Strona startowa

Współczesna Duchowość Mistyczna

 


Plan walki z grzechami.
Wszelki grzech rodzi się w umyśle człowieka. Jako taki w umyśle winien byś zwalczany.

1.- Rozważ dokładnie, co ciebie do grzechu pobudziło, co było przyczyną.

2.- Zachowaj niezbędną ostrożność.

3.- Postaraj się wyłączyć ze swoich myśli, wszystko, co ciebie prowadzi do grzechu.

4.- Nigdy nie przykładaj swojej ręki do jakiegokolwiek grzechu.

5.- Za każdym razem uczyń wszystko, aby zwalczyć pokusę. Rzeczy niemożliwych Bóg nie żąda.

6.- We wszelkich pokusach krop siebie i miejsce wodą święconą Egzorcyzmowaną.

7.- Nigdy nie dopuszczaj do sytuacji, kiedy nic nie robisz i nic nie myślisz. (Poza kontemplacją)

8.- Jak możesz zajmij się pracą w jakiejkolwiek jej formie.

9.- W pokusach rozważaj tajemnice różańcowe, najbardziej tajemnicę Biczowania Pana Jezusa.

10.- Szantażuj szatana, że jak nie odstąpi, to poddasz się dobrowolnemu umartwieniu.

11.- Zmęcz szatana dostateczną liczbą zwycięstw. Jak zobaczy, że przegrywa na każdym kroku, to odejdzie.

12.- Oderwij swoją wolną wolę od przyjemności, zwłaszcza tych, które prowadzą do grzechu.

13.- Duchy Nieczyste zwalczaj tak jak Pan Jezus - postem i modlitwą.

14.- Szatan ma dostęp do naszej wyobraźni, dla tego wyobrażaj sobie w chwilach pokus umysłowych, jakąkolwiek klęskę szatana, np. w postaci jakiejś tajemnicy różańcowej. Rozważaj je z mocą.

15.- Gdy będziesz miał jakieś silne pokusy i nic nie pomaga to zastosuj u siebie samo biczowanie, biczując swoje ciało.

16.- Noś sakramentalia, a zwłaszcza medalik lub krzyżyk św. Benedykta.

17.- Odmawiaj egzorcyzmy i inne modlitwy.

18.- W szczególnych pokusach, albo w jakimś niebezpieczeństwie w wyobraźni udaj się pod płaszcz Maryi. Tam zły duch niema dostępu.

19.- Nigdy nie podtrzymuj myśli, która prowadzi cię do grzechu.

20.- Opanuj swoje żądze i pragnienia. Przekieruj je na sprawy święte.

21.- Proś Boga o łaski własnej poprawy z grzechów. Bez Bożej pomocy nikt nic nie zdoła uczynić.

22.- Powstrzymaj się od zbędnej mowy, zwłaszcza od obmowy.

Plan doskonalenia swojej świętości życia.

1.- Zawsze dąż do osiągnięcia u siebie maksymalnej świętości życia.

2.- Gdy na to obowiązki stanu pozwolą, to, co dzień uczęszczaj na mszę św.

3.- Ustal swój prywatny plan swojego doskonalenia się w cnotach Bożych.

4.- Postaraj się modlić codziennie przynajmniej minimum modlitw, co zapewni minimalną podstawową ochronę przed atakami od złych duchów. Minimum modlitwy to: Msza Ćw., cały różaniec, (20 tajemnic.) Koronka do Bożego Miłosierdzia, jak to możliwe o 15: 00, litania Loretańska do Matki Bożej.

5.- Czytaj systematycznie Pismo Ćw., lektury duchowe. Oglądaj dobre filmy, obrazy, które rozwijać i pobudzać będą twoją pobożność.

6.- Unikaj oglądania pornografii, i scen fizycznej i psychicznej przemocy, nawet jak jesteś dorosły, ponieważ to niszczy twoją duszę, odzierając ją z łaski Bożej, dając diabelskie specjalne obciążenie.

7.- Często wołaj do Matki Bożej: Totus Tuus - cały Twój Maryjo. Często, nawet codziennie oddawaj się Bogu przez nią w Niewolę miłości.

8.- Co dzień oddawaj się Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu siebie, swoją rodzinę, swoją i rodziny wolną wolę. Zgódź się na wszystko cokolwiek Bóg ci ześle do przeżycia, zwłaszcza zgódź się na Boże kierowanie twojego życia.

9.- Często, nawet, co dzień odmawiaj lub śpiewaj Matce Bożej Magnifikat

10.- Jak możesz to stosuj i rozwijaj w swoim życiu kontemplację Boga i wszystkiego, co jest z nim związane. (Kontemplacja to jest nie rozumowe, nie przez rozważanie, lecz intuicyjne wysysanie treści z przedmiotu, lub osoby w ciszy myśli oglądanego.)

11.- Staraj się, na co dzień trwać na oczach Boga. Uświadom sobie, że Bóg stale na ciebie patrzy.

12.- Módl się przed i po jedzeniu, a także poranny i wieczorny pacierz.

13.- Likwiduj natychmiast u siebie zbędne napięcia.

14.- Złóż z siebie Bogu całopalną ofiarę. Zgódź się na wszystko, co na ciebie ześle.

15.- Pracuj nad swoją pokorą.

16.- Nie buntuj się, gdy ktoś cię o coś prosi, chyba, że chodzi o coś grzesznego, lub o coś, co wyraźnie sprzeciwia się woli Bożej.

17.- Pracuj stale nad rozwojem własnej osobowości.

18.- Nikogo nie denerwuj i sam zachowaj spokój.

19.- Nigdy nikim nie gardź, ani nie okazuj niechęci, nawet jak jest ułomny lub ociężały intelektualnie.

20.- Bądź prawdomówny i uczciwy za wszelką cenę. Jak masz skłamać to milcz. Bądź wierny Bogu nawet w drobiazgach. 

21.- Wypełniaj swoje obowiązki stanu jak najdoskonalej.

22.- Ze wszystkich sił dąż do wcielenia w swoje życie Hymnu o Miłości Ćw. Pawła Apostoła.

23.- Nigdy i nigdzie nie używaj wulgaryzmów, nawet w zdenerwowaniu, lub we wzburzeniu.

24.- Staraj się zawsze słuchać prawdziwych słów z Nieba przekazywanych przez tzw. wizjonerów. Naucz się rozróżniać prawdę od fałszu.

25.- Pamiętaj o stałym pełnieniu uczynków, co do duszy i ciała.

 

Cały czas czyń wszystko ze względu na miłość do Boga.

28.- Staraj się zawsze myśleć tylko o Bogu i jego sprawach.

26.- Zawsze bądź dyskretny, zwłaszcza, gdy ktoś powierzy ci swoją tajemnicę.

27.-Nigdy do nikogo nie chowaj urazy.

28.- Rozmawiaj zawsze ze wszystkimi, zwłaszcza z tymi, co potrzebują z tobą porozmawiać. Nie unikaj bliźniego, nawet jak jest namolny, albo uciążliwy. Spróbuj go zrozumieć.

29.- Zawsze pomagaj bliźniemu ze względu na Boga.

30.- Módl się dużo ile możesz, lecz nigdy nie kosztem obowiązków stanu.

31.- Zawsze wynagradzaj krzywdę, którą uczyniłeś bliźniemu, ureguluj swoje długi wobec dłużników, za szkody, jakie uczyniłeś, czy to materialne czy to duchowe.

 


 

 
Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja