tym przypadku jego stan mógłby stać się gorszy od poprzedniego.

 

 

Modlitwy do Ducha świętego.

Sekwencja

            Przyjdź Duchu święty ześlij z nieba wzięty światła twego strumień.

            Przyjdź ojcze ubogich, przyjdź dawco łask drogich przyjdź światłości sumień.

            O najmilszy z gości, słodka serc Radości, słodkie orzeźwienie.

            W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.

            światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj twej potędze.

            Bez twojego tchnienia, cóż jest w śród stworzenia, jeno cierń i nędze.

            Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

            Daj twoim wierzącym w tobie ufającym siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.

 

Hymn

O stworzycielu duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są twych rąk,

Pocieszycielem Jesteś zwan i najwyższego Boga Dar.

 

Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, Miłość ognia żar.

Ty darzysz łaską siedem kroć, bo moc z prawicy Ojca masz.

Przez Boga obiecany nam mową wzbogacasz język nasz.

 

 Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam Miłość świętą wlej,

 i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej.

 

Nieprzyjaciela odpędź w dal i twym pokojem obdarz wraz

niech w drodze za przewodem twym miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez ciebie Ojca Znać, daj by i syn poznany był,

i Ciebie Jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

Niech Bogu Ojcu Chwała brzmi, synowi, który zmartwychwstał,

i temu, co pociesza nas niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

 

Modlitwa

            Przyjdź Duchu święty ześlij z nieba wzięty i przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień naszą gorycz, w słodycz twej łaski. Przemień mrok naszych serc, w delikatne światło. Przemień naszą obojętność, w serdeczną życzliwość. Przemień naszą noc w twoje światło. Przemień zimę naszych dusz w twoją wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę, oczyść nas z pychy, pogłębiaj naszą pokorę, rozpal w nas Miłość, zgaś w nas zmysłowość. Spraw, abyśmy widzieli siebie tak jak Ty nas widzisz, abyśmy mogli poznać ciebie jak to obiecałeś i byli szczęśliwi według słowa twego, „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”

 

Modlitwa

            Duchu przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam cię oświecaj mnie, kieruj mną, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję oddać się wszystkiemu, co mnie spotka z twojej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu święty obdarz świat pokojem.

 Modlitwa

            O duchu święty, duszo mej duszy, uwielbiam cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj, i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam robić, i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję ci uległość we wszystkim, co mnie z twojej woli spotyka, tylko okaż mi swoją wolę.

Modlitwa o dary Ducha świętego.

            Duchu święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed twoim Boskim majestatem, w obliczu nieba i ziemi poświęcam ci i oddaję duszę moją i ciało. Uwielbiam blask nieskończonej twojej czystości, doskonałość twojej sprawiedliwości, potęgę twojej miłości. Ty Jesteś światłem i siłą mej duszy. Przez ciebie żyję, myślę i Działam. Obym niewiernością twej łasce nigdy cię nie zasmucił, nie zgrzeszył przeciw tobie. Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos twój, niech idę za twoimi natchnieniami. O Duchu święty dawco daru Mądrości, oświecaj mnie. O Duchu święty dawco daru rozumu, pouczaj mnie. O Duchu święty dawco daru rady kieruj mną. O Duchu święty dawco daru mocy umacniaj mnie. O Duchu święty dawco daru umiejętności rozpraszaj moją nieświadomość. O Duchu święty dawco daru Bojaźni Bożej oswobodź mnie od wszelkiego grzechu. O Duchu święty dawco daru pokoju, obdarz mnie pokojem. Błagam cię Duchu święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mojego życia, kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, Radością i wyrozumiałością. Amen.

 

Akt poświęcenia się Duchowi świętemu.

            Duchu święty, duchu Boży, duchu świata miłości. Tobie poświęcam rozum mój, serce moje wolę moją, i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień przychodzących od ciebie z nieba, i nauki kościoła, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz. Spraw, aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, a wola moja, zawsze zgadzała się z wolą Bożą. Spraw, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem cnót, i życia Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą, niech będzie cześć i chwała. Amen. Duchu święty natchnij mnie, Miłości Boża pochłoń mnie, na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo matko spojrzyj na mnie, z Jezusem Błogosław mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen.

