Zasady życia Ewangelicznego

Zasady życia ewangelicznego, dla R.N.S.

1.      1.- R.N.S. kocha Boga ponad wszystko, i wyzbywa się wszelkiej miłości blokującej dostęp do Miłości Bożej.

2.      2.- R.N.S. stara się kochać Bliźniego najlepiej jak potrafi, i postępuje z nim stosując reguły i zasady zawarte w hymnie o miłości św. Pawła.

3.-
R.N.S. stara się wcielać w swoje rzycie i rzycie swojej rodziny, reguły i zasady zawarte w hymnie o miłości św. Pawła.

4.      4.- R.N.S. Dba o czystość swojej duszy, aby była biała jak śnieg. Dusza takiego rycerza ma się kształtować stosując w swoim życiu wszystkie zasady życia Ewangelicznego, a zawarte najdoskonalej w hymnie o miłości św. Pawła Apostoła.

5.      5.- R.N.S. czyni 2 razy dziennie rachunek sumienia, aby polepszyć doskonałość swojego życia duchowego. Rachunek taki powinien obejmować czas od rana do południa, a drugi od południa do wieczora. Przy pacierzu wieczornym, każdy rycerz powinien zrobić sumowanie dnia według wcześniejszego rachunku sumienia obejmująca wycinki dnia, przed i po południu.

6.      6.- R.N.S. nigdy nie plotkuje z nikim, i stosuje zasadę mówienia o kimś źle jedynie przy obecności osoby, o której się mówi, zawsze dając takiej osobie możliwość obrony przed zarzutami.

7.      7.-R.N.S. przekazuje wszelkie informacje drugiej osobie, tylko po uwiarygodnieniu tematu rozmowy i sprawdzeniu w miarę swoich możliwości źródła informacji. Gdy nie ma możliwości sprawdzenia tematu rozmowy, wówczas stosuje zasadę prawdopodobieństwa, wyraźnie to podkreślając swojemu rozmówcy.

8.      8.- R.N.S. przyjmuje każde słowo bliźniego za prawdziwe i wiarygodne, poza wyjątkiem widocznego matactwa, tendencyjnego i widocznego dla rozmówcy kłamstwa.

9.      9.- R.N.S. jest czujny na przekazywane informacje, sprawdza je zawsze u źródła, a gdy nie ma możliwości sprawdzenia informacji, a podejrzewa nieprawdę, wówczas ta informacja zostaje zamknięta, czyli niepuszczana w obieg dalej dla innych zainteresowanych.

10.  10.- R.N.S. jest czuły na potrzeby bliźniego, pomaga w miarę swoich możliwości bezinteresownie.

11.  11.- R.N.S. zawsze słucha bliźniego, nie okazuje mu swojego zniecierpliwienia.

12.  12.- R.N.S. powinien wyrzucać ze swojej głowy wszelkie złe a zwłaszcza grzeszne myśli.

13.  13.- R.N.S. nigdy nie działa z rozmysłem na krzywdę bliźniego.

14.  14.- R.N.S. Jest zawsze słowny, dotrzymuje obietnic, a gdy nie może jakiejś dotrzymać, najpierw przed jej złożeniem niech to zaznaczy, że obietnica może być zmodyfikowana w trakcie.

15.  15.- R.N.S. oddaje zawsze to, co pożycza od bliźniego.

16.  16.- R.N.S. jest zawsze prawdomówny. Gdy ktoś nie może powiedzieć prawdy, niech zamilczy.

17.  17.- R.N.S. nigdy nie nadużywa gościnności gospodarza domu.

18.  18.- R.N.S. jest zawsze taktowny, ze względu na miłość bliźniego. Nie należy zbyt długo siedzieć u kogoś, zbyt późno przychodzić, zbyt późno telefonować, itp. Wyjątek stanowi bardzo ważna sprawa lub informacja.

19.  19.- R.N.S. jest zawsze czuły na słuchanie kogoś, ale sam się powinien ograniczać, nie dawać pożywki złym mocom, poprzez zadręczanie kogoś swoimi sprawami, zwłaszcza, jak ktoś wyraźnie wskazuje swoim zachowaniem, że nie ma ochoty słuchać tej osoby. 

20.  20.- R.N.S. zawsze liczy się z cudzym zdaniem, i szanuje poglądy drugiego, nawet, gdy są złe.

21.  21.- R.N.S. nikim nigdy nie gardzi, bez względu na sytuacje i okoliczności, kolor skóry, wykształcenie, itp.

22.  22.- R.N.S. dba o rozwój swojej świętości, unika u siebie wszelkich przejawów dewocji.

23.  23.- R.N.S. nigdy nie wykorzystuje swojej władzy czy inteligencji na szkodę bliźniego, lub jego pogardę.

24.  24.-R.N.S. zawsze pomaga słabszym, potrzebującym, ułomnym itp.

25.  25.- R.N.S. stara się ubogacać i rozwijać swojego ducha i swoją duchowość, według środków i sposobów dostępnych dla niego. (Czytanie Pisma Świętego, dobrych lektur duchowych, itp.)

26.  26.- R.N.S. zawsze zachowuje i wciela w rzycie wszystkie zasady i sposoby zawarte w Ewangelii.

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free