 

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Modlitwa wstępna.

       Mój Boże, Kochany Duchu święty, zstąp na nas i poucz jak mamy żyć w prawdzie Bożej Miłości. Spraw, abym otrzymał te łaski, o które Cię pokornie proszę i napełnij moją duszę Twoją światłością. Proszę Cię o to serdecznie oraz Pośredniczkę Wszystkich łask i Współ odkupicielkę - Twoją Oblubienicę, świętą Maryję. Duchu święty, mam ufność w Tobie i zawsze pragnę pełnić Twoją świętą, Wiekuistą Wolę.

 

I dzień

             Najświętszy, Ukochany Duchu święty Boże; Ty Jesteś Oświeceniem ludzkich umysłów. Udziel mi szczególnego Daru - łaski Rozumu, abym oświecony Twoim świętym światłem czynił to wszystko, czego Sam ode mnie żądasz. Duchu święty, Prawdziwe światło Sumień, spraw, abym mógł zjednoczyć mój umysł z Twoją świętą Wolą. Dopomóż, abym umiał promieniować Twoimi łaskami na inne dusze, które umiałyby korzystać ze zdroju Twoich łask.     

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

             Najlepszy, Błogosławiony Darze - święty Duchu Prawdy, udziel mi Twojego świętego Daru Rady i tak działaj we mnie i przeze mnie, abym stał się Twoim najlepszym narzędziem. Uczyń to, Panie, abym zgodnie z Twoją świętą Wolą służył potrzebującym. Proszę Cię o tę łaskę, abym mógł jeszcze bardziej wpłynąć na rozszerzenie Niebieskiego Królestwa. Wpłyń też na wszystkich biednych, zagubionych grzeszników, aby z Boża pomocą nauczyli się prostować kręte zawiłości swojej duszy i na pozór zmarnowanego swojego losu.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

            Duchu święty Ogniu Miłości, Ty, który Jesteś Dawcą i Wzorem Męstwa, spraw, abym zawsze był mężny we wszystkim, co przynosi większą Chwałę Bogu. Naucz mnie, bym bez oporu z entuzjazmem głosił Twoje święte Słowa, które mi polecisz przekazać. Nie pozwól mi stchórzyć ani zwątpić. Gdy zaś codzienne życie będzie mnie obarczać coraz większym ciężarem Krzyża, Ty, Najświętszy Duchu, wejrzyj na moja marność i słabość oraz pomóż mi nieść Go z miłością do końca. Powierzam Ci się całkowicie! Spraw, bym zawsze umiał pomóc złamanym sercom braci, którzy w każdej chwili swoimi grzechami krzyżują Syna Człowieczego i Jego Najświętszą Matkę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

             Duchu święty, który Jesteś świętą Umiejętnością, udziel mi łaski Umiejętności, abym mógł bez zarzutu pełnić Boża Wolę. Uczyń mnie naczyniem światła oświecającego mój umysł na tyle, bym mógł zrealizować wszystkie polecenia w pracy dla osiągnięcia Bożego Królestwa. Spraw, bym przynosił owoce świętości pełniąc Twoją świętą Wolę i abym na zawsze odwrócił się od mojej woli - chwiejnej i grzesznej.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

             Duchu święty, Boże, źródło i Siło wszelkiej Pobożności, która od Ciebie pochodzi i do Ciebie powraca, udziel mi Daru świętej Pobożności. Prowadząc nas Swoją światłością nie pozwól, abyśmy mieli dwie twarze jak faryzeusze: na pozór pełniący służbę Bożą, w rzeczywistości służbę bożkom, mamonie. Panie łaskawy, chroniąc nas przed wielkim Złem spraw, bym zawsze dawał dobry przykład bliźnim i szczerze spełniał akty miłości wobec nich. Obym nigdy nie usłyszał nagany Mistrza z Nazaretu: "Groby pobielane". Skrzydlata Gołębico, rozpal Twoją świętą łaską tak moją wiarę i pobożność, bym nimi promieniował na znękane dusze. Oby ci grzesznicy zrozumieli, że Bóg jest Nieskończoną Miłością i nigdy nikogo nie opuszcza. On nawróconych zaprowadzi do szczęśliwego życia z Nim, wybawiając od zła.

 Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

              Duchu święty, który Jesteś Najwyższą Mądrością, obdarz nas łaską Bożej Mądrości. Bądź naszym Przewodnikiem w prawdziwym rozpoznawaniu istniejącej rzeczywistości. Oświecaj mnie Twym światłem, abym na zawsze porzucił Mądrość i ułudę tego świata wraz z jego władcą - Szatanem. Niech w moim sercu zakróluje tylko Mądrość i Sprawiedliwość Boża. O, Ukochany Stworzycielu, który stale nas odnawiasz Swoją światłością i mnie ożywiasz Swoim Żarem Miłości, spraw, bym pomagał wątpiącym oraz zrozpaczonym, by uwierzyli, że po oczyszczeniu odrodzą się na nowo, a w Wieczności osiągną pełnię szczęśliwości w Twoim Królestwie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

               Duchu święty, który dajesz wielką łaskę Bożej Bojaźni, spraw, abym nigdy nie odważył się wystąpić przeciw Twojej świętej Woli. Duchu święty Prawdy, naucz, aby przed twoim świętym Majestatem każdy człowiek zobaczył swoją nie godność i z wielką bojaźnią zbliżał się do Boga. Obdarz też moją nędzną duszę prawdziwą Bożą Bojaźnią, abym nigdy nie skalał swojego serca przeciwko Tobie - ani zuchwałością, ani lekceważeniem, ani buntem. Najwspanialszy Oświecicielu, prowadź mnie Swoimi Drogami, abym umiejętnie przekazywał tym wątpiącym i zagubionym w ciemnościach prawdziwe drogi wiodące do lepszego poznania Boga.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

              Duchu święty Nieskończonej Miłości i Czułości, udziel Swoich Darów i Owoców całemu Bożemu ludowi w świętym Kościele. Spraw, Przedwieczna Mądrości, aby kapłani, biskupi i kardynałowie otworzyli swoje serca na Twoje światło i doskonale wypełniali Twoją świętą Wolę. Także wtedy, gdy podczas próby oczyszczającego ognia tak jak umęczony Jezus - będą dźwigali z bólem i ze łzami ciężki Krzyż. Głównie z powodu błędów modernizmu i wszelkich odstępstw ignorujących Twoją Prawdę, święty Duchu. Najświętszy Duchu, spraw, niech Twoja łaska przeniknie na zawsze wszystkie serca w Twoim Kościele. Módlmy się o przezwyciężenie działań Złego, a zwłaszcza wszystkich podziałów zarówno w Kościele Katolickim jak i pomiędzy chrześcijanami. Bowiem Agonia Jezusa Chrystusa wciąż trwa. Najświętszy Duchu, spraw, niech Twoja łaska przeniknie na zawsze wszystkie serca podzielonego Kościoła, by wszyscy zrozumieli i uznali swoje błędy, jednocząc się. Gdy nadejdzie Błogosławiona Jedność, rozkwitnie prawdziwa Wiosna Kościoła.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

            Ukochany, Błogosławiony Uświęcicielu naszych serc i dusz, w tym ostatnim dniu nowenny wysłuchaj i spełnij te nasze prośby i błagania, które są zgodne z Twoją świętą Wolą. Panie pełen Współczucia, udziel zarówno mnie jak i moim bliskim oraz znajomym, wrogom i wszystkim ludziom na świecie takich łask, które będą niezbędne do wypełnienia Twojej świętej Woli. Panie wszelkiego stworzenia, naucz nas słuchać Ciebie tak jak tego pragniesz. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Twojej Dobroci i jako nawróceni grzesznicy oczekiwali na nadejście Dnia Chwały wraz z całkowitym triumfem Dwu Serc: Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. Wówczas to dla nawróconego i odrodzonego pokolenia przeminą dni ciemności, a każda pustynia i kryjówki Zła znikną z powierzchni ziemi.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu.....

 

Litania do Ducha świętego.

 Kyrie elejson, Chryste elejson,        Kyrie elejson.

 Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

 Synu, Odkupicielu świata, Boże -...

 Duchu święty, Boże -...

 święta Trójco, Jedyny Boże -...

 Duchu święty, od Ojca i Syna pochodzący-...

 Duchu święty Mądrości -...

 Duchu święty Bojaźni Bożej -...

 Duchu święty łaski i Miłosierdzia -...

 Duchu święty Wiary, Pokoju i Miłości -...

 Duchu święty Pokory i Czystości -...

 Duchu święty Cierpliwości -...

 Duchu święty Skruchy i żalu -...

 Duchu święty światłości serca -...

 Duchu święty Wesele wybranych -...

 Duchu święty Oświecicielu Proroków -...

 Duchu święty Mądrości Apostołów -...

 Duchu święty Czystości panieńskiej -...

 Duchu święty Pocieszycielu nasz -...

 Duchu święty Wodzu i Przewodniku nasz -...

 

 Bądź nam miłościw! Przepuść nam, Panie!

 Bądź nam miłościw! Wysłuchaj nas, Panie!

 

 Od wszelkiego grzechu i pokusy doń.
                        -Wybaw nas, Duchu święty Boże.

 Od sprzeciwiania się uznanej Prawdzie Wiary świętej -...

 Od grzechu przeciw ufności w Miłosierdzie Boże -...

 Od wszelkiej rozpaczy -...

 Od złości i nienawiści -...

 Od zatwardziałości serca -...

 Od wszelkiego niedbalstwa -...

 Od wszystkich złych i nieczystych spraw i myśli -...

 Od nagłej i niespodziewanej śmierci -...

 Od potępienia wiekuistego -Wybaw nas, Duchu święty Boże.

 

 My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy
                -Wysłuchaj nas, Duchu święty Boże!

 Abyś raczył rządzić Twoim świętym Kościołem i zachował Go,

       Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu święty, Boże.

 Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszystkich duszpasterzy w świętej pobożności utrzymać raczył -...

 Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył -...

 Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył

 Abyś myśli nasze ku pożądaniu Niebieskich         Rzeczy podnosić raczył -...

 Abyś nas oczyściwszy, na godne mieszkanie dla Siebie poświęcić raczył-...

 Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć   raczył -...

 Abyś w łasce Twojej utwierdzić i zbawić raczył -...

 Abyś nas wszystkich do uczestnictwa Chwały Wiekuistej doprowadzić raczył-...

 Przez wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i Syna-

 wysłuchaj nas, Duchu święty, Boże.

 Przez Poczęcie Maryi Dziewicy, Najświętszej Matki Jezusa Chrystusa -...

Przez Twoje przyjście w Językach Ognistych-...

 Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli -...

 

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Duchu Święty Boże!

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże!

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże!!

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

 

                   W. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.                   

                  O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

                  W. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

                  O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

1 dziesiątek Różańca świętego Tajemnica III Chwalebna, "Zesłanie Ducha świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku".

                                                                       1 x Ojcze nasz...

                                                                       10 Zdrowaś Maryjo... ····

                                                                       1 x Chwała Ojcu...

 

Koronka do Ducha świętego.

 

Na wstępie:

                              Ojcze nasz... ·Zdrowaś Maryjo...

                            Wierzę w Boga...  ·3 x Chwała Ojcu...

 

Na dużych paciorkach:

1x Duchu święty, ześlij na moją (naszą) duszę 7 Darów i 12 Owoców Swojego świętego Ducha.

 

Na małych paciorkach:

                  10x Duchu święty, kocham Cię, oświeć mnie.

 

Na zakończenie

3x Niech Moc Ducha świętego przeniknie i naprawi mnie i cały świat.

 

Modlitwa na zakończenie Nowenny.

            O, Duchu święty, Boże, dziękuję Ci za łaski, Dary oraz Owoce, jakich mi (nam) raczyłeś udzielić. Spraw, o Boże Wszechmocny i Wszechpotężny, niech zawsze pełnię Twoją świętą Wolę. Daj, o Panie, aby te łaski, które dziś uzyskaliśmy dzięki Twojej pomocy zostały rozprzestrzenione na wszystkie dusze świata. Amen.

 

Modlitwy do Boga Ojca

Modlitwa

            Najdroższy Ojcze Przedwieczny, stajemy przed tobą z sercem skruszonym i upokorzonym. Przebacz nam nasze grzechy i słabości. Prosimy cię o odwagę, łaski i środki do wypełnienia twojej woli, na drodze zbawienia, przez Miłość Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Twojej Niepokalanej córki, błogosławionej dziewicy Maryi. Amen.

 

Akty Uwielbienia

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i ziemi i całego wszechświata. Chwała Ojcu …

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, w Twojej Mądrości i twojej Potędze. Chwała Ojcu …

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, w twojej miłości i twojej dobroci i w wielkim miłosierdziu.                                        Chwała Ojcu …

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, w twoich Aniołach i w twoich świętych. Chwała Ojcu …

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, we wszystkich istotach żywych, które stworzyłeś.  Chwała Ojcu…

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, we wszystkich dziełach rąk swoich. Chwała Ojcu …

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, za twoją Miłość i miłosierdzie. Chwała Ojcu …

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, że przez ofiarę twojego Syna Jezusa i jego Przenajświętszą krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu. Chwała Ojcu …

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, za to, że dałeś nam Maryję, jako matkę Współodkupicielkę i pośredniczkę wszystkich łask. Chwała Ojcu …

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, za to, że przez chrzest i łaskę Ducha świętego, włączyłeś nas do królestwa twego, jako dzieci Boże. Chwała Ojcu …

Dopomóż nam miłosierny Ojcze, abyśmy zawsze byli tobie wierni i wdzięczni za Twoją Miłość, abyśmy zawsze pełnili twoją wolę, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego Matkę Maryję, Współodkupicielkę i pośredniczkę Wszystkich łask. Amen. Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra, niech cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia, każde stworzenie. Pragniemy, aby w kościele świętym ustanowione było specjalne święto ustanowione ku twej czci i ku twojej chwale. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

      O, mój Ojcze niebieski, jak jest miło i słodko wiedzieć, że Ty Jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem! Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć:

      Ojcze, wierzę w Twoją Miłość do mnie!

      Tak, wierzę, że Ty Jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem! Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia! Wierzę, że jako nieskończenie mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla mnie korzystne! Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła! Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, że wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy.

      Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją Miłość.

      Naucz mnie dobrze widzieć Twoją Miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia. Naucz mnie zdawać się na Twoją świętą wolę i Twej świętej Matki.

      Ojcze, Ty wiesz wszystko, Ty widzisz wszystko, Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samą siebie. Wszystko możesz i kochasz mnie!

      O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o... (Należy wymienić łaskę, o jakiej otrzymanie się prosi).

      W tej intencji ofiarowuję Ci - w jedności z ich Najświętszymi Sercami - wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwienia oraz największą wierność moim obowiązkom.

      Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy go nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła we mnie.

      Mój Ojcze, proszę Cię o to w Imię Jezus Chrystusa, Twojego Syna. A Ty, o Jezu, otwórz Swoje Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję!

      Mój Boski ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie!

      Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak źrenicy Twoich oczu. Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka. Zmiłuj się nade mną.

Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!

Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wobec wszystkich narodów, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!

Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!

 Ojcze Przedwieczny, Stwórco wszelkiego dobra, niech Cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia i każde stworzenie. Pragniemy, aby w Kościele św. ustanowione było specjalne święto ku Twojej czci i ku Twojej Chwale. Amen.

 Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Nowenna do Boga Ojca

Modlitwa wstępna

     Ojcze Przedwieczny, który Jesteś nieogarniony, Wieczny, Sprawiedliwy - Surowy, lecz też bezgranicznie Kochający, daj mi łaskę dobrego odprawienia tej nowenny, aby przyniosła takie Dary i Owoce Ducha świętego, jakie Ty Sam chcesz nam udzielić. Ojcze godny uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej łask potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości.

I dzień

     Wiekuisty, Sprawiedliwy Boże, ukochany Ojcze, Moje Schronienie, składamy Ci stokrotne, dzięki, że nas stworzyłeś i cały wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - łaski, które nam zsyłasz Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy. Podnosisz nas z upadku i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańszy Boże Ojcze, bądź uwielbiony i błogosławiony!

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

II dzień

             Najlepszy Tatusiu, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś też jest opuszczony i osamotniony w każdym tabernakulum i roni Krwawe łzy, powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu synowi. Chociaż my opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz nam nasze winy. Ojcze sprawiedliwy pełen Litości, Ty Jesteś naszym Ocaleniem; porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje święte łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach.

Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Chwała Ojcu...

III dzień

             Najczulszy Ojcze Niebieski, składam Ci gorące dzięki za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego syna, ocal na Wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu żmii. Wszystkich doprowadź do szczęśliwej Wieczności.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

                Odwieczny Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz ludzi umierających. Błagam Cię o takie łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na potępienie wieczne. O, Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich bez wyjątku przygotuj na Godzinę Odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do Zbawienia piętrzące się przeszkody i nie marnowali ani jednej chwili życia, zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie. Wiekuisty Boże, udziel Swoich łask tym duszom, które są już blisko bram Wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że Twój święty Duch przemieni ich serca.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V dzień

             Odwieczny Ojcze pełen Miłosierdzia, proszę Cię o uwolnienie z czyśćca jak największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win. A jeżeli to możliwe, uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba.

              Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

VI dzień

               Ojcze Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości jak rozpoznać Twoje Drogi. Lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną Radą. Jednak Twoje Kochające Serce, Ojcze, nadal bije dla nas współczuciem. Z pokorą prosimy Cię, Najczulszy Tatusiu, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej świętej Woli.

             Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

               Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich doskonałych, świętych Planów. Bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Mój uwielbiony Boże, spraw, abym zachowywał każde Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł realizować Twoją świętą Wolę. Ojcze, daj też do pomocy wykonawcom tylu Aniołów pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Ojcze Niebieski, udziel mi takiej łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę.

            Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

VIII dzień

             Nieśmiertelny Ojcze, proszę Cię o pogromienie sił Zła - Szatana i jego zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz mnie dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko Dobro. Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

            Ukochany Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie, spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja święta Wola względem nas. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to zgodne z Twoją świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej świętej Woli.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Litania do Boga Ojca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się       nad nami.

Duchu święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i Ziemi          
        - ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, w Twojej Mądrości i Potędze -...

Ojcze Przedwieczny, Stworzycielu Aniołów

Ojcze Przedwieczny, Chwało i celu naszej wędrówki -...

Ojcze Przedwieczny, Chwało świętych w Niebie -...

Ojcze Przedwieczny, Chwało stworzenia-...

Ojcze Przedwieczny, Opatrzności Boża na naszej drodze -...

Ojcze Przedwieczny, w niezliczonych swych przymiotach -...

Ojcze Przedwieczny, Nieogarniony, Litościwy w Swym Miłosierdziu -...

Ojcze Przedwieczny, nieszczędzący Syna Swojego dla naszego odkupienia -...

Ojcze Przedwieczny, dający nam Matkę Syna Swojego -...

Ojcze Przedwieczny, Serdeczny, Czuły i Kochający -...

Ojcze Przedwieczny, Delikatniejszy niż dziecko -...

Ojcze Przedwieczny, żarliwy i Płomienny-.

Ojcze Przedwieczny, Czysta Miłości -...

Ojcze Przedwieczny, Najdoskonalszy nasz Boże -...

Ojcze Przedwieczny, Niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego -...

Ojcze Przedwieczny, Wszechmocny i pełen łaskawości -...

Ojcze Przedwieczny, ogarniający wszystkich Swą Czułą Opieką -.

Ojcze Przedwieczny, patrzący na nas przez Rany Syna Swojego -.

Ojcze Przedwieczny, objawiający wszelkie Tajemnice Boże -...

Ojcze Przedwieczny, opiekujący się           Kościołem i stworzeniem -

Ojcze Przedwieczny, nasza Pociecho i Nagrodo -...

Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy zbawionych i duchów czystych -...

Ojcze Przedwieczny, Nadziejo zbawiających się -...

Ojcze Przedwieczny, Niewyczerpany w Swych Cudach -...

Ojcze Przedwieczny, Mądry w Swych Zarządzeniach -...

Ojcze Przedwieczny, Najmilszy, Najczulszy i Przedziwny -...

Ojcze Przedwieczny, dający zawsze dobre i mądre Rady -...

Ojcze Przedwieczny, Czysta Sprawiedliwości -...

Ojcze Przedwieczny, dający natchnienie naszej pobożności -...

Ojcze Przedwieczny, wiedzący o wszystkim

Ojcze Przedwieczny, widzący wszystko i wszędzie -...

Ojcze Przedwieczny, przed którym nic ani nikt się nie ukryje -...

Ojcze Przedwieczny, Perło Najcenniejsza-..

Ojcze przedwieczny, niedający z nikim, ani z niczym się porównać -...

Ojcze Przedwieczny, dochowujący Przymierza na wieki -...

Ojcze Przedwieczny, Obietnico wypełniająca się zawsze -...

Ojcze Przedwieczny, Słowo zawsze wypełniające się -...

Ojcze Przedwieczny, z Sercem gorejącym, jak ogień gorącym -...

Ojcze Przedwieczny, siejący Cnoty dla dusz czystych -...

Ojcze Przedwieczny, Klejnocie Najcenniejszy -...

Ojcze Przedwieczny, dający nam ze Swej Pełni -...

Ojcze Przedwieczny, zawsze Hojny dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -...

Ojcze Przedwieczny, źródło życia i świętości -...

Ojcze Przedwieczny, grzechami naszymi Raniony -...

Ojcze Przedwieczny, Boże Stanowczy i Pokorny -...

Ojcze Przedwieczny, źródło wszelkiej Pociechy -...

Ojcze Przedwieczny, przyjmujący całopalenia -...

Ojcze Przedwieczny, przyjmujący wszelkie dobre ofiary -...

Ojcze Przedwieczny, Natchnienie świętych -...

Ojcze Przedwieczny, mój Ojcze i Pasterzu-.

Ojcze Przedwieczny, Przewodniku, Doradco i Opiekunie -...

Ojcze Przedwieczny, broniący uciśnionych-...

Ojcze Przedwieczny, Przyjacielu mój i Boże -...

Ojcze Przedwieczny, Tatusiu Najlepszy -...

Ojcze Przedwieczny, Hojny, Oświecający Kościół Swój -...

Ojcze Przedwieczny, zawsze o nas dbający-...

Ojcze Przedwieczny, Najsprawiedliwszy i Najroztropniejszy -...

Ojcze Przedwieczny, przyjmujący i słuchający naszych próśb i jęków -...

Ojcze Przedwieczny, wypełniający wszystko, coś powiedział -...

Ojcze Przedwieczny, Królu rodzin -...

Ojcze Przedwieczny, Królu Kościoła -...

Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy wszystkich świętych -...

Ojcze Przedwieczny, Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym –

Ojcze Przedwieczny, Miłości stworzeń wszystkich -...

Ojcze Przedwieczny, Nadziejo w Tobie umierających -...

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boże Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boże Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boże Ojcze.

                                     P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.

                                     W. - Dający Zbawienie i życie wieczne.

  

Módlmy się.

            Wszechmogący Wieczny Ojcze Przed-wieczny kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

 

Różaniec święty V Tajemnica Bolesna
- śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.

  1 x Ojcze nasz...  

                                                            10 x Zdrowaś Maryjo...   

                                                              1 x Chwała Ojcu...  

 

Koronka d o Boga Ojca.

Na wstępie:

   Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3 x Chwała Ojcu...

 

Na dużych paciorkach:

   1x Ojcze Niebieski, naucz mnie pełnienia Twojej świętej Woli.

 

Na małych paciorkach:

10x Ojcze Niebieski, kocham Cię i pomóż mi.

 

Na zakończenie:
3 x Bądź Uwielbiony, Ojcze Niebieski, za wszystko dobro, które nam dajesz.

 

Modlitwa na zakończenie

     Niech będzie chwała i dziękczynienie świętemu świętych! Umiłowany nasz Tatusiu z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej nowennie łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który Jesteś Najdoskonalszym źródłem wszelkiej Miłości i świętości, zlituj się nad naszą nędzą. Spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim Złem. Wzmocnij w nas prawdziwą Wiarę i głęboką Nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego

Ostrzeżenia. A także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen.


Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